zaterdag 6 november 2010

Nationale natuurwerkdag

Vandaag druk geweest met het knotten van wilgen in het kader van de nationale natuurwerkdag. We hadden een klein groepje enthousiastelingen die zich via de website van de natuurwerkdag hadden opgegeven. Als we alleen naar het weer hadden gekeken en deze opgaves niet hadden gehad, dan waren we zeker niet gegaan want met het erbarmelijke miezerabele weer van de afgelopen dagen was het niet echt aantrekkelijk te noemen.... We hadden daarom de aanvangstijd al opgeschoven naar 11 uur want het zou voor die tijd nog steeds regenen. Nadat Hanneke en ik de beide spandoeken hadden opgehangen doken we rap de auto weer in want de volgende bui meldde zich al weer. Maar goed, na het arriveren van de deelnemers waren nog slechts een paar buitjes ons deel maar bleef het de rest van de dag droog. we hebben vandaag een begin gemaakt met het knotten van de wilgen op het terrein van Vitens bij de Goorse watertoren.

Door gebrek aan vrijwilligers op de juiste datums waren we daar de laatste 2 winters niet aan toegekomen en dat merkten we vandaag... Op de wilgen stonden staken tot 15 cm dikte en van 7 meter lang. Dat werd met alleen handzaagjes en takkenscharen toch stevig werken. Tijdens het werk was er na het opknappen van het weer toch ook nog enige vogeltrek. Af en toe kwamen er enkele grote barmsijzen over en in de achterliggende rij elzen zat regelmatig een groepje van ongeveer 30 sijzen. Tijdens het knotten stortte één van de torenvalken van de dichtbijzijnde nestkast op een muis op ongeveer 30 meter afstand van de knotters. ook kwam er nog een groepje van 12 pimpels in zuidwestelijke richting overgevlogen en zag ik op een gemaaid graslandje bij de pompinstallatie maar liefst 14 merels zitten. Even later zat daar ook een groene specht op miereneitjes te foerageren. Tegen de schemer zat de natuurwerkdag erop en keerden de deelnemers moe maar voldaan naar huis nadat we eerst nog een zwik wilgentenen op het dak van de auto van één van de deelnemers hebben geknoopt. Ik vraag me af hoe deze man thuis is gekomen want hij moest er dwars mee door Hengelo en had een sleep van 1,5 meter aan takken achter zijn auto uitstekend....

maandag 1 november 2010

Weer op de been ! Naar de mezen op de Bree....

Vandaag eindelijk weer eens op pad kunnen gaan. De weersomstandigheden zouden niet perfect zijn, maar na wat we nu al dagenlang hebben gehad en nog zullen krijgen is dit de beste dag van de week, dus op pad....
Om 06 uur met Hanneke vertrokken naar de Bree. Onderweg was er na de mist en windstilte van gisteravond iets meer zich, al bleef het nevelig. In rap tempo de netten opgezet en op 3 plaatsen het geluid aangezet. We draaiden aanvankelijk de mix van merel en koperwiek en vanaf het eerste licht werd het geluid van mezen er bij ingezet. Dat laatste vanwege de stevige mezentrek die er de laatste maand gaande is. Daarbij zijn op het redelijk in de regio liggende ringstation in Overdinkel in de afgelopen 2 maand al 1200 koolmezen geringd waarbij 2 pimpels met een ring uit Estland en 1 koolmees met een Russische ring. Door het hardnekkige mistroostige en dampige weer kwamen de vangsten pas laat op gang. We hoorden wel overtrekkende koperwieken en enkele merels (we vingen er in de 1e ronde 3) maar verder viel de zichtbare trek dus nogal tegen.
Vaanf de 2e ronde arriveerden de mezen. Opvallend genoeg zaten er vanaf dat moment meteen eigen geringde en gekleurringde koolmezen uit het RAS-project bij. Die duiken meestal pas iets later op de ochtend op de vangbaan op. Hun vroege verschijning heeft vooral te maken met het feit dat die vogels nu nog niet zo vast zitten aan het verdedigen van hun territorium en dus vroeger van huis kunnen. Meteen zitten er ook al wel ongeringde mezen tussen die in tegenstelling tot de locals iets trekvet hebben, dat zullen wel de vogels met Russische, Baltische of Noordelijke??? oorsprong zijn. We vangen vanaf de 2e ronde de hele dag door ongeveer 40 vogels per ronde. Da's een lekkere verdeling om relaxed door te kunnen werken en bij de koolmezen en boomklevers die ooit eerder in een nestkast zijn aangetroffen kleurringen aan te leggen voor het RAS-project. we hebben ook een paar keer een klein groepje pimpels bij elkaar in de netten hangen. Het valt daarbij op dat ze forse vleugelmaten hebben van rond de 69 tot 71,5 mm en flinke helder witte brede toppen op de armpendekveren en in veel gevallen ook witte topjes op de staartpennen en handpendekveren. Net zoals bij de Noordse goudvink hebben ze een veel contrastrijker verenkleed dan de lokale pimpels.


Foto's: Pimpels met opvallende witte veertoppen.

We wachten met spanning op de eerste buitenlandse ring die we bij de mezen aan zullen treffen; die wens blijft vandaag echter nog onvervuld. Een paar keer horen we een enkele grote barmsijs of een paar koperwieken over de ringbaan vliegen, maar er belandt er geen in de netten. Voor de tijd van het jaar hebben we aan het eind van de dag dan ook een beperkt soortenpalet, soorten die vandaag te verwachten waren maar ontbraken zijn zwarte mees, kuifmees en goudhaan. De laatste 2 wel gehoord maar niet gevangen. Ook vinken waren er vrijwel niet aanwezig terwijl er nu toch wel groepjes op de zaden van de nabijgelegen wildakker zouden moeten zitten. Volgende vangdag (liefst zo snel mogelijk, maar ja het weer....) zien we wel weer.

Dagtotalen: (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------

Grote Bonte Specht 1 / -
Matkop - / 3
Winterkoning 3 / 1
Pimpelmees 35 / 9
Heggenmus - / 1
Koolmees 42 / 58
Roodborst 6 / 1
Boomklever 2 / 2
Merel 4 / 1
Boomkruiper 1 / -
Staartmees - / 2
Vink 1 / -
Glanskop 2 / 4
----------------------------------------------
Totaal: 179 exemplaren, 13 soorten, 10:30 uren