vrijdag 1 augustus 2008

Van zomer naar herfst

Om 06 uur bij vertrek voor de eerste ronde is het een merkwaardig landschap. Het ochtendlicht is helemaal geel en kleurt het hele vangterrein en eiland. Op de radarbeelden is te zien dat het onweer dat vannacht vanuit het zuidwesten naar Schier trok nu pas pal voor het Wad ligt. Het is een prachtig gezicht, kijkend in de richting van de polder lijkt het nacht boven het vasteland. Voor de donkerblauwe lucht drijven laaghangende wolken met witte sluiers die een krul draaien… het spookt ! Dus heel snel de eerste ronde afgelopen, de netten in het bos dichtgeschoven om te voorkomen dat de netten bij harde wind vol lopen met blad en elzenproppen.
De ronde levert 5 vogels op. Ik ben bij de netten gebleven tot het echt losbarstte, toen nog een extra ronde gelopen om er zeker van te zijn dat er niks meer zou vliegen, en daarna maar afwachten… voor de zekerheid heb ik het lokgeluid tijdens de regen nog uitgezet. De zware regen houdt aan tot 07:15 uur en daarna regent het nog druilerig door tot 08:00 uur en is daarna de wind gedraaid van Noordwest naar Oost. We hebben al ruim een week oostenwind; dat heeft al leuke soortjes naar Nederland gebracht.
Om 12 uur nog even weer een korte maar hevige bui en daarna breekt de zon door, maar meteen komt er zoals voorspeld ook een hardere wind opzetten. In de kruiwagen staat dan inmiddels 5 cm water, maar of dat nou zo'n goede neerslagmeter is… In de
eerstvolgende ronde zo ineens 2 kleine karekieten, waaronder 1 ongeringde adulte met maar liefst vetgraad 6, slechts een klein deel
van de borst was nog onbedekt met vet. De vogel woog maar liefst 13,9 gram. In diezelfde ronde vliegt er een buizerd uit één van
de eiken in de schapenweide en komt er een prachtige adulte man blauwe kiekendief laag over sectie 3 en 4 vliegen; zeker even een check of Holmer Vonk aanwezig is… Collega-ringer Holmer Vonk ving afgelopen voorjaar hier nl al een prachtige adulte man blauwe kiek.Na het eten (laatste avondmaal) hangt er achter het gebouw nog een zwartkop met een bleke
ring; die blijkt nu voor de 8e x teruggevangen, is in het voorjaar van 2005 als 2e kj geringd, nu in z'n 5e kj en het hele broedseizoen van dit jaar nog niet eerder gevangen. De rest van de dag wordt doorgebracht met zand kruien, overbodige kabels opruimen van de
geluidsinstallatie die het nu ook doet met de poolkabel en alvast wat voorbereidingen treffen voor het vertrek naar zuidelijker oorden (ringersdispersie) van morgen. Als het deze week een beetje beter was gegaan met de aantallen vogels dan had ik nog een jubileumpje kunnen vieren. Nu moet dat maar wachten tot de laatste week van augustus…. I'll be back.
Oh ja, de SMN-index ; de koers is net voor het weekend nog weer iets onderuitgezakt, met 17 vogels gisteren en 16 vandaag komt dat neer op een index van 0,032 = - -!

Dagvangst van 01 08 08 (nieuw / terugvangst)
Bonte vliegenvanger 1 / 0
Fitis 2/ 1
Kleine karekiet 3 / 1
Koolmees 1 / 0
Pimpelmees 0 / 1
Rietzanger 0 / 1
Spotvogel 1 / 0
Tjiftjaf 0 / 1
Winterkoning 0 / 1
Zwartkop 0 / 2
Totaal: 8 / 8 = 16 vogels
Aantal soorten: 10

donderdag 31 juli 2008

Het kan inderdaad ietsje meer...


Buizerd 1e kalenderjaar. Foto's: Bart Sikkema.

Het zat er wel weer in: zware dauw en dus doorhangende netten die net zo zichtbaar zijn als een muur in een woestijn. In de 2e ronde is het al een stuk minder, en er hangen dan inmiddels 7 vogels. Jippie ! Meteen de helft van gisteren de hele dag ! Daarbij de eerste adulte bosrietzanger in mijn 2-weekse periode, een fitis terug van 2 Aug 2007, die daarna tot nu niet eerder is teruggevangen. En ook weer een blauwborst. Wederom een jonge vogel die de hele postjuveniele rui al doorgemaakt heeft. Ook de witte ster op de keel is al te zien. De jonge buizerd laat zich al weer vroeg in de ochtend luidkeels horen. Verder is het weer helemaal stil met als uitzondering de dagelijkse ochtendpassage van de spreeuwen die weer van hun slaapplek bij de Westerplas naar de Kwelder onderweg zijn. De ronde van 9 uur is er zelfs al één zonder vogels en wederom zou het daar niet bij blijven… De temperatuur bij aanvang was al 19 graden celcius, en daarna liep het al snel op. 's middags wordt het zelfs drukkend warm tot een maximum van 31 graden en waan je je met een enorm hoge luchtvochtigheid in de tropen. De eilander boeren zijn de hele dag tot een uur of 11 's avonds in de weer om het gras binnen te halen voor de kuil; er is voor later op de dag regen voorspeld dus dan moet er stevig doorgewerkt worden… In de middag is er een behoorlijke groep spreeuwen neergestreken tussen de schapen in het weiland langs de Kooiweg. Langzaamaan verplaasten ze zich lopend (één van de vele mooie kanten van de spreeuw) over het kortgegraasde gras richting de netten. Ik besluit ze even hun gang te laten gaan en heel rustig naar de groep in de richting van de netten te lopen. Plotseling klnikt er echter een hard handgeklap en spuit de hele groep er vandoor alsof ze voor een slechtvalk op de vlucht gaan. Het blijkt dat het handgeklap van 2 mensen op de Kooiweg komt. Uit nieuwsgierigheid over het waarom stap ik toch maar even op ze af. Wat blijkt: "die vogels zaten op de ruggen van die schapen te pikken en dat is wreed". Pfff, ze zouden eens moeten weten wat er in de natuur plaatsvind wat wij wreed zouden noemen… 's avonds ben ik nog even met zand aan het kruien geweest. Als ik met een volle kruiwagen het bos in loop zie ik ineens dat er in de bocht van sectie 1 naar 2 iets groots op de grond staat te springen. Rennen ! Maar eerst moet die kruiwagen opzij… en de slippers moeten uit want dat loopt niet… toch ben ik dit keer nog snel genoeg en kan de vogel in het net opsluiten. Een buizerd ! Het is een eerstejaars vogel en zeer waarschijnlijk de jonge vogel die hier beide weken bedelend rondvliegt. De conditie van de vogel valt nog enorm mee, de vliegspier is goed en het gewicht is 758 gram; maar ze zijn er zwaarder. In de resterende avonduren wordt slechts nog een staartmees en een braamsluiper teruggevangen. Het was dus weer een sprokkeldag. Maar toch… we sluiten weer positief : de SMN-index zit weer in de lift. Met 0,034 t.o.v. 0,03 gisteren is dat toch echt een + !


Dagvangst van 31 07 08

Nieuw
Blauwborst 1
Bosrietzanger 1
Buizerd 1
Fitis 1
Grasmus 1
Kleine Karekiet 1
Roodborst 1
Vink 1
Totaal: 8
Aantal soorten: 8

Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 3
Heggemus 1
Koolmees 1
Pimpelmees 1
Staartmees 2
Totaal: 9
Aantal soorten: 6

Totaal: 17


woensdag 30 juli 2008

Kan het nog rustiger ?

Wat een heerlijk stille rustige en zwoele zomernacht; dat moet vast en zeker al wel een nacht voor wat eerste beweging van o.a. porseleinhoentjes zijn geweest, een lekker zwak windje uit de oosthoek en niet koud. Dat mag dan wel zo zijn, wat de zangertjes betreft werd in ieder geval al snel duidelijk dat ze er in ieder geval voor hadden gekozen om ons vangterrein massaal te verlaten. En naar later zou blijken kwam er niks voor terug. In de eerste drie rondes (2 tussenrondes gelopen) zware dauw op de netten en riet dat van links en rechts tegen de netten aan was gezakt. Het was om het maar op z'n Hollands te zeggen zeikensnat ! De drie keer op de heenweg de netten en het riet afschudden, op de terugweg de broek afschudden. Tegen één van de netten zat wel een koude dennenpijlstaart; bij het wegzetten op een tak in het zonnetje liep hij al vrij snel naar het hart van de struik om een donker plekje op te zoeken. In de 1e ronde alleen 2 zanglijsters, in het droge bos bij elkaar in 1 net. Er kwam 2 x een kruisbek in de omgeving van het gebouw rondvliegen. Vanaf diverse plekken worden er kleine aantallen gemeld, o.a. ook al op Fair Isle in het hoge noorden van schotland. Daar zit ook al een witbandkruisbek. Daar kan ik hier alleen maar van dromen, en daar is vandaag alle tijd voor… het was niks en het werd niks vandaag.Om 09:00 uur liep ik al een nulronde en meer zouden er volgen. Bart Sikkema (werkt op het bezoekerscentrum) is langsgeweest om te informeren hoe de vangsten er voor staan. Hij wist precies waar iemand met inmiddels 11 dagen eenzaam gloparrest behoefte aan heeft: vers eten ! De gevulde koek smaakte perfect. Ook deze motivatieverhogende oppepper leidde er toe dat er zowaar om 12:45 uur weer 3 vogels werden gevangen. Waarna vervolgens vangsten uitbleven tot 19:45 uur…..In die ronde gelukkig.. een drietal staartmezen en een oude geringde fitis. Aaah, vriendjes ! Ze vomden zowaar ongeveer een derde van het uiteindelijke dagtotaal. De fitis bleek vorig voorjaar te zijn geringd en is nu voor de 14e x in 2 seizoenen teruggevangen. De laatste aanwezigheidsdatum was vorig jaar 26 Juli; nu is ie dus met zekerheid nog iets later in het terrein aanwezig. Hij zal ook nog wel niet direct vertrekken want hij moet de postbreeding-rui nog voltooien.Omdat de verveling dan toch toeslaat (zelfs zandkruien gaat vervelen) ben ik eens op google-earth gaan zitten kijken naar onze vangopstelling en heb met de afstandmeting die er op zit kunnen uitmeten dat het lopen van 1 ronde langs de netten hier 790 mtr bedraagt. Dan leg je met 15 tot 16 rondes per dag toch al met al een lekker afstandje van 12 km af zonder iets van het eiland te hebben gezien…ha, IJsberen in het glop !
Door deze indrukwekkende vangstresultaten is er bijna sprake van een beurskrach als we kijken naar de val die de koers van de SMN-index de afgelopen dagen heeft gemaakt. Vandaag een verdere val naar 0,03 = -.

Dagvangst van 30 07 08

Nieuw
Gekraagde Roodstaart 1
Kleine Karekiet 2
Rietzanger 1
Staartmees 1
Tjiftjaf 1
Winterkoning 1
Zanglijster 2
Totaal: 9
Aantal soorten: 7

Eigen terugvangsten
Fitis 1
Pimpelmees 1
Roodborst 2
Staartmees 2
Totaal: 6
Aantal soorten: 4

Totaal: 15

29 Juli 2008: Oorverdovende stilte

Had ik het eerder deze periode over oorverdovende stilte? Vanmorgen dacht ik dat ik doof was geworden… Helemaal niks te horen in de struiken. De enigste waarnemingen van zangvogels betrof vogels in het bosgedeelte. De 1e ronde leverde dan ook het verbijsterende en verontrustende aantal van slechts 5 vogels op waarvan er al 4 recent geringd waren. In de 2e ronde hing er in de schapenweide de 3e juveniele grote bonte specht van het seizoen. Het bleef verder heel rustig. Na wederom een snel warm wordende vroege ochtend viel er om 10:30 uur kortstondig motregen uit een smal buientreintje dat in Noordelijke richting passeert. Daarna zie ik tijdens het lopen van een ronde ter hoogte van de overgang van het bos naar het struweel plots een vogel vanuit de oude wilgen het pad op springen. Even denk ik aan een sperwer, maar als ik zie dat ie erg laag op de grond zit is het duidelijk: een koekoek. Voetje voor voetje probeer ik de vogel te naderen maar hij springt weer terug de struik in, om al snel daarna een eindje verderop weer op de grond te springen, iets te pakken en… in het net te springen. Als ik bij de vogel arriveer blijkt ie op de grond een sabelsprinkhaan gepakt te hebben. Het is een vogel in de bruine morph, maar niet dezelfde van gisteren… En op de terugweg naar het veldlab zie ik bij sectie 1 nog een paar veertjes onder het net liggen. Het blijken veren van een koekoek te zijn, maar nu overduidelijk van een exemplaar in de grijze vorm, dus …
Vanmiddag vlogen er onverwachts toch 2 kleine barmsijzen boven het berkenbos voor het gebouw, ze zijn net als meerdere andere soorten deze periode opvallend afwezig. Verder vanochtend weer een kruisbek, ook rondvliegend. Er verschijnen iets meer Atalanta's, maar de aantallen blijven op de vingers van 1 hand. Wel zijn er veel meer bonte zandoogjes. Bij de slagboom vliegt een blauwtje, exacte soort onbekend. Na een waarschuwend mailtje van collegaringer Leo Oudejans vanuit Arriën nadert ten zuiden van het eiland weer een flinke onweersbui. Ik besluit om in ieder geval de netten in het bos maar te sluiten want hij ziet er krachtig genoeg uit om ook het Wad over te kunnen steken. En dat blijkt niet onverstandig, want even later barst ie los en loost zich heel wat water als een warme douche over het eiland heen. De goot van het veldlab kan het even niet aan en het water stroomt als een gesloten gordijn over de dakrand. Later blijkt de afvoer helemaal te zijn volgelopen met berkenzaad. Na die heftige pit in de bui regent het nog lange tijd na, maar om 18:15 uur is het weer droog. Daarna is het dus weer een kwestie van netten openschuiven, water van de overige netten afkloppen, overhangend riet afschudden, droge kleren aantrekken en dat allemaal in de juiste volgorde. Voor de onweersbui uit was er regelmatig een schreeuwende groep gierzwaluwen waar te nemen boven het Glop; die maakten duidelijk gebruik van de stuwende krachten van de onweersbui die zich van zuid naar noord drukte terwijl de wind aan de grond uit oostelijke richting kwam; na de regen stond de wind in het westen… De avond bleef weliswaar droog, maar van veel beweging onder de avifaunistische elementen in ons zeer biodiverse deel van de mooiste plek van Nederland was geen sprake meer.
De SMN-index begon vandaag dus ook een sterke daling in te zetten die bij sluitingstijd niet meer werd goedgemaakt: 0,05 = -. Hoe anders kan het zijn: vorig jaar op deze dag 74 vogels gevangen. Maar ja, momenteel is het gewoon registreren dat er vooralsnog van alles minder zit en dat is één van de doelen van dit soort onderzoekswerk. Het beleven van prachtige dagen wordt er gelukkig niet minder om.

Dagvangst van 29 07 08

Nieuw
Braamsluiper 2
Fitis 3
Grote Bonte Specht 1
Koekoek 1
Merel 1
Rietgors 1
Spotvogel 1
Vink 1
Winterkoning 2
Zanglijster 1
Totaal: 14
Aantal soorten: 10


Eigen terugvangsten
Fitis 3
Kleine Karekiet 1
Merel 1
Roodborst 2
Spotvogel 1
Tjiftjaf 1
Tuinfluiter 1
Vink 1
Totaal: 11
Aantal soorten: 8


Totaal: 25

maandag 28 juli 2008

De dazen komen...

Zoals te verwachten viel waren de netten bij de 1e ronde zwaar bedauwd en hing er heel wat riet voorover tegen de netten aan. Dat vindt wel plaats op de plekken waar je in deze tijd van het jaar de meeste vogels vangt. Maar ja, dat komt er nou eenmaal bij… De inzet van veel variatie in de vangsten (toch de invloed van het geluid?) zet zich na gisteren door met de vangst van nachtegaal, sprinkhaanzanger, grauwe vliegenvanger en gekraagde roodstaart. Na een piekje van 18 vogels in de 2e ronde zakt het met de vangsten al snel in en wordt de verdere trend van de dag ingezet met rondjes 0 of 1 -3 vogels. Het is weer zeer warm aan het worden en Schier blijkt vandaag met bijna 31 graden Celcius tot de warmste plekken van Nederland te behoren. Het is deze ringperiode al wel heel duidelijk opgevallen dat een ruime meerderheid van de vogels erg mager is. De voedselsituatie houdt dus kennelijk niet over.
Ook heb ik niet eerder zoveel luisvliegen op de vogels gezien; zelfs bij fitisjes springen soms 3 luisvliegen weg. Los van de vraag of er voldoende voedsel voor de vogels beschikbaar is zal zo'n portie bloedzuigers op zo'n vogellijfje ook een behoorlijke impact hebben. Na de middag vliegt er in de schapenweide een koekoek laag onder de boomkronen door richting netten, maar slaat vlak voor een grofmazig net een haak de goede kant op.. Een half uurtje later gaat er een koekoek in de wilgenstruik voor het gebouw zitten. Een andere vogel dan die van gisteren want dit is er één in de grijze vorm. Ik kan ongeveer 10 minuten naar de vogel kijken en zien hoe hij met z'n kop zit te draaien om aan de onderkant van de bladeren te zoeken naar insecten. Af en toe met succes, maar als ie het alleen van die pietepeuterig kleine insectjes moet hebben… Af en toe laat hij zich helemaal door de kniëen zakken om onder de bladeren door mij aan te kijken. Na de regenperiode van nu meer dan een week geleden zijn er nu ineens dazen. Je kunt haast niet meer met blote lichaamsdelen stilstaan als je een vogel uit de netten aan het halen bent want er zitten er onmiddellijk een stuk of 3 op je en op het moment dat ze zitten bijten ze ook… Bij terugkomst van de ronde van 15:00 uur springt er een klein eindje verwijderd van de plek van gisteren wederom een havik in de netten; dit keer een adulte man, maar ook deze keer net weg voordat ik hem kan grijpen. En alsof het nog niet genoeg is heb ik de volgende ronde het nakijken bij een buizerd die achter het net dat bij de bosluidspreker staat wegvliegt. Ook die vogel was zeker van plan een bad en een slokje te nemen uit de glopsloot die inmiddels op meer en meer plaatsen droge plekken begint te vertonen. Aan een drietal donsjes in het net te zien heeft de buizerd toch ook al wel in of tegen het net aangehangen... In de avonduren doet er zich geen avondpiekje voor, maar wordt er nog wel een bonte vliegenvanger met vetgraad 2 gevangen. Da's voor de najaarstrek een vroege ! In de database zit slechts 1 vroegere Julivangst, en die was van 27-7-2001. In 2004 hadden we een vroeg golfje met 14 stuks al in de 1e week van Augustus; ook dat was een seizoen met vroege eerste doorkomst, waarvan 2 vogels de resterende Julivogels in de database vormen. De laatste ronde van vandaag levert slechts 1 zanglijster op die nog net voor het slapen gaan in de sloot een bad had genomen. De vogel was zo nat dat ik hem niet eens op leeftijd kon brengen. Welllicht vangen we hem/haar nog een keer terug. En met die vogel komt het dagtotaal precies op 50 vogels uit zodat we met een SMN-index eindigen van precies 0,1 en dat is toch weer iets een stijgende lijn. Het is 's avonds nog lang warm en in het veldlab zelfs stikkend benauwd; de ramen moeten inmiddels gesloten blijven want naast de dazen zijn de muggen ook aan het toenemen…

Dagvangst van 28 07 08

Nieuw

Bonte Vliegenvanger 1
Braamsluiper 1
Fitis 15
Gekraagde Roodstaart 1
Grauwe Vliegenvanger 1
Kleine Karekiet 2
Merel 1
Nachtegaal 1
Pimpelmees 1
Rietzanger 1
Roodborst 3
Spotvogel 1
Sprinkhaanzanger 1
Tjiftjaf 2
Winterkoning 1
Zanglijster 1
Totaal: 34
Aantal soorten: 16


Eigen terugvangsten
Fitis 7
Heggemus 2
Roodborst 1
Tjiftjaf 1
Vink 2
Winterkoning 3
Totaal: 16
Aantal soorten: 6

Totaal: 50

zondag 27 juli 2008

En..... actie !

Bij het lopen van de 1e ronde is het nog maar net droog van regen uit een onweerswolk die net ten noordoosten passeert. Op het Duitse Borken spookt het dan inmiddels. In die 1e ronde dus helemaal geen vogels maar wel massa's blad in de netten. Er moet nog even heel wat wind zijn vrijgekomen bij het passeren van de onweersbui. De 2e ronde gaat een stuk beter, al hangt er nog heel wat riet tegen de achterste netten in de opstelling. In het doorgangetje bij het meteoveld hangt een juveniele zwarte roodstaart; een karakteristieke plek voor deze soort en er zal dus wel weer een broedpaartje op het erf van de Duinhoeve hebben gezeten. Tijdens het ringen zit er onder het afdak een jonge fitis te jagen op de insectjes die tegen het golfplaten dak zitten. Regelmatig zit ie even op de takken van de kamperfoelie te kijken wat er beneden op de ringtafel gaande is, om vervolgens vlinderend als een kolibrie verder te gaan met z'n ontbijt. Bij de Ebelbrug hangt vervolgens ineens een IJsvogel. Het blijkt een heel jonge vogel, heeft nog duidelijke donkere vlekjes op borst en de voorkant van de poten is nog geheel donker. Deze vangst blijkt precies op dezelfde datum plaats te vinden als de vroegste voor ons ringstation ooit, en dat was vorig jaar. Zelfs de vangplek was hetzelfde. Vanaf 8 uur begint het al flink warm te worden; de Soayschapen hebben dan al hun posities onder de eikenbomen ingenomen om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Ardie Noorman is terug van vakantie en komt een ronde meelopen. Daarna arriveert onze vaste weekendbezoekster Barbara Bezemer. In die ronde vissen we een adulte zilvermeeuw uit één van de grofmazige netten in de schapenweide. Ze is helemaal blij verheugd dat de vogel meegenomen kan worden in een XL-vogelzak die zij al jaren voor ons maakt. Bij het loslaten naast het gebouw vliegt de vogel niet meteen op (ze hebben een startbaan nodig) maar loopt meteen linksaf en gaat bovenop de zandbult staan. Om ons vervolgens aan te kijken met een blik van: "zo, ik ben thuis". Die zelfde ronde had overigens ook nog 12 andere vogels die allemaal bij de Ebelbrug (vernoemd naar Dr. Ebel Nieboer die hier in de jaren voor ons met zijn studenten van de VU ringde)boven de sloot hingen; allemaal gevederde badgasten. Tijdens het uithalen gaat er heel even een havik recht boven ons in de boom zitten. Daarna wordt het stil in het vangterrein en de eerstvolgende vogels melden zich pas weer om 14:00 uur. Als ik van die ronde terugloop naar het veldlab hoor ik links van mij een korte flap en direct daarna springt er op een meter of 30 voor mij, weer bij de Ebelbrug, een havik-vrouw in het net. Tijdens het rennen rolt de vogel al van de 2e naar de onderste baan om vervolgens op te springen voordat ik er ben. Net als ik de (geringde) vogel vlak voor mij uit het net zie springen hoor ik achter mij ook wat groots in het net vliegen. Jeetje… Nog een havik! Een jonge vogel die achter moeders aankwam... Maar nog voordat ik weer overeind gekrabbeld ben zie ik de vogel dwars door het net zakken en haar weg achter moeder aan vervolgen of er niks gebeurd is !!! Dat net was dus kennelijk aan vervanging toe… en ik ook even ! Deze dubbele misser (persoonlijk nog nooit meegemaakt, 2 tegelijk in een net) wordt later nog enigszins een beetje goedgemaakt door de vangst van een koekoek. Ook deze vogel hangt net als de zilvermeeuw weer in een grofmazig net. Het is een jonge vogel in de bruine vorm en naar later blijkt broodmager met een gewicht van slechts 81,5 gram. Als ik de vogel ring en meet springen er vervolgens ook nog eens meerdere grote luisvliegen uit het verenkleed van de koekoek in mijn gezicht… dank je de koekoek ! De dag verliep geheel droog en zonnig, maar de schemering brengt prachtig avondrood en het is bekend wat men daar over zegt… In de laatste ronde hangt er al zwaar bedauwd riet tegen de netten en trekt het koud op van de grond. Dat kon morgen wel eens netten schudden worden. 's avonds neemt het aantal nachtvlinders tegen de ramen van het veldlab nu ook snel toe; o.a. rietvinken, geelschouderspanners, donsvlinder, zomervlinders (papilionaria), 2 populierenpijlstaarten en een hele armada van spanners en uiltjes. Reuze interessant, maar een mens moet ook nog slapen... om 02:00uur gaat het licht uit, want om 05:30 uur loopt de wekker weer af.
En oh ja, de beurskoers: die zit weer in de plus: vandaag een SMN-index van 0,112 t.o.v. 0,086 gisteren..

Dagvangst van 27 07 08

Nieuw
Braamsluiper 2
Fitis 8
Heggemus 2
IJsvogel 1
Koekoek 1
Merel 1
Pimpelmees 3
Rietzanger 1
Tjiftjaf 5
Vink 4
Zanglijster 1
Zilvermeeuw 1
Zwarte Roodstaart 1
Totaal: 31
Aantal soorten: 13


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 9
Grasmus 1
Koolmees 1
Pimpelmees 4
Roodborst 1
Tjiftjaf 3
Winterkoning 4
Zanglijster 1
Totaal: 25
Aantal soorten: 9


Totaal: 56