maandag 27 juli 2020

Schiermonnikoog 27 Juli 2020 : CES-11, en verder opbouwen najaarsopstelling.

De laatste CES-sessie van het seizoen voor het Constant Effort Site project op Schiermonnikoog alweer.
De afgelopen dagen is de rest van de baan gemaaid, gesnoeid en opgebouwd en staat klaar voor aanvang vanaf morgenochtend.

De eerste ronde bij volledig bewolkt weer, wind 3 bft, 16 vogels. Afgelopen weekend zijn er een paar stevige buien over het eiland getrokken en hebben 17 mm water in de regenmeter achtergelaten en de Glopsloot weer omgevormd tot een heuse sloot met water. Zoals gebruikelijk was de tweede ronde met 21 vogels wat rijker gevuld. Daarbij de eerste volledig doorgeruide Fitis met ook al aangelegd trekvet, klasse 2 op de Busse-tabel die tot 5 gaat.
Bij de derde ronde is de bewolking inmiddels een stuk dreigender geworden, maar regen lijkt nog uit te blijven. Net als het bad-effect, maar dat zat er wel in na de regen van afgelopen dagen.
Er is overal in de omgeving weer water beschikbaar dus de drang om onze sloot te komen bezoeken is grotendeels weggevallen. Ook deze ronde levert weer 16 vogels op. Daarbij een graatmagere adulte Grauwe Vliegenvanger-man en op de rand van de veeweide een Gekraagde Roodstaart met alleen de kopveren nog in jeugdkleed. In de laatste ronde nog een Winterkoning terug uit 2018 waarbij duidelijk te zien was dat deze nog in het eilegproces zat; daarbij passend was het gewicht van 12,5 gram. Het is in tegenstelling tot 3 dagen geleden wel heel erg stil in het vangterrein en waarnemingen van overvliegende vogels bleven ook heel beperkt. 1 x een mannetje Bruine Kiekendief laag zien overvliegen, de rest was niet vermeldenswaard.

In de middaguren (en avond) bezig geweest met snoeiwerk op de baan (Elzen getopt), nog 1 net vervangen en na aankomst van Holmer Vonk met gezin samen met hem de hijsnetten ingehaakt. In dat proces al meteen 6 vogels in net X gevangen, waaronder 2 Grauwe Vliegenvangers.

Dagtotaal (Nieuw geringd / Teruggevangen):
------------------------------------------------------

Pimpelmees 6 / -
Grauwe Vliegenvanger 4 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Roodborst 9 / 6
Fitis 16 / 2
Blauwborst spec. 1 / 3
Tjiftjaf 6 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Kleine Karekiet 3 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Bosrietzanger 1 / -
Heggenmus 1 / -
Spotvogel 4 / -
Vink 4 / -
Winterkoning 3 / 1
Sijs 7 / -
Merel 1 / 1
-----------------------------------------------------
Totaal: 68 nieuw geringd, 15 teruggevangen verdeeld over
17 soorten in 6:15 uren.

donderdag 23 juli 2020

Schiermonnikoog 23 Juli 2020 : Vangochtend voor 10e periode CES-project.

Eergisteren weer op het eiland aangekomen en gesetteld in het veldlab. Gisteren gesnoeid, gemaaid en geharkt en in de avonduren het deel van de netten die we gebruiken voor het CES-project opgezet. En vanmorgen dus meteen gevangen.

Foto: Aankomst op een prachtige zomeravond, maar wel een aankomst zoals ie nog nooit eerder plaatsvond: met mondkapje op tussen plasticschermen...Foto's: Het vangterrein en de netten en rallenkooien klaar om geplaatst te worden.

Bij aanvang (de steltloperringers van Calidris waren net weer terug van hun nachtvangst) stond er al wat Zuidwestenwind in het vangterrein hetgeen resulteerde in een eerste ronde met blaadjes plukken.
Aanvangstemperatuur was 14 graden bij volledige bewolking. Beter blaadjes dan Mestkevers plukken waar vorig jaar mijn eerste rondes steevast mee begonnen en velen van ons gedeelde ervaringen mee hebben. Wel…. 0,0 deze ochtend !
Van alles wat in de netten, maar de vogeltjes deden het in de eerste ronde nog rustigjes aan. In de 6 netten die we van secties 4 en 5 hebben staan hingen een viertal Boerenzwaluwen en vlogen er nog tientallen boven de vegetatie rond. Er hing een prachtig adulte man tussen met een ring die niet van ons bleek te zijn. Als je bij terugkeer meer vogels uit de netten haalt dan op de heenweg dan weet je dat je precies op het juiste moment vertrokken bent. De 2e ronde wordt gelopen met af en toe een heel kort en gelukkig heel licht buitje en levert toch al vogels bij de poeltjes in de Glopsloot op; vooral Vinken, maar ook al een Sijs.
Dit zou de daaropvolgende rondes zo blijven, waarbij de vogels er prima in slaagden om de regels m.b.t. social distancing keurig netjes in acht te nemen. In de overgang naar de veeweide tweemaal een Grauwe Vliegenvanger en nog weer een paar Boerenzwaluwen. Ondertussen was er door de gehele opstelling ook aan alle kanten geluid van Fitjaffen en Tjaffissen te horen en begonnen die ook de netten in te springen. De Roodborst die ik gisteren tijdens de opbouw in het veldlab met de hand voor het raam wist te vangen was ook van de partij.
Gedurende de rest van de ochtend bleef het vooral bij de sloot lekker doorvangen met Vinken en Sijsjes en kwam er iedere ronde wel een nieuwe soort bij zoals een prachtig uitgekleurde adulte man Kneu en in de sluitronde nog een adulte vrouw grote bonte Specht (terugvangst uit 2017 en ons nu ieder seizoen 1 x met een ringtafelbezoek vereerd) en in het eerste net van sectie 2 ( ! ) een adulte Graspieper in zwaar gesleten kleed.
Ondertussen waren de regenbuitjes wel gepasseerd en begon de zon af en toe te prikken. De wind was toch weer iets toegenomen en was via Zuid toch weer teruggedraaid naar Zuidwest en de temperatuur tikte net de 20 graden aan.
Met exact 120 vogels op de lijst geen verkeerde ochtend. De middag werd doorgebracht met nog diverse klusjes rondom het gebouw die vooral onder de noemer groenbeheer(sing) geschaard kunnen worden. Komende 3 dagen de rest van de baan opbouwen en dan nog CES-periode 11 vullen.

Foto: Sijs, man, 2 e Kalenderjaar.

Foto: Grauwe Vliegenvanger, 1e kalenderjaar.

Foto: Spotvogel, 1e kalenderjaar.

Foto: Vink, man, adult met actieve hand- en armpenrui.


Foto's: Kneu, man, adult.

Dagtotaal (Nieuw geringd / Teruggevangen):
--------------------------------------------

Grote Bonte Specht - / 1
Merel 2 / -
Pimpelmees 9 / -
Grauwe Vliegenvanger 2 / -
Koolmees 2 / -
Roodborst 6 / 1
Boerenzwaluw 7 / 1
Blauwborst spec. 4 / -
Fitis 8 / 4
Witgesterde Blauwborst - / 1
Tjiftjaf 11 / 1
Heggenmus 2 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Graspieper 1 / -
Spotvogel 5 / -
Vink 19 / 3
Zwartkop 3 / 1
Kneu 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Sijs 10 / -
Grasmus 1 / -
Rietgors 1 / -
Winterkoning 9 / 2
----------------------------------------------
Totaal: 105 nieuw geringd, 15 teruggevangen,
totaal 120 vogels van 23 soorten in 6:30 uren.

vrijdag 29 november 2019

Schiermonnikoog 28 November 2019 : Het najaarsseizoen zit er op !

In de ochtenduren nog 2 waterrallen teruggevangen, 1 uit deze eigen periode en 1 van inmiddels iets meer dan een maand terug. Toch leuk, kijkend naar die verblijfstijd. Hijsnet X is vandaag tijdens het verwijderen van alle spullen van de resterende rallenkooien ook nog open geweest, maar ondanks de aanwezigheid van wederom een leuk groepje Sijzen heeft dit totaal niks opgeleverd. De enige soorten die we deze afgelopen periode in noemenswaardige aantallen hebben gezien waren zaadeters als Vink, Sijs en Putter, een paar Merels en Roodborsten en natuurlijk talloze Waterrallen. Die lieten zich amper vangen, want de kooien staan gewoon structureel te nat in 30 tot 40 cm water. Lijsters hebben in dit moeras weinig meer te zoeken, (bij voedsel kunnen ze immers nog maar op een paar plekken komen) dus daar hoeven we ook niet langer op te wachten, hoewel er nog steeds aantallen moeten vertrekken.

