dinsdag 11 september 2018

Vlieland 10 September 2018 : aankomst en aankomst...

Gistermiddag en -avond zijn Wim Eversdijk en Jan Visser op het eiland gearriveerd en vanaf vandaag zitten we dus met z'n drieën op de Vinkenbaan. De wind bleek afgelopen nacht tegen verwachting in behoorlijk te zijn gaan liggen. Dat scheelt in ieder geval een slok op een borrel. Met 3 man is het meteen ook een stuk sneller netten opzetten. Dus keurig op tijd stond de boel klaar en hadden we zelfs op de terugweg van het openschuiven al een paar eerste vogels hangen. Daarna werd na een goede bak koffie snel duidelijk dat er links en rechts in de struiken duidelijk meer rondscharrelde dan voorheen. Mooi, nieuwe aanvoer van vogels dus. Hoofdmoot was zoals te verwachten de Zwartkop, maar er waren ineens ook weer Fitissen en een paar kleine Karekieten. We hoorden wederom ook en aantal roepjes van Zanglijsters maar van vangen van die soort kwam het vandaag niet.
Ommekeer dus, zowel in aanbod van vogels als aanbod van gespreksstof. Want praten dat deden we, alsof er van lange tijd ingehaald moest worden....

Highlights in de vangsten waren er niet echt vandaag dus daar valt niet zo veel over te vermelden. Jan is vandaag flink aan het puzzelen geweest om te testen wat er nou werkelijk WEL aan de hand was met de haperende speakers van 1 van de MP3-spelers. Morgen experimenteren we door er eens een andere tijdelijke kabel tussen te stoppen en dan eens te zien of het inderdaad daar aan ligt.

Bij het sluiten van de netten vingen we nog een Pimpel terug die een ring van het NIOO droeg. Het bleek een dit jaar als nestjong geringde vogel te zijn die in de nieuwe Kooi door mijzelf is geringd en nestkast 221 op de hoek vsn de kooivijver.
Om 14 uur besloten we dat het mooi genoeg was voor vandaag, de vangsten waren gekelderd en de bries was weer aangezwollen naar 5 bft. Duidelijk, huiswaarts !

Dagtotalen ( nieuw geringd / teruggevangen ) :
----------------------------------------------


Pimpelmees - / 1
Winterkoning - / 2
Fitis 7 / 2
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 1 / -
Rietzanger 3 / -
Heggenmus 3 / -
Kleine Karekiet 4 / -
Boompieper 1 / -
Zwartkop 46 / -
Groenling 1 / -
Tuinfluiter 4 / -
Rietgors 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 75 nieuw geringd, 5 teruggevangen, 14
soorten, 7:30 uren

zondag 9 september 2018

Vlieland 9 September 2018 : wederom geen aankomst.

En net als gisteren een net te harde wind maar in de luwte van de dijkjes bleef het vangbaar.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Pimpelmees 1 / -
Winterkoning - / 1
Koolmees - / 1
Zanglijster 1 / -
Fitis 3 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / 1
Kleine Karekiet 3 / 1
Boompieper 2 / -
Bosrietzanger - / 1
Groenling 1 / 1
Zwartkop 7 / 1
Kneu 2 / -
Braamsluiper 1 / -
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 26 nieuw geringd, 7 teruggevangen,
17 soorten, 10:30 uren

zaterdag 8 september 2018

Vlieland 6 t/m 8 September 2018 : terugval in weer en vangsten.

Zaterdag 8 September 2018 : een puist wind en geen vogels.

Bij het opstaan hoorde ik de wind al knagen aan de muren en kozijnen van het huis. Een half uur daarvoor werd ik nog wakker van regen tegen het raam. Daar wordt je dan meteen niet vrolijk van, vooral als dat aan de Westkant van ons verblijf, de Zwaluw, is. Na een extra pittige bak koffie heb ik dan toch maar de moed en energie samengeraapt en ben het stalen ros beklommen dat mij toch wel relaxed op den elektrieken motor naar de baan stuwde. Daar aangekomen meteen besloten welke netten wel en welke niet open te schuiven. Dat laatste betrof vanzelfsprekend de netten die het minst beschut waren door struiken en/of lage luwe stand achter het dijkje. In totaal stond uiteindelijk toch nog 200 meter open.

Angstige vermoedens dat het met deze weersomstandigheden wel eens erg rustig zou kunnen blijven werden al snel bevestigd. De eerste ronde leverde slechts 2 vogels op en daar zou per ronde niet zo heel veel in veranderen.

In de ronde van :15 uur hing er echter ineens een krent in het eerste net achter de ringhut, en wel recht voor de luidspreker die mij afgelopen week zo node in de steek heeft gelaten door terug te vallen naar slechts wat brabbelende geluiden. Het betrof een eerstejaars Roodmus. Een leuke soort en eigenlijk in alle jaren niet eens ieder seizoen aanwezig op de soortenlijst. Er werden dit voorjaar dan ook weer enkele waarnemingen van een zingende man op het eiland.

Foto's : Roodmus. (Erythrina erythrina) , eerste kalenderjaar.

Het werd en bleef gedurende de hele sessie een kwestie van sprokkelen met 1 of 2 of 3 vogels. Niet echt lonend, maar hiermee wel een vaststaand gegeven.

Ik heb de tijd dan ook vooral verder doorgebracht door verder te gaan met wat snoeiwerk in de wilgenstruiken, onderhoudswerk is immers ook werk. Om 13:30 uur vond ik het welletjes en ben ik de netten gaan sluiten. En zoals de laatste dagen te doen gebruikelijk... bij het sluiten Groenlingen in de netten. ditmaal een adulte man en vrouw met opmerkelijk genoeg nog niet eens gestartte handpenrui. Aan de armpendekveren kon ik nog vaststellen dat het beide vogels van het tweede kalenderjaar waren. Toch weer leuk en niet helemaal in de lijn der verwachting als je ziet dat zo goed als alle adulte vogels de rui al afgerond hebben of in de eindfase zitten.

Weing extra waarnemingen vandaag, hoogstens vermeldenswaard zijn echter een regelmatig boven de netopstelling rondjagende Sperwer-vrouw, een juveniele bruine Kiekendief, een Buizerd en bij vertrek een biddende Torenvalk die nog even een kleine prooi (salamander?) ving en in de lucht vanuit de poten oppeuzelde.

Bij het opruimen van de spullen na het sluiten van de netten trof ik in de ringhut nog een grote nachtvlinder rustend aan, een Rood Weeskind.

Foto: Rood Weeskind (Catocala nupta).

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Fitis 1 / -
Zanglijster 1 / -
Zwartkop 4 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Roodmus 1 / -
Grasmus 1 / -
Groenling 3 / -
-------------------------------------------
Totaal: 13 nieuw geringd, 1 teruggevangen,
8 soorten, 7:00 uren


Vrijdag 7 September 2018 : geen nacht om te trekken.

Maar voorafgaand wel een avond om te vertrekken.... Bij aanvang van de ochtend stond er al windkracht 3 beaufort uit Westelijke richting en al snel na het lopen van de eerste ronde wakkerde de wind aan tot hard, kracht 5 met uitschieters naar 6 bft. Weinig vogels in het veld. Wel duidelijk meer gekraagde Roodstaarten dan voorgaande dagen, maar op de plekken waar die zich ophouden was de wind al behoorlijk snel te hard om ze echt in de netten te krijgen en te houden. Toch verschenen er wel een paar op de ringlijsten, daarbij een prachtige adulte man die nu al bijna weer in zn voorjaarsjas zat.
Foto's: Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) , man, adult.

In de loop van de ochtend vond ik op één van de looppaadjes tussen de netten een grote kever. Het bleek al snel dat het een getraliede Schallebijter betrof. Een zeldzame soort die ik hier op het eiland nu voor de vierde keer aantref.
Foto en tekening : Getraliede Schallebijter (Carabus clathratus).

Verder in het riet nog een zwaar afgevlogen Windepijlstaart gevonden. Het is ook aan de vlinders te zien dat die andere tijd van het jaar er toch echt wel een keer aankomt....


Foto: Windepijlstaart ( Agrius convolvuli ).


Foto: Paardenbijter (Aeshna mixta), man.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Fitis 3 / -
Zanglijster 2 / -
Rietzanger 1 / -
Roodborst 3 / -
Kleine Karekiet 2 / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / 1
Zwartkop 17 / 1
Gekraagde Roodstaart 3 / 1
Braamsluiper 1 / 1
Paapje 2 / -
Grasmus 2 / -
Heggenmus 3 / -
Winterkoning 1 / -
------------------------------------------
Totaal: 41 nieuw geringd, 5 teruggevangen,
13 soorten, 9:45 uren


Donderdag 6 September 2018 : bijna een nul-dag...

De wekker liep af en werd begeleid door serieuze regen tegen de ruiten. Radarbeelden bekeken en ingeschat en snel weer terug het bed in gekropen. Dit ging m niet worden voor vandaag. Dus later op de ochtend maar eens flink aan de afwas en administratie. Aan het eind van de middag was het weer aanvaardbaar opgeknapt zoals dat hier op Vlieland dan vaak kan gaan. En dus in de avonduren nog even 2 uurtjes vangen. Dat zal vast niet veel opleveren, maar dan is dan toch die onhandige NUL van de lijst af...
Tijdens één van de rondjes kwam een Havik - vrouw met veel bombarie van een luidspreker in de struiken afgevlogen (!) die was zeker op het geluid afgekomen en er bovenop gedoken....
Tussen de vangsten van deze avond Zanglijster met vetje 3. Die groep zit er dus echt aan te komen.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Koolmees - / 1
Winterkoning - / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Zanglijster 1 / -
Zwartkop 6 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Kneu 1 / -
------------------------------------------
Totaal: 11 nieuw geringd, 2 teruggevangen,
8 soorten, 2:00 urenFoto: Brandganzen in je voortuin.... waar zijn die 500+ van dit voorjaar gebleven ?

donderdag 6 september 2018

Vlieland 5 September 2018 : Struikrietzanger en Brussels calling !

Het was vanmorgen vroeg wederom merkwaardig om uit de voordeur naar buiten te stappen en een deken van warmte om je heen te voelen. Het was weer amper afgekoeld en dat terwijl het op dat moment boven het eiland zo helder was dat de sterren je tegemoet fonkelden.
De fiets werd dus weer snel door het mulle zand naar de klinkerweg gedrukt waarna de automatische piloot werd ingeschakeld en ingesteld op bestemming Vinkenbaan. Met Noordoostenwind in je rug zoef je daar in geen tijd heen zodat mooi op tijd de netten weer stonden te wapperen in de wind.
Net zoals de gehele periode tot nu wederom geen enkele ritsel-index in de struiken. En toch zou de eerste ronde langs de netten ten aanzien van het aantal vogels de beste van deze week worden. Een mooie verscheidenheid met toch wederom wel weer de zwartkoppen in de overtuigende meerderheid. Maar meteen was het duidelijk dat er ook meer kleine Karekieten aangekomen waren dan voorgaande dagen.


Foto: De koperen bol liet zich vandaag maar heel even zien.

De prachtige bloedrode zon verdween al ras achter een flnik pak bewolking dat de hele dag hardnekkig zou blijven vasthouden. Ik mocht mezelf daarmee rijk prijzen, want in het binnen land en verder op de Noordzee lag een groot regengebied geparkeerd en op meerdere plaatsen in het Westen van het land vielen daar weer zeer zware buien uit met een piek van wel 100 mm.

De vangsten liepen de hele ochtend en vroege middag lekker door met telkens weer goede rondjes. Ook het hout rond de slag gaf weer een goede hint dat er van alles en nog wat in het veld zat, 4 grauwe Vliegenvangers gelijktijdig in beeld zie je ook hier nou niet zo snel... Prachtig om zo de onderlinge strijd te kunnen zien om de paar vliegende insecten die ze natuurlijk alle 4 wel allemaal voor zichzelf willen hebben...

