dinsdag 16 november 2010

De eerste avondcontrole

Het was gisteren qua weer een prachtige dag waarop we eerst druk zijn geweest met het leeg sjouwen van het zolder van het schoolgebouw waar we 's winters altijd nestkasten timmeren voor de vogelwerkgroep. De ruimte moest worden vrijgemaakt omdat er een verbouwing plaatsvindt. De verhuurder was zo vriendelijk geweest om voor de tussenliggende tijd een gesloten container voor ons te huren waar we al ons hout en nestkasten in kunnen opslaan. Met 4 man en 1 vrouw zijn we de hele middag aan het sjouwen geweest, en nu kan dus het timmeren beginnen.
Gisteravond zijn we begonnen met het avondcontroleseizoen. Omdat we pas later op de avond op het idee kwamen om te gaan zijn we naar het nestkastenterrein in de Meene gegaan. Onderweg was in het buitengebied haast geen hand meer voor ogen te zien door de dikke flarden mist die tengevolge van het mooie weer en een windstille avond over de velden schoof. Een wel erg mystiek landschap. Aangekomen in het bos bleek dat er zich een flinke slaapplaats van kauwtjes en zwarte kraaien had gevestigd. Meteen gingen de vogels op de wieken en gaven duidelijk blijk van hun ongenoegen over onze aanwezigheid. Bij het verplaatsen door het bos was te merken dat ze aan de andere kant al weer in de bomen neerstreken.
De bezetting van de nestkasten was goed te noemen, we hadden in 35 gecontroleerde kasten in totaal 30 vogels zitten. Daarbij ook een voor dit bostype (vooral esdoorn, es en jonge beuk) opmerkelijk en onverwacht aantal boomklevers. Die hebben we allen van kleurringen kunnen voorzien voor het RAS-project boomklever; 1 exemplaar was al een lokale broedvogel die al kleurringen droeg. Bij de koolmezen 4 terugvangsten, 3 x lokaal en 1 vogel van een nestkastenterrein 4 km verderop in Noordelijke richting.

Totalen :
-------------------------------------------

Koolmees 19 nieuw en 4 terug
Pimpel 1 nieuw en 0 terug
boomklever 5 nieuw en 1 terug.
-------------------------------------------
Totaal 25 nieuw geringd en 5 gecontroleerd.