donderdag 3 december 2015

2 December 2015 : Schiermonnikoog, de laatste vangsten van 2015.

Vanmorgen hebben we nog 2 rondjes langs de rallenkooien gelopen. Dat leverde respectievelijk 1 en 1 waterral op. In het terrein zaten er toch nog steeds wel diverse exemplaren te roepen, maar we hadden de indruk dat er de laatste dagen geen meer bijgekomen waren. Het verhoogd aantal terugvangsten duidt hier ook wel op.
Ondertussen moeten we iedere maal dat we naar achter in de opstelling lopen constateren dat we steeds meer vogels zien. De wolk sijzen is minimaal verdubbeld en de poepspettertjes op het pad in het bos nemen steeds meer toe. Ze durven nu immers ook weer beter op het pad te gaan foerageren nu de netten weg zijn. We ruimen als eerste de nieuwe dikke electriciteitskabel op. Een heel gedoe met zo'n zware kabel, maar hij is uitgegraven, opgerold en het opberghok ingetild.


Foto: het opruimen van de rallenkooien, een modderig en nat karweitje.

We krijgen rond het middaguur bezoek van Martin Duisterwinkel. Hij komt de samples ophalen die we voor hem voor het teken-onderzoek hebben verzameld. We worden getrakteerd op verse gevulde koeken, maar we zitten nog niet goed en wel aan tafel of Symen roept ineens : ER KOMEN PAARDEN VOORBIJ ! PAARDEN !
Uit mijn ooghoeken zie ik er nog net 2 gaan, in een lichte draf sjouwen ze het paadje in waar gisteren nog netten stonden. Even later komen er een paar eigenaressen / berijdsters voorbij hobbelen. Dat doet die ene nou altijd roept ze nog. Uiteindelijk blijken de paarden de complete ronde te lopen die wij al zo vele malen hebben gelopen. Met dat verschil dat wij niet zulke diep sporen nalaten… Uiteindelijk weten de dames de dieren helemaal aan het eind van de opstelling te pakken te krijgen en komen ze even later weer het gebouw voorbij. Één van de paarden blijkt ook nog even de sloot in te zijn gesprongen ter hoogte van net 3 in sectie 5. wat hebben wij, of zij…. , mazzel gehad dat de netten al weg waren.Foto's: het groene Glop in het ochtendgloren. Je zal het maar als achtertuin hebben...

Martin blijkt in de samples uit 2011 een teek te hebben gehad die op een Barmsijs zat. Deze teek (een Ixodus frontalis) bleek besmet te zijn met de bacterie Borrelia turdi, een bacteriesoort die afkomstig schijnt te zijn uit de regio China/Japan, maar inmiddels ook al in zuidelijk Europa is vastgesteld, onder andere in Portugal. Het kan dus maar zo zijn dat die Borrelia ook al wel veel meer in West-europa aanwezig is dan we nu denken. De samples van afgelopen seizoen gaan wellicht meer aantonen, reuze-interessant en mooi om als ringstation een bijdrage in te kunnen leveren in dat onderzoek. En daar schiet mij dan ineens de relatie Barmsijs en Chinese ring te binnen… Het VRS-Meijendel had in 2009 de mooiste buitenlandse terugvangst ooit in Nederland : een Grote Barmsijs met een Chinese ring…. Juist, het kan maar zo zijn dat 'onze' Barmsijs met die teek ook uit die regio is gekomen; het is slechts een aanname, maar toch... !
We hebben tot ver in de schemer doorgewerkt om alle kooien het veld uit te krijgen en op te bergen in de ONAD. Dat is gelukt, maar het was nog een heel gedoe. Vooral de grote nieuwe rallenkooi zorgde voor hoofdbrekens en zware armen van het uit de vegtatie trekken van de lange wieken. Maar het is gelukt. Al zit de ONAD nu nokkie-vol.
Symen is met de boot van 19:30 uur vertrokken. Nogmaals hartstikke bedankt Symen ! Zonder je hulp was ik nooit op tijd in huis gekomen.
'S avonds heb ik nog een avondcontrole langs de 12 nestkasten in ons vangterrein gehouden. 6 kasten waren leeg, 6 kasten waren bezet met alleen maar koolmezen, 4 mannen en 2 vrouwen. Een sexe-verhouding volgens het boekje, tenminste tot rondom de jaarwisseling. Na de jaarwisseling klapt dit al snel om naar meer vrouwen dan mannen. Er zaten 2 oudere mezen uit 2013 bij, de rest was allemaal dit jaar alhier geringd. Geen ongeringde vogels dus; we kunnen met een gerust hart de boel afsluiten.

Hiermee zitten de vangsten er voor dit jaar op. Het was weer een enerverend seizoen met opvallend hoge aantallen van Roodborst, Goudhaan, Sijs en onverwachts plots veel Huismussen die in Augustus regelmatig de oversteek van boer Visser aan de overkant van de weg maakten om bij ons te gaan snacken. Lagere aantallen dan gemiddeld hadden we (wederom) van fitis en van de Waterral, hoewel van beide soorten een goede rush het nog een beetje goed maakte. Bij de dwaalgasten zijn het recordjaar met 45 Bladkoninkjes, een Pallas Boszanger, een Siberische Boompieper een Noordse Goudvink en maar liefst 3 Taigaboomkruipers het vermelden waard. Nieuwe baansoorten waren dit jaar Holenduif, Siberische Boompieper en Ringmus. We vingen maar liefst 13 vogels met een buitenlandse ring uit 7 verschillende landen. En zo eindigt ons 25e ringjaar als vogelringstation Schiermonnikoog met 6316 nieuw geringde vogels en 2014 terugvangsten. In 2016 zijn we er weer.

Dagtotalen (nieuw geringd / terugvangsten) :
-----------------------------------------------

Waterral 1 / 1
--------------------------------------------
totaal 2 vogels, in 3 uren.


En dan hier de jaarstaat met alle vogels die we met het VRS-Schiermonnikoog nieuw ringden in 2015:

Soortnaam N
-----------------------------

Beflijster 1
Bladkoning 44
Blauwborst 14
Boerenzwaluw 21
Bonte Vliegenvanger 14
Boomkruiper 12
Bosrietzanger 5
Braamsluiper 32
Draaihals 2
Fitis 307
Fluiter 2
Gekraagde Roodstaart 35
Gele Kwikstaart 1
Goudhaan 677
Grasmus 35
Graspieper 3
Grauwe Vliegenvanger 20
Groenling 11
Grote Bonte Specht 8
Grote Goudvink 1
Havik 2
Heggenmus 218
Houtduif 8
Houtsnip 7
Huismus 55
IJsvogel 2
Kauw 2
Keep 40
Kerkuil 2
Kleine Barmsijs 66
Kleine Karekiet 33
Kneu 1
Koekoek 1
Koolmees 88
Koperwiek 358
Kramsvogel 5
Merel 737
Nachtegaal 3
Paapje 3
Pallas' Boszanger 1
Pimpelmees 105
Putter 25
Rietgors 111
Rietzanger 7
Ringmus 1
Roodborst 622
Roodborsttapuit 2
Siberische Boompieper 1
Sijs 446
Sperwer 6
Spotvogel 30
Spreeuw 3
Sprinkhaanzanger 4
Staartmees 153
Taigaboomkruiper 3
Tapuit 2
Tjiftjaf 427
Tuinfluiter 60
Vink 216
Vuurgoudhaan 39
Waterhoen 3
Waterral 313
Winterkoning 143
Witgatje 4
Witgesterde Blauwborst 2
Witte Kwikstaart 1
Zanglijster 258
Zwarte Kraai 1
Zwarte Mees 12
Zwarte Roodstaart 4
Zwartkop 429
---------------------------
Totaal 6.316 nieuw geringd.

Aantal soorten : 72
Geen opmerkingen: