vrijdag 29 november 2019

Schiermonnikoog 28 November 2019 : Het najaarsseizoen zit er op !

In de ochtenduren nog 2 waterrallen teruggevangen, 1 uit deze eigen periode en 1 van inmiddels iets meer dan een maand terug. Toch leuk, kijkend naar die verblijfstijd. Hijsnet X is vandaag tijdens het verwijderen van alle spullen van de resterende rallenkooien ook nog open geweest, maar ondanks de aanwezigheid van wederom een leuk groepje Sijzen heeft dit totaal niks opgeleverd. De enige soorten die we deze afgelopen periode in noemenswaardige aantallen hebben gezien waren zaadeters als Vink, Sijs en Putter, een paar Merels en Roodborsten en natuurlijk talloze Waterrallen. Die lieten zich amper vangen, want de kooien staan gewoon structureel te nat in 30 tot 40 cm water. Lijsters hebben in dit moeras weinig meer te zoeken, (bij voedsel kunnen ze immers nog maar op een paar plekken komen) dus daar hoeven we ook niet langer op te wachten, hoewel er nog steeds aantallen moeten vertrekken.

De Ebelbrug staat inmiddels ook onder water en de sloot voor het gebouw heb ik persoonlijk ook nog niet eerder zo vol gezien. In de avondschemer hebben we de laatste kooi opgeruimd en de laatste leiwieken uit het twijg kunnen sjorren. Morgen (Vrijdag) nog even alle in de ONAD zien te passen, de luidspreker opruimen, de hijsnetten winterklaar zetten en dan het veldlab nog uitruimen. Voor het ringen zit het najaarsseizoen er dan toch echt op. Misschien kunnen we met de Winter-CES echter toch nog iets bijschaven aan de jaarlijks en een respectabele jaarstaat van 7600 vogels produceren, de teller staat nu op 7548 exemplaren die van een ring voorzien zijn.
Toch maar even alvast een terugblik : Met terugvangsten staan we nu op 9753 stuks….. Toch wel een heel goed jaar te noemen met highlights als Goudhaan, Putter, Boerenzwaluw en Sijs in voor die soorten alhier opvallende aantallen, Mirtezanger als ultieme dwaalgast en nieuwe baansoort, Europese Kanarie en Gierzwaluw als nieuwe baansoort, en absoluut lage aantallen van Kleine Barmsijs, Merel, Buizerd en Heggenmus. Helemaal ontbrekend op onze jaarlijst was dit jaar de Koekoek, die prijkt sinds ons begin van het werken met grofmazige netten toch wel ieder jaar op de lijst. Slechts 1 soort vingen we in aantallen groter dan 1000 stuks, dat was de Goudhaan met 1313 exemplaren (what's in a number..). We hadden 78 soorten en ondersoorten, net iets meer dan gemiddeld, maar dat zit m natuurlijk in die Mirtezanger….

Dagtotaal (Nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 0 / 2
------------------------------------------
Totaal 0 nieuw geringd en 2 teruggevangen
is 2 vogels.

Schiermonnikoog 27 November 2019 : De netten zijn binnen.

Regenachtig weer en ook behoorlijk wat wind. Dus zijn de hijsnetten vandaag dichtgebleven. In de rallenkooien werd vanochtend slechts 1 Waterral gevangen, de rest van de dag was het volkomen stil in het terrein. Ook de avond leverde niks meer op dan een hartverlamming op het moment dat er maar liefst 8 Wilde Eenden bij één van de kooien opvlogen, daar was ik even niet op voorbereid…

Vandaag hebben we verder opgeruimd in het gebouw, o.a. netten uitgezocht en bewaarzakjes gewassen.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 1 / 0
-------------------------------------------
Totaal 1 nieuw geringd en 0 terug-
gevangen is 1 vogel.

Schiermonnikoog 26 November 2019 : Kan het nog minder?

