zaterdag 22 oktober 2011

Vlieland : geen aankomst, wel weer ruigpootbuizerden.

Voor vertrek hebben we nog snel even naar de vogelradar gekeken en dat was niet hoopgevend. Boven de Noordzee was totaal geen trek te zien. Tijdens het wachten op merels voor een erste klap met het slagnet zagen en hoorden we ook hoegenaamd niets in de lucht en in de struiken. In de schemerronde tijdens het uitleggen van een extra geluidsbron hing er weliswaar een kramsvogel in één van de netten maar dat was slechts een slaper die uit de struiken was gevlogen. Het zou later ook heel heel erg rustig blijven. Slechts af en toe zagen we een merel in de struiken zakken en kwamen er weer regelmatig vinken over die vandaag vaker tot een landing te verlokken waren en/of uit zichzelf al vaker de vlucht onderbraken. De meeste kramsvogels die zich in de loop van de ochtend op het gemaaide veld verzamelden zullen ook ongetwijfeld tot de categorie slapers komen. Er was wel (opnieuw) weer doortrek van meerdere ruigpootbuizerden, we zagen er vandaag in ieder geval 6 waarvan 1 pleisterend. Bij het schietkamp zagen we er ook nog 2 tegelijkertijd. Verder ook nog 2 maal een slechtvalk jakkerend door de polder waarvan 1 eerste kalenderjaar vogel.


Foto: Life sucks....

We hebben voor het eerst sinds een paar dagen weer eens een waterral gevangen en de zwartkop was weer eens wat beter vertegenwoordigd, en daarmee is dan ook het meest opmerkelijke wel gezegd. Kortom, een dag om snel te vergeten, voor een Oktoberdag tenminste...
Elsje de Ruiter van Staatsbosbeheer is op bezoek geweest, ze had een doosje met heerlijk gebak van de beste bakker van de regio bij zich. Dat dan de prioriteiten bij ons baansmeerders acuut anders komen te liggen mag uit onderstaande foto blijken...


Foto: Tja, we zijn en blijven baansmeerders...

We hebben om 14 uur de netten al gesloten want er was werkelijk helemaal niks meer te vangen en om nou dezelfde vogels diverse malen op een dag te blijven terugvangen....

Dagtotalen (nieuw / terugvangst):
---------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 19 / -
Winterkoning 2 / -
Goudhaantje 2 / 1
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 1 / -
Merel 10 / 2
Koolmees 1 / 2
Kramsvogel 10 / -
Vink 3 / -
Koperwiek 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 56 exemplaren, 11 soorten, met 250 m
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 6:30 uren

vrijdag 21 oktober 2011

Vlieland : kramsvogels en LONDON-merel.

De verwachtingen waren hoopvol, maar tijdens het fietsen en klaarzetten van de vangopstelling bleef het verontrustend stilletjes in de lucht. En dat terwijl het weer zo'n lekkere rustige treknacht leek te zijn. Het bleef in de schemer nog lang rustig en we hebben niet één merel op het slag gehad en dus geen schemerklap kunnen maken. Het duurde ook tot ver na het eerste licht voordat we de eerste aankomst op gang zagen komen. Net als gisteren waren dat voornamelijk kramsvogels en vielen vooral de merel en de koperwiek op als grote afwezige. Er zat wel meer klein spul bij , en dat waren vooral vinken en kepen. In de eerste ronde vingen we maar een stuk of 8 vogels waarvan we 2 merels vingen in een net waar we zojuist langs waren gelopen. Één daarvan droeg al een ring en die bleek uit LONDON-Engeland te komen. Dat zal dus naar alle verwachting onze zoveelste merel zijn die na vertrek uit Scandinavië in Engeland geringd is en na het daaropvolgende broedseizoen nu via Vlieland weer onderweg is naar Engeland.


Foto: Merel-vrouw met LONDON-ring.

Vanaf het tweede rondje langs de netten begon er weer trek van kramsvogels en spreeuwen op gang te komen. De groepen waren echter kleiner en ze passeerden minder frequent dan gisteren. Heel af en toe zaten er toch een paar koperwieken bij. En tussen al dat lijstergevederte passeerden ook met enige regelmaat kleine groepjes vinken en in nog mindere mate kepen.
Verspreid over de hele dag zagen we ook regelmatig sperwers rondvliegen tussen en boven de netten. Ook vloog er heel mooi zichtbaar een slechtvalk laag over de ringhut.
Na de excursie zakt het met de vangsten weer in en sprokkelen we de dag verder door met een 5-tal vogels per ronde. Aan het eind van de dag vangen we in de schemer nog een paar kramsvogels en constateren we dat we voor die soort de beste vangdag van dit jaar hebben gehad. In die ronde ook nog weer een spreeuw waarbij tijdens het ringen blijkt dat deze iets vast heeft zitten in zijn keel. Het voorwerp blokkeert een groot deel van het keelgat zodat de vogel waarschijnlijk een aanzienlijk deel van zijn slikfunctie verloren heeft en daarom wellicht zo mager is. Na wat peuterwerk met een pincet weet ik het voorwerp uit de keel te krijgen. Het blijkt het schild van een kleine krab te zijn!!!! Nou ja zeg... dat heb ik nog niet eerder gezien. Het geeft wel mooi aan waar deze spreeuwen onder andere foerageren: op de kwelder en langs de slikranden van het wad. Curieus zeg....


Foto: spreeuwen in het hout.

De wind is aan het eind van de dag gedraaid naar het zuiden en heeft aan kracht flink ingeboet. We wachten maar weer af wat de dag van mrgen brengt.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Roodborst 3 / 3
Goudhaantje 2 / 1
Merel 6 / 5
Pimpelmees 1 / 1
Kramsvogel 42 / -
Koolmees - / 1
Zanglijster 2 / -
Spreeuw 5 / 1
Koperwiek 4 / -
Vink 3 / 1
Zwartkop 12 / 2
Rietgors 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 98 exemplaren, 13 soorten met 250 mtr
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 12:30 uren

donderdag 20 oktober 2011

Vlieland : YES, aankomst !

Onder een halfbewolkte hemel fietsten we naar de baan en onderweg waren er af en toe al piepjes van koperwieken te horen. Eindelijk, nieuwe aankomst!
Ik heb deze oktobermaand tot nu toe nog maar 1 keer een nacht mogen meemaken waarin de karakteristieke roep te horen was. Af en toe zat er ook nog een roepje van zanglijster tussen. Op het stuk drasland vlak voor de bocht naar het schietkamp zaten behoorlijk wat zilverplevieren en wulpen. Op de baan hebben we zo snel mogelijk de netten opengeschoven en voordat we daar mee klaar waren vielen nog in het donker de eerste koperwieken al in. Inmiddels hoorden we ook kramsvogels en Holmer heeft daar meteen het geluid van opgezet. Nog voordat we de eerste ronde langs de netten maakten zagen we al ettelijke groepen kramsvogels binnen komen vallen en dat nam snel in frequentie en groepsgrootte toe. In de eerste ronde langs de mistnetten hadden we er dan ook meteen 6 te pakken en hingen er ook een paar koperwieken bij in de netten. Merels waren er niet van betekenis en het effect van merels die in de schemer op het gazon van het slag duiken bleef dus ook volledig achterwege.
Het ging in de volgende 2 rondes ook even hurry up met het binnenkomen van groepen tot een stuk of 50 kramsvogels. Prachtig om de vogels zo mooi synchroon met afremmende vleugelbewegingen de landing te zien inzetten.


Foto: kramsvogels in 'het hout'.

Wat je van die kramsvogels bij later daglicht toch nog vangt is een schijntje van wat er binnenkomt en invalt, maar het ging vandaag nog niet eens zo slecht. Verder was er niet zo heel veel van belang aan trek te zien, af en toe een klein groepje vinken en enkele oeverpiepertjes maar verder weinig merkbaars. Toch haalde Jeroen op een gegeven moment nog wel een heel leuk vogeltje uit de netten... niet vanwege de schaarsheid ervan maar wel vanwege de late aanwezigheid in het seizoen van deze vogel. Het was namelijk een rietzanger, de laatste datumvangst voor ons ringstation. De vogel had weliswaar niet heel veel vet, maar zag er ook niet als een brak beestje uit.


Foto: rietzanger 1e kalenderjaar.

Tegen een uur of 11 zakten de vangsten al weer behoorlijk in, maar we vingen toch nog wel voldoende vogels om tijdens de excursie (die nu eindelijk ook eens goed bezocht werd) aan de mensen te laten zien. Er was inmiddels wat buiigheid in onstabiele lucht ontstaan en dat resulteerde in het waarnemen van het begin van de vorming van een waterhoos boven het Wad in de richting van Texel.


Foto: waterhoos boven het Wad.

Na het middaguur wordt het rustiger en rustiger en zien we steeds minder vogels op en rond de baan. Het heeft er alle schijn van dat de groepen vogels die vandaag aankwamen al overdag verder zijn getrokken. Toch was er uiteindelijk aan het eind van de dag rondom het posthuys behoorlijk vertrek van koperwieken die kennelijk in het bos hun tussenstop hadden gemaakt. Ik was op dat tijdstip al op die plek aanwezig omdat ik had toegezegd vanavond eten te zullen koken en had tevens Sierd en Adéle de Graaf gevraagd of zij nog wat brood en melk voor ons uit het dorp mee wilden nemen. We wisten dat zij vanavond zouden aanschuiven bij een wildbuffet in het posthuys waarvoor alle deelnemers met de bus voor de ingang werden afgezet. Aldus geschiedde, maar onderweg hadden ze wel de hoon van de medereizigers over zich heengekregen omdat ze naar een diner gingen maar toch een grote tas vol met brood meenamen...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Rietzanger 1 / -
Roodborst 2 / 4
Zwartkop 12 / 5
Merel 13 / 5
Goudhaantje 5 / -
Kramsvogel 20 / -
Pimpelmees 1 / 1
Zanglijster 8 / 1
Koolmees 1 / -
Koperwiek 25 / 1
Spreeuw 2 / -
-----------------------------------------------
Totaal: 109 exemplaren, 12 soorten, met 250 mtr
net , 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken in
13:30 uren.

woensdag 19 oktober 2011

Vlieland : vangen in een lege Kroonspolder.

Het was vanmorgen wederom mis. Regen en harde wind en dus uitslaapweer. Net als gisteren is een kleine delegatie toch naar de baan gegaan om excursiebezoekers te ontvangen. De gelukkigen voor vandaag waren Holmer en Jeroen. Zelf heb ik mij allereerst maar eens op de achterstallige afwas gestort zodat we de kleur van het aanrecht ook nog eens een keer weer kunnen zien... Daarna ben ik op pad gegaan voor het fotograferen van weer een paar kilometerhokken voor het fotoproject NL in beeld.
Bij vertrek zag ik nog even weer de foeragerende ortolaan op het grasveldje voor de Zwaluw zitten. Meerdere vogelaars hebben de vogel inmiddels in hun route over het eiland opgenomen en kunnen bekijken. Voor de foto's ben ik allereerst maar eens naar de zuidpunt van het Posthuiswad gefietst. Het bleek extra hoog water te zijn geweest en de resten daarvan stonden nog als plassen op het pad langs de dijk. Aan de dijkvoet lag het bezaaid met afgestorven plantenblaadjes. Na het maken van de foto's vanaf de hoogste duintop heb ik nog even onder de plaatselijke vlierstruiken gezocht want daar willen nog wel eens massaal spreeuwen zitten te slapen en waar veel vogels leven sterven veel vogels.... Ik trof een aantal plukplekken die duidelijk afkomstig waren van een slechtvalk of havik, waarvan zo onder een bosje de laatste nog het meest voor de hand ligt. De plukplekken bleken resten te zijn van respectievelijk een torenvalk, een koperwiek, een spreeuw en 2 bonte strandlopers.


Plukplek met resten van torenvalk.

Onder de vlieren stonden ook nog een aantal paddenstoelen die de afgelopen dagen met de regen als .... uit de grond moeten zijn geschoten. Daaronder enkele gekraagde aardsterren.


Foto: gekraagde aardster.

Holmer en Jeroen hebben op de baan niet al te veel vogels gevangen, maar toch nog meer dan gisteren onder vergelijkbare omstandigheden. Om 15 uur waren de netten weer gesloten.
Vanavond hebben we in het dorp een lezing over ons werk op de vinkenbaan verzorgd. Holmer had een mooie powerpointpresentatie in elkaar gedraaid en vertelde het fascinerende verhaal over het fenomeen vogeltrek. Maar helaas toonden slechts 3 bezoekers interesse in het verhaal. Mocht u als lezer van mijn weblog volgende week Woensdag op het eiland aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom op een reprise van deze lezing.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------

Heggenmus - / 1
Zwartkop 4 / 2
Roodborst - / 2
Goudhaantje 1 / 1
Merel 5 / 7
Pimpelmees 1 / -
Zanglijster 1 / -
Koolmees - / 1
Koperwiek 2 / -
--------------------------------------------
Totaal: 28 exemplaren, 9 soorten met 221 mtr
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 4:00 uren

dinsdag 18 oktober 2011

Vlieland : wind en regen en een ortolaan op je stoepje.

We hadden het al aan zien komen in alle weermodellen en weersverwachtingen.... wederom harde wind en regen.
Afgelopen nacht is het stevig gaan waaien nadat gisteren aan het eind van de middag ook al een stevige bries was opgestoken. Uithalers tot 8 bft uit ZZW tot W geselden de Zwaluw en regelmatig striemde er regen tegen de ruiten. Kortom, slaap inhalen dus... Toch was het tegen 10:30 uur dusdanig opgeknapt dat we, gesteund door de noodzaak om klaar te staan voor de dagelijkse excursie, ons hebben voorbereid om naar de baan te gaan. Jeroen is vooruitgegaan om te beginnen met het openschuiven van de netten, maar kwam daarvoor nog wel even terug om te vertellen dat hij een interessante gors op het paadje bij de zwaluw had zien zitten. Het bleek al snel dat het om dezelfde vogel ging die Holmer ook al had gezien tijdens het buiten roken van een sigaretje (leve de rookwetgeving....). En even later keerde ik toch ook maar even terug naart de zwaluw om Holmer te vertellen dat ik de vogel in kwestie ook uit één van de dennen langs het pad zag vliegen en vervolgens even op de deurmat heb zien zitten om daarna via een heel korte poging om op de schoorsteen te gaan zitten uiteindelijk toch naar het Posthuis te vliegen.
Holmer was vanmorgen opgestaan met stevige nekklachten en besloot om op de Zwaluw te blijven. Hij heeft de vogel nog meermalen wederom vlak voor de voordeur gezien en ook nog kunnen fotograferen. Nadat Jeroen 's middags de vogel ook nog heeft kunnen filmen werd uit de beelden geconcludeerd dat het toch een (weliswaar op onderdelen iets afwijkende) ortolaan was.
Op de baan aangekomen concludeerden we al snel dat we voor de bezoekers in ieder geval niet hadden hoeven gaan want die waren er niet... Wel kregen we nog bezoek van Sierd en Adéle de Graaf die ons een grote zak met appels brachten. die komen ons heel goed van pas om merels vanuit het hout op het slag te lokken; dank daarvoor !
De vangsten vielen zoals verwacht flink tegen. Toch is ook het vaststellen van de AFwezigheid in plaats van AANwezigheid een voor vogeltrek-onderzoek net zo belangrijk. Na met veel moeite toch nog 14 vogels op de formulieren te hebben kunnen registreren viel de vangst uiteindelijk helemaal stil, tegen 15 uur zaten alle netten weer dicht en fietsten we met stevige wind in de rug terug naar de Zwaluw.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Waterral 2 / -
Roodborst 1 / -
Merel 4 / 1
Zwartkop 6 / -
-------------------------------------------
Totaal: 14 exemplaren, 4 soorten, met 230 m mistnet,
1 slagnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien in 4:30 uren

maandag 17 oktober 2011

Vlieland: controle LONDON-vink.

Vanmorgen om 05:40 uur vertrokken naar de baan in een poging om voor het eerste licht nog wat spreeuwen te vangen uit de groepen die in de struiken zijn gaan zitten slapen. Dat lukte ten dele, 2 spreeuwen sprongen vanuit de struiken in het net. Buiten deze actie was het bepaald niet nodig om extra vroeg naar de baan te gaan want het was opvallend stil in de lucht. Totaal geen trekroepjes, nog niet één zanglijster of koperwiek die zich boven onze vangopstelling even liet horen. In de vroege schemer liet zich al snel een viertal merels op het slag druipen en kon ik vlak voor de eerste ronde nog een slag slaan. Alle vier zaten ze onder een net maar 1exemplaar wist in no time een gat te vinden en ging er al snel vandoor. De eerste ronde langs de netten leverde de bekende mix van lijsters, zwartkoppen en roodborsten op maar dan in sterk mindere mate ten opzichte van de voorgaande dagen. Vooral bij de roodborsten en merels is het aantal terugvangsten meteen behoorlijk hoog. Daarna blijft het in de lucht en in de netten rustig. wel komen er af en toe een paar vinken voorbij en vallen er een paar maal 5 tot 10 koperwieken in en komt er af en toe een enkele merel de baan op. Vlak voordat de excursie begint heeft Berry een leuk bericht. Een vink met een ring die met een L begint.... het blijkt een adulte vink-vrouw te zijn met een Engelse ring van de ringcentrale LONDON.

De Britten ringen de vinken dus met 2,3 mm (of 2,5 mm), dat wist ik nog niet. Ik heb dan ook nog niet eerder een dergelijk geval in de hand gehad. Een mooi voorbeeld dat illustreert dat dit een heel mooi sluitende ringmaat is voor vinken, naar mijn mening veel beter dan de echt dikke 2,8 mm die we in Nederland gebruiken. Tijdens de excursie (4 bezoekers) kunnen we een gevarieerd pakketje vogels laten zien met als afsluiter een indien beschikbaar altijd voor de bezoekers succesvolle baardman-man.
We krijgen vandaag meermalen 1 of 2 oeverpiepers over de baan of in het hout. Naar beneden druipend op het slag blijft vooralsnog echter een gevalletje van de wens blijft de vander van de gedachte....
We sprokkelen de hele dag weer door met rondjes van circa 5 vogels en lopen niet één keer een rondje zonder vogels. Ook komen we tot de ontdekking dat we nodig boorschappen moeten halen en dan vooral brood. Omdat we met z'n vieren donders goed in de gaten hebben dat de wind pal parallel aan het eiland vanuit het zuidwesten waait en niemand heeft zin om tegen de sterke wind in terug te moeten fietsen vanaf het dorp. En dus moet er een vrijwilliger aangewezen worden. we doen dat door middel van het trekken van strootjes. De rest laat zich raden.... Onderweg naar het dorp zie ik dat er inmiddels inderdaad ook op de andere delen van het eiland minder vogels zitten, maar in de singels rondom de kampeerveldjes van natuurcamping de lange paal ritselt en rammelt het nog steeds van de merels en koperwieken. Ik kijk even bij het toiletgebouwtje bij de waddenveldjes en zie daar een enorma verzameling merelpoep op de rand van de bestrating en rond een flink besdragende meidoornstruik liggen. Uit de struik vliegen zeker 20 merels die zich tegoed zaten te doen aan de bessen. Op het esterveld zitten 2 groepen van respectievelijk 67 en 84 rotganzen die het onderling nog totaal niet eens zijn over de hierarchische verstandhoudingen in de groep en continu naar elkaar lopen te dreigen. Midden op het westerveld ligt een dode zeekoet; niet alledaags om zo'n soort aan de wadzijde van het eiland te vinden. Op de weg terug blijkt de wind inmiddels aangewakkerd te zijn tot 6 bft uit de Zuidwesthoek maar tijdens het fietsen heb ik over een grote lengte van de tocht de waddijk en duintjes aan de wadkant naast me en valt het fietsen nog ontzettend mee.
Onderweg maak ik op enkele plaatsen nog weer een paar foto's voor het project NL in beeld. Al snel begint het licht mij echter in de steek te laten en is er weer een plek onbereikbaar omdat er gewerkt wordt door een ploeg leidingleggers; hoe treffend is het weer in het licht van de doelstelling van het project... terug op de Zwaluw begin ik aan het bakken van pizza's. Tegen 20:45 uur komt de rest van de groep ook terug; ze hebben er in de laatste ronde nog ongeveer 15 vogels bij kunnen vangen en zo kunnen we weer terugkijken op een dag met weliswaar minder maar toch waardevol aantal vogels op de lijst.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Waterral 5 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 5 / 10
Goudhaantje 2 / -
Merel 20 / 12
Baardmannetje - / 1
Kramsvogel 2 / -
Pimpelmees - / 1
Zanglijster 3 / 1
Spreeuw 8 / -
Koperwiek 15 / -
Vink 1 / 1
Zwartkop 24 / 1
-------------------------------------------------
Totaal: 115 exemplaren, waarvan 16 terugvangsten,
13 soorten in 13:30 uren met 250 meter net,
2 inloopkooien, 2 fuiken en 1 slagnet.

zondag 16 oktober 2011

Vlieland: veel vertrek, weinig aankomst, toch goed vangen.

