donderdag 3 december 2015

2 December 2015 : Schiermonnikoog, de laatste vangsten van 2015.

Vanmorgen hebben we nog 2 rondjes langs de rallenkooien gelopen. Dat leverde respectievelijk 1 en 1 waterral op. In het terrein zaten er toch nog steeds wel diverse exemplaren te roepen, maar we hadden de indruk dat er de laatste dagen geen meer bijgekomen waren. Het verhoogd aantal terugvangsten duidt hier ook wel op.
Ondertussen moeten we iedere maal dat we naar achter in de opstelling lopen constateren dat we steeds meer vogels zien. De wolk sijzen is minimaal verdubbeld en de poepspettertjes op het pad in het bos nemen steeds meer toe. Ze durven nu immers ook weer beter op het pad te gaan foerageren nu de netten weg zijn. We ruimen als eerste de nieuwe dikke electriciteitskabel op. Een heel gedoe met zo'n zware kabel, maar hij is uitgegraven, opgerold en het opberghok ingetild.


Foto: het opruimen van de rallenkooien, een modderig en nat karweitje.

We krijgen rond het middaguur bezoek van Martin Duisterwinkel. Hij komt de samples ophalen die we voor hem voor het teken-onderzoek hebben verzameld. We worden getrakteerd op verse gevulde koeken, maar we zitten nog niet goed en wel aan tafel of Symen roept ineens : ER KOMEN PAARDEN VOORBIJ ! PAARDEN !
Uit mijn ooghoeken zie ik er nog net 2 gaan, in een lichte draf sjouwen ze het paadje in waar gisteren nog netten stonden. Even later komen er een paar eigenaressen / berijdsters voorbij hobbelen. Dat doet die ene nou altijd roept ze nog. Uiteindelijk blijken de paarden de complete ronde te lopen die wij al zo vele malen hebben gelopen. Met dat verschil dat wij niet zulke diep sporen nalaten… Uiteindelijk weten de dames de dieren helemaal aan het eind van de opstelling te pakken te krijgen en komen ze even later weer het gebouw voorbij. Één van de paarden blijkt ook nog even de sloot in te zijn gesprongen ter hoogte van net 3 in sectie 5. wat hebben wij, of zij…. , mazzel gehad dat de netten al weg waren.Foto's: het groene Glop in het ochtendgloren. Je zal het maar als achtertuin hebben...

Martin blijkt in de samples uit 2011 een teek te hebben gehad die op een Barmsijs zat. Deze teek (een Ixodus frontalis) bleek besmet te zijn met de bacterie Borrelia turdi, een bacteriesoort die afkomstig schijnt te zijn uit de regio China/Japan, maar inmiddels ook al in zuidelijk Europa is vastgesteld, onder andere in Portugal. Het kan dus maar zo zijn dat die Borrelia ook al wel veel meer in West-europa aanwezig is dan we nu denken. De samples van afgelopen seizoen gaan wellicht meer aantonen, reuze-interessant en mooi om als ringstation een bijdrage in te kunnen leveren in dat onderzoek. En daar schiet mij dan ineens de relatie Barmsijs en Chinese ring te binnen… Het VRS-Meijendel had in 2009 de mooiste buitenlandse terugvangst ooit in Nederland : een Grote Barmsijs met een Chinese ring…. Juist, het kan maar zo zijn dat 'onze' Barmsijs met die teek ook uit die regio is gekomen; het is slechts een aanname, maar toch... !
We hebben tot ver in de schemer doorgewerkt om alle kooien het veld uit te krijgen en op te bergen in de ONAD. Dat is gelukt, maar het was nog een heel gedoe. Vooral de grote nieuwe rallenkooi zorgde voor hoofdbrekens en zware armen van het uit de vegtatie trekken van de lange wieken. Maar het is gelukt. Al zit de ONAD nu nokkie-vol.
Symen is met de boot van 19:30 uur vertrokken. Nogmaals hartstikke bedankt Symen ! Zonder je hulp was ik nooit op tijd in huis gekomen.
'S avonds heb ik nog een avondcontrole langs de 12 nestkasten in ons vangterrein gehouden. 6 kasten waren leeg, 6 kasten waren bezet met alleen maar koolmezen, 4 mannen en 2 vrouwen. Een sexe-verhouding volgens het boekje, tenminste tot rondom de jaarwisseling. Na de jaarwisseling klapt dit al snel om naar meer vrouwen dan mannen. Er zaten 2 oudere mezen uit 2013 bij, de rest was allemaal dit jaar alhier geringd. Geen ongeringde vogels dus; we kunnen met een gerust hart de boel afsluiten.

Hiermee zitten de vangsten er voor dit jaar op. Het was weer een enerverend seizoen met opvallend hoge aantallen van Roodborst, Goudhaan, Sijs en onverwachts plots veel Huismussen die in Augustus regelmatig de oversteek van boer Visser aan de overkant van de weg maakten om bij ons te gaan snacken. Lagere aantallen dan gemiddeld hadden we (wederom) van fitis en van de Waterral, hoewel van beide soorten een goede rush het nog een beetje goed maakte. Bij de dwaalgasten zijn het recordjaar met 45 Bladkoninkjes, een Pallas Boszanger, een Siberische Boompieper een Noordse Goudvink en maar liefst 3 Taigaboomkruipers het vermelden waard. Nieuwe baansoorten waren dit jaar Holenduif, Siberische Boompieper en Ringmus. We vingen maar liefst 13 vogels met een buitenlandse ring uit 7 verschillende landen. En zo eindigt ons 25e ringjaar als vogelringstation Schiermonnikoog met 6316 nieuw geringde vogels en 2014 terugvangsten. In 2016 zijn we er weer.

Dagtotalen (nieuw geringd / terugvangsten) :
-----------------------------------------------

Waterral 1 / 1
--------------------------------------------
totaal 2 vogels, in 3 uren.


En dan hier de jaarstaat met alle vogels die we met het VRS-Schiermonnikoog nieuw ringden in 2015:

Soortnaam N
-----------------------------

Beflijster 1
Bladkoning 44
Blauwborst 14
Boerenzwaluw 21
Bonte Vliegenvanger 14
Boomkruiper 12
Bosrietzanger 5
Braamsluiper 32
Draaihals 2
Fitis 307
Fluiter 2
Gekraagde Roodstaart 35
Gele Kwikstaart 1
Goudhaan 677
Grasmus 35
Graspieper 3
Grauwe Vliegenvanger 20
Groenling 11
Grote Bonte Specht 8
Grote Goudvink 1
Havik 2
Heggenmus 218
Houtduif 8
Houtsnip 7
Huismus 55
IJsvogel 2
Kauw 2
Keep 40
Kerkuil 2
Kleine Barmsijs 66
Kleine Karekiet 33
Kneu 1
Koekoek 1
Koolmees 88
Koperwiek 358
Kramsvogel 5
Merel 737
Nachtegaal 3
Paapje 3
Pallas' Boszanger 1
Pimpelmees 105
Putter 25
Rietgors 111
Rietzanger 7
Ringmus 1
Roodborst 622
Roodborsttapuit 2
Siberische Boompieper 1
Sijs 446
Sperwer 6
Spotvogel 30
Spreeuw 3
Sprinkhaanzanger 4
Staartmees 153
Taigaboomkruiper 3
Tapuit 2
Tjiftjaf 427
Tuinfluiter 60
Vink 216
Vuurgoudhaan 39
Waterhoen 3
Waterral 313
Winterkoning 143
Witgatje 4
Witgesterde Blauwborst 2
Witte Kwikstaart 1
Zanglijster 258
Zwarte Kraai 1
Zwarte Mees 12
Zwarte Roodstaart 4
Zwartkop 429
---------------------------
Totaal 6.316 nieuw geringd.

Aantal soorten : 72
woensdag 2 december 2015

1 December 2015 : Schiermonnikoog, verder met afbouwen.

Vandaag zijn in de loop van de ochtend de laatste netten binnengehaald en zijn we daarna meteen verder gegaan met opruimen van alle stokken, spanlijnen, sectiebordjes en mantelbuisjes. Dit laatste omdat er t.g.v. de werkzaamheden komend winter een pak zand over het pad heen komt.
Ondertussen vlogen er weer diverse vinken en sijzen boven het bos, zaten er mezen in het vangterrein en vloog de onvermijdelijke oeverpieper weer z'n dagelijkse rondjes en liet de groep van circa 30 houtduiven zich weer tussen de eiken vallen in de schapenweide. Ook de tjiftjaf met een iets eentonig klinkend roepje die we gisteren ook hoorden was er weer en een enkele keer stak er een rietgors het pad bij sectie 4 over. Kortom, de gebruikelijke taferelen als je de netten eenmaal hebt weggehaald.

In het allerlaatste net dat we op de scheiding van sectie 7 naar 6 weghaalden hing nog 1 vogel. Dat bleek de taigaboomkruiper te zijn die Joop van Ardenne op 7 November hier heeft geringd. Nog steeds aanwezig dus.
In de rallenkooien was er meer activiteit, maar daar ook overwegend terugvangsten. Daarbij een ral die vandaag exact een maand hier rondbanjert. De vogel woog op 1 November 93,0 gram, 3 weken later zat ie op 126,7 gram (!!) en nu 120,9 gram. Heel interessante gegevens. We gaan nu met heel rustig weer de nacht in dus wie weet wat we morgen op de laatste vangdag nog in de kooien krijgen.Foto : Taigaboomkruiper (Certhia familiaris).

Ondertussen heb ik de ringgegevens van de Litouwen-spreeuw weten te achterhalen. Op de gok heb ik contact opgenomen met het ringstation in Ventes Ragas en dat was een schot in de roos. De Spreeuw is daar inderdaad geringd en wel op 2 Augustus jongstleden. Weet die vogel nu ook wat een mistnet is in plaats van een Helgolandkooi.
Foto's : De Helgolandkooi in Ventes Ragas Litouwen vol met spreeuwen. wie ziet de onze..... Pictures made by Vytautas Jusys. Thanks very much Vytautas !!!

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------

Taigaboomkruiper - / 1
Waterral 2 / 5
--------------------------------------------
totaal 8 vogels in 16 uren.

dinsdag 1 december 2015

30 November 2015 : Schiermonnikoog, na de storm...

De storm was vanmorgen uitgeraasd en de windkracht was teruggezakt naar 6 bft, maar bij westenwind merk je daar in het Glop een stuk minder van. We hebben toch behoorlijk wat stormschade opgelopen, de kunststof eettafel buiten was naar de andere kant van het veldje naast het lab geblazen, en dat was het dan ook….. Verder op het pad natuurlijk diverse stukken dood hout en takken met elzenproppen, maar daar had ik dus goed mee gemazzeld dat daar de netten op tijd weg waren.

De netten waren gisteravond op 2 na allemaal gesloten dus het controleren beperkte zich op de rallenkooien. In de eerste controleronde zaten er maar liefst 5 in de kooien van het rallenplein en nog een zesde in kooi 4.
Wat nu nog resteerde was het leegpeuteren van de twee netten in de hoek van 1 en 2. Dat kostte nog wel enige tijd maar daar had ik inmiddels assistentie van Symen Deuzeman voor gekregen, hij komt 2 dagen helpen met opruimen. Supertof !

Er bevonden zich nog enkele tientallen merels in het terrein en er vliegen nog steeds sijsjes en houtduiven rond. Daarnaast is de groep vinken in het natte broekbos naast sectie 2 flink gegroeid, ze lijken te weten dat daar de netten weg zijn….

We zijn verder gegaan met binnenhalen van netten en hebben in de tussentijd sectie 7 en de laatste drie netten (het gedeelte buiten het bos) van sectie 2 nog enkele uurtjes open gehad. Na het middaguur begon het zachtjes te regenen en dat nam heel langzaam maar zeker sterkere vormen aan. Dus was het duidelijk, netten dicht en netten binnenhalen voor zoveel plek was om te drogen te hangen in het veldlab.
In de avond is de wind vrijwel geheel gaan liggen, zit de maan in een nest en vangen we dus nog een viertal waterrallen in de inloopkooien waarvan 3 in het 'rallenplein'. Morgen halen we de rest van de netten binnen en dan overmorgen de rallenkooien, tenminste… dat is de planning.

Dagtotalen (nieuw geringd / terug gevangen):
------------------------------------------------

Merel 2 / 2
Roodborst - / 1
Waterral 3 / 11
------------------------------------------------
totaal 19vogels in 16 uur.

maandag 30 november 2015

29 November 2015, Schiermonnikoog : There's a rail in me kitchen...

Het leek vanmorgen vroeg nog alleszins mee te vallen met de weersomstandigheden. Er stond weliswaar harde wind maar het was in ieder geval al weer droog. Met de vogels viel het echter niet mee. Die besloten weer om uit te slapen want het duurde tot kwart voor negen voordat er ook zangvogels werden gevangen in plaats van de 2 waterrallen die ik in de eerste ronde had. Die 2e ronde leverde nog een zevental vogels op, maar daarna was het ook even een aantal rondes helemaal gebeurd. Er zitten wel weer een paar merels bij en dat zijn geen minkukels. Sterker nog : 1 vogel heeft het hoogste gewicht dat ik deze periode bij merels heb gezien, 123,7 gram.
In de vroege ochtend zie ik boven het elzenbos een achtervolging plaatsvinden tussen twee havik-mannen. Wellicht hebben ze al onderlinge twist over het voorjaarsterritorium voor volgend broedseizoen. Gedurende een groot deel van de ochtend passeren er groepen kramsvogels over het elzenbos. Ze gaan pal zuid richting polder of het Wad. Barbara vertelt later dat ze er heel veel heeft gezien in de zeereep. Is het ten Noorden van ons al gaan sneeuwen of zijn het vogels die al enige tijd op het eiland zaten en nu het hazenpad kiezen met de storm op de staart ? Er zit vandaag ook even een veel grotere groep staartmezen in ons vangterrein dan ik de laatste dagen gewend was, ze laten zich echter niet vangen.

Tijdens 1 van de rondes zie ik uit mijn ooghoek ineens in een gat naast het looppad waar we in Juli al een stapel bladeren en gras hebben gestort een houtsnip zitten. Een minuutlang hebben we even oogcontact waarbij de zich drukkende houtsnip zijn/haar kop even iets in een knikje gooit om mij recht in de ogen te kunnen kijken maar tevens omhoog te kunnen kijken naar een vluchtweg. Een seconde later springt ie op en is weg....

Om 10 uur ben ik alvast verdergegaan met het verder leeg peuteren van de netten in het bos. Ieder net dat leeg was ging meteen dicht en naar binnen. Maar dan nog gaat het niet hard en de wind nam zienderogen toe. En dus duurde het (met af en toe een onderbreking voor het ringen van een enkel of enkele vogeltjes of een gesprekje met Barbara die toch maar weer eens een keer weer naar het eiland was afgereisd) tot in de avond voor alle netten dicht waren. Alle op twee na. De twee netten in de hoek van sectie 1 naar 2 zijn nog niet volledig ontpropt, komt misschien straks nog even. Maar dan moet de wind dat wel toelaten want het spookt nu echt buiten. Wie weet zit er morgen weer eens een keertje een kleine Alk op de glopsloot...

Tussen de vangsten vandaag nog weer een koolmees uit 2013 en twee waterrallen die alweer bijna een maand geleden door Joop van Ardenne zijn geringd en het hier nog steeds naar hun zin hebben. Dat zijn leuke bijdragen voor een analyse van minimale verblijfstijd. Gemiddelde verblijfstijd wordt wat moeilijker want zoveel vangdagen volgen er niet meer…

In de laatste ronde doet zich nog iets merkwaardigs voor : ik laat buiten een waterral los na het wegen. Ik doe dat in het donker altijd aan de zijkant van het gebouw waar ze zo naar het dichtstbijzijnde plasje kunnen lopen. Ik hoor dat achter mij de buitendeur openklapt. De ral rolt uit de weegkoker en staat zich even te oriënteren. Dan loopt hij achter mij langs in plaats van vooruit en gaat op een drafje alsof het zo hoort in 1 rechte lijn naar de openstaande deur en loopt naar binnen !!! There's a rail in me kitchen what am I gonna do….
Het is maar goed dat het buiten donker is want dan was ie ook nog gaan opspringen… Het dier duikt een hoek van de zaal in en komt daar na een tijdje parmantig overeind staand weer tevoorschijn, nieuwsgierig kijkend waar ie heen kan. Gelukkig heb ik een schepnet gepakt en kan ik hem snel weer terugbrengen naar z'n natuurlijke habitat.
Foto's : ons vangterrein, Nederjungle in bijna winterse omstandigheden.

Dagtotalen (nieuw geringd / terug gevangen) :
-----------------------------------------------------

Merel 3 / 3
Waterral 4 / 5
koolmees - / 1
Roodborst - / 1
Winterkoning - / 1
----------------------------------------------------
totaal 18 vogels in 12:45 uur.

zondag 29 november 2015

28 November 2015 : Schiermonnikoog, is het over?

Het zakt verder in…. Maar de rallen lopen nog goed.
Bij het lopen van de eerste ronde is het nog niet zo lang droog. Er is net een regenfront gepasseerd dat 6 mm regen heeft laten neerdalen in ons vangterrein. Dat gaan we de komende dagen weer merken want de sloot staat nu nog maar iets onder het pad. Totaal geen vogels in de netten tijdens die eerste ronde, zelfs geen Waterrallen in de kooien. De tweede ronde is iets beter, 6 stuks, indrukwekkend…. Daarbij een Heggenmus met een oudere ring.
Ik ben wel benieuwd wanneer deze vogel geringd is want hij heeft nog een overtuigend bruine iris maar wel een oude ring. Je mag natuurlijk geen leeftijd van een vogel bepalen op basis van een ringnummer, maar dit is merkwaardig genoeg om toch even op te zoeken in de database. Dat leert dat de vogel hier al in September 2013 is geringd en in 2014 ook al eens een keer is opgeschreven dat de iris bruin is… nu dus nog steeds.


Foto: Waterral (Rallus aquaticus).


Foto : Sijs (Carduelis spinus). Man, adult. Hoezo kleurloze winters in Nederland...

Geen merels van betekenis meer in het terrein en voor de rest is het buiten de waterrallen en sijzen vrijwel leeg. Toch sprokkel ik verspreid over de dag nog wel een gevarieerd palet aan vogels bijeen. Voor het eerst overstijgt het aantal terugvangsten van waterrallen de nieuw geringden. Dat is een veeg teken weten we.
Voor de komende dagen wordt onstuimig weer verwacht en het zal pas beter worden als die witbebaarde bisschop met zijn kleurrijke gevolg van amper nog gedoogde assistenten het land al weer heeft verlaten. Dat maakt het besluit om zo zachtjes aan maar te beginnen met inpakken een stuk makkelijker. Ik begin vanmiddag maar vast met de kwaliteitscontrole en labelen van de netten van secties 4 en 5, en dat vanzelfsprekend aangevuld met enige peuterwerkzaamheden aan de elzenproppenallee van sectie 2.


Foto: Merel (Turdus merula) , vrouw, witkeeltje.

Vanmorgen is Ardie Noorman nog op bezoek geweest en we hebben samen gekeken naar de hoeveelheid snoei- en zaagwerk die de werkzaamheden van het waterschap gaan meebrengen. We gaan een stuk breder pad door ons terrein krijgen, maar we zullen er met de netopstelling op termijn uiteindelijk beter uit komen. Er gaat onder andere een extra sloot aangelegd worden langs het pad dat van de Kooiweg naar het gebouw leidt. Eigenlijk niet verkeerd want dat geeft vanaf de ringtafel wel weer een mooie blik op een waterpartij. Het zal echter een kwestie van goed opletten worden bij nachtelijke terugkeer van een bezoek aan een horeca-etablissement in het dorp. Gelukkig hebben we al een goede droogkamer. Tegen de avond begint de wind al aanzienlijk aan te halen en dus gaat een deel van de netten al dicht. Ik vraag me af of er morgen nog iets van vangen terecht gaat komen, morgenavond wordt verwacht dat we op windkracht 9-10 WZW zullen zitten. De boodschap is duidelijk….


Foto: het pad naar het veldlab.


Foto: Thank you mother for i have seen the Sayaguesa's !
Toegegeven, het zijn mooie koetjes, maar waarom ik bij dit landschapje aan de Mc Donalds-steppes in zuid-amerika moet denken????


foto: en aan de andere kant van de weg : het landschap van Nederlands nationale vogel, de Grutto....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------------

Merel 6 / 6
Rietgors 1 / -
Sijs 1 / -
tjiftjaf 1 / -
Vink 1 / -
Waterral 7 / 12
Heggenmus - / 1
Koperwiek - / 1
Pimpel - / 1
Roodborst - / 3
Staartmees - / 1
Winterkoning - / 2
-----------------------------------------------
Totaal 44 vogels in 16:45 uur.

vrijdag 27 november 2015

27 November 2015 : weer een buitenlandse ring !

Afgelopen nacht heb ik na middernacht nog een rallenronde gelopen. Het was een heel rustige nacht, slechts half-bewolkt en amper wind. De volle maan gaf zoveel licht dat ik amper de lamp nodig had en alles goed kon onderscheiden. Dat zijn de nachten waarin vogels in het donker nog invallen en op de takken gaan zitten. Zo was nu duidelijk gebeurd met spreeuwen en koperwieken. Op de rand van het bos sprong een koperwiek vlak voor me in het net en helemaal achter in de opstelling gebeurde dat met een klein groepje spreeuwen. Ik zag in het schijnsel van de maan minstens 5 spreeuwen tegen de mistnetten vliegen. Daarvan bleef er eentje hangen maar kon nog een heel eind met het net-materiaal opzij vliegen. Ik pakte de vogel snel en begon hem/haar te ontwarren. Als snel bleek de vogel een ring te hebben. Dan denk je in een flits: ' oh, deze heeft al een ring…' maar vervolgens ook: ja, maar.. Zoveel spreeuwen ringen wij hier zelf niet eens. Dat kon wel eens een interessante zijn. En ja hoor ! De ring bleek uit Litouwen afkomstig te zijn. YES ! Onze eerste buitenlands geringde spreeuw ! Wat een volledig onverwachtse vangst… De inloopkooien leverden nog 2 waterrallen op, maar dat terzijde….
Foto's : Spreeuw (Sturnus vulgaris) vrouw met ring uit Litouwen.

De eerste ronde van deze ochtend bleek ineens toch weer een merel-ronde te worden. Bij vertrek zaten er al 3 naast het gebouw dus dat was al een goed teken. In het oosten zat een prachtige ochtendrood maar in korte tijd liep het helemaal vol met bewolking en was het al over met de zonnestralen.
Maar uiteindelijk viel het met de merels enorm mee, of moet je zeggen tegen…. Ik kwam met 14 merels terug waarvan 2 terugvangsten van de afgelopen week. De tweede ronde was het alweer verbijsterend rustig… 1 nieuwe merel en 1 terugvangst. Het werd dus weer zo'n typische touch and go-aankomst. Even kijken of er hier nog wat te halen valt en dan meteen weer verder.
Maar die ronde was wel goed voor de waterrallen, 11 stuks kwamen er uit de inloopkooien ! Redelijk verspreid over de dag bleven de rallen doorvangen. In het bos zag je de vinken en kepen verwoede pogingen doen om vanaf schuin liggende takken en/of de voeten van de bomen bij de in het water drijvende zaadjes van els te komen. F en toe leverde dat een vink in het net op. De sijzen vertikten het weer om ook naar e grond te gaan. Er vliegen er wederom een stuk of 30. slecht 1 exemplaar werkt mee en meldt zich om een ring te krijgen. En zo kwakkelde het door. De laatste afsluitronde voor de mistnetten leverde slechts 1 vogel op. De kooien hadden ook slechts 2 rallen. Later op de avond in de ronde van 22 uur toch ineens weer 6 waterrallen waarvan 4 in de nieuwe 'rallenplein'-kooi. De wind is inmiddels naar overwegend zuidelijke richting gedraaid en aangewakkerd tot 6 bft. Dat betekent dus weer eikenblad in de netten. Ik spendeer dus een aanzienlijk deel van de avond in de peuterspeelzaal. Om blaadjes te peuteren wel te verstaan.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Waterral 17 / 4
Pimpelmees - / 1
Winterkoning 1 / -
Koolmees - / 1
Roodborst - / 2
Spreeuw - / 1
Merel 15 / 8
Vink - / 1
Koperwiek 3 / 1
Keep 3 / -
Zwartkop 1 / -
Sijs 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 62 exemplaren, 13 soorten, 16:44 uren

donderdag 26 november 2015

26 November 2015 : Schiermonnikoog, nieuwe baansoort !

Wat een prachtig begin van de dag was het vanmorgen weer…. Volledig windstil en een prachtige zonsopkomst Maar geen vogels van betekenis in het terrein. Afgelopen nacht heb ik na middernacht nog een ronde met 4 waterrallen gelopen en trof, jawel ( ! ) in kooi nummer 4 een waterhoen aan. Het hoen dat afgelopen week al een keer zat te pitten op het dak van die kooi? Het was de derde van dit seizoen. Vandaag was het weer zo'n opmerkelijke dag waarop je constateert dat er best wel veel Waterrallen in het terrein zitten, maar dat ze amper in beweging komen. Overal hoor je ze knorren en alarmeren, maar lopen… ho maar. Het zou tot in de laatste schemerronde duren eer ik er ineens 3 in een kooi aantref.
Zoals gezegd maar weinig zangvogels in het terrein, er is duidelijk weer meer vertrek geweest dan aankomst. En dat terwijl de radar voor Noord Nederland toch best wel passage van vogels vaststelde. De grafiek liet echter zien dat dit vooral doortrek was die gedurende de nacht terugliep, ons passerende vogels dus. In de ochtend kwamen zichtbaar hoogstens nog groepen ganzen uit het Noorden over, maar die zouden in principe ook nog van de slaapplaats bij de strandvlakte kunnen komen.

In de tweede ronde wordt het echter toch nog even leuk, tijd voor afwisseling. In het lange grofmazige net zie ik helemaal achterin een duif hangen waarvan ik op afstand eerst even denk dat het één van de Turkse tortels is, maar eenmaal dichterbij blijkt het toch iets groters te zijn. Er hangt een holenduif in de bovenste baan van het toch al hoge net ! Als ik de vogel bij de poten beetpak blijkt dat er ook al een ring om zit ook nog. In gedachten begin ik meteen al door de database heen te scrollen, ik kan mij namelijk niet herinneren dat ik hier wel eens een holenduif op de lijst heb zien staan…. Ik heb er op Vlieland al wel eens eentje op het slag gevangen en thuis ring ik ze wel eens in de bosuil-nestkasten, maar hier als geringde soort binnen het VRS kan ik me er niets bij voorstellen. En dat blijkt ; het is gewoon een nieuwe baansoort, hier nooit eerder gevangen sinds 1992, laat staan terug gevangen, ook de avifauna van Schiermonnikoog vermeldt geen ringvangsten van voor 1992, en dat is nu dus wel het geval. Navraag leert dat de vogel echter wel hier op het eiland geringd blijkt te zijn, en wel in de eendenkooi door Theun Talsma.foto's : Holenduif (Columba oenas) adult.

De rest van de dag verloopt zonder echt al te veel opvallende zaken, ik peuter nog de nodige elzenproppen uit de netten in het bos en tussen die bedrijven door besluiten er nog een paar staartmezen opnieuw in de netten te gaan hangen en blijken er nog 2 putters dorstig te zijn geworden en na drinken en een bad in de netten te zijn beland. En op dezelfde manier worden er op deze zo goed als geheel droog verlopende dag ook nog een paar vinken gevangen. Er vliegen nog steeds sijsjes boven het vangterrein, maar het zijn er beduidend minder dan voorgaande dagen.


Foto: Putter (Carduelis carduelis) 1e kalenderjaar man.

Na een doortrek-golf van merels loopt vanzelfsprekend het aantal terugvangsten een paar dagen gestaag op, en zo ook vandaag. Bij die terugvangsten een vrouwelijke vogel die hier op 30 Oktober al is geringd, toen 84,4 gram woog en nu 116,8 gram. Daarbij kun je je afvragen of die na al bijna een maand hier te zijn nog wegtrekt of gewoon wintervet heeft aangelegd en hier lekker blijft. Daarnaast meldt zich nog een merel-vrouw die in Oktober 2012 hier geringd is en nu pas voor het eerst teruggevangen is. Kijk, dat is nou zo'n voorbeeld van merels die zich aan het staartje van het seizoen ineens melden….Foto's : Merel (Turdus merula) Wederom : hoe bont wil je ze hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / terug gevangen):
----------------------------------------------

Holenduif - / 1
Koperwiek 2 / 2
Merel 9 / 17
Putter 2 / -
Roodborst - / 3
Staartmees - / 3
Tjiftjaf 1 / -
Vink 4 / -
Waterhoen 1 / -
Waterral 4 / 4
Winterkoning 2 / 5
---------------------------------------------
Totaal 60 vogels in 24 uur.

woensdag 25 november 2015

Schiermonnikoog 25 November 2015 : rust en herrie...

Vanmorgen op tijd opgestaan om de resterende netten weer open te schuiven. Het was gelukkig inmiddels weer lekker rustig geworden en de maan scheen mij in alle glorie regelmatig bij. Het rustiger weer bracht ook een prachtig ochtendgloren waarbij het superstil was op het eiland. Prachtig geeloranje strijklicht over het eiland, maar ook wolkenluchten boven de Noordzee die veel weg hadden van sneeuwbuien. Tijdens de 1e ronde begon het er plots op te lijken dat zo'n bui toch wel het eiland op zou kunnen komen. En dat deed ie… Ik heb bij de achterste netten gewacht tot de eerste druppels begonnen te vallen en ben daarna teruggelopen. De vogels voelen zo'n bui beter aankomen dan wij doen, dus alles had al een veilig heenkomen gezocht. Die vogels uit de netten gehaald en snel naar het veldlab. De bui loosde in korte tijd 3 mm natte hagel die op de grond meteen smolt.
Het was de eerste uren enorm stil in het glop. Je hoorde echt alleen maar natuurgeluiden…. Kettingzaag, hakselaar, zwarte kraaien en ganzen…. De rallen hadden ook een goede treknacht gehad. Een VER-treknacht wel te verstaan, want ook daarvan waren er duidelijk minder te horen in het terrein en het zou tot ver op de dag duren eer ik er een paar in de kooien had.


Foto: zonsopkomst boven de Banckspolder.

In het bos zitten wel weer enkele kepen te roepen en hoor ik ook weer tientallen sijsjes rondvliegen. Af en toe zit er een Barmsijs bij.
Bij de slagboom zit een groep van welgeteld 28 Turkse tortels op het zandpad te foerageren, niet eerder zag ik er hier zo veel en ook in het binnenland moet je er net een plek voor vinden waar zaad gemorst wordt wil je er zo veel zien. Waar ze op ons paadje naar het gebouw dan wel op zaten te foerageren weet ik niet, opvallend was het wel.

Een paar keer per dag jaagt de havik-vrouw door het glop heen. Dat zijn de rondes dat je dan ineens weer meer vogels in de netten hebt. Soms tref je de Havik net, het is bijna altijd een jonge vrouw. De meeste merels hebben het eiland weer verlaten, wat nu nog rondvliegt en in de netten komt is vaak een terugvangst van een vogel in mindere conditie. Toch zitten er ook wel weer geweldenaars tussen met grote vleugels en met veel trekvet en goed ontwikkelde vliegspier. Af en toe komt er een groep van 20 tot 50 kramsvogels over het terrein, weifelend rondvliegend met de houding van gaan we hier zitten of vliegen we nog een eindje… Het werd dus het laatste.

Vanmiddag nog weer een late tjiftjaf die op de rug hangend in het net al opviel door de bijna hagelwitte buik. De vogel was behoorlijk bleekbruin, maar had nog wel een beetje groenige waas op de mantel, rug en stuit. De poten waren donker maar niet zwart…. Toch weer een kandidaat voor nadere studie, enkele veertjes zijn verzameld. Bij het loslaten maakte de vogel een eentonig wieuw-roepje….Foto's : Tjiftjaf (Phylloscopus Collybita ssp abietiunus?)

Vandaag een paar leuke terugvangsten van vogels met oude ringen ; een vink uit 2012, in de tussenliggende jaren alleen 1 x eerder teruggevangen in Augustus dit jaar. Deze vogel had in de veerpartijen trekjes van een vinkenman, op de vleugelboeg had ze grijze veren en een brede witte baan en op de borst was een duidelijke roze waas te onderscheiden in plaats van beigewit. Tja, het komt niet alleen bij vogels voor….


Foto: Vink (Fringilla coelebs). Vrouw >2e kalenderjaar met mannelijke trekjes.

Verder ook een pimpel uit 2010, toen 1e kalenderjaar en nu dus in z'n 6e kalenderjaar en een trouwe bezoeker die nu voor de 25e maal geregistreerd is. Aan het eind van de middag komen er weer wat buien het eiland op en die intensiveren enigszins. Dat zorgt ervoor dat de laatste ronde niet zo heel veel vogels oplevert. Echter toch ineens wel weer 4 waterrallen waarvan er 2 ruim een week geleden hier geringd waren. De ene is in die periode slechts 1 gram aangekomen (of vergat nu te poepen) en de ander ruim 9 gram….


Foto: Judasoor (Auricularia auricula-judae) op de Vlier bij de ringtafel. Het is duidelijk dat we in een natte periode zitten....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
------------------------------------------------

Waterral 5 / 2
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning - / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst - / 2
Koolmees - / 1
Merel 19 / 14
Vink 2 / 1
Kramsvogel 1 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 3 / -
------------------------------------------------
Totaal: 54 exemplaren, 11 soorten, 16:14 uren

dinsdag 24 november 2015

24 November 2015 : Schiermonnikoog, ROEG !

"It weer is guued" of "it weer is min ….." dat is wel duidelijk voor deze week. Sode… wat kan het snel omslaan. Gisteren eindelijk eens een wat rustiger weertype, maar vandaag weer helemaal terug naar af, ROEG zeggen ze in Drenthe dan…
In de nachtelijke uren is de wind al flink toegenomen en een uur voor de dageraad is het al zachtjes begonnen met regenen. Ik ben blij dat ik gisteravond uit voorzorg al sectie 4 en 5 + de grofmazige netten had gesloten. De eerste 2 rondes zijn nog goed te doen, er vallen meerdere koperwieken in (die kennelijk voor de regen naar de grond gaan) en daarvan belanden er een drietal in de netten. Vanaf de derde ronde begin ik met het sluiten van het del van de netopstelling dat nog open stond. Daarna vang ik noodgedwongen nog door met de netten van sectie 1 en 2 waar nog elzenproppen in zitten. Dat is goed beheersbaar en in het bos heeft de wind niet zo veel vat op de netten.
De rallen zijn ook weer een stuk actiever vandaag en laten zich verspreid over de dag vangen. Aan het eind van de middag zit er eentje bij die opgaat voor de grootste en zwaarste die ik ooit in handen heb gehad. Het filter gaat door de database en dat wijst echter uit dat hij/zij met een vleugel van 131 en een gewicht van 166,8 gram nog 9 andere waterrallen voor zich moet laten. Bij dat filteren zie ik overigens ook dat we dit seizoen over de grens van 5000 waterralvangsten heen zijn gegaan. Om precies te zijn zitten er nu 5129 vangsten in het systeem.

Morgen ziet het er met de weersverwachtingen al een beetje beter uit. De radar detecteert boven de Noordzee weer een heel klein beetje beweging. Afwachten maar, als het niks wordt kan ik gelukkig nog verder met proppen peuteren.


Foto: Weer eentje ! Merel (Turdus merula) 1e kalenderjaar man met cremekleurige schubjes op buik, bronsbruine schubjes op de bef en een keelstreep die er niet om liegt.


foto : Vink (Fringilla coelebs) , de prachtige staart van een adulte man.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
----------------------------------------------------

Heggenmus - / 1
Koperwiek 6 / -
Merel 21 / 8
Pimpel - / 3
roodborst 1 / 2
Tjiftjaf - / 1
Vink 2 / -
Waterral 13 / 1
---------------------------------------------------
totaal 59 vogels in 8 soorten in uren.

maandag 23 november 2015

23 November 2015: Schiermonnikoog, de dag die begint met een krent....

en eindigt met een krent... met daartussenin ook nog een krentje.. O.K. ik praat weer in raadselen, hier het verslag.

Om 06 uur schrik ik wakker van een knal tegen een raam van de grote zaal. Ik kijk buiten en zie onder het zijraam een ransuil op de grond zitten ! Het dier is groggy en met de hand te pakken. Hij blijkt te zijn geringd, en wel alhier door Joop van Ardenne in November 2013. De vogel krijgt even rust in een doos en een uurtje later kan ie toch alsnog de vrijheid terugkrijgen. Zittend op het fietsenrek naast het gebouw oriënteert ie zich nog even en vliegt daarna weg, het berkenbos in, door een groep staartmezen scheldend uitgejouwd.
Foto's: Ransuil (Asio otus).

Het is inmiddels een werkelijk prachtige ochtend geworden, geheel windstil, halfbewolkt en een prachtig ochtendgloren is mijn deel. In het terrein is het echter behoorlijk stil. Dat dacht ik al, TE mooi voor vogels. Als er al wat in de lucht zit dan zal het hoog zitten. Op de paadjes bij sectie 8 en 9 knispert de modder als fondant onder mn voeten… het vriest een paar graadjes. Boven sectie 6 vliegt een groep van zo'n 30 houtduiven rondjes boven de eiken, potentiële kandidaten voor een ring.

Het is duidelijk dat het geknor in het riet is toegenomen. Jaja, wel schreeuwen, maar niet lopen… En toch heeft kooi 3 weer 3 waterrallen. Dit is momenteel veruit de best vangende kooi. Ondanks het feit dat ik onderweg totaal geen merels zie komen invallen kom ik toch met 14 exemplaren bij de ringtafel terug, waarbij 2 terugvangsten. Daarbij ook een jong exemplaar met opvallend wiite veerranden in plaats van bruine, zie foto.


Foto: Waterral (Rallus aquaticus).

De weersomstandigheden zijn er volledig naar dat de sijsjes vandaag wel eens naar de sloot zouden kunnen gaan om te drinken. Er vliegen ineens weer een paar groepjes rond, maar gedurende de dag laten zich er maar een drietal in de netten vallen. Vanaf een uur of 11 loop ik enkele rondjes zonder vogels, in de ronde van 13 uur hangt er dan toch een houtduif in het grofmazige net en om 14 uur hangen er ineens weer meerdere vogels. Ter hoogte van de Ebelbrug (roemruchte plek) weet ik waarom. Er klapt een grote roofvogel uit het brugnet om vervolgens weer in het net aan de overzijde van het pad te belanden. Helaas is mijn sprint wederom niet snel genoeg om de 1e Kalenderjaar Havik-vrouw te arresteren. De vogel schiet tussen de bomen door in zuidelijke richting weg. Ik heb nog even mn hoop gevestigd op de grofmazige netten van sectie 6 maar dat blijkt tevergeefs. Jammer dan.
Als ik mijn frustratie sta te verwerken hoor ik een geluid dat in de verte een beetje aan kraanvogwel doet denken. Het blijken 2 wilde zwanen te zijn die laag over het vangterrein pal Noord vliegen. Niet alledaags kan ik wel zeggen…

Aan het eind van de middag vliegt er wederom een havik-vrouw weg uit de top van een oude Els bij de Ebelbrug, dezelfde vogel? In de laatste avondronde is er ineens toch nog een verrassin : er hangt een Bladkoning ! Ik dacht vanmiddag al even een roepje te hebben gehoord… Het is de laatste vangst voor het VRS ooit. Slechts 1 x eerder is er eentje in November gevangen en dat was op de 4e.


Foto : Bladkoning (Phylloscopus inornatus).

In diezelfde ronde ook nog een kramsvogel die duidelijk wilde gaan slapen in ons vangterrein. En daarmee is de koek nog niet op….. In de Rallen-ronde van 19:45 uur zitten er nog weer 5 waterrallen in kooi 4…. Als ik vlak voor het verscheiden van de dag nog een laatste vergeefse poging doe om het aantal nieuwe rallen op 10 te krijgen en daarmee het dagtotaal op 75 springt er op de terugweg in het bos een grote vogel vlak voor me in het laatste net van sectie 1. Een Kerkuil ! Weer een behoorlijk wit exemplaar maar niet wit genoeg om als ssp. Tyto alba alba te bestempelen. Daarvoor heeft deze eerstejaars vrouw nog net iets teveel bruinige plekkejes op de onderdelen. Toch blijft Schier een interessante plek voor nadere aandacht voor die witte exemplaren van deze prachtige uilensoort.
Foto's : Kerkuil (Tyto alba) , 1e kalenderjaar vrouw.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Bladkoning 1 / -
Heggenmus 2 / -
Houtduif 1 / -
Kerkuil 1 / -
Koperwiek 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Merel 24 / 8
Ransuil - / 1
Roodborst - / 3
Sijs 3 / -
Staartmees - / 5
Tjiftjaf 1 / 1
Vink 3 / 1
Waterral 9 / 1
Winterkoning 3 / 5
---------------------------------------------------
Totaal 75 vogels in uren.
22 November 2015 : Schiermonnikoog, hoe bont kun je het maken....

Bij dageraad was de lucht halfbewolkt maar zat er al een bui in het Noordwesten. Die kwam net voor de 1e ronde over het eiland en loosde hagel. Dus op dat moment niet zo heel veel activiteit bij en in de netten, hoewel er best wel weer Merels binnen kwamen stuiteren. 18 vogels waarbij al 2 Waterrallen in kooi 8. Op de terugweg van de 'achterbuurt' zag ik een Merel-vrouw door de onderste baan van een net lopen. Bij nadering zag ik dat ze rechtsgeringd was en dat is interessant op een dag nadat je de vorige dag al niet zo heel veel vogels meer terugving. Dus maakte ik maar wel iets meer dan gemiddelde haast met die vogel. Dat was niet geheel onterecht want aan die rechterpoot zat een ring van ringcentrale LONDON…. Een heel interessante vogel want het bleek een vrouw te zijn met een kleed van grijze buik-bevedering, opvallend bronskleurige bef en sterke keelstreping. De vogels die ik er al tijden van verdenk dat het regionale vogels zijn, uit de regio Duitsland Denemarken, noord-Nederland, (eilander merelvrouwen hebben ook dit kleed). Maar deze is dus al eens in Groot-Brittannië geweest. Een heel handige aanwijzing, alhoewel we voor de zekerheid natuurlijk moeten wachten op het antwoord of ze in de wintermaanden in Groot-Brittannië is geringd.Foto's : Merel (Turdus merula) vrouw, met LONDON-ring. Een 'grijze'.

Tijdens de 2e ronde is het weer een tijdje droog geweest en nu blijken er al weer veel meer vogels actief te zijn. Ik hoor en zie Kepen, Koperwieken en enkele Barmsijzen. Sijsjes heb ik niet gezien of gehoord vandaag. Er is onder de merels in het terrein behoorlijk wat onrust en in de schapenweide merk ik waarom. Er hangen diverse merels in de grofmazige netten en in het lange net hangt een eerstejaars Sperwer-vrouw. Als ik deze uit het net heb verwijderd en in een bewaarzak stop zie ik nog net vlak voor mn ogen een andere Sperwervrouw tegen het eerste net van sectie 7 stuiteren en er net zo hard weer uitrollen. Even heb ik nog hoop dat ze tegen een grofmazig net vliegt maar dat weet ze heel handig te vermijden. Ik heb het nakijken…. In het bos hangen ook diverse Merels in de netten en ook daar krijg ik antwoord waarom… In het allerlaatste net (voor deze richting dan…) op de hoek met sectie 1 is een grote vogel aan het opspringen. Sprinten ! Maar de afstand is te groot en ik zie nog net dat de eerstejaars man Havik rechtsgeringd is… wellicht één van de 3 vogels die dit seizoen eerder zijn gevangen (denk ik dan maar…).


Foto: Sperwer (Accipiter nisus) - vrouw, 1e kalenderjaar.

Bij de merels zitten vandaag, meer nog dan voorgaande dagen, exemplaren van alle varianten van bont. Zwartachtige vrouwen, rooie vrouwen, grijze vrouwen, vrouwen met creme-witte veren, mannen met bruinige veren, noem het maar op...

Vanaf een uur of 11 neemt de buienfrequentie weer flink toe, alle neerslag valt vandaag als fijne hagel dat als parelsuiker op gebak de grasrandjes langs de paden versierd. Voor en tijdens die buien komt er een enorme wind vrij (nog steeds noordelijk) met uithalers tot zeker 7 bft en de netten in het bos beginnen weer opnieuw elzenproppen te vangen na een paar dagen pauze wegens afsterven. In de schapenweide hangen inmiddels groene eikenbladeren tussen de verdorde exemplaren. Tijd om daar het achterste grofmazige net te sluiten en ik besluit om ook sectie 4 en 5 dicht te gooien, daar staat het veel te open op de wind. Tussen de buien valt de wind regelmatig vrijwel geheel weg en in 1 van de rondes levert zo'n rustige periode ineens 8 kleine zangertjes op, waarvan 4 tjiftjaffen in 1 ronde. Alle 4 hebben het kleed van 'onze' West-europese Tjiftjaf.
En tussen alle buien en vogels door waren de waterrallen ook nog actief.
Midden op de dag liep ik nog een ronde met maar liefst 8 Waterrallen in de kooien. In de laatste ronde hadden er nog 2 plannen om bij op de lijst te komen maar die moesten nog even wachten.. Want ….
op de deksel van de kooi was een Waterhoen gaan zitten.. Ik ben dus later nog even teruggelopen in de hoop dat ie in de kooi zou zijn gelopen, maar dat was dus niet het geval…. In de loop van de avond is de wind weer flink geluwd en dus kan het rallengeluid weer afgespeeld worden, afwachten wat dat morgen oplevert, nu voor 12 uur in ieder geval nog niets.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------

-Sperwer * - / 1
Koperwiek 3 / 2
Waterral 17 / 1
Tjiftjaf 4 / -
Winterkoning - / 3
Goudhaan 1 / -
Heggenmus - / 1
Staartmees - / 3
Roodborst - / 2
Pimpelmees - / 2
Merel 66 / 13
Vink 2 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 122 exemplaren, 12 soorten, 16:29 uren

zaterdag 21 november 2015

Schiermonnikoog 21 November 2015 : wederom merels maar op een waterkoude dag.

Opgestaan met prachtig rustig najaarsweer. De wind was er vrijwel helemaal af en de lucht was halfbewolkt. Something for a change…. Een uurtje voor opstaan plenste het nog zo hard op het dak van het veldlab dat ik er wakker van werd. De neerslag van afgelopen nacht was 8 mm en daar zou vandaag middels frequente buien nog eens 6 mm bijkomen.
In het donker naar de netten vertrokken om de achterste netten en de grofmazige netten weer te openen en meteen vlogen me de merels al weer om de oren. In de rest van de 1e ronde komen er ook nog een paar keer kleine groepjes koperwieken over en vliegen er rond de Ebelbrug al weer circa 50 sijzen de boomtoppen in. De rallenkooien vangen gelukkig weer, in de 1e en 2e ronde in totaal 9 stuks waarbij 4 terugvangsten van eerder dit seizoen.


Foto: Waterral (Rallus Aquaticus), de grootste van vandaag, vleugel 127 mm en een gewicht van maar liefst 154,1 gram. De vogel had al behoorlijk strokleurig verkleurde poten, donkerrode ondersnavel, maar was toch een eerstejaarvogel.


foto: flankveer van waterral (Rallus Aquaticus). Hoe mooi kan een vogelveer zijn....


Foto: Detail flankveer van waterral (Rallus Aquaticus) een veer van een 1e kalenderjaar vogel want de baarden aan de schacht van de veer hebben baardjes, maar geen haakjes. Adulten hebben haakjes aan de baardjes van de baarden aan de schacht. Snapt u het nog? Zie de afbeelding hieronder voor een schets.


Detailtekening van de opbouw van een vogelveer.

