zondag 13 september 2015

12 September 2015 : Vlieland , een grauw en grijze vogel op een grauw en grijze dag....

Een dag die begon zoals ie eindigde met daartussenin....grauw en grijs. Nadat we ons een klein beetje verslapen hadden jakkerden we in een pikdonkere nacht richting baan. Nou moet ik zeggen dat de wind ons goedgezind was want die was inmiddels na 2 dagen uit de oosthoek naar het zuidoosten gedraaid en we hadden hem dus nog steeds niet tegen.
Verbluffend snel hadden we de netten openstaan en het onder genot van een kop koffie spannende wachten op de eerste ronde kon beginnen. Onmiddellijk na opkomst liet de zon zich nog geen 5 minuten zien en verdween daarna al weer in de grijze wolkenmassa. Daar zou de rest van de dag weinig in veranderen.
Die eerste ronde leverde 13 vogels op en daar zat voor de afwisseling weer een nieuwe soort voor deze week bij. Een Kramsvogel ! Dat is een erg vroege denk je dan al snel, maar dat ligt dit jaar voor deze soort iets anders. In een aantal delen van het land zijn dit jaar kramsvogels vastgesteld in en kort na het broedseizoen. Op Schiermonnikoog werd al in de nazomer een kramsvogel gevangen en hier hing er in de opbouwweek ook al eentje in het net. dit is voor de vinkenbaan dus al de tweede van dit seizoen. Het betrof een adulte vrouw met nog behoorlijk wat bloedspoelen tussen de lichaamsveren. Een paar netten verderop troffen we nog een armpen van een kramsvogel aan en na de gevangen vogel te hebben gecontroleerd concludeerden we dat er tijdelijk ook een tweede exemplaar in dat net had gehangen.


Foto: Kramsvogel (Turdus pilaris). Adulte vrouw, tweede exemplaar voor dit seizoen.

De verdere vangsten bestonden vandaag vooral uit zwartkoppen. De rest was ver in de minderheid. Bonte vliegenvangers en gekraagde roodstaarten hebben we al helemaal niet gezien en ook bij de tuinfluiters lijken de meest fitte vogels te zijn weggetrokken en niet aangevuld. Zichtbare trek was er vandaag ook maar heel beperkt, maar wat wel opviel was dat de meeste van de klein zangertjes die we over zagen komen vliegen van West naar Noordoost vlogen. Zeer waarschijnlijk betrof het hier correctietrek ten gevolge van de uit het zuidwesten en westen optrekkende naderende regen.


Foto: Rups spec. De laatste exemplaren van de grote rupsen die je in Augustus zo vaak in de snavel van een koekoek ziet....

Na de middag heb ik de rustige uurtjes aangegrepen om weer wat werkzaamheden op de baan uit te voeren. daarbij hoorde ik op een gegeven ogenblik in de struiken om mij heen ineens een groepje vuurgoudhaantjes langskomen. Slechts 1 daarvan bleef er in de netten achter en heeft even later dus zijn reis voorzien van een ring kunnen voortzetten.
Tijdens het sluiten van de netten kwam er nog een klein groepje kneuen laag over de struiken vliegen, onmiddellijk gevolgd door een suizend geluid boven onze hoofden.... we zagen vervolgens een boomvalk snel loodrecht omhoog klimmen en wegvliegen....
We vingen vandaag de moddervette bosrietzanger van gisteren nog weer terug. De vogel was zelfs nog zwaarder geworden en woog inmiddels 16,9 gram. hij of zij zal nog op dieet moeten om te voorkomen dat het gewicht ballast zal worden in plaats van brandstof.
Om 14 uur waren alle netten weer gesloten en liep deze vangsessie onder grauwe en grijze omstandigheden ten einde.

Vandaag even geen foto's, de camera is op de baan blijven liggen....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 1 / 0
Zwartkop 56 / 1
Heggenmus 1 / 0
Tjiftjaf 1 / 0
Roodborst 1 / 0
Fitis 4 / 0
Kramsvogel 1 / 0
Vuurgoudhaan 4 / 0
Bosrietzanger 0 / 1
Groenling 1 / 0
Tuinfluiter 8 / 2
------------------------------------------------
Totaal: 82 exemplaren, 11 soorten, 8:00 uren

Geen opmerkingen: