zaterdag 8 september 2012

Vlieland : zwemmen met zeehonden.

Gisteren hebben we niet kunnen vangen. Er stond al vanaf half vijf in de ochtend een hard doorstaande wind uit westelijke richting. De was aan de lijn hing horizontaal... Dat was dus duidelijk, te extreem weer voor de kleine vogeltjes die we vangen. Dus mooi wat opgelopen slaaptekort ingehaald en tevergeefs naar het dorp gefietst voor knoopcelbatterijen voor de tijdschakelaar ; niet te verkrijgen op het eiland.

Vandaag een totaal ander weerbeeld, bij vertrek weliswaar nog steeds windkracht 4 maar meteen nadat de netten open stonden zakte die wind helemaal terug en begon er in de polder langzaam aan grondmist op te komen. Dat gaf een prachtige feërieke zonsopkomst en we wisten daarmee al snel dat het zoals beloofd een mooie zomerdag zou worden. Net zoals de gehele afgelopen week was er in de struiken weer totaal niks te horen van aanwezige vogels. En wederom waren de vangsten in grote lijnen vergelijkbaar met die van voorgaande dagen. Het viel wel op dat er vandaag duidelijk betere trek was van graspiepers en af en toe een enkele boompieper.
Wel opmerkelijk was de constatering van maar liefst 4 ongeringde koolmezen in het hout, heeft het NIOO dan toch echt nesten gemist, of is er nu al iets anders gaande? In het binnenland is er immers al trek van zwarte mezen gaande en naar wat we vanavond merkten is er vandaag ineens een hausse aan gaaientrek losgebroken met een telpost waar meer dan 600 gaaien gezien zijn...
We vingen vandaag wederom een paar vogels in de inmiddels droogstaande rallenkooien, vandaag 2 reeds eerder geringde blauwborsten. Dat zijn echte liefhebbers van modder en ze kunnen nu hun hart ophalen onder onze netten.


Foto: witgesterde blauwborst, vrouw, >1 kj.

Ik had het eergisteren al voorspeld, het tapuitennet is weggehaald en.... vandaag zaten er weer tapuiten ! Inderdaad... op de baan zagen we er weliswaar maar twee, later onderweg terug naar de Zwaluw vlogen er een stuk of 7 langs de postweg.


Foto: dagpauwoog, warmte vangend. En ja, die bramen zijn hier echt zo groot.

we zijn na het vangen niet rechtstreeks naar de zwaluw teruggefietst maar hebben de gelegenheid aangegrepen om nog even van de prachtige zomerdag te genieten. Hanneke was nog nooit de Vliehors opgeweest en dat kon nu in het weekend mooi. We zijn tot ongeveer halverwege gefietst en hebben daar gezwommen met zeehonden ! We hadden ze al eerder gezien, het waren 3 grijze zeehonden. Ze stonden rechtop in de branding te gluren wat wij daar op het strand deden. Tijdens het kijken naar de dieren zagen we onafhankelijk van elkaar ook nog een zeebaars door aanrollende golf in de branding schieten. Die zeehonden waren er echt niet voor niets. Nadat ik het water was ingegaan verschenen ze na enige tijd opnieuw en heb ik één exemplaar tot op ongeveer 30 meter kunnen naderen, prachtig ! Op het strand zagen we tussen de meeuwen en de stuk of 100 drieteenstrandlopers ook nog een juveniele dwergmeeuw. Kortom een leuke middag.


Foto : TV-kijken op het strand.Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Grasmus 3 / -
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 7 / -
Roodborst 1 / 1
Zwartkop 25 / 3
Witgesterde Blauwborst - / 2
Tjiftjaf 3 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Fitis 3 / -
Rietzanger 3 / 1
Pimpelmees 1 / 1
Kleine Karekiet 5 / 2
Groenling 1 / -
Braamsluiper 2 / -
Rietgors 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 72 exemplaren, 16 soorten, 7:00 uren

donderdag 6 september 2012

Vlieland : en nog een saaie dag....

Waren we gisteren enigszins teleurgesteld door te hooggespannen verwachtingen.... het kan altijd nog minder. Ik hoef het eigenlijk helemaal niet meer te hebben over ritselindexen en dergelijke want daarvan is de laatste dagen totaal geen sprake.
Vanmorgen om 05:15 op de baan aangekomen waar de netten ondanks de stevig doorstaande wind uit Noordelijke richting toch nog mooi in de luwte stonden. In het donker hoorde ik af en toe een paar tikjes van zanglijsters. O.K. daar begint nu de trek dus ook van... verder is het stil, stil, stil. De eerste ronde levert precies 10 vogels op waarvan er 4 in het net voor de gisteren gerepareerde luidspreker hangen. En ineens zijn er dan weer een paar sprinkhaanzangertjes, maar liefst 3 in die eerste ronde. Er komt weer lichte graspiepertrek op gang en af en toe laat zich ook een boompieper met de schrille tsiee horen. Verder is een hoog overvliegende koolmees nog wel even het vermelden waard. Een opmerkelijk gevalletje want in deze tijd van het jaar verwacht je nog geen mezentrek, hoogstens in de vorm van de vroege zwarte mezen waarvan nu al een doortrekgolfje door Nederland trekt. De lokale kool-en pimpelmezen zijn veel meer gewend om gewoon door de struiken te verplaatsen, die hebben het niet eens nodig om zo hoog over de polder te vliegen. Geinig dus.
Verder deze ochtend nog een groepje van 6 watersnippen zien invallen en tot 2 keer toe een holenduif zien overvliegen richting Texel, dat was het dan wel weer wat waarnemingen betreft. De vangsten blijven per ronde op een laag niveau van 5 tot 7 vogeltjes zitten en er zit niets opmerkelijks bij.
Om 11 uur is er weer een excursie en dat vindt precies plaats op het moment dat de zon begint door te breken en de vangsten snel inzakken. Maar goed, de bezoekers vinden 2 vogeltjes ook prachtig. Bij de groep ook 2 vrijwilligers van het into the great wide open-festival dat hier op het eiland vanavond van start gaat. Ze waren volledig verrast door de aanwezigheid van de vinkenbaan maar waren heel geïnteresseerd in het verhaal over de vogeltrek en de achtergronden daarvan. Er waren ook enkele bezoekrs die er afgelopen Dinsdag ook waren, maar nu met enkele anderen. Dat kan alleen maar een compliment zijn voor hoe zij het de eerste keer hebben ervaren. Tijdens de excursie vingen we nog een jonge groenling waarvan de vleugels nog niet eens volledig volgroeid waren; dat is een heel laat nestje geweest. Om 13:30 uur waren de netten weer gesloten en mochten we toch nog tevreden zijn met 50 vogels op de lijsten. In de resterende middaguren trekt de wind opnieuw aan en 's avonds staat er al een Zuidwestenwind van 6 bft. Een beetje zorgwekkend voor de dag van morgen... Oh ja, vanaf de keukentafel in de Zwaluw zien we nog een mooie man roodborsttapuit.

Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------

Waterral 1 / -
Tuinfluiter - / 3
Heggenmus 1 / 1
Zwartkop 8 / 3
Roodborst 2 / -
Tjiftjaf 2 / -
Zanglijster 1 / -
Fitis 5 / -
Sprinkhaanzanger 2 / 2
Goudhaantje 1 / -
Rietzanger 4 / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 1
Groenling 1 / -
Braamsluiper - / 1
Rietgors - / 1
Grasmus 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 50 exemplaren, 17 soorten, 7:30 urenwoensdag 5 september 2012

Vlieland : een saaie dag...

Iedere vangperiode heb je wel van die dagen, dagen waarop eigenlijk niets bijzonders gebeurt.. De wind in de totsal verkeerde hoek en ook nog aantrekkend, een gestage terugloop in de vangsten en vrijwel geen zichtbare trek. De trek op de radar was vannacht teruggelopen tot nihil, wederom wegtrek zonder aanvoer dus. We zullen het moeten uitzingen tot het tij keert.
En toch begonnen we met een minder alledaagse vangst in de eerste ronde in het eerste net; daar hing een juveniele grauwe vliegenvanger. De jaartotalen van deze soort zijn hier op de vinkenbaan op de vingers van 2 handen te tellen en dit is pas de eerste van dit seizoen. Voor de rest werd het een dag met gewoon de soorten die je kunt verwachten en van alles een beetje minder. Wel was het opmerkelijk dat de zwartkoppen van vandaag over het algemeen een gemiddeld langere vleugel hadden en dat er bij de mannetjes ineens meer tussen zaten met een zogenaamde 'gemengde pet'. Daarmee bedoelen we een kruin die bestaat uit een mix van zwarte en bruine veertjes of zwarte veertjes met bruine randen. Dit alles in afwijking tot het reguliere patroon waarbij zwartkopmannen een postjuveniele rui doormaken waarbij de chocobruine jeugdveren op de kop worden vervangen door volledig zwarte veren. Vandaag voor het eerst deze week geen overvliegene kramsvogel gezien of gehoord. EWat de zichtbare trek betreft ook alleen een tweetal witgatten, twee barmsijzen en af en toe een paar graspiepers. Vandaag geen waterral in de kooien, de waterstand is inmiddels zo ver gezakt dat de kooien echt droog staan. Na een paar rondes van 15 - 20 vogels zakken de vangsten weer abrupt in. Tijd om nog even wat onderhoud op de baan te doen en de vijfde luidspreker te repareren, die werkt nu ook weer.

De aannemer is vandaag voor Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen voor het maaien van de polder. Er zijn een paar vrachten zand gebracht en dat betekende dus dat het net dat we over het puinpad hebben staan weg moest. Dit net hebben we daar speciaal voor tapuiten staan maar die zijn er op dit moment even niet dus we missen er even weinig mee. Zul je zien dat er morgen weer tapuiten zijn....

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Tuinfluiter 5 / -
Roodborst 3 / -
Zwartkop 18 / 5
Sprinkhaanzanger 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Rietzanger 3 / -
Fitis 7 / -
Kleine Karekiet 4 / 1
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Braamsluiper 3 / -
Pimpelmees - / 2
Grasmus 5 / -
Koolmees 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 14 soorten, 7:45 uren

dinsdag 4 september 2012

Vlieland : gehuld in nevelen.

Bij het ter kooie gaan bleek vannacht al dat er behoorlijke grondmist was ontstaan. De directe omgeving van het Posthuys zag eruit als een meertje met daarin drijvende huizen. Dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor het vangen van morgen is dan je gedachte... en zo gebeurde ook. Voor vertrek bleek dat de radar vannacht behoorlijke vogeltrek had geregistreerd en die intensiteit liep in de laatste uren maar weinig terug. Op de ringbaan hing het riet inderdaad over de paden en later dus ook tegen de netten. Dan valt het nog mee dat je in de eerste ronde nog 21 vogels uit de netten haalt. Daarbij ook een nieuwe soort voor deze week, een zanglijster. In de tweede ronde is al te merken dat het aantal vogels in de struiken is teruggelopen. De meesten hebben hun conclusies al getrokken, weg uit deze natte bende. Toch nog wel een leuke vangst bij die ronde: Hanneke haalt een GOUDHAANTJE uit één van de netten. Da's een vroege, of één van de lage aantallen broedparen van het eiland, maar dan is dit vogeltje al wel behoorlijk afgezwaaid van het habitat waarin ie zich ongetwijfeld beter moet thuisvoelen dan hier in de Kroon'spolder. De volgende ronde hing er in één van de netten tussen de dode vlieren weer een krent in de pap; we zaten er op te wachten, maar daar was ie dan : een DRAAIHALS. Het is alweer de vierde voor het seizoen. Er zijn overigens deze zomer verhoudingsgewijs al heel veel draaihalzen gezien en geringd in West-europa, vrijwel ieder op trek gericht ringstation of individuele ringer heeft er wel minstens 1 weten te ringen zo lijkt het tenminste als je eens rondkijkt op de diverse internetsites.
Foto's: Draaihals.

Om 11 uur hebben we de deelnemers van de Dinsdag-excursie op bezoek gehad en die hebben we nog een stuk of tien vogeltjes kunnen laten zien. De mensen vonden ons verhaal over de vogeltrek prachtig en doneerden aan het eind van het verhaal voor maar liefst 8 ringstrengen. Tijdens de excursie werden we ook voorzien van een nieuwe voorraad levensmiddelen zodat we de eerste dagen nog niet naar het dorp hoeven te fietsen. Om 13 uur liepen we voor het eerst een nulronde en was het dus duidelijk dat het voor vandaag wel weer gebeurd was. Als er al stevige vogeltrek is geweest dan zijn die vogels boven de Wadden duidelijk hoog overgevlogen, zo geschikt was het weer daar wel voor. Om 14 uur fietsten we terug naar de zwaluw met de inmiddels weer tot 4 bft toegenomen wind in de rug.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------

Waterral 1 / -
Kleine Karekiet 6 / 2
Draaihals 1 / -
Braamsluiper 2 / -
Winterkoning 2 / 1
Tuinfluiter 3 / 2
Roodborst 2 / -
Zwartkop 29 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 3 / -
Zanglijster 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Koolmees 1 / -
Rietzanger 3 / -
----------------------------------------------
Totaal: 62 exemplaren, 15 soorten, 8:15 uren

maandag 3 september 2012

Vlieland : zomer in September.

De wind is vannacht flink geluwd en er staat nog slechts een 2 tot 3 bft uit Zuidwestelijke richting als ik om 05 uur onder de alweer krimpende maan naar de baan fiets. Tijdens het openschuiven van de netten is aan de snel van rose naar donkerrood kleurende oostelijke horizon al te zien dat de zon er vandaag op tijd bij zal zijn. In het schemerduister zijn af en toe al invallende wintertalingen te zien en beginnen de grauwe ganzen juist te vertrekken van de slaapplaats in de derde kroonspolder. We zien die vogels iedere ochtend wegvliegen richting Texel, en aan de andere kant zien we juist altijd weer blauwe reigers van die kant het eiland binnenkomen.
In de struiken is het wederom helemaal stil, er is weer niks in de struiken gaan zitten. Het is rond de vinkershut vrijwel windstil en dat is in de schemer te merken... meteen melden de muggen zich en gaan met zijn allen tot de aanval over. Even lekker rustig een kopje koffie drinken voor de eerste ronde is er dus niet bij. De eerste ronde valt met 20 vogels ondanks het gebrek aan enige ritselindex toch enorm mee. Ineens laten de vogels zich aan alle kanten in de struiken zien. Aan de overkant van de 4e kroonspolder zit een kramsvogel in de struiken te roepen en in het hout laat zich al vroeg een grote bonte specht zien.


Foto: bijna.....

De vangsten zijn overwegend zwartkoppen en kleine karekieten en meteen zitten er ook al een paar braamsluipers bij. Maar ook 2 blauwborsten waarvan 1 terugvangst. De tweede ronde is ook niet verkeerd maar dan valt 28 vogels toch wel een beetje tegen op basis van hoe de vangstverdeling normaal gesproken verloopt. Hadden we gisteren een moddervette karekiet? Het kan nog gekker, vandaag vingen we er één van 18,4 gram. Net als voorgaande dagen was er amper sprake van zichtbare trek. Toch zagen we een uur lang steeds kleine groepjes boerenzwaluwen passeren met daartussen ook af en toe een huiszwaluwtje. Hanneke zag tussen de netten een draaihals vliegen maar die liet zich uiteindelijk niet vangen. De grote bonte specht liet zich uiteindelijk een stuk of 6 maal in het hout zien; het betrof een (nog) ongeringde jonge man met op het achterhoofd al wel de rode streep maar op de kop nog rode veertjes van het jeugdkleed. Later op de ochtend vingen we nog een paar mezen, een gekleurringde pimpel van het NIOO-onderzoek, een koolmees door ons zelf in een eerder jaar geringd en een ongeringde koolmees. Verder nog een rietzanger met een ons onbekende Arnhem-ring en een braamsluiper van een aantal jaren terug waarvan de ring aan één kant al flinke slijtage vertoonde. In de voorlaatste ronde vingen we de roodmus van eergisteren nog weer terug. Daarna zakten de vangsten wederom totaal in en was het inmiddels flink warm en zonnig geworden. Hierdoor kwamen er wel heel wat vlinders los, we zagen atalanta's, dagpauwogen, bruin zandoogjes en ook nog een heivlinder.
Verder nog een grote sabelsprinkhaan tegen één van de netten.
Om 14:00 uur zaten alle netten weer dicht en was het de hoogste tijd voor nog even een strandbezoek.


Foto: Heivlinder, Hipparchia Semele.


Foto: grote sabelsprinkhaan.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 33 / -
Winterkoning 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 3 / -
Fitis 8 / -
Witgesterde Blauwborst 2 / 1
Pimpelmees - / 1
Rietzanger 4 / 2
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 9 / 6
Groenling 1 / -
Braamsluiper 4 / 4
Roodmus - / 1
Grasmus 2 / 2
Rietgors 2 / 1
Tuinfluiter 14 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 107 exemplaren, 17 soorten, 8:30 uren

zondag 2 september 2012

Vlieland : eiland leeggelopen?

De vogeltrekradar registreerde het vannacht al; bij het invallen van de duisternis nam de geregistreerde vogeltrek snel toe, maar naarmate de nacht verstreek zakten de kolommen in de grafiek verder en verder naar beneden. Meestal kun je dit verloop interpreteren als wegtrekkende vogels die vanuit de herkomstgebieden niet aangevuld worden. Maar goed, het is voor ons een interpretatie, dus vol goede moed naar de vinkenbaan...
Daar aangekomen meteen begonnen met het openzetten van de netten onder een zwaar bewolkte lucht en een nog steeds matige wind kracht 4-5 bft. De ritselindex was wederom nihil te noemen, alleen bij terugkomst bij de ringhut fladderde er een vogeltje in één vsan de duindoornstruiken. Het werd maar langzaam licht vanwege het gebrek aan een zichtbare zonsopkomst en het bleef rustig met geluiden vsn vogels, laat staan invallende vogels. De eerste ronde leverde dan ook maar 5 vogels op, waarbij 1 waterral die vlak voor mij in een mistnet sprong. De andere 4 vogels waren op 1 na al geringd, dat zegt al wel wat... De tweede ronde levert meestal minimaal het dubbele op van de voorgaande ronde, en dat gebeurde nu ook. Maar ja als die eerste ronde dan uit 5 vogels bestaan heeft.... Kortom, het was al snel duidelijk, er was amper nieuwe aanvoer geweest en inderdaad, alleen vertrek. Het werd de verdere ochtend sprokkelen met de vogeltjes. Evenm heeft er nog een minuut of 5 een kramsvogel in het hout gezeten, even later heel kortstondig gevolgd door een tapuit, maar dat was het dan ook al wel met de leuke waarnemingen op de baan. Er was nog wel sprake van lichte trek van graspiepers en daar vingen we er ook 1 van.
Op roofvogelgebied vielen alleen een man blauwe kiekendief in de 4e Kroonspolder op en een sperwer-vrouw die van laag over de hut precies door de looppaadjes van de netopstelling vloog. Een snelle achtervolging leverde niets op, zelfs geen hernieuwde waarneming.
Net als gisteren waren er weer uitersten in de condities waarin de vogels verkeerden. Zo hadden we vandaag weer een kleine kasrekiet met een gewicht van 11,1 gram, maar ook een exemplaar die het vet zo dik had aangelegd dat alleen nog maar een plekje van 3 mm op de borst nog vrij lag. Deze vogel woog maar liefst 17,6 gram. Dan kan het hebben van trekvet zelfs negatieve invloed hebben, want je moet het als klein vogeltje wel allemaal meetorsen.


Foto: moddervette kleine karekiet.

De excursie van vandaag werd bezocht door 10 personen waaronder de bekende vogel- en landschapsschilder Erik van Ommen. Hij heeft een Waddenatelier ingericht op het eiland en is regelmatig aanwezig om te werken aan een nieuw boek over de Wadden. Erg leuk om hem te hebben getroffen. Zie zijn werk op: http://www.erik-van-ommen.nl/
Tijdens de excursie vingen we nog een leuke soort waarvan eigenlijk alleen Erik echt onder de indruk was, een sperwergrasmus. De achtste voor het ringstation van dit jaar alweer. De rest van de vangsten liepen daarna flink terug en om 14 uur zijn we begonnen aan het sluiten van de netten. Wie weet volgt er morgen wel weer aanvoer want het wordt mooi rustig weer met afnemende wind.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
----------------------------------------

Waterral 2 / -
Braamsluiper 3 / 2
Graspieper 1 / -
Grasmus 2 / -
Winterkoning - / 1
Tuinfluiter 1 / 3
Heggenmus 2 / 1
Zwartkop 7 / -
Roodborst - / 1
Fitis 4 / 1
Rietzanger 2 / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 2
Baardmannetje - / 1
Sperwergrasmus 1 / -
Groenling 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 47 exemplaren, 16 soorten, 8:15 uren