Deze morgen geen houtsnip gezien, in de middag wel eentje opspringend vanuit de rand van de schapenweide. In de ochtend assistentie gehad van Hay Wijnhoven, auteur van een te verschijnen monografie over de merel. Valt die even met de neus in de… merels…. Hij komt al wild-enthousiast het pad naar het gebouw aflopen. "Er zitten overal merels op het eiland ! " Tot 12 uur blijft hij assisteren en is onder de indruk van al die merels en dan vooral de variatie in de kleden die we bij de vrouwtjes aantreffen. We hebben ook nog 2 bonte mannen met licht geschubde veren op borst en buik en lichte kin / keelvlek. Tegen 10 uur begint de bewolking snel toe te nemen en en vallen er enkele korte buitjes met hagel er bij in. Rond een uur of 11 passeert een langgerekt buienfront waaruit het uiteindelijk tot 12:15 uur blijft doorregenen. Blijven lopen is dan het devies want de radar registreert op de Noordzee nog steeds trek. En zo blijkt, want na de regen loop ik zomaar weer een heel leuke ronde met merels die dan gewoon weer opnieuw het eiland op komen denderen. Hay heeft het terrein dan inmiddels weer verlaten na nog even heel genereus 4 ringstrengen voor merelringen gesponsord te hebben, hopelijk krijgt ie daar nog een heel leuke terugmelding van…
Vandaag minder roofvogelactiviteit in het terrein, ze weten kennelijk dat we weer actief zijn. En toch hoor ik regelmatig uitgebreid alarmerende staartmezen. Aan het eind van de middag hangen er in de voorlaatste ronde ineens verspreid door het vangterrein ineens 10. Vanmiddag ook nog een pimpel teruggevangen uit 2010 ; was in dat jaar 6 x gevangen, daarna presteerde de vogel het om in ieder jaar daarna precies 3 x per jaar gevangen te worden en nu in 2015 doet ie het jaar 2010 nog eens over door nu dus weer voor de 6e x in een net te springen. Door de jaren heen toont de vogel amper schommelingen in gewicht, maar de vleugel is gemiddeld 3 mm gegroeid.
In de prachtige avondschemer vertrekken er aan alle kanten merels voor de volgende etappe, als raketjes klimmen ze uit de struiken en bomen omhoog. In die ronde vang ik er dan ook nog maar 2, samen met enkele koperwieken die juist besloten om maar in het hakhout te gaan slapen. Verstandig want de wind heeft inmiddels weer flink aangehaald en in het donker vallen er weer regelmatig hagelbuitjes.


Foto: avondlicht over het Grienglop. het zou haast geschilderd kunnen zijn....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
------------------------------------------------

Waterral 8 / 4
Koperwiek 11 / -
Winterkoning 1 / 9
Tjiftjaf 1 / -
Heggenmus - / 1
Staartmees 3 / 9
Roodborst - / 2
Pimpelmees - / 2
Merel 81 / 3
Vink 1 / -
Zanglijster 2 / -
Keep 1 / -
------------------------------------------------
Totaal: 139 exemplaren, 12 soorten, 10:15 uren

20 November 2015: Schiermonnikoog : zwart en bruin .....met de groeten uit Duitsland.

Gisteren ben ik met 6 dagen vertraging wegens een onfortuinlijke valpartij door Hanneke (met uiteindelijk een onderbeen in het gips tot gevolg) aangekomen op het eiland voor de slotperiode van dit najaarsseizoen. Er is dus 6 dagen niet gevangen, maar we hebben eigenlijk ook niks gemist want het is bar en boos weer geweest met maar liefst 3 nachten met stormachtige wind en veel regenval. Het vangterrein staat in ieder geval goed vol met water.

De dag begint met een blik uit het zijraam van het veldlab. Dat geeft de burger moed… op het veldje naast het gebouw zitten 7 merels en een gelijk aantal scharrelt al in de berm van het paadje naar de slagboom. Het is halfbewolkt en er staat een zwak briesje uit westelijke richting, in combinatie met de heersende bovengemiddelde temperaturen aangenaam voor een ronde langs de netten. Uit het 1e net achter de Ebelbrug zie ik nog net een houtsnip wegspringen, meteen gevolgd door een enorm alarm van tientallen staartmezen. Halverwege de ronde jaagt een Havik-man laag boven opstelling langs de Berkenrand op de grens van de Schapenweide. Ondertussen zie ik nog meerdere Merels invallen en komen er ook af en toe Kramsvogels en kleine groepjes Koperwieken overvliegen. Ik haal een Merel met een Helgolandring uit 1 van de grofmazige netten. De ronde levert in totaal 40 vogels op. Tussen die vogels ook enkele Staartmezen waarvan 1 terug uit 2012, in de tussenliggende tijd alleen in Augustus van dit jaar een keer teruggevangen.
Ook de tweede ronde mag er wezen, opnieuw vooral merels waarbij direct weer de grote verscheidenheid in kleedverschillen bij de vrouwen weer opvalt. Maar ook meteen weer 2 mannen met bont verenpatroon, lichte aanzet tot schubjes op borst en buik een een kleine keelvlek. Eigenlijk kun je alleen aan het begin van verkleuring van de snavelbasis zien dat het mannen zijn, anders zou je er maar zo een heel donkere vrouw van maken. Ook die zitten er namelijk tussen…


Foto: merel (Turdus merula) met in de armpennen een oude niet geruide pen waarvan de baarden compleet zijn weggesleten.


Foto: Merel (Turdus merula) met ring van ringcentrale Helgoland Germany.

Vanaf 11 uur begint de wind weer aan te halen en begint het af en toe te regenen uit korte buitjes. Die buitjes vormen zich uiteindelijk tot treintjes die net wel of net niet het eiland over komen drijven. Dat betekent blijven lopen nadat de laatste vogel per ronde is geringd en losgelaten. Ik heb na de middag de netten van 4 en 5 gesloten wegens de buien en de wind.
Naast het uithalen van vogels is er nog genoeg ander werk te doen, netten uit de struiken loshalen en strakker zetten, tussenstokken bijplaatsen om te voorkomen dat ze iedere keer weer opnieuw in de struiken vastraken, braam- en andere over het pad stekende takken terugsnoeien… Kortom, ik verveel me geen moment en scharrel de dag lekker vol. De vogels helpen mij daar goed bij, iedere ronde levert wel weer wat vogels op. De rallen laten vandaag compleet verstek gaan.Ze zitten er wel, maar alle kooien lijken nog niet helemaal volledig goed te staan terwijl ik er gisteren al de hele avond mee aan het aanpassen ben geweest. 3 van de 4 kooien staan overigens nu ook wel heel nat en dat scheelt ook meteen in de vangsten. 1 keer denk ik een Waterral in het Rallenplein te zien, maar dat blijkt bij nadering een Watersnip te zijn die achter de opvangkooi stond in plaats van er in… dat werd uitzwaaien dus.
In de voorlaatste ronde ook de grofmazige netten gesloten en daarbij diverse merels klimmend het eiland zien verlaten, keurig in zuidwestelijke richting. Zullen ze morgen al in Engeland zitten of driften ze het binnenland in? Wellicht krijgen we nog een terugmelding van deze vogels….


Foto: tjiftjaf (Phylloscopus collybita) neigend naar bruinig kleed maar toch nog teveel groen....


Foto: een nog laat doortrekkende Zwartkop (Sylvia atricapilla), man, adult.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Winterkoning - / 5
Zwartkop 1 / -
Roodborst 1 / 4
Tjiftjaf 1 / 1
Merel 77 / 11
Staartmees - / 5
Kramsvogel 1 / -
Pimpelmees 5 / -
Zanglijster 5 / -
Koolmees - / 3
Koperwiek 5 / -
Vink 3 / 1
-------------------------------------------------
Totaal: 129 exemplaren, 12 soorten, 10:15 uren.