zaterdag 12 november 2016

Schiermonnikoog 12 November 2016 : IJs in de ochtend, IJsvogel in de middag...

Vandaag zijn we vertrokken naar Schiermonnikoog voor alweer de laatste aaneengesloten vangperiode van het najaarsseizoen.

Als we om 13:30 uur arriveren heeft Ardie nog 1 vogel aangehouden die we nog wel het bekijken waard zouden kunnen vinden. En zo sta je dan met een IJsvogel in de hand als eerste vogel voor de afsluitende November-periode. Het betrof een terugvangst van een eerstejaars vogel , duidelijk nog uit een laat uitgevlogen nest. De vertrekkende ploeg heeft in de ochtend nog een nieuw oplevinkje meegemaakt van arriverende merels en ze hebben tijdens de rondes door berijpt gras en knisperend ij ook nog geheel in stijl een Siberische Tjiftjaf gevangen.
De rest van de middag bestond uit rustige rondjes met 6 tot 10 vogels. Daarbij nog een 4-tal ongeringde winterkoningen, dat maakt al een opmerkelijk dagtotaal van 8 nieuw geringde winterkoningen, duidelijk nog steeds doortrek…. De vangsten van rallen bleven in de middag beperkt tot 1 exemplaar in kooi 5, de vandaag best vangende kooi zoals het invoersysteem ons leert. In de eerste donkerronde staat er nog een waterral op de deksel van kooi 4 en staat er nog 1 aan de verkeerde kant van het gaas van kooi 3. Dan kijk je toch even raar als je denkt dat ie in de kooi staat en je hem gewoon ziet weglopen als je nadert…

Bij het gebouw zien we nog een man havik uit het bosje voor het gebouw wegvliegen. Hij heeft een prooi in de poten en wordt onmiddellijk op z'n nek gezeten door een zwarte kraai. In de avonduren worden er nog vruchteloze rallenrondjes gelopen. De wind heeft in de loop van de avond aangehaald en de meerderheid van de netten in sectie 6 worden ontbladerd en gesloten.

Dagtotalen (nieuw geringd / terug gevangen):
-------------------------------------------------------------

Goudhaan 1 / -
IJsvogel - / 1
Keep 1 / -
Koolmees - / 2
Koperwiek 2 / 3
Merel 25 / 3
Pimpel - / 3
Roodborst 2 / 5
Siberische tjiftjaf 1 / -
Sijs 2 / -
Vink 3 / 1
Vuurgoudhaan 1 / -
Waterral 10 / 1
Winterkoning 8 / 3
Zwartkop - / 1
---------------------------------------------------------------
Totaal 56 vogels nieuw geringd en 23 terug gevangen = 79 vogels.

vrijdag 11 november 2016

Vlieland 15 Oktober 2016 : miezermotregen en een eiland in nevelen.

Vandaag zijn we iets verlaat begonnen wegens een (spannend) regenfront dat de begrenzing precies langs de oostpunt van het eiland had liggen. We zijn wel op tijd naar de vinkenbaan gefietst maar hebben de ontwikkelingen nog eerst afgewacht met gesloten netten. Die luxe hebben we tegenwoordig, op de smartphones is met een behoorlijke betrouwbaarheid te volgen hoe regenbuien je lokatie passeren of links laten liggen...
Na het openen van de netten vielen er nog af en toe miezermotregenbuitjes, trad er een wegvallende wind op werden we geconfronteerd met een met nevel dichttrekkend landschap (het leek wel november).
Bij de start in de ochtend en bij het breken bewolking na de middag waren er goede aantallen binnenvallende vogels, vooral lijsters. Vooral de merel domineerde en daarvan hadden we er zowaar meer dan 100 van een ring kunnen voorzien. Tussen dit lijstergeweld ook vandaag nog weer opnieuw een kleine karekiet. Wederom een weldoorvoed exemplaar met een gewicht van 15+ gram....Het gaat nog een zware reis worden als deze vogel met een dergelijk gewicht gaat besluiten te vertrekken, dat gaat natuurlijk energie kosten....
We hadden enige tijd een klapekster klapekster in het hout bij het slagnet zitten... alsmede enkele malen een grote lijster. Meermalen zagen we een torenvalkje uitkijkend langs de rand van de vangopstelling. En in de polder verbleef enige tijd een groep van circa 150 kneutjes in de polder, nerveus dwarrelend opvliegend van de ene voedselplaats naar de andere.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------

Pimpelmees - / 1
Koperwiek 19 / -
Tjiftjaf 1 / -
Zanglijster 56 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Roodborst 29 / 19
Zwartkop 26 / 4
Heggenmus 9 / 2
Vuurgoudhaan 1 / -
Graspieper 1 / -
Goudhaan 19 / 5
Vink 1 / -
Winterkoning 3 / 1
Rietgors 9 / -
Merel 123 / 4
-----------------------------------------------
Totaal: 334 exemplaren, 15 soorten, 9:30 uren

zondag 6 november 2016

Vlieland 14 Oktober 2016 : minder aankomst maar goede dagtrek.

Wederom behoorlijk wat wind in de polder en dus hebben we weer gevangen met 200 meter netten in plaats van de gebruikelijke 250 meter.Er was minder aankomst dan we inmiddels gewend waren, maar de vangsten liepen zeker nog goed door. En er was wederom goede dagtrek van vooral veel piepers, vinken, kepen en lijsters.
voor de insecteneters is er nog voedsel genoeg, dus de vangsten van late karekieten en tuinfluiters van afgelopen dagen zijn niet eens zo verwonderlijk. Langs het puinpad staat een grote wilgenstruik die van top tot teen helemaal zwartgekleurd is geraakt door de vele uitwerpselen van de talloze bladluizen die nog steeds op de struik zitten.


Foto : kak op een tak. Takje van een wilgenstruik totaal versmeerd met de uitwerpselen van bladluizen waar de gehele wilgenstruik mee vol zat.


Foto: bladluizen op de onderzijde van de wilgenbladeren.


Foto: dreigende bewolking over de 3e Kroonspolder.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Merel 50 / 2
Houtsnip 2 / -
Koperwiek 24 / -
Watersnip 1 / -
Zanglijster 41 / -
Pimpelmees - / 1
Roodborst 42 / 13
Koolmees - / 1
Heggenmus 11 / 1
Tjiftjaf 5 / -
Graspieper 4 / -
Zwartkop 7 / 1
Vink 4 / -
Goudhaan 8 / 1
Keep 1 / -
Winterkoning 1 / 1
Rietgors 4 / -
Spreeuw 5 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 232 exemplaren, 19 soorten, 10:30 uren.

Vlieland 13 Oktober 2016 : rem op de roodborsten.

Vanmorgen even een heel flinke aankomst van merels maar allemaal vogels die zo fit waren dat het maar van korte duur was. een zogenaamde 'touch and go'- situatie dus, aankomen, even rondkijken en meteen weer door naar de vaste wal en/of verder... De stevig doorstaande wind noodzaakte ons om weer niet alle netten open te zetten.

ook vandaag weer een late kleine karekiet, maar ook nog een tuinfluiter. Beide vogels ten aanzien van vliegspier-ontwikkeling en aangelegd trekvet in uitstekende conditie verkerend. De roodborsten drogen qua aantallen inmiddels een beetje op, van 64 nieuw geringde exemplaren op een dag kijken we inmiddels niet eens meer op.

Er was weer sprake van goede dagtrek maar dit vond mede door de wind wel erg onoverzichtelijk plaats. Een klapekster ontsnapte uit hetzelfde net waarin ik er vorige week nog wel eentje in handen wist te krijgen. Later op de dag gebeurde dat ook met een buizerd, maar die hebben we in het hele proces niet eens gezien. Enige bewijs van aanwezigheid dat ons hierop wees wat het achterlaten van een visitekaartje in de vorm van een staartpen in het mistnet.


Foto: Merel (Turdus merula) -vrouw; de merels van de regio Noord-Nederland, noord-Duitsland en zuid-Denemarken hebben een overwegend grijs kleed aan de onderzijde, maar deze was wel heel erg grijs. Let op de sterke streping op de keel en de nog amper zichtbare aftekening van de bruinige bef.


Foto: we ontdekten vandaag in één van de netten dat we tijdelijk bezoek van een buizerd hadden gehad. Het zou een nieuwe baansoort zijn geweest. Opmerkelijk genoeg hebben we hier in het erg open terrein sinds 1997 nog nooit een buizerd gevangen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Beflijster 1 / -
Bokje 4 / -
Merel 106 / 1
Pimpelmees - / 1
Kramsvogel 1 / -
Tjiftjaf 4 / -
Koperwiek 21 / -
Bladkoning - / 1
Zanglijster 44 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Roodborst 64 / 8
Zwartkop 15 / 1
Heggenmus 12 / -
Tuinfluiter 1 / -
Vink 2 / 1
Vuurgoudhaan 1 / -
Keep 1 / 1
Goudhaan 10 / 1
Kleine Barmsijs 2 / -
Winterkoning 2 / -
Rietgors 1 / -
Spreeuw 1 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 310 exemplaren, 23 soorten, 9:30 uren

Vlieland 12 Oktober 2016 : een late zwaluw maakt nog geen winter?

We zijn vanmorgen gestart met het sterke gevoel dat de weegschaal maar zo 2 kanten op kon slaan. Net ten noordwesten van het eiland lag bij vertrek vanaf ons huisje de zwaluw een buientrein die net wel of net niet het eiland op zou kunnen komen met de kans op zowel vogels als regen in de netten en dat wil je niet.... Maar zo'n buientrein geeft aan de andere kant bij de juiste ligging ook hoge kans op aankomst van grote aantallen lijsters die van de wind die langs de rand van zo'n gebied staat gebruik maken. met dit in het achterhoofd zijn we maar wat voorzichtiger van start gegaan door niet meteen alle netten open te zetten.
De regen bleef op zee en de aantallen bleven heel beheerst, al snel kon de hele opstelling weer actief gebruikt worden dus. Kijk, dan blijft vangen en ringen dus juist leuk en goed uit te voeren. De dagtrek was vadaag ook een stuk beter dan voorgaande dagen; we zagen onder andere een leuke groep kruisbekken laag over de polder komen vliegen.
We hadden vandaag wel een paar leuke late soorten bij de vangsten zitten, nog een late kleine karekiet (deze dagen op meerdere ringstations nog aanwezig) en een late boerenzwaluw. Die laatste hadden we al helemaal niet meer verwacht nadat we de laatste dagen al helemaal geen waarnemingen van deze soort meer deden.
Foto's : grote Lijster (Turdus Viscivorus).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------

Bokje 2 / -
Merel 30 / 3
Pimpelmees 1 / -
Koperwiek 54 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Zanglijster 41 / -
Tjiftjaf 4 / 2
Grote Lijster 1 / -
Bladkoning 1 / -
Roodborst 76 / 8
Kleine Karekiet 1 / -
Heggenmus 7 / 2
Zwartkop 7 / -
Graspieper 2 / -
Goudhaan 10 / 2
Vink 7 / -
Winterkoning 2 / 1
Keep 4 / -
Spreeuw 26 / -
Rietgors 4 / -
Beflijster 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 301 exemplaren, 21 soorten, 12:00 uren