De Ebelbrug staat inmiddels ook onder water en de sloot voor het gebouw heb ik persoonlijk ook nog niet eerder zo vol gezien. In de avondschemer hebben we de laatste kooi opgeruimd en de laatste leiwieken uit het twijg kunnen sjorren. Morgen (Vrijdag) nog even alle in de ONAD zien te passen, de luidspreker opruimen, de hijsnetten winterklaar zetten en dan het veldlab nog uitruimen. Voor het ringen zit het najaarsseizoen er dan toch echt op. Misschien kunnen we met de Winter-CES echter toch nog iets bijschaven aan de jaarlijks en een respectabele jaarstaat van 7600 vogels produceren, de teller staat nu op 7548 exemplaren die van een ring voorzien zijn.
Toch maar even alvast een terugblik : Met terugvangsten staan we nu op 9753 stuks….. Toch wel een heel goed jaar te noemen met highlights als Goudhaan, Putter, Boerenzwaluw en Sijs in voor die soorten alhier opvallende aantallen, Mirtezanger als ultieme dwaalgast en nieuwe baansoort, Europese Kanarie en Gierzwaluw als nieuwe baansoort, en absoluut lage aantallen van Kleine Barmsijs, Merel, Buizerd en Heggenmus. Helemaal ontbrekend op onze jaarlijst was dit jaar de Koekoek, die prijkt sinds ons begin van het werken met grofmazige netten toch wel ieder jaar op de lijst. Slechts 1 soort vingen we in aantallen groter dan 1000 stuks, dat was de Goudhaan met 1313 exemplaren (what's in a number..). We hadden 78 soorten en ondersoorten, net iets meer dan gemiddeld, maar dat zit m natuurlijk in die Mirtezanger….

Dagtotaal (Nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 0 / 2
------------------------------------------
Totaal 0 nieuw geringd en 2 teruggevangen
is 2 vogels.

Schiermonnikoog 27 November 2019 : De netten zijn binnen.

Regenachtig weer en ook behoorlijk wat wind. Dus zijn de hijsnetten vandaag dichtgebleven. In de rallenkooien werd vanochtend slechts 1 Waterral gevangen, de rest van de dag was het volkomen stil in het terrein. Ook de avond leverde niks meer op dan een hartverlamming op het moment dat er maar liefst 8 Wilde Eenden bij één van de kooien opvlogen, daar was ik even niet op voorbereid…

Vandaag hebben we verder opgeruimd in het gebouw, o.a. netten uitgezocht en bewaarzakjes gewassen.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 1 / 0
-------------------------------------------
Totaal 1 nieuw geringd en 0 terug-
gevangen is 1 vogel.

Schiermonnikoog 26 November 2019 : Kan het nog minder?

Kan het nog minder gingen we ons afgelopen dagen afvragen… Jawel dus. Er is amper iets te horen in het terrein, zelfs het grootste deel van de Waterrallen lijkt inmiddels vertrokken. De eerste ronde levert helemaal geen vangsten op ( alleen secties 1 / 2 /3 en de grofmazige netten en hijsnetten staan nu nog open ) , maar na het blaadjes plukken in de grofmazige netten komen we van de tweede ronde terug met 3 Merels, 2 Winterkoningen en een Waterral. Maar dat zou uiteindelijk dan ook vrijwel de gehele dagvangst betekenen.

Dus hebben we vandaag dan ook alle resterende netten op de hijsnetten na binnengehaald. Maar goed ook want er komen 2 dagen met vooral nat weer en wind aan.

In het Elzenbos was vanmorgen enige tijd weer een Pestvogel aanwezig. Gedurende ongeveer een half uur liet ie zich luid rinkelend horen op een aantal hoge plekken in het bos achter het veldlab, zo ook enige tijd in de omgeving van hijsnet X. Maar ja, zo mooi mocht het verhaal verder niet worden…

Aan het eind van de middag heb ik nog een begin gemaakt met het weghalen van de eerste Rallenkooi en de dakgoot ontbladerd en ontstopt. 2 mistnetten kwamen zo groen van de alg uit het veld dat we ze een wasbeurt hebben gegeven. Morgen tijdens de regen vogelzakjes wassen en bij gelegenheid verder met ontmantelen van de volgende kooien.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Merel 2 / 1
Pimpel 0 / 1
Waterral 1 / 1
Winterkoning 0 / 2
------------------------------------------
Totaal 3 nieuw geringd en 5 terug
gevangen is 8 vogels.

woensdag 27 november 2019

Schiermonnikoog 25 November 2019 : herhaling van zetten, maar met minder netten.

Heel rustig weer met amper wind, maar ook amper vogels. De eerste ronde leverde slechts 1 terugvangst van een Roodborst op. Wel vloog er wederom een leuk groepje van 50 - 100 Sijzen rond, maar het lijkt er op dat het een groepje is dat het klappen van de zweep inmiddels wel kent. Vangen van ook maar één Sijs blijft vandaag dus uit. Op de laatste hoge stukjes bodem die aan de overkant van de Glopsloot nog boven het water uitkomen zitten tientallen Vinken op het zaad van Elzen en Berken te foerageren. Ze weten inmiddels precies waar ze NIET moeten zijn...

Vanaf 11 uur beginnen we weer met het binnenhalen van netten. We hebben sectie 3 / 7 / 8 vandaag binnengehaald. De eerste ronde nadat Hay Wijnhoven (Schrijver van boeken uit de Atlas contactreeks De Merel / De Turkse Tortel) ons is komen versterken kom ik terug van een rondje waarin ik na stevige paniek onder de Sijzen vlak voor m'n neus een Sperwer-man één van de grofmazige netten in zie vliegen. Het is meteen duidelijk dat het een volledig uitgekleurde adulte man betreft. Dat zijn hier dan meestal eerder geringde exemplaren, maar zo niet deze vogel. Ongeringd dus, en het 10e exemplaar dat we dit jaar hebben gevangen.Foto's: Sperwer (Accipiter Nisus), man, adult.

Tijdens het maken van foto's van de Sperwer komt er een Pestvogel vanuit Zuidwest overvliegen, recht richting de net-opstelling, en dan wel het deel waar tot vanmorgen nog netten stonden…. Ik hoef niet uit te leggen wat je dan denkt.

We hebben vanmiddag in hijsnet Y helemaal in de bovenste netbaan een Pimpel uit 2016 (4 jaar oud) nu voor de 29e maal gevangen, waarvan slechts 1 x in het broedseizoen, verder alleen maar in het najaar en winter.
In de laatste ronde langs de netten is er in korte tijd mist komen opzetten en is daarbij ook de wind weer wat aangehaald. Tussen de Eikenblaadjes die dat weer in de netten geeft hangt een Houtsnip. Daarvan hebben we er hier nu 26 op de jaarstaat staan, vooral ook dankzij het dazzle-project van Holmer natuurlijk.


Foto's: Houtsnip (Scolopax Rusticola) Adult. Op de onderste foto's 2 van de leeftijdskenmerken van deze soort, de tekening vand de duimvleugel (Alula) en de tekening van de toppen van de handpendekveren.


Dagtotalen (Nieuw geringd / Teruggevangen):
-------------------------------------------

Houtsnip 1 / 0
Koperwiek 0 / 1
Merel 0 / 2
Pimpel 0 / 1
Roodborst 0 / 3
Sperwer 1 / 0
Vink 4 / 0
Waterral 2 / 1
Winterkoning 1 / 1
-------------------------------------------
Totaal 9 vogels nieuw geringd en 9 vogels
teruggevangen = 18 vogels.

zondag 24 november 2019

Schiermonnikoog 24 November 2019 : nieuwe aankomst Waterrallen.

Opgestaan met mooi rustig weer, maar bij de eerste ronde kwam de wind al weer opsteken. In de nacht zat ie nog steeds in de Oostelijke hoek, bij de eerste ronde draaide hij naar Zuidoost. Dat is al een paar dagen zo, maar het bracht wederom niks nieuws aan vogels.

Het terrein is heel stil, op de Waterrallen, Vinken en Sijzen na. Vandaag weer 2 wolkjes van 50 tot 100 stuks Sijzen ter plaatse, al keuvelend steeds nerveus rondvliegend en pendelend tussen de Elzen langs sectie 2 en de Elzen bij beide hijsnet-opstellingen. Af en toe beging er eentje een ongelukje en zo zouden we eindigen met 7 nieuwe Sijzen op de lijst en 2 terug. Bij de paar Merels van vandaag weer 2 exemplaren die kenmerken van zowel vrouw als man hadden, wel gitzwart, maar keelstreep, schubbige veren en gelig verkleurende snavel in plaats van oranje kleurend. Hopelijk kunnen we in de toekomst daar eens meer over te weten komen wat hiervan de betekenis is.

Vandaag ook voor het eerst deze periode bij 2 vogels teken vastgesteld en verzameld voor onderzoek. Een Vink was bereid er 3 af te staan, een Merel 1, maar dat was wel een tot 4 mm flink volgezogen exemplaar.
Vanaf 11 uur zijn we rustig aan begonnen met het binnenhalen van de eerste netten van de opstelling. Sectie 9 ging als eerste naar binnen, in de middag gevolgd door alle netten van sectie 5 en 4. Morgen gaan we er mee verder.

Pas aan het eind van de middag zakt de wind terug naar 2 bft en wordt het een rustige avond. In de laatste rondes in het donker wordt er niks meer gevangen, maar zitten er duidelijk nog een paar Waterrallen in de omgeving van de geluidsbron.

Dagtotaal (Nieuw geringd - Teruggevangen)
------------------------------------------------
Koperwiek 0 - 2
Merel 3 - 1
Pimpel 0 - 2
Roodborst 0 - 1
Sijs 7 - 2
Vink 3 - 1
Waterral 4 - 1
Winterkoning 0 - 1
----------------------------------------------------
Totaal 17 vogels nieuw geringd en 11 terug-
gevangen is 28 vogels.