donderdag 23 juli 2009

Blauwborsten en fitissen.

Vanmorgen regende het nog net een beetje na bij het vertrek voor de eerste ronde om 05:45 uur. Dus nog niet zo veel activiteit bij de vogels. Maar toch kwamen we met 19 vogels terug. De jonge haviken zaten alle drie weer op hun zitposten in de nabijheid van het nest en schreeuwden al weer om vreten. De 2e ronde was net iets succesvoller met 26 vogels. Ook vandaag weer een aantal blauwborsten, waarvan de meeste terugvangsten van eerdere vangsessies dit seizoen. Allemaal jonge vogels, maar duidelijk van 2 generaties nestjes met 2 vogels die de postjuveniele rui van de lichaamsveren al voltooid hadden. Vandaag was er overduidelijk meer activiteit van fitissen met daarbij toename van adulte vogels en ook 2 vogels met oude ringen. De één is in 2007 geringd als na 1 kj en nu voor de 3e keer teruggevangen (laatste datum 28 Juli) en de andere uit 2005, als 1e kj geringd en inmiddels 6 keer teruggevangen; ieder seizoen aanwezig met als laatste vangdatum 5 Augustus.
In de derde ronde een kleine karekiet met een onbekende Arnhem-ring, een man die dit seizoen nu voor de vierde keer is gecontroleerd. Één van de haviken heeft een halve meter naast het net een turkse tortel zitten plukken en heeft er, getuige de krans van veertjes, ook kort mee in het net gehangen. In de volgende ronde zien we de resten van de tortel op één van de heksenbezems liggen… Vandaag zit er ten Noorden van de vangopstelling ook een jonge buizerd te pieuwen. Nu kun je pas duidelijk het verschil in de bedelroep horen tussen buizerd en havik. Rond het middaguur komt de jonge buizerd laag over het gebouw vliegen en zit er een tijdje één van de jonge haviken in een berk langs het pad naar het gebouw. Een kakafonie van alarmerende merels, vinken en mezen verraden haar aanwezigheid. Om 11:30 uur zakken de vangsten in tot minder dan 1 vogel per 100 meter net en om 13:30 uur beginnen we de netten dicht te schuiven. Het is dan inmiddels ook vanaf 12:45 uur begonnen met periodes van lichte regen en daarbij is een ZW wind op komen zetten. Het is tijdens de gehele vangsessie volledig bewolkt gebleven, maar na de passage van het regenfrontje na de middag klaart het op en blijft het zonnig tot in de avond.
We hebben vandaag ontdekt dat het begrazingsgebied van het Groenglop inmiddels aan de Oost- en Noordzijde is verlegd tot vlak achter de net-opstelling; een groot deel van het bos ziet er daar nu al een beetje uit zoals de schapenweide; dat kan volgens mij voor ons nog wel eens positief uitpakken...
In de avond zijn we nog even naar de veerdam gefietst voor een poging tot oogsten van japanse oesters, maar komen daarvan met slechts 3 oesters terug; nou ja, t is niet niks… Er blijkt in de wadhoek achter het reddingsbootgebouw een slaapplaatsje te zijn gevormd van wiite kwikstaarten. In die hoek en bij de fietsenstalling zitten er ongeveer een stuk of 100; daarbij ook een paar erg donkere exemplaren die richting rouwkwikstaart wijzen… prachtig om te zien.

Dagvangst van 23 07 09
Nieuw

Blauwborst 2
Boomkruiper 1
Fitis 27
Heggemus 1
Kleine Karekiet 1
Koolmees 1
Spotvogel 3
Tjiftjaf 3
Winterkoning 2
Zanglijster 1
Totaal: 42

Eigen terugvangsten
Blauwborst 6
Fitis 10
Kleine Karekiet 6
Merel 1
Roodborst 4
Spotvogel 2
Tjiftjaf 4
Winterkoning 5
Zwartkop 1
Totaal: 39
Niet van ons
Kleine Karekiet 1
Totaal: 1

Totaal: 82

woensdag 22 juli 2009

22 Juli 2009 ; toch weer een vangst met de netten dicht....

Vandaag verder gegaan met het voltooien van de opstelling. Kortom, vandaag sectie 6 neergezet. Morgen willen we weer een vangochtend gaan houden, dan dus met alle netten.
Tijdens het lopen van een rondje langs alle gesloten netten vloog er vanmiddag één van de jonge havikken op van het pad onder het allerlaatste net van sectie 5. Hij kon moeilijk hoogte krijgen en bleef ondanks de ferme vleugelslagen hangen tussen de jong uitgelopen wilgentakken. Dat gaf mij net tijd genoeg om een sprint te trekken en de vogel met de hand te vangen, een prachtige vrouw. Meteen daarna bleek wel waarom zij zo moeilijk wegkwam. De krop van de vogel puilde uit van het vlees dat net naar binnen gewerkt was.
Vanavond hebben we in het donker de netten weer allemaal opengeschoven om morgen te gaan vangen. Precies op het moment van terugkomst bij het gebouw begint het te regenen; in het hele land plenst het op dat moment al behoorlijk. Maar goed, de verwachting is dat dit regengebied vannacht volledig passeert dus daar hopen we dan maar op…

Havik-vrouw 1e kalenderjaar.

Het haviknest in een smal berkenbosje van ongeveer 10 mtr breed.

Nieuwe broedvogelsoort in het Groene Glop.

Gisteravond in het donker alle netten opengezet. De netten van sectie 6 en de grofmazige netten staan nog niet. Er staat vanochtend bij aanvang vrijwel geen wind, een strakblauwe hemel en er zit een heel klein beetje dauw op een paar netten van sectie 7. De eerste ronde levert 26 vogels op, zoals te verwachten zijn daarbij fitis en tjiftjaf de hoofdmoot. De 2e ronde 22 vogels. En zo sprokkelen we de hele ochtend lekker door tot net na de middag de eerste voorspelde bewolking over het eiland schuift en de wind inmiddels is aangewakkerd tot ZW 3-4 bft.Leuke vangsten van vandaag : wederom enkele juveniele blauwborsten, een adulte gekraagde roodstaart vrouw en later een juveniel, enkele kleine barmsijzen en een juveniele putter. In de laatste ronde hangt er een compleet geplukte bout van vermoedelijk een merel in het één na laatste net van sectie 7, sperwerwerk? Net zoals vorige week zitten er tussen de tjiffen weer jonge vogels die teruggebracht moeten worden naar de vangplek omdat de vleugels nog niet eens volgroeid zijn. Bij de waarnemingen een groepje van zo'n 20-30 groenpootruiters recht uit het noorden, een kruisbek overvliegend richting ZW en een tijdje een grote bonte specht ter plaatse in de hoek van sectie 1 naar 2, eigenlijk hier een heel traditionele plek te noemen.
De hele ochtend zitten er 2 jonge roofvogels om voer te bedelen in de rij berken tussen sectie 4 en de schapenweide. Als we na het sluiten van de netten om 13:30 uur even ter plekke gaan kijken blijken er 2 vliegvlugge havikken op de heksenbezems in de berken te zitten. 2 grote heksenbezems zijn bezaaid met een krans van veren van prooien. Als we even onder de bomen staan te kijken ontdekken we aan de oostzijde van het bosje het nest. Voor het eerst hebben we dus een broedgeval van de havik midden tussen de netopstelling gehad ! We verzamelen een voorraad braakballen en veren van verschillende soorten prooi. Daarbij zitten de volgende soorten : groenling / merel / wintertaling / scholekster / kauw (veel) / kokmeeuw (veel) / turkse tortel / waterral / spreeuw / waterhoen / vrouw torenvalk en kip. Van die laatste liggen ook beide poten op het nest. De braakballen leveren geen ringen op.
's Middags is Wim Penning nog langsgeweest met een prooirest waarvan hij wil weten welke soort dat is geweest. Het blijkt ene vleugel van een waterral te zijn. In de avonduren maken we nog een fietstocht over het eiland en zien in de stuivende duinen nog een actieve kolonie oeverzwaluwen, op het strand nog een paartje scholeksters die nog een nest met eieren of kleine jongen moeten hebben liggen en zien een Aziatische goudplevier. De wind is vanavond gedraaid naar het Zuidoosten en laat op de avond hebben we even een korte bui. Ondanks dat de buienradar vandaag regen boven Schier aangaf bleef dat beperkt tot enkele spetters.

Dagvangst van 21 07 09
Nieuw
Blauwborst 1
Boerenzwaluw 1
Braamsluiper 2
Fitis 18
Gekraagde Roodstaart 2
Grauwe Vliegenvanger 1
Kleine Barmsijs 1
Kleine Karekiet 2
Merel 2
Pimpelmees 1
Putter 1
Spotvogel 7
Tjiftjaf 11
Winterkoning 4
Zanglijster 2
Zilvermeeuw 1
Zwartkop 5
Totaal: 62

Eigen terugvangsten
Blauwborst 3
Fitis 4
Heggemus 2
Kleine Barmsijs 2
Kleine Karekiet 5
Koolmees 1
Roodborst 4
Spotvogel 1
Tjiftjaf 2
Winterkoning 2
Zwartkop 1
Totaal: 27

Totaal: 89 vogels

dinsdag 21 juli 2009

Schiermonnikoog !

Gisteren via het Lauwersmeergebied naar Lauwersoog gereden. In het Lauwersmeer zagen we nog een mooie groep oeverzwaluwen vlak voor de auto op de weg en op het prikkeldraad zitten om de veren te poetsen en nog wat insecten te vangen. Het was een groep van naar schatting 400 tot 500 vogels en bij sommigen was een bling bling verse ring te zien. Op de waterplassen zaten al grote groepen zwanen en de gebruikelijke grote zilverreigers mochten ook niet ontbreken. Op het eiland aangekomen hebben we kennisgemaakt met de 2 studentes die momenteel in het veldlab zitten voor onderzoek op het groene strand en we hebben onze intrek genomen. Vandaag zijn we hoofdzakelijk bezig geweest met boodschappen halen en settelen in het Glop. De baan voor het grootste deel gemaaid en nog weer wat takken die na de week van onze voorganger, Kees Oosterbeek zijn gaan overhangen weggeknipt.
Na de middag kwamen er 2 eilander meiden op bezoek met een doosje met daarin 2 jonge huiszwaluwen. Het nest waarin ze zaten was van de muur gevallen en de andere 3 jongen waren inmiddles al door de kat gepakt. Ze hadden Bauke Henstra niet kunnen bereiken om te regelen dat ze naar de vogelopvang te laten brengen. Dus kwamen ze maar naar ons, maar wij kunnen er ook niks mee. Het waren jongen van een dag of 10 oud dus daar moet nog wel wat aan te redden zijn. Ze wisten van het bestaan van het vogelringstation af via meester Ardie. Wat zal hij trots op ons zijn was de reactie van één van hen. Ze zijn vervolgens naar het politiebureau gegaan om daar vervoer te regelen, maar naar later bleek is het politiebureau 's middags gesloten…. Hopelijk zijn ze nog een surveillancewagen tegengekomen. Vervolgens hebben we nog bezoek gehad van Bram Ubels die een adulte zilvermeeuw met de hand ving. Die vogel moet echt even niet op z'n hoede zijn geweest want hij had wel een goede conditie; die verliet het Glop dus WEL met een ring…
Vanavond hebben we in het donker de netten opengeschoven en gaan we morgenochtend voor een halve dag vangen, we zullen zien wat de dag brengt.