Maar vraag niet naar de conditie van veel van de vandaag gevangen vogels...
Holmer was vanochtend al vroeg vooruitgefietst en wij zijn bij aanvang van de schemer nagekomen. Het viel toen al op dat we helemaal geen piepjes van koperwieken hoorden, amper merels langs de Post- en Polderweg zagen en veel minder tikjes van roodborsten hoorden dan voorgaande dagen het geval was geweest. De wind was weer iets toegenomen naar 4 bft uit de zuidhoek. Bij de eerste ronde meteen al redelijk wat terugvangsten en van alle soorten minder dan gistermorgen, hetgeen meteen al een aanwijzing is voor wat er gaande is. Na 3 rondes te hebben gelopen kunnen we gerust, samen met het radarbeeld van afgelopen nacht erbij, constateren dat het gisteren alhier een prima vertreknacht is geweest voor de vele tienduizenden lijsters die op het eiland zaten maar dat er weinig nieuwe aanvoer vanuit de herkomstgebieden is geweest. Veel vogels zijn vel over been, vooral de roodborsten. Daarvan is alles wat maar enigszins kon meteen weer vertrokken. De roodborsten die we WEL vangen zijn veelal terugvangsten van broodmagere vogels van de afgelopen dagen. Die mogen blij zijn als het ze nog gegund is om hier weer op krachten komen, maar als je nu 2 dagen voor naderend slecht weer als roodborst nog maar 13,8 gram weegt dan mag je je zorgen maken over je toekomstverwachtingen.
We hebben nog wel 2 leuke laat nog aanwezige soortjes bij de vangsten, een tuinfluiter en een fitis, beide in blakende conditie met veel aangelegd vet. De fitis weegt maar liefst 11 gram. Ander krentje in de pap is de bladkoning, ook met flink wat trekvet.


Foto's: bladkoning 1e kalenderjaar.

Tot rond het middaguur trekt het toch wel lekker door met af en toe invallende kleine groepjes koperwieken en kramsvogels en enkele tientallen merels. Ook passeren er de hele ochtend kleine groepjes vinken die van geen stoppen weten en ongevoelig zijn voor onze lokgeluiden, hoe goed we ze ook tentoonspreiden.
Daarnaast hetzelfde beeld bij vele honderden kauwtjes die in treintjes tot enkele tientallen voorbij komen. Vanaf vlak voor tot na de dagelijkse excursie krijgen we af en toe 1 of 2 oeverpiepertjes in het hout maar laat er zich geen verleiden tot foerageren op het slag, helaas...
Evenals gisteren kwamen er ook weer ruigpootbuizerden overvliegen, de teller kwam rond de 10 individuen uit die vrijwel allemaal perfect in dezelfde lijn als gisteren over de Kroonspolders passeerden, onverstoorbaar voortflappend. Ook waren er in de verte rond de getijwisseling vele tienduizenden steltjes invallend te zien op het Posthuiswad en zag ik een groep van een paar duizend eenden (waaqrschijnlijk wintertalingen) mooi kantelend en hoekend naar beneden gaan. Prachtig blijft het om met dit weer de vele vogels tegen het licht in te zien vliegen over de zilverkleurende rietpluimen. De zon schijnt prachtig door de toppen van de slagpennen en geeft de vleugels veelal een gouden randje; magnifiek om te zien.
Na de middag wordt het uitgesproken rustig met de vangsten en kan er even een beetje slaap ingehaald worden en knutselen we verder met diverse klusjes die nog geklaard kunnen worden. Daarbij wordt zoals vanouds een flink beroep gedaan op de inventiviteit en het improvisatietalent dat we als ringers veelal hebben of gaandeweg in de praktijk weten te ontwikkelen.
Aan het eind van de middag leven de vangsten weer enigsins op en vangen we weer wat meer zanglijsters en koperwieken. We zien een mooie groep van enkele honderden spreeuwen in omtrekkende bewegingen laag over de baan vliegen en daar zien we 1 juveniele roze spreeuw tussen; als die nou eens een keertje op de juiste plek te laag zou vliegen... In de schemer verzamelen zich groepsgewijs duizenden spreeuwen verspreid over de gehele opstelling en wachten we stilletjes tot ze allemaal een plaatsje op de takken en in de netten hebben gevonden. Daarmee maken we nog een heel goede laatste ronde met iets meer dan 30 spreeuwen (toch altijd weer verbazend hoeveel er toch nog weer uit de netten weer weten te ontsnappen...) en die krikken het dagtotaal nog behoorlijk op. We mogen dan ook niet klagen over deze dag waarop we toch nog mooi hebben kunnen genieten van alles wat er aan ons voorbijtrok.

Foto: zonsondergang in richting van het schietkamp.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 3 / -
Tuinfluiter 1 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 38 / 1
Roodborst 12 / 13
Bladkoning 1 / -
Merel 45 / 6
Fitis 1 / -
Kramsvogel - / 1
Goudhaantje 5 / 1
Zanglijster 3 / -
Spreeuw 40 / -
Koperwiek 14 / -
Vink 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 187 exemplaren, waarvan 22 terugvangsten
over 14 soorten in 14:30 uren met 250 mtr mistnet,
1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken.