zaterdag 27 november 2010

Henri en Hanneke en de razende roodborsten..

Geheel volgens voorspelling is het vannacht weer een paar graden kouder geworden. Bij het opstaan is het -5 graden en tijdens het lopen van de eerste ronde kraakt de bovenlaag van de modder op de looppaadjes als fondant onder je laarzen in stukjes. . In de eerste ronde hangen er 2 roodborsten bij elkaar in het net. De ene is al op 3 Augustus geringd en de ander is een vogel die gisteren alhier een ring kreeg. Vul maar in hoe de hierarchie onder deze 2 vogels verdeeld zal zijn en waarom ze zo dicht bij elkaar in het net hingen. Verder nog 4 merels in deze ronde en in de kooien 3 waterrallen waarbij 1 ral van gisteren terug. In de schapenweide hangt er nog een late zanglijster in de netten. Er komen een paar maal groepen brandganzen recht uit het noorden het eiland overvliegen om even later in de polder te landen, ze waren dus nog niet allemaal gearriveerd. Daarna is het stil in het Glop…. Weer is het stil in het Glop. Er is hoogstens een enkele merel of pimpel te horen en af en toe vliegen er weer wat sijzen over de elzentoppen. Aan het eind van de ochtend sta ik in het bos blaadjes uit de netten te schudden als ik een gesuis door het bos hoor. Het blijkt een havikvrouw te zijn die recht op mij af kwam vliegen maar voor de overkant van de sloot het roer omgooit en ter plaatse van het vorig winter opengezaagde gat als een raket loodrecht omhoog schiet en over het bos wegvliegt. Direct daarna komen 2 buizerden uit het bos omhoog…Enkele rondjes later loopt Evert-Jan langs de netten en haalt een vers geslagen en deels al aangevreten merel uit het net; van roofvogelactiviteit is dus zeker nog wel sprake. Ik ben vandaag tussen de bedrijven door maar alvast met het snoeien van de berken bij sectie 5 begonnen, tijd genoeg, en mooi droog vriezend weer. We hebben vandaag nog even weer kunnen genieten van de middeldonkere buizerd die vandaag vanaf het dak van het gebouw in één van de berken vlak voor het gebouw ging zitten. Helaas met de rug naar ons toe zodat we de ring niet hebben kunnen zien.
Aan het eind van de middag vliegt er weer een wolkje sijzen boven het glop dat bij herhaling weer in de toppen van de berken op de rand van sectie 7 en 6 gaat zitten. Zo ook weer af en toe enkele barmsijzen. Pas in de laatste ronde hangt er bij verrassing in sectie 7 dan toch nog een grote barmsijs, een 'gewGeheel volgens voorspelling is het vannacht weer een paar graden kouder geworden. Bij het opstaan is het -5 graden en tijdens het lopen van de eerste ronde kraakt de bovenlaag van de modder op de looppaadjes als fondant onder je laarzen in stukjes. . In de eerste ronde hangen er 2 roodborsten bij elkaar in het net. De ene is al op 3 Augustus geringd en de ander is een vogel die gisteren alhier een ring kreeg. Vul maar in hoe de hierarchie onder deze 2 vogels verdeeld zal zijn en waarom ze zo dicht bij elkaar in het net hingen. Verder nog 4 merels in deze ronde en in de kooien 3 waterrallen waarbij 1 ral van gisteren terug. In de schapenweide hangt er nog een late zanglijster in de netten. Er komen een paar maal groepen brandganzen recht uit het noorden het eiland overvliegen om even later in de polder te landen, ze waren dus nog niet allemaal gearriveerd. Daarna is het stil in het Glop…. Weer is het stil in het Glop. Er is hoogstens een enkele merel of pimpel te horen en af en toe vliegen er weer wat sijzen over de elzentoppen. Aan het eind van de ochtend sta ik in het bos blaadjes uit de netten te schudden als ik een gesuis door het bos hoor. Het blijkt een havikvrouw te zijn die recht op mij af kwam vliegen maar voor de overkant van de sloot het roer omgooit en ter plaatse van het vorig winter opengezaagde gat als een raket loodrecht omhoog schiet en over het bos wegvliegt. Direct daarna komen 2 buizerden uit het bos omhoog…Enkele rondjes later loopt Evert-Jan langs de netten en haalt een vers geslagen en deels al aangevreten merel uit het net; van roofvogelactiviteit is dus zeker nog wel sprake. Ik ben vandaag tussen de bedrijven door maar alvast met het snoeien van de berken bij sectie 5 begonnen, tijd genoeg, en mooi droog vriezend weer. We hebben vandaag nog even weer kunnen genieten van de middeldonkere buizerd die vandaag vanaf het dak van het gebouw in één van de berken vlak voor het gebouw ging zitten. Helaas met de rug naar ons toe zodat we de ring niet hebben kunnen zien.
Aan het eind van de middag vliegt er weer een wolkje sijzen boven het glop dat bij herhaling weer in de toppen van de berken op de rand van sectie 7 en 6 gaat zitten. Zo ook weer af en toe enkele barmsijzen. Pas in de laatste ronde hangt er bij verrassing in sectie 7 dan toch nog een grote barmsijs, een 'gewone' grote… In die ronde zit er bij terugkomst ook nog een houtsnip rechtop in een mistnet te wachten; ik doe nog een poging om hem te grijpen maar dat blijft bij even aanraken. De vogel hoeft alleen maar op te springen om er vandoor te gaan...
En zo zit er al weer een vangdag op. We beginnen ons langzaam maar zeker te realiseren dat het waarschijnlijk over is. Doordat de sneeuwval die we hier hebben gehad niet dekkend over een groot gebied heeft plaatsgevonden heeft het wellicht een tegenovergesteld effect gesorteerd, het eiland is wat de zangertjes betreft leeggelopen...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen) :
------------------------------------------

Waterral 2 / 1
Zanglijster 1 / -
Winterkoning - / 2
Staartmees - / 1
Heggenmus - / 1
Koolmees - / 1
Roodborst - / 6
Grote Barmsijs 1 / -
Merel 5 / 3
--------------------------------------------
Totaal: 24 exemplaren, 9 soorten, 15:59 uren

vrijdag 26 november 2010

Eerste sneeuw-vangdag op Schier

Gisteravond werden we na de laatste stevige sneeuwbui nogal verrast door helemaal zwaar van de sneeuw doorhangende netten. We zijn dus maar begonnen met het afschudden van de sneeuw hetgeen nog een heel karwei bleek te zijn want veel sneeuw was inmiddels al aangevroren.

In de schapenwei wisten we volledig verrast nog een RANSUIL uit één van de grofmazige netten te halen. Om 01 uur waren we terug op het gebouw zodat deze vogel pas bij deze dagtotalen op de lijst verschijnt. Doordat de vleugelveren nattig waren geworden hebbne we de uil overgehouden en vanmorgenvroeg na fotograferen losgelaten.

Er bleek vannacht ongeveer 8 cm sneeuw te zijn gevallen en dat leverde bij het eerste daglicht een sprookjesachtig tafereel op.


Het had vlak voor het krieken van de dag toch nog even gedooid want volledig onverwacht (we zagen vannacht het vangen van vogels voor vanochtend aan onze neus voorbij gaan) bleken de netten buiten het bos helemaal schoon te zijn. In het bos kleefde alles nog van de vorst aan elkaar en daar deden enkele merels tevergeefs verwoedde pogingen om in het net te belanden. Alle pogingen daar strandden en hoorbaar geirriteerd vervolgden zij schetterend hun weg nadat ze hadden ontdekt dat ze ook over de netten heen kunnen vliegen. Net voorbij de Ebelbrug springt er een houtsnip van vlak naast het net op en vliegt door het bos weg richting ponyweide. In het sneeuw is een afdruk te zien waar ie zat. We vervolgen onze weg door het witte vangterrein en genieten van het typische gedempte geluid dat sneeuw veroorzaakt. Het hele landschap krijgt er op die manier nog weer een extra dimensie bij. Vooral als er dan ook nog eens een paar duizend ganzen in de polder op de wieken gaan…

Sporen zoeken in de sneeuw is ook weer zoiets leuks; we zien meteen dat de hazen de eerste ronde al voor ons hebben gelopen. Op een paar plaatsen treffen we al sporen van muizen die buiten zijn wezen kijken. De schapen zijn vanmorgen bijgevoerd met hooi en 1 van hen heeft meteen kans gezien zich toegang te verschaffen tto de kooi waar de grote voorraad ligt opgeslagen. Bij het volgen van een schapenspoor merken we ook dat er een schaap tussen zit dat al een uitstapje heeft gemaakt onder het gaas van het meteoveld door. Die kan dus ook langs de netten lopen… zouden daar die paar grote gate van eerder dit seizoen door veroorzaakt zijn? Getuige de hoeveelheid wol aan het gaas wordt deze doorgang vaker gebruikt…

Foto: Wintersportwoning te huur voor onbepaalde tijd. Fiets aanwezig.

We hebben in de eerste paar rondes een stuk of 5 nieuwe merels, maar aan niets is echt te merken dat het hier om aankomst van 'sneeuwtrek' zou kunnen gaan. We hebben eerder de indruk dat de vogels al snel reageren op het feit dat we de paden al snel vrij van sneeuw lopen; meteen willen ze gaan foerageren. Bij sectie 4 zien we een watersnip een eindje voor ons uit lopen en vervolgens precies bij de instap naar de rallenkooi de kant inspringen. Als we bij de kooi komen springt hij echter op en vliegt naar het zuiden weg.
Vadaag totaal geen grotere groep barmsijzen gezien, wel regelmatig enkelingen of een vluchtje van een stuk of 5 vogels. Helaas blijven ze wederom allemaal op één na hoog zitten. Die ene die wel laag zit vliegt pal naast de luidspreker weg; het op het verkeerde moment op de verkeerde plek aanwezig zijn heet dat voor een ringer. Er zitten weer meerdere rallen in het terrein (het water is nog niet dichtgevroren) en we doen het met de vangsten helemaal niet slecht, 4 stuks vandaag… De eerste blijkt een afgebroken bovensnavel te hebben waarbij de ondersnavel al een beetje doorgegroeid is. Op de plek van de breuk is zichtbaar dat de snavel zich ter hoogte van de breuk aan het verbreden is. Het gewicht van deze ral valt uiteindelijk nog niet eens tegen, maar je kunt je afvragen of die het bij deze omstandigheden nog wel gaat redden als ie nog blijft. Gedurende de hele dag is ook te merken dat de mezen reageren op de sneeuw, we vangen er heel wat meer dan voorgaande dagen. Daarbij ook een paar oudere vogels waarvan één man sinds 2007 al 11 keer in onze handen is geweest. Aan het einde van de middag vangen we op één van de klassieke sperwerplekken de SPERWER-vrouw terug die vorige week door Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen geringd was.

Gedurende de middag heeft het enkele uurtjes een klein beetje gedooid; niet genoeg om de sneeuw ook van de grond weg te krijgen, maar de meeste boomtoppen zijn weer sneeuwvrij geworden. Echte sneeuwtrek is vandaag dus nog uitgebleven, we zien dus wel wat de dag van morgen weer brengt.

Dagtotalen (nieuw / teruggevangen) :
------------------------------------

Sperwer - / 1
Merel 10 / 5
Waterral 4 / -
Koperwiek 2 / 1
Ransuil 1 / -
Pimpelmees - / 2
Winterkoning - / 3
Koolmees 1 / 8
Roodborst 1 / 3
Vink - / 3
---------------------------------------------
Totaal: 45 exemplaren, 10 soorten, 15:59 uren

woensdag 24 november 2010

Sneeuwwit.... Wytgatbarmke !!!

De wind is afgelopen nacht behoorlijk afgenomen. Tijdens de eerste ronde staat er nog slechts een zwakke 2 bft uit de Noordoosthoek. Het is al wel kouder dan gisterochtend. Al gaat het maar om 2 graden minder, het is goed voelbaar. Het rallengeluid heeft weer de hele nacht gedraaid tot protocoltijd, maar wederom merken we in de kooien geen resultaat, al zitten er wel meerdere in het terrein.
We vangen een pimpel uit 2007, als adulte vogel geringd, nu minimaal 5 jaar oud, en voor de 20e maal gecontroleerd. In die ronde ook nog eens 3 ongeringde pimpels verspreid door het hele vangterrein.
In de ronde van 10 uur hebben we een merel teruggevangen die hier vorig jaar als 1e jaars vogel in Oktober geringd is, daarna dit jaar alleen maar enkele malen in het broedseizoen is gevangen en nu pas voor het eerst in het najaar is gevangen. Een mooi voorbeeld van vestigen na postjuveniele dispersie, gevolgd door territoriumvestiging en nu opvetten voor de winter want de vogel had maar liefst vetgraad 4 en een gewicht van 120 gram. Kortom, helemaal klaar voor de naderende koude. Het is echt heel ander weer dan we deze week gewend zijn, er volgen meer en meer opklaringen en de zwakke wind maakt het heerlijk rustig. Er vliegen duidelijk weer groepjes sijzen en barmsijzen boven het elzenbos. Zouden ze dan nu met dit weertype naar beneden willen komen? Ja, enkelen doen dat vandaag. In de ronde van uur komen we in het bos de hoek om en zien nog net een sperwer bij een net wegvliegen. Dichterbij komend treffen we 2 barmsijzen aan waarvan er 1 losjes in het net ligt en dood blijkt te zijn. Nadere beschouwing levert een gapende wond in de borst op; de sperwer is dus met deze vogel in de poten het net ingevlogen en heeft er wellicht nog een andere bij ingejaagd. Heb je eindelijk een barmsijs… Met de andere vogel die er een paar meter naast hangt is gelukkig niks aan de hand. Aan het eind van het elzenbos, bij de Ebelbrug vliegt een groep barmsijzen hoog uit de proppenrijke toppen van de elzen weg en als we bij sectie 7 aankomen haalt Hanneke daar een heel contrastrijk exemplaar uit het net. WOW !!!!!!! Een adulte barmsijs-man waarvan de stuit zo stuitend is dat je een zonnebril wil opzoeken…. En op die stuit zit ook nog een prachtig fijne roze gloed. Wat een subliem getekend dier, mooier dan de beste schilder van het kostbaarste Chinees porselein kan schilderen… We weten al zeker dat dit een witstuitbarmsijs zal zijn, maar bij het nemen van de biometrie (de vogel blijkt te klein voor Carduelis hornemanni hornemanni - Groenlandse Witstuitbarmsijs) en het vergelijken daarvan met de lijst met ondersoorten blijkt dat het om de ondersoort Carduelis hornemanni exilipes gaat, die broedt in N-Eurazië en N-Amerika. De koptekening is ook anders (minder bruinig op vooral de wangen) dan je op de meeste foto's van de hornemanni hornemanni ziet). Een heel uitgebreide documentatie van deze toch wel moeilijke groep is te vinden onder :
http://vwg.natuurkoepel.be/archief/Determinatietabel%20voor%20Barmsijzen.pdf
Het is tevens een nieuwe soort voor VRS Schiermonnikoog.
De rest van de middag verloopt zonder verdere opmerkelijke zaken en we vangen ook amper nog andere vogels. De voorlaatste 2 rondes zijn weer nulrondes, maar in de laatste ronde vangen we 2 vogels en dat zijn voor ons allebei nieuwe soorten voor deze week, een putter en een tjiftjaf. Nee, die laatste is een gewone….
Het is inmiddels weer een prachtig halfbewolkte een koude avond met veel maanlicht en het hopelijk aanlokkelijke geluid van een waterral op de repeat-stand. Uit het binnenland komen al de eerste berichten binnen over de eerste sneeuw van de winter. We zijn benieuwd hoe de wereld er morgen uitziet als we wakker worden, net zo wit als….?

Dagtotalen (nieuw / teruggevangen):
-----------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Koolmees - / 1
Roodborst 1 / 7
Vink 1 / 3
Merel 1 / 5
Putter 1 / -
Koperwiek 1 / -
Sijs 2 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Grote Barmsijs 1 / -
Pimpelmees 3 / 2
Witstuitbarmsijs 1 / -
---------------------------------------------------------------------------
Totaal: 34 exemplaren, 14 nieuw en 20 terugvangsten, 12 soorten, 15:59 uren

dinsdag 23 november 2010

Grielen !!!

Nee, dan bedoel ik niet een leuke waarneming of vangst van…. Maar een verwijzing naar een werkwoord. Het was vandaag zo miserabel met het aantal vogels in het Glop dat het een echte dag was om te gaan GRIELen, kortom ringen invoeren voor het Vogeltrekstation. Bij het lopen van de eerste ronde stond er meteen al behoorlijke wind, 5 bft uit NNO. De netten in het bos zaten voller met blad dan het aantal bladeren dat ik afgelopen dagen nog aan de bomen meende te hebben zien zitten…. Ook waren we deze ochtend meteen weer in de gelegenheid om het oude ambacht van elzenproppenpeuteren weer eens te beoefenen. In 1 van de rallenkooien zat een waterral en pas op de terugweg van de ronde hingen er 2 merels in de netten vlakbij de bosluidspreker, beide ongeringd.
Er vlogen vandaag ook weer barmsijzen en sijzen boven het terrein, op een gegeven moment vlogen er bij het vertrek voor een ronde net een stuk of 30 barmsijzen laag over het gebouw richting het geluid. Het resultaat is te zien op de dagtotalen….
We hebben tijdens het ontbijt nog enige tijd zitten kijken naar een mooie bonte (1/2 donker kleed) 1e kj buizerd die in het berkenbos voor het gebouw neerstreek. Hij/zij bleek een ring aan de rechterpoot te dragen, maar vloog te snel weg voordat de telescoop er goed op gericht kon worden. Wel een heel mooi getekend beest. Verder ook nog 2 maal een havik boven het berkenbos zien langsjakkeren.
Na de middag haalde de wind bij het nog weer iets verder doordraaien naar NNW aan naar 6 bft en moesten vaker en vaker de niet meer zo heel strak staande netten uit de struiken losgepeuterd worden. De vangsten werden er alleen maar hopelozer op. In de gehele middag werden slechts een koolmees, een roodborst en 2 waterrallen gevangen. We gaan de duisternis in met een mooie bijna volle krimpende maan bij een halfbewolkte lucht en de gespannen hoop dat de naderende koudeperiode nog een golfje vogels zal gaan brengen…. Ook de laatste avondronde levert geen nieuwe vangsten op, al zien we onder het schijnsel van de maan nog wel een waterhoen van de takken springen en keurig over het gaas van één van de wieken bij de kooien klimmen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Waterral 2 / 2
Roodborst 1 / 2
Merel 2 / 1
Koperwiek - / 1
Koolmees - / 1
Vink 1 / 1
--------------------------------------------
Totaal: 14 exemplaren, 6 soorten, 15:59 uren

maandag 22 november 2010

Toename barmsijzen

Bij vertrek voor de eerste ronde is het buiten al 5,8 graden. Dat voelt nog lekker zacht aan, maar een prachtige knaloranje lucht in het oosten kondigt al wel wat aan….In de loop van de ochtend draait de dan nog zwakke wind van Oost naar Noordoost en haalt in kracht aan naar 3 bft, het wordt er meteen een stuk onaangenamer van. Er was vanmorgen wat vangsten betreft vooral sprake van een herhaling van zetten ten opzichte van gisteren. Het rallengeluid dat vannacht gedraaid heeft resulteert vandaag in de vangst van 3 nieuwe rallen. Opvallend is daarbij dat 1 exemplaar nog geheel bruin is van het nog verse eerste postjuveniele kleed waarvan alle veerranden nog moeten afslijten tot het grijze kleed tevoorschijn komt. De vogel lijkt in goede conditie te verkeren, maar tijdens het meten lopen verlaten tientallen mijten de vogel om aan een ongecoordineerd lijkende dooltocht over m'n hand te beginnen. Ook de overige 2 rallen zijn nog voor een groot deel bruin, maar zeker in mindere mate. Verder vrijwel volledige stilte in het Glop, alleen de gebruikelijke vogels waarvan er soms wel eentje een keer een foutje begaat en dan toch nog in een net beland terwijl je dit soort vogels meestal prachtig een sprongetje over het net ziet maken omdat ze precies weten waar die staan. Zo vingen we vandaag ook een pimpel uit 2008 die duidelijk door een gat in het net was gevlogen maar waarschijnlijk door een windvlaag netmateriaal had geraakt en met dat materiaal door dat gat was geschoten. Dat zijn dan de echte puzzeltjes die je moet herleiden… Toch was er ook wel wat beweging te bemerken. Ik hoorde in ieder geval 1 keer een ijsgors overkomen, enkele veldleeuwerikken en later op de ochtend ook nog een boomleeuwerik die even in de berken heeft gezeten die op de rand an sectie 7 en 6 staan.
Maar wat vandaag het meest opviel onder de avifaunistische vertegenwoordigers was wel de aanwezigheid van duidelijk meer barmsijzen en sijsjes. Regelmatig vloog er een groepje barmen over het vangterrein en reageerde ook duidelijk op het geluid dat na de protocolaire tijd aangezet werd, maar in de struiken gaan zitten danwel in de netten belanden, ho maar.
We vingen vandaag net als gisteren, weer een zwartkop, ditmaal een vrouwtje, maar even vet en een vrijwel gelijk gewicht als het mannetje van gisteren, 22,3 gram. In de vroege ochtend hebben we een paar kleine buitjes gehad en in de tweede helft van de middag begint een buiengebied dat vooral ten noordwesten van de westelijke waddeneilanden ligt uit te groeien en intensiveren en daar krijgen we hier ook een paar buitjes van mee. Tussen gisterochtend en vanmiddag is er 4,5 mm regen in de meter terechtgekomen. In de avond staat het geluid van waterral weer aan maar levert dat tot het ter kooie gaan nog geen vangsten op. Wel zit er al heel wat eikenblad in de grofmazige netten die voor het sluiten toch echt nog even leeggepeuterd moeten worden...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------------

Waterral 3 / -
Koperwiek - / 1
Heggenmus - / 1
Zwartkop 1 / -
Roodborst 1 / 4
Pimpelmees - / 2
Merel 1 / 7
Vink 2 / 1
Zanglijster 1 / -
Sijs 1 / -
------------------------------------------------------------
Totaal: 26 exemplaren, 10 nieuw geringd en 16 teruggevangen.

zondag 21 november 2010

Zondag 21 November 2010 : Zondagsstilte.

Gelukkig vanmorgen geen mist en mooi windstil weer. Maar ook …...geen vogels.
Een enorme stilte hing over het glop; ik kan niet zeggen over het eiland want de ganzen hadden al weer flink lawaai tijdens het invallen van grote groepen brandganzen. Vrijwel geen zichtbare trek, slechts een paar groepjes sijzen die uit Noordoost van redelijk hoog het Glop binnen leken te komen. In de 1e ronde slechts 4 vogels en in de 2e al terugval naar 2 vogels. Tijdens die ronde kwamen er wel weer een paar barmsijzen overvliegen en zagen we 2 groepen van 20 - 30 kramsvogels richting zuidwest vliegen. We vingen nog een ongeringde zwartkop man met een flinke lading vet en een gewicht van 22,2 gram.
De vangsten blijven beperkt tot rondjes van 0 of 2 tot 4 vogels. En zo sukkelen we de dag door die zonder bijzondere vermeldenswaardige zaken verliep. Het verjaardagsgezelschap zag bij de bunker tijdens een ochtendwandeling naar het strand nog een ruigpootbuizerd, maar ook zij constateerden net als Barbara Bezemer dat er vrijwel geen vogels op het eiland aanwezig waren. Ook de rallen deden het zwijgen er vrijwel de gehele dag toe; slechts enkele malen kwam er geknor uit de struiken.
Na het middaguur begon langzaam maar zeker de wind aan te trekken en aan het eind van de middag stond er een snijdende oostenwind van 4 bft. Vanaf 20 uur staat het rallengeluid in het vangterrein aan, we wachten af wat dat nog mag opleveren.

Dagtotalen (nieuw / terugvangsten):
-------------------------------------------------------

Koolmees 0 / 1
Merel 4 / 6
Pimpelmees 0 / 2
Rietgors 1 / 0
Roodborst 0 / 2
Sijs 0 / 1
Vink 1 / 2
Winterkoning 1 / 0
Zwartkop 1 / 0
--------------------------------------------------------
Totaal: 8 nieuw geringd en 14 terugvangsten = 22 vogels.

Zaterdag 20 November 2010: Naar Schier !

Vanmorgen om 06:45 uur uit Raalte vertrokken voor de laatste ringperiode op Schiermonnikoog. Het was een mistige nacht en bij het eerste licht bleek dat het in het Groningerland licht vroor, de wegbermen hadden wit uitgeslagen randjes.
Tijdens onze overtocht zagen we op een vrijwel rimpelloos Wad een adult wijf slechtvalk jagen vanaf 1 van de bebakeningstonnen. Verder
verliep de overtocht door een in nevelen gehuld Wad met extra verhoogd water, kortom, desolaat landschap. Bij aankomst bleek het
inmiddels te zijn gestart met miezerige motregen. In het glop meteen de 1e ronde gelopen en dat leverde meteen een flinke lift in de
dagtotalen want we wisten de score te verhogen van 6 naar 8 vogels. Daarna de 2e ronde nul van de dag en daarna een ronde met 4,
waarvan 1 ongeringd (koperwiek). Af en toe zien we hoog in de elzen een groepje van circa 30 sijzen foerageren maar ze komen nog niet af op de flinke hoeveelheden zaad op het pad en langs de slootkant. Ook horen we bij het gebouw een klein groepje barmsijzen overvliegen.
\M'n beide Spaanse collega's van het NIOO zijn onder de indruk van de grote aantallen ganzen in de polder. Symen meldde in de middag
dat er een roodhalsgans tussen de brandganzen zat en die melding kon de Spanjaarden niet binnenhouden. Voor een kort moment hebben
ze hem kunnen zien lopen, de vogel liep daarna in een greppel. In de loop van de middag werd de motregen die met tussenpozen het
dagbeeld bepaalde langzaam aan meer normale regen. Dit hield aan tot de duisternis dus extra rondes lopen, vooral met onhoudbaar enthousiasme door Evert-Jan (bedankt !) was noodzakelijk. In één van die rondes vloog er voor ons uit een sperwer in een grofmazig
net bij sectie 5. De vogel, een 1e kj man) bleek een versgeslagen prooi bij zich te hebben, een eerder vandaag geringde adulte vink,
waarvan hij de kop al had afgerukt. In de schemer kwam de mist al snel opnieuw opzetten en avondvangsten bleven zo goed als uit.
In het donker vanwege de dikke mist maar geen rallengeluid gedraaid, destemeer omdat het dorp met een bezoek vereerd moest worden
om de verjaardag van Hanneke te vieren. Aangekomen bij v.d. Werff had het shantykoor zich keurig aan de afspraak gehouden...
enkele leden stonden bij binnenkomst al op het biljart te zingen. Kortom, het werd nog een gezellige boel in een stomend voorcafé…


Dagtotalen (nieuw / terugvangst):
---------------------------------

Koperwiek 1 / 0
Merel 2 / 5
Roodborst 0 / 2
sijs 0 / 1
Sperwer 1 / 0
Vink 3 / 4
Waterral 1 / 1
Winterkoning 0 / 1
-----------------------------------
Totaal: 8 nieuw en 14 terugvangsten