In de ronde van 08:20 uur volgde tussen de kleine Karekieten een verrassing. Er hing een karekiet tussen die meteen alarmbelletjes deed rinkelen in mn hoofd, veel grijzig groener, een wittere buik, een licht aangezette, korte wenkbrauwstreep... Dan toch na het uithalen meteen even de insnijdingen van de buitenste paar handpennen controleren en kijken naar de handpenprojectie.... verrek ! Een STRUIKRIETZANGER !!!
Op onderstaande foto's heb ik alle kenmerken redelijk in beeld kunnen krijgen, de insnijdingen op de buitenvlaggen van handpennen 3/4/5, de bleke grijzige pootkleur, een korte handpenprojectie, egaal (vlak) getekende tertials en een bleke ondersnavel waar die bij de meeste gelijkende soorten al snel kleurrijker geel/oranje is. Wat die handpenprojectie betreft : op de onderste foto, die ik even overdreven contrastrijk en donkerder belicht heb, is goed te zien dat bij gesloten vleugel 6 onder elkaar liggende handpennen zichtbaar zijn

Foto's : Struikrietzanger, Acrocephalus dumetorum.

Dagtotalen ( Nieuw geringd / Teruggevangen) :
----------------------------------------------

Pimpelmees 2 / 1
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Fitis 5 / -
Roodborst 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Rietzanger 2 / -
Gekraagde Roodstaart 4 / -
Struikrietzanger 1 / -
Paapje 1 / -
Kleine Karekiet 13 / 3
Tapuit 1 / -
Zwartkop 27 / 3
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 4 / -
Boompieper 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Groenling 2 / 1
Grasmus 2 / -
Rietgors 1 / -
Zanglijster 1 / -
------------------------------------------
Totaal: 76 nieuw geringd, 8 teruggevangen,
21 soorten, 8:00 uren.

donderdag 30 augustus 2018

30 Augustus 2018 : Vlieland hier kom ik !!!

Yes ! Het is weer zover. Vanavond brengt een speciaal afvarende Festivalboot van Doeksen mij weer naar het prachtige Vlieland waar ik mijn eerste ringperiode voor dit najaarsseizoen ga invullen. Hou mijn weblog de komende 2 weken dus in de gaten. Ik zal ook gaan proberen wat tijd te vinden om een paar berichten van afgelopen voorjaar en van Schiermonnikoog aan te vullen want dat is er het afgelopen half jaar flink bij ingeschoten...

woensdag 18 juli 2018

Schiermonnikoog 18 Juli 2018 : CES-periode 10.

Eergisteren afgereisd naar Schiermonnikoog in het koele Noorden... Dat was heerlijk, al was het maar een paar graden koeler dan in het hete Oosten, de zilte zeelucht over je luchtwegen doet ook al veel.

Gisteravond het opnieuw opzetten van de CES-netten afgerond en vanmorgen vol goede verwachtingen vroeg opgestaan. Enkele Zanglijsters & Merels zingen nog en ook de Spotvogels laten zich horen. Op enkele kleine natte plekjes na staat de glopsloot kurkdroog. Op het pad in het bos knispert het onder mn voeten van verdorde Elzen- en Berkenblaadjes. Nederland gaat gebukt onder droogte en dat heeft inmiddels Schiermonnikoog ook bereikt.

Naast sectie 1 hangt een kadavergeur & dat kom ik verderop achter in het terrein ook tegen. Het blijkt afkomstig te zijn van 3 Egels die waarschijnlijk al de hongerdood zijn gestorven; voor hen zal het net als voor Lijsters erg lastig zijn om nu nog voldoende voedsel te vinden. Bij sectie 4 tref ik een levende Egel, maar die heeft ook al niet zo veel pit meer om zich uit de voeten te maken.


Foto: Egel, dood langs het pad. Let op de doodgraver.


Foto: Egel, broodmager.

Het is om 05:15 uur nog rustig in het glop, de 1e ronde brengt dan ook slechts 7 vogels. De 2e ronde is een ander verhaal, 41 vogels en die hangen verdeeld door de hele CES-opstelling. Het is een mooie rustige ochtend zonder dauw en de warmte zoekt al snel de stijgende lijn op. Er is veel minder wind dan gisteren, onder een halfbewolkte hemel staat er slechts een Beaufortje of 2, nu uit Oostelijke richting. De 3e ronde levert 55 vogels op, maar 1 Pimpel uit die groep vond het nog te vroeg om geringd te worden en nam bij de ringtafel voortijdig de benen, excuus, de vleugels.


Foto: Het was lekker aanpoten met de vangsten. Goed dat ik krentenbollen had gekocht....

In de laatste ronde een heel merkwaardige Koolmees… het betreft een adulte vrouw die zeer zwaar gesleten slagpennen heeft en op het hele lichaam resteren nog slechts ongeveer 20 % van de lichaamsveren. De rug is zelfs geheel kaal en er is nergens op de huid te zien dat er sprake is van actieve rui. De vogel mist aan de linkervoet tevens de topjes van alle tenen en heeft een bijna stijf enkelgewricht. De achterkant van de schedel is gescalpeerd, de wond daarvan is goed hersteld. Het komt wel eens voor dat dit effect wordt veroorzaakt door een trauma zoals tegen een raam vliegen of ontsnappen uit de bek of klauwen van een predator. Ik vermoed dat in dit geval het laatste het geval is geweest. Ik ben zeer benieuwd of we deze vogel dit seizoen vaker gaan terugvangen en hoe ze er dan aan toe is. Conditioneel was er niks mis met deze vogel want ze verzette zich in de hand zoals het mezen betaamd.


Foto: Koolmees. Koolmees? Wat een bijzonder geval !!!!

De gehele sessie worden de vogels gevangen met pieken in secties 8, 7 en 2, maar gedurende het verstrijken van de tijd komt meer en meer het accent op sectie 2 te liggen. Dat levert in de laatste ronde nog een uitbreiding van het soortenpakket op met een Grasmus en een Braamsluiper. Tussen de vangsten de volgende vermeldenswaardige terugvangsten : een pimpel die in 2016 door Holmer Vonk als nestjong is geringd in 1 van de nestkasten, nu voor het eerst terug, een Vink door ondergetekende in 2016 geringd en nu voor het eerst terug, hetzelfde voor een koolmees en een Roodborst in 2016 geringd door Joop van Ardenne en beide nu ook voor het eerst terug, een Tuinfluiter uit 2015 nu voor de derde maal gevangen.

Na de ronde van 11:30 uur gaan de netten dicht, tijd voor administratie en rust, om vanavond als het wat zal afkoelen verder te gaan met snoeien van de vangbanen buiten de CES-opstelling.


Foto: De Sayaguesa's doen het ook rustig aan met het warme en gortdroge zomerweer.


Dagtotaal ( nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------


Blauwborst 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Fitis 33 / 5
Grasmus 1 / 0
Grauwe vliegenvanger 2 / 0
Heggemus 2 / 1
Kleine karekiet 4 / 2
Koolmees 9 / 1
Merel 1 / 2
Pimpelmees 17 / 5
Roodborst 3 / 7
Spotvogel 8 / 0
Tjiftjaf 6 / 0
Tuinfluiter 2 / 1
Vink 6 / 3
Winterkoning 7 / 2
Zanglijster 1 / 0
Zwartkop 9 / 2
-----------------------------------------------
Totaal: 113 nieuw geringd en 31 teruggevangen =
144 vogels gevangen.

dinsdag 17 juli 2018

Broedseizoen 2018 : Hoge Veluwe en.... Vlieland !

Het was weer een stervensdruk broedseizoen met vele merkwaardigheden die het toch altijd wel weer enerverend en afwisselend maken en houden.