Kan het nog minder gingen we ons afgelopen dagen afvragen… Jawel dus. Er is amper iets te horen in het terrein, zelfs het grootste deel van de Waterrallen lijkt inmiddels vertrokken. De eerste ronde levert helemaal geen vangsten op ( alleen secties 1 / 2 /3 en de grofmazige netten en hijsnetten staan nu nog open ) , maar na het blaadjes plukken in de grofmazige netten komen we van de tweede ronde terug met 3 Merels, 2 Winterkoningen en een Waterral. Maar dat zou uiteindelijk dan ook vrijwel de gehele dagvangst betekenen.

Dus hebben we vandaag dan ook alle resterende netten op de hijsnetten na binnengehaald. Maar goed ook want er komen 2 dagen met vooral nat weer en wind aan.

In het Elzenbos was vanmorgen enige tijd weer een Pestvogel aanwezig. Gedurende ongeveer een half uur liet ie zich luid rinkelend horen op een aantal hoge plekken in het bos achter het veldlab, zo ook enige tijd in de omgeving van hijsnet X. Maar ja, zo mooi mocht het verhaal verder niet worden…

Aan het eind van de middag heb ik nog een begin gemaakt met het weghalen van de eerste Rallenkooi en de dakgoot ontbladerd en ontstopt. 2 mistnetten kwamen zo groen van de alg uit het veld dat we ze een wasbeurt hebben gegeven. Morgen tijdens de regen vogelzakjes wassen en bij gelegenheid verder met ontmantelen van de volgende kooien.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Merel 2 / 1
Pimpel 0 / 1
Waterral 1 / 1
Winterkoning 0 / 2
------------------------------------------
Totaal 3 nieuw geringd en 5 terug
gevangen is 8 vogels.

woensdag 27 november 2019

Schiermonnikoog 25 November 2019 : herhaling van zetten, maar met minder netten.

Heel rustig weer met amper wind, maar ook amper vogels. De eerste ronde leverde slechts 1 terugvangst van een Roodborst op. Wel vloog er wederom een leuk groepje van 50 - 100 Sijzen rond, maar het lijkt er op dat het een groepje is dat het klappen van de zweep inmiddels wel kent. Vangen van ook maar één Sijs blijft vandaag dus uit. Op de laatste hoge stukjes bodem die aan de overkant van de Glopsloot nog boven het water uitkomen zitten tientallen Vinken op het zaad van Elzen en Berken te foerageren. Ze weten inmiddels precies waar ze NIET moeten zijn...

Vanaf 11 uur beginnen we weer met het binnenhalen van netten. We hebben sectie 3 / 7 / 8 vandaag binnengehaald. De eerste ronde nadat Hay Wijnhoven (Schrijver van boeken uit de Atlas contactreeks De Merel / De Turkse Tortel) ons is komen versterken kom ik terug van een rondje waarin ik na stevige paniek onder de Sijzen vlak voor m'n neus een Sperwer-man één van de grofmazige netten in zie vliegen. Het is meteen duidelijk dat het een volledig uitgekleurde adulte man betreft. Dat zijn hier dan meestal eerder geringde exemplaren, maar zo niet deze vogel. Ongeringd dus, en het 10e exemplaar dat we dit jaar hebben gevangen.Foto's: Sperwer (Accipiter Nisus), man, adult.

Tijdens het maken van foto's van de Sperwer komt er een Pestvogel vanuit Zuidwest overvliegen, recht richting de net-opstelling, en dan wel het deel waar tot vanmorgen nog netten stonden…. Ik hoef niet uit te leggen wat je dan denkt.

We hebben vanmiddag in hijsnet Y helemaal in de bovenste netbaan een Pimpel uit 2016 (4 jaar oud) nu voor de 29e maal gevangen, waarvan slechts 1 x in het broedseizoen, verder alleen maar in het najaar en winter.
In de laatste ronde langs de netten is er in korte tijd mist komen opzetten en is daarbij ook de wind weer wat aangehaald. Tussen de Eikenblaadjes die dat weer in de netten geeft hangt een Houtsnip. Daarvan hebben we er hier nu 26 op de jaarstaat staan, vooral ook dankzij het dazzle-project van Holmer natuurlijk.


Foto's: Houtsnip (Scolopax Rusticola) Adult. Op de onderste foto's 2 van de leeftijdskenmerken van deze soort, de tekening vand de duimvleugel (Alula) en de tekening van de toppen van de handpendekveren.


Dagtotalen (Nieuw geringd / Teruggevangen):
-------------------------------------------

Houtsnip 1 / 0
Koperwiek 0 / 1
Merel 0 / 2
Pimpel 0 / 1
Roodborst 0 / 3
Sperwer 1 / 0
Vink 4 / 0
Waterral 2 / 1
Winterkoning 1 / 1
-------------------------------------------
Totaal 9 vogels nieuw geringd en 9 vogels
teruggevangen = 18 vogels.

zondag 24 november 2019

Schiermonnikoog 24 November 2019 : nieuwe aankomst Waterrallen.

Opgestaan met mooi rustig weer, maar bij de eerste ronde kwam de wind al weer opsteken. In de nacht zat ie nog steeds in de Oostelijke hoek, bij de eerste ronde draaide hij naar Zuidoost. Dat is al een paar dagen zo, maar het bracht wederom niks nieuws aan vogels.

Het terrein is heel stil, op de Waterrallen, Vinken en Sijzen na. Vandaag weer 2 wolkjes van 50 tot 100 stuks Sijzen ter plaatse, al keuvelend steeds nerveus rondvliegend en pendelend tussen de Elzen langs sectie 2 en de Elzen bij beide hijsnet-opstellingen. Af en toe beging er eentje een ongelukje en zo zouden we eindigen met 7 nieuwe Sijzen op de lijst en 2 terug. Bij de paar Merels van vandaag weer 2 exemplaren die kenmerken van zowel vrouw als man hadden, wel gitzwart, maar keelstreep, schubbige veren en gelig verkleurende snavel in plaats van oranje kleurend. Hopelijk kunnen we in de toekomst daar eens meer over te weten komen wat hiervan de betekenis is.

Vandaag ook voor het eerst deze periode bij 2 vogels teken vastgesteld en verzameld voor onderzoek. Een Vink was bereid er 3 af te staan, een Merel 1, maar dat was wel een tot 4 mm flink volgezogen exemplaar.
Vanaf 11 uur zijn we rustig aan begonnen met het binnenhalen van de eerste netten van de opstelling. Sectie 9 ging als eerste naar binnen, in de middag gevolgd door alle netten van sectie 5 en 4. Morgen gaan we er mee verder.

Pas aan het eind van de middag zakt de wind terug naar 2 bft en wordt het een rustige avond. In de laatste rondes in het donker wordt er niks meer gevangen, maar zitten er duidelijk nog een paar Waterrallen in de omgeving van de geluidsbron.

Dagtotaal (Nieuw geringd - Teruggevangen)
------------------------------------------------
Koperwiek 0 - 2
Merel 3 - 1
Pimpel 0 - 2
Roodborst 0 - 1
Sijs 7 - 2
Vink 3 - 1
Waterral 4 - 1
Winterkoning 0 - 1
----------------------------------------------------
Totaal 17 vogels nieuw geringd en 11 terug-
gevangen is 28 vogels.

Schiermonnikoog 23 November 2019 : bladeren oogsten.

Zoals in het verslag van gisteren geschreven : we oogsten vandaag van de gisteravond opstekende wind. Dat is zacht uitgedrukt, want de netten van sectie 6 zaten barstensvol……
met Eikenblad wel te verstaan. We hadden dus lekker wat te doen gedurende een aantal rondes. De eerste ronde leverde niet veel op, een tweetal Putters op de bekende plek in de hoek van sectie 4 naar 5, een Waterral terugvangst in sectie 9, 3 Merels en een Koperwiek, een Winterkoning en een Vink. Hé verrek… de beste eerste ronde van deze periode !

Daarna werd het snel minder met de vangsten, maar druppelde het wel een beetje door gedurende de dag. Vooral met het uit de netten peuteren van blad natuurlijk. Verbluffend overigens hoe we ieder jaar een beetje later pas echt kale bomen in het Glop krijgen. In de Eiken zit er zelfs nog steeds groen blad tussen het herfstbruin.

In het terrein zitten nog steeds meerdere Waterrallen, maar vangen valt weer absoluut tegen. Op de oude plek van de inloopkooi van sectie 5 zie ik een Waterhoen onder water duiken. Ik waag het er op om te proberen de vogel tussen het riet terug te vinden, maar kom onverrichterzake terug. Niks te zien van de vogel die ongetwijfeld ergens met alleen de bovenkant van de snavel boven het wateroppervlak uitstekend zit te wachten tot de kust weer veilig is.

Tijdens de lunch zie ik weer 2 wolkjes van 50 tot 100 Sijzen in de boomtoppen achter het gebouw gaan zitten. In de volgende rondes zien we het aantal poepspettertjes op het pad flink toenemen, maar pas aan het eind van de dag vangen we welgeteld 1 Sijs….
In de laatste ronde van het dagdeel vangen we slechts 1 Koperwiek en in de avonduren springt er nog een Winterkoning voor ons uit in een net. Die zagen we vandaag in het terrein wel meer rondvliegen en prompt vingen we er ook 2 nieuwen van en toch ook weer 3 terugvangsten. Rallen blijven in de avond uit.

Dagtotaal (Nieuw geringd/Teruggevangen)
------------------------------------------------
Keep 0 / 1
Koperwiek 1 / 2
Merel 3 / 2
Pimpel 1 / 0
Putter 2 / 0
Roodborst 1 / 1
Sijs 1 / 1
Vink 5 / 0
Waterral 0 / 1
Winterkoning 2 / 3
-----------------------------------------------
Totaal 16 vogels nieuw geringd en
11 teruggevangen is 27 vogels.

Schiermonnikoog 22 November 2019 : een rustig begin van een rustig dagje.

Rustig begin, rustige dag, leuk eind….
De sijzen zijn er wel weer of nog steeds, maar willen maar niet naar beneden komen, laat staan de hijsnetten bezoeken. Voor vandaag niet zoveel te melden dus. Ook de Merels blijven nog steeds uit, deze periode nog niet één van die opmerkelijke exemplaren uit voorgaande jaren gevangen, en ook niet door onze voorgangers die al wel wat piekjes van Merels hebben meegemaakt. Wel een lekker rustig dagje wat het weer betreft. Er staat de gehele dag een zwak windje en het wordt net niet helemaal zonnig, dat zou tot vlak voor de avondschemer duren. In de middag hebben we nog een rondje met een paar vogels in hijsnet X. 1 Sijs lijkt er een beetje raar in te zitten. Als we het net naar beneden halen zie ik al snel een grote witte poepstreep onder de Sijs en blijkt het dus een achtergebleven voedselpakketje van een Sperwer te zijn. De Sperwer vond het niet de moeite waard om op ons te wachten en een ring in ontvangst te nemen.

De dag eindigde met mooi avondrood en slechts een kleine opleving in de vangsten. Maar ik kon wel afsluiten met een mooie soort…. In de eerste duisternisronde hing er een Kerkuil in het grofmazige net dat helemaal vrij staat in het 'Helgolandtracé'. De vogel was er kennelijk net tegenaan gevlogen want zat slechts met de poten vast in het net. Een ongeringd exemplaar met vol bruine borst. De eerste ongeringde voor dit jaar op eerder al 3 terugvangsten. Laat in de avond is er een flinke oostelijke wind op komen zetten, na een gezellige avond met vrienden gaan ter kooie met de gedachte dat we morgen in de ponyweide vast en zeker zullen oogsten van die harde wind…

Foto´s Kerkuil (Tyto Alba), Eerste kalenderjaar.

Totalen (Nieuw geringd - teruggevangen)
----------------------------------------------

Heggenmus 1 / 0
Kerkuil 1 / 0
Koolmees 0 / 1
Koperwiek 2 / 1
Merel 3 / 2
Pimpel 2 / 0
Roodborst 1 / 3
Sijs 2 / 0
Vink 8 / 1
Waterral 3 / 1
Winterkoning 0 / 2
Zwartkop 1 / 0
---------------------------------------------
Totaal 24 vogels nieuw geringd en 11
teruggevangen is 36 vogels.