vrijdag 29 november 2019

Schiermonnikoog 28 November 2019 : Het najaarsseizoen zit er op !

In de ochtenduren nog 2 waterrallen teruggevangen, 1 uit deze eigen periode en 1 van inmiddels iets meer dan een maand terug. Toch leuk, kijkend naar die verblijfstijd. Hijsnet X is vandaag tijdens het verwijderen van alle spullen van de resterende rallenkooien ook nog open geweest, maar ondanks de aanwezigheid van wederom een leuk groepje Sijzen heeft dit totaal niks opgeleverd. De enige soorten die we deze afgelopen periode in noemenswaardige aantallen hebben gezien waren zaadeters als Vink, Sijs en Putter, een paar Merels en Roodborsten en natuurlijk talloze Waterrallen. Die lieten zich amper vangen, want de kooien staan gewoon structureel te nat in 30 tot 40 cm water. Lijsters hebben in dit moeras weinig meer te zoeken, (bij voedsel kunnen ze immers nog maar op een paar plekken komen) dus daar hoeven we ook niet langer op te wachten, hoewel er nog steeds aantallen moeten vertrekken.

De Ebelbrug staat inmiddels ook onder water en de sloot voor het gebouw heb ik persoonlijk ook nog niet eerder zo vol gezien. In de avondschemer hebben we de laatste kooi opgeruimd en de laatste leiwieken uit het twijg kunnen sjorren. Morgen (Vrijdag) nog even alle in de ONAD zien te passen, de luidspreker opruimen, de hijsnetten winterklaar zetten en dan het veldlab nog uitruimen. Voor het ringen zit het najaarsseizoen er dan toch echt op. Misschien kunnen we met de Winter-CES echter toch nog iets bijschaven aan de jaarlijks en een respectabele jaarstaat van 7600 vogels produceren, de teller staat nu op 7548 exemplaren die van een ring voorzien zijn.
Toch maar even alvast een terugblik : Met terugvangsten staan we nu op 9753 stuks….. Toch wel een heel goed jaar te noemen met highlights als Goudhaan, Putter, Boerenzwaluw en Sijs in voor die soorten alhier opvallende aantallen, Mirtezanger als ultieme dwaalgast en nieuwe baansoort, Europese Kanarie en Gierzwaluw als nieuwe baansoort, en absoluut lage aantallen van Kleine Barmsijs, Merel, Buizerd en Heggenmus. Helemaal ontbrekend op onze jaarlijst was dit jaar de Koekoek, die prijkt sinds ons begin van het werken met grofmazige netten toch wel ieder jaar op de lijst. Slechts 1 soort vingen we in aantallen groter dan 1000 stuks, dat was de Goudhaan met 1313 exemplaren (what's in a number..). We hadden 78 soorten en ondersoorten, net iets meer dan gemiddeld, maar dat zit m natuurlijk in die Mirtezanger….

Dagtotaal (Nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 0 / 2
------------------------------------------
Totaal 0 nieuw geringd en 2 teruggevangen
is 2 vogels.