dinsdag 20 november 2018

Schiermonnikoog 20 November 2018 : IJslandse Koperwiek !

Herhaling van zetten wat het weer betreft. Nog steeds een hard doorstaande Oostelijk georiënteerde doorstaande wind die enige tijd na zonsopkomst weer aanhaalt tot 7 bft. We zijn meteen na de eerste ronde verder gegaan met sluiten van meer netten en met het peuteren van blaadjes natuurlijk…..
In de kooien vingen we in die ronde slechts 1 Waterral en in de netten 2 Merels, een Vink en een Koperwiek. De vangsten bleven vanzelfsprekend aan de magere kant, maar het werd wel duidelijk dat de vogels het bos begonnen op te zoeken. Dat waren de best vangende netten vandaag. Logisch, vooral als je naar de soorten kijkt, vooral zaadeters. Die beginnen nu dan toch het gedrag te vertonen waar we van kunnen profiteren, zoeken naar gevallen zaadjes op het pad. Opvallend is dan nog extra dat tot 2 x toe een gemengd groepje van Sijzen, Putters en Vinken halverwege sectie 1. Ik denk dat het daar nog het meest windluw is. Er zit een geringde Putter tussen die alhier vorig jaar als jonge vogel is geringd met een nog niet eens volgroeide vleugel. Sedertdien is dit de eerste terugvangst van die vogel. Verder ook nog een paar Sijzen terug uit Oktober en wederom een paar Witkopstaartmezen en witkoppige Staartmezen van alweer ruim 2 weken geleden. Een klein deel van de destijds geringde groep heeft het naar hun zin in het Glop dus…

In de laatste ronde vangen we er eentje die toch wel behoorlijk donker is op alle onderdelen, een IJslandse ! De eerste voor het VRS want de soort zit nog niet in de database, leuk in een jaar waarin er meer zijn gevangen in ons land. In de avonduren motregent het enige tijd. Er passeert een regengebied vanuit Duitsland waarvan men aanvankelijk verwachtte dat deze neerslag zou vallen in de vorm van winterse neerslag, maar dat is weer afgezwakt.Morgen zal de wind weer wat afzakken, we wachten dat hoopvol af want dan kan een ander beeld gaan ontstaan wat de aanwezigheid van kleine zangertjes betreft…Foto's: IJslandse Koperwiek, Turdus Iliacus Coburni Een groot exemplaar, donkere onderstaart en poten, donkere kop en zijkant kop en op de flanken zware spots die ver doorlopen op de buik resulterend in slechts hagelwit centrum van ongeveer een duivenei groot.

De Vinken die we vandaag vingen zijn zonder uitzondering allemaal mannen…. Eerdere dagen viel het hoog mannelijke gehalte in de vangsten ook al op maar nu is het extreem dus. Er zijn in de loop van de dag wat meer Koperwieken te zien en te horen in het terrein.Dagtotaal (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Goudhaan 2 / -
Keep 1 / 0
Koperwiek 6 / 0
IJslandse Koperwiek 1 / 0
Merel 2 / 1
Putter 2 / 1
Roodborst 0 / 1
Sijs 3 / 4
Staartmees 0 / 2
Vink 7 / 0
Waterral 4 / 0
Winterkoning 0 / 1
Witkopstaartmees 0 / 2
-------------------------------------------
Totaal 28 vogels nieuw geringd en 12 terug-
gevangen is 42 vogels.


zondag 18 november 2018

Schiermonnikoog 18 November 2018 : Siberische Tjiftjaf en Buizerd !

Uitgebreide vorst aan de grond ! Vooral in het open terreindeel waren de netten tot de tweede netbaan bevroren. Niet zwaar berijpt, zoveel vocht kon de bodem niet afstaan….
Er kwamen weer lichte aantallen Merels en Koperwieken binnenvallen, maar dat vloog vooral over het Glop heen en meteen door. In de netten wel weer een aantal Roodborsten verdeeld door de opstelling. De rallen waren ook weer op sjouw geweest vannacht, de eerste ronde langs de kooien leverde maar liefst 9 nieuwe exemplaren op. In de achterste hoek bij het voormalige Meteoveld hoorde ik tijdens het uithalen van een Roodborst een Siberische Tjiftjaf meermalen roepen. De vogel was zeer actief door de struiken aan het scharrelen.

Rondom de grofmazige netten onder de Eiken bleek het een onrustig gedoe te zijn. Ik trof 3 Merels in 1 net aan, maar 1 bleek er al een bout van een vervolgens ontsnapte roofvogel te zijn. Tijdens het uithalen van de andere vogels hoorde ik boven mij de herkenbare duivenflap van een Havik. Het bleek een mooie adulte man te zijn die op de Merels zat te loeren. Vervolgens kwam er tussen de takkenrillen en de struiken naast sectie 7 nog een Buizerd van de grond met ook een Merel als prooi. De vogel vloog weg richting Meteoveld en schampte daar het achterste grofmazige net….
In totaal leverde deze eerste ronde vrijwel de helft van het dagtotaal van gisteren op; dat geeft de burger moed voor de rest van de dag….
Vergeefse hoop, want de tweede ronde leverde 'slechts' 3 vangsten op, een Roodborst… een Buizerd en een Siberische Tjiftjaf……. Ha ! In aantallen kon het meer, in soorten kon het minder…. De Buizerd hing keurig bij de Merelbout van de eerste ronde en had er voordat hij in het net belandde nog eerst van kunnen snoepen. De krop zat lekker vol, en bevatte zeer waarschijnlijk de Merel die hij in de eerste ronde al had verorberd. Ondanks de invallende kou heb ik er tot nu toe van opgekeken dat dit nog totaal geen aankomst van Houtsnippen lijkt te hebben opgeleverd, ik heb ze tenminste nog niet gezien…. En vandaag is het uitgesproken stil met kleine zangertjes, om over de Barmsijzen nog maar weer te blijven zwijgen…
Ruud en Mirjam zijn na de vangst van de Buizerd snel telefonisch te bereiken en arriveren in zeer korte tijd na onderbreking van hun ochtendbezoekje aan de Vredenhof. Ruud kan voor het eerst een levende Buizerd loslaten en is als de Koning zo rijk…De rest van de dag loopt overwegend uitgesproken vlak met amper nog vangsten. Wel nog weer een midden op de dagronde met weer 4 waterrallen tegelijkertijd, en een Houtduif in de hoek van sectie 1 en 2. Ook de daglichtsluitende ronde is met 1 Merel weer uitgesproken tegenvallend, het terrein lijkt weer leeg.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------

Buizerd 1 / 0
Goudhaan 1 / 1
Houtduif 1 / 0
Koolmees 1 / 0
Merel 7 / 2
Roodborst 6 /0
Siberische Tjiftjaf 1 / 0
Waterral 15 / 0
Heggenmus 0 / 1
Koperwiek 0 / 1
Pimpel 0 / 2
Staartmees 0 / 4
---------------------------------------------
Totaal 33 vogels nieuw geringd en 11 terug-
gevangen is 44 vogels.

zaterdag 17 november 2018

Schiermonnikoog 17 November 2018 : aankomst van Koperwieken en Waterrallen !

De mist is gisteravond bij het vallen van de duisternis opgetrokken en niet meer teruggekeerd. We hadden een heldere nacht waarin om 00:30 uur nog 2 Waterrallen werden gevangen en er ook geluidjes van rallen in het riet hoorbaar waren. Een goede vangdag van Waterrallen leek dus in het verschiet te liggen. Een superdag werd het zeker niet, maar de vogels gaven zeker blijk van aanwezigheid.

Bij vertrek voor de eerste ronde bleek het net weer iets sterker te hebben gevroren getuige het grotere oppervlak van het grasveldje dat naast het Veldlab wit uitgeslagen was.
Er bleek weer lichte aankomst van Merels te zijn, maar vooral weer nieuwe aankomst van Koperwieken. Met enige regelmaat kwamen er kleine groepjes over het Glop vliegen. Enkelen besloten zich te laten invallen en we vingen er een deel van. In de netten tevens een paar Zanglijsters, en getuige hun gewichten helemaal geen zwakke achterblijvertjes. Nee, dit waren gewoon weer atleetjes van de bovenste plank.

Na de tweede ronde is het met de lijsters grotendeels al weer gedaan maar de Waterrallen houden ons daarna nog wel even actief. Ook lopen we nog weer een rondje met verspreid door de netten in het bos toch weer een paar geringde witkoppige Roetveegstaartmezen en 1 echte Witkop. Van deze vangsten kwam echter maar weinig reuring….
Wederom waren het allemaal eigen terugvangsten uit de 1e week van Oktober. Onze bezoekers, assistent in opleiding Ruud de Koning en Mirjam Bak oet Twente kijken hun ogen uit. 's Middags heb ik nog 2 netten vervangen in sectie 7. De ene was gaar en had meerdere grote gaten en de andere was daar bovenop ook nog eens groen uitgeslagen van de algen.
In de avondschemering rekenden we nog even op een vertrek- en/of slaappiekje, maar dat zat er totaal niet in. Ik hoorde al wel op tijd een groepje Vinken in de struikjes aan de overkant van de rietsloot gaan zitten, maar kwam verder met slechts 1 Koperwiek terug. Vlak voor het wisselen van de Zaterdag in de Zondag kon ik nog een Waterral bemachtigen waarmee we vandaag dan de beste dag van het seizoen hebben gedraaid qua aantallen Waterral.
Een bescheiden aantal, maar ja, wat wil je in een droog jaar als dit….

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen ):
--------------------------------------------

Goudhaan 1 / 0
Koolmees 0 / 1
Koperwiek 9 / 0
Merel 8 / 0
Pimpel 0 / 2
Roodborst 2 / 2
Staartmees 0 / 4
Vink 2 / 1
Waterral 22 / 0
Witkopstaartmees 0 / 1
Zanglijster 4 / 0
---------------------------------------------
Totaal 48 vogels nieuw geringd en 11 terug-
gevangen is 59 vogels in 11 soorten.

Schiermonnikoog 16 November 2018 : een kleine wereld.....

Een kleine wereld….. Een dag waar we behoorlijk kort over kunnen zijn. Mist van begin tot eind !Hoe anders dan gisteren was het al dampig en nevelig naast het gebouw en zat het letterlijk pot maar dan ook echt potdicht vanaf waar je na de Ebelbug het open veld in loopt. Toch waren er in de mist weer een paar Merels binnen komen vallen. Achteraan in de opstelling hingen in de eerste ronde toch nog weer een aantal Vinken. Die waren dus waarschijnlijk net als die anderen in de struiken achter het riet gaan zitten slapen, toen de dans nog ontsprongen, maar bij het vertrekken vanaf de slaapplaats alsnog in de netten gevlogen. Het bleef de hele ochtend en begin van de middag doordruppelen van de mistaanslag die uitgroeide tot druppels vanaf bomen, struiken en bladeren. Andere druppels waren af en toe vogels. In de mist was er amper beweging aan de grond, maar hoorde je wel met enige regelmaat kleine groepjes ganzen laag boven de mist vanuit het Noorden binnen komen vliegen. Ook hoorde je af en toe het vleugelsuizen van Kramsvogels in combinatie met korte contactroepjes. Wel heel mystiek en mysterieus qua sfeer moet ik zeggen.

We vingen vandaag wel weer wat meer Waterrallen, daar kregen we gisteravond voor het slapen gaan eigenlijk al voorbode-signalen van. Vandaag vooral loeizware exemplaren van boven de 140 gram. De Waterral die gisteravond op een bovenste spanlijn zat werd vandaag in een kooi teruggevangen, daarmee prachtig illustrerend hoe de methode werkt. Ze worden het terrein ingelokt, gaan vervolgens zitten slapen en beginnen bij het eerste daglicht op de bodem te foerageren.

Ver in de middag hing er achterin de aankomstbocht ineens weer een groepje vogels op een kluitje bij elkaar, vooral Staartmezen en Goudhaantjes, maar ook een Pimpel en een Vuurgoudhaan. Tijdens het uithalen kwam er een adulte Sperwer-vrouw laag over de netten vliegen, aangetrokken door de geluidjes van de gevangen vogels, maar meteen zou deze Sperwer er ook wel eens verantwoordelijk voor kunnen zijn dat dit groepje überhaupt in de netten beland was.

Dat alle Merels die we hier in deze tijd van het jaar op trek ringen niet per definitie uit het Noorden en Noordoosten van Europa komen kregen we vanavond geïllustreerd door het verhaal van vrienden die we op visite hadden. Zij waren vanmiddag met de veerboot aangekomen en hadden gezien hoe een Merel van de veerboot gebruik maakte door in het kielzog van de boot te blijven vliegen en zo de oversteek van de vaste wal naar het eiland te maken… Tja, er staat hier nog geen hek voor dergelijke gelukszoekers… De mist waarin het eiland gehuld was bleek zoals beschreven werd ook met een behoorlijk scherpe begrenzing te zijn ontstaan te noorden van Dokkum, ten zuiden daarvan was het hele binnenland tot in ieder geval in Twente bedeeld met een strakblauw heldere hemel.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Goudhaan 1 / 5
Heggenmus 0 / 1
Koperwiek 2 / 1
Merel 5 / 1
Pimpel 0 / 2
Roodborst 0 / 2
Staartmees 1 / 5
Vink 7 / 0
Vuurgoudhaan 1 / 0
Waterral 5 / 2
Winterkoning 0 / 1
Zanglijster 1 / 0
-------------------------------------------
Totaal 23 vogels nieuw geringd en 20 vogels
teruggevangen is 43 vogels.vrijdag 16 november 2018

Schiermonnikoog 15 November 2018 : Vinken in het bos.

Bij vertrek vanochtend een klein beetje witte randjes aan het gevallen blad en gras naast het gebouw. In de opstelling slechts vele pareltjes van dauw aan de netten. Er bleek zowaar wat beweging te zijn geweest want er was wat activiteit van Merels in het terrein. In de netten hingen er ook weer een paar. In de netten bij de Ebelbrug hing een Waterral en…. Jawel, een Wintertaling ! Dat is alweer een tijd geleden dat die soort hier geringd werd. In 2014 de laatste voor het VRS en voor mij persoonlijk gaat dat alhier alweer terug tot 2004.

Foto: Wintertaling, Anas Crecca.

Er zijn ook weer meer Waterrallen in het terrein aanwezig, al houden de aantallen nog steeds niet over…. In sectie 5 hangt een mooie man Keep en tevens een eerstejaars Zanglijster, beide precies in de aankomstbocht zoals ik de knik van sectie 4 naar 5 altijd noem.
Als ik via het voormalige meteoveld de ponyweide inloop zie ik een Buizerd op de grond staan te mantelen over een prooi. De prooi wil er vandoor en de Buizerd tikt er met een paar sprongen als was het een agressieve rat opnieuw op. Op het moment dat ik zie dat het om een Waterral gaat ziet de Buizerd mij en vliegt weg. Ik kan de ral na een korte achtervolging met de hand vangen. De vogel heeft alleen wat bloed bij de snavel maar oogt verder wonderbaarlijk genoeg ongeschonden. We geven de vogel een paar uurtjes rust in een donkere doos en daarna kan ie geringd en een stuk fitter het terrein weer in.


Foto: Zonsopkomst in de Banckspolder.


Foto: Opgeschrikte ganzen in de Banckspolder.

De tweede ronde is meteen al een stuk rustiger, Merels zijn er al niet meer, die raken we onder deze omstandigheden meteen weer kwijt en trekken door. Bij de rallenkooi van sectie 8 probeert een Waterral zich naar binnen te duwen, maar nadat ie concludeert dat dit er niet voor hem/haar in zit draait hij/zij zich om en wandelt vrolijk bij de kooi weg. De ingang blijkt daar dus te strak te staan. Dit euvel is meteen maar even aangepakt.

Daarna lopen we een paar rondjes met 1 vogel en nulrondes en is het weer enorm stil in het vangterrein. Om 15 uur zijn er ineens Vinken in het bos, we vangen er 11 van, verdeeld over het laatste net van sectie 1 en de eerste 3 netten van sectie 2. Aan het eind van de middag komen er daar nog een paar bij, samen met een ongeringde Koolmees.

Dagtotalen (Nieuw geringd / Teruggevangen):
-------------------------------------------

Goudhaan 1 / 1
Keep 1 / 0
Koolmees 1 / 0
Merel 5 / 3
Roodborst 0 / 2
Vink 15 / 0
Vuurgoudhaan 1 / 0
Waterral 4 / 1
Winterkoning 0 / 3
Wintertaling 1 / 0
Witkopstaartmees 0 / 1
Zanglijster 1 / 0
-------------------------------------------
Totaal 30 vogels nieuw geringd en 11 terug-
gevangen over 12 soorten.

woensdag 14 november 2018

Schiermonnikoog 14 November 2018 : bladvrij en vogelvrij.

Dat waren de netten aan het eind van de middag en dat leek het vangterrein gedurende het grootste deel van de dag.

Bij het lopen van de eerste ronde was het doodstil in het terrein. Alleen de ganzen die nerveus een plekje in de polder aan het zoeken waren zorgden voor wat beweging in de lucht. De ronde leverde niet veel meer dan vele uit de netten te peuteren blaadjes en 2 Winterkoningen op. De optimist in mij zegt dan : "Nou ja, we hebben 2 Winterkoningen" , terwijl de pessimist in mij zegt : "Nou ja, we hebben 2 Winterkoningen" …..

De wind is vannacht verder gaan liggen, maar zorgt tijdens het lopen van de tweede ronde al weer voor beweging aan de boomtoppen. Het rallengeluid heeft vannacht weer gespeeld, net zoals voorgaande nachten deze week, maar ook vandaag levert dat niet echt indrukwekkende aantallen op. Sterker nog, het is de afgelopen dagen ook met de Waterrallen stiller en stiller geworden in het vangterrein. Op vele vogelring- en tel-locaties worden momenteel heel leuke aantallen Barmsijzen gezien en/of gevangen, wij zagen en hoorden er vandaag eentje….

Meest opvallend aanwezige soorten waren vandaag de Winterkoning en de Witkopstaartmees. De enige Merel die we vandaag opmerkten was er eentje die we uit een net zagen ontsnappen. Verder was het stil stil stil in het vangterrein.
Maar….vanmiddag was het eindelijk zo ver… het laatste en langste van de 3 grofmazige netten kon eindelijk bladvrij verklaard worden….. Ben benieuwd hoe lang dit nog zo mag blijven. De bladval-periode heeft nog lang te gaan als je kijkt hoe prachtig goudkleurig het eikenblad er in het avondzonnetje nog bijstaat.
De enigste beweging van vogels die ik vandaag boven het Glop heb kunnen waarnemen was het passeren van 1 groep van circa 50 Kramsvogels en een Sperwer-man die vanaf zijn zitpost boven het laatste net van sectie 8 wegvloog. Dat was een moment waarop je ineens merkt hoeveel Staartmezen er werkelijk nog in de struiken zitten terwijl je ze niet opmerkt…. Vanaf morgen schijnt het zonniger te gaan worden en zal de temperatuur aanmerkelijk te gaan dalen. We wachten maar af wat dat nog aan vogels zal gaan losmaken.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Goudhaan 1 / 0
Koolmees 0 / 1
Pimpel 1 / 1
Roodborst 0 / 2
Staartmees 0 / 2
Tjiftjaf 0 / 2
Vink 1 / 0
Vuurgoudhaan 1 / 1
Waterral 1 / 2
Winterkoning 3 / 3
Witkopstaartmees 0 / 4
-------------------------------------------
Totaal 8 nieuw geringd en 18 teruggevangen
is 26 vogels over 11 soorten.

dinsdag 13 november 2018

Schiermonnikoog 13 November 2018 : 55 meter blaadjes plukken....

In de eerste ronde bleek dat er een klein beetje aankomst van Merels was ondanks het feit dat we niet één Merel op het kleine veldje naast het veldlab hadden gezien. In het bos hing op dat moment al behoorlijk wat blad in de netten want voordat het licht werd was de wind al op komen zetten en blies uit het zuidwesten al het nodige blad uit de netten. Bij de Merels een alhier geringde vogel van Januari vorig jaar, kennelijk een lokale vogel want meerdere malen gedurende alle jaargetijden teruggevangen. Verder weer zo'n bont gekleurde man, ook wel Stockamsel-type genoemd en een grijze vrouw die aan de vermoedelijk regionale biometrische maten voldeed.

Naast de Merels ook nog een geringde Koolmees die ons al in 2013 met een eerste bezoek vereerde. Nu 6 jaar oud dus en een stuk of 20 maal gevangen waarvan 2 maal slapend in een nestkast aangetroffen. Verder bleek deze vogel tot vorige week nog een tijdlang de drager van een abuis 2e aangelegde ring te zijn geweest, wellicht wilde één van ons onderzoeken of een vogel met 2 ringen beter rechtop vliegt….
Na het verwerken van de vogels bleek de wind in korte tijd verder te hebben aangehaald en was in de grofmazige netten in de ponyweide het kwaad al geschied. Na een paar dagen met amper wind was het Eikenblad nu massaal uit de bomen gekomen en hingen de netten al vol. Zo ook verder verdeeld door het Glop, vooral bij het voormalige Meteoveld omdat daar inmiddels ook Eiken staan die body (lees: veel blad) beginnen te krijgen.

Net als gisteren echter amper vogels merkbaar in het veld. Wel passeerde af en toe een groepje Staartmezen, soms gemengd met wat Pimpeltjes. Bij het veldlab zat korte tijd een Tjiftjaf te roepen en ik heb zegge en schrijven 1 Barmsijs over horen komen en zien vliegen. Er mocht dag gedurende de hele dag een stevige 5 bft wind staan, dat weerhield in ieder geval 1 vrouw rode Heidelibel er niet van om nog een stukje te gaan vliegen en tegen een mistnet te gaan hangen.

Wel vingen we vandaag wat meer Waterrallen, dus daar was wel weer wat nachtelijke beweging van geweest. Daarbij 1 terugvangst van vorige week. Tijdens de lunch zagen we een groepje foeragerende Staartmezen en witkoppige Staartmezen samen met meerdere ongeringde Pimpels en een aantal Koolmezen in het Meidoornstruikje bij de ringtafel scharrelen. Zij hadden duidelijk interesse in het lege vetbol houdertje dat daar hangt. Hun aanwezigheid rond het gebouw resulteerde in de terugvangst van 2 Witkopstaartmezen in het 1e net achter het veldlab. Verderop in de opstelling hingen nog 2 witkoppigen en een Pimpel. De rode draad van de hele dag werd uiteindelijk toch echt wel het peuteren van blaadjes en blaadjes en blaadjes. Bij het verscheiden van de dag had ik in ieder geval 2 van de 3 grofmazige netten weer bladvrij en gesloten kunnen krijgen. De laatste dagronde leverde 2 Groenlingen en een Vink op die kennelijk in het Riet hadden willen slapen. In de avond zakt de wind terug naar slechts 1 tot 2 bft. We zullen zien wat er morgen gebeurt.

Dagtotaal (Nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------

Goudhaan 3 / 0
Groenling 2 / 0
Koolmees 0 / 1
Koperwiek 1 / 0
Merel 5 / 1
Pimpel 0 / 1
Staartmees 0 / 3
Witkopstaartmees 0 / 2
Vink 2 / 0
Waterral 5 / 1
Winterkoning 1 / 0
--------------------------------------------
Totaal 19 vogels nieuw geringd en 10 terug-
gevangen is 29 vogels in 12 soorten.