woensdag 16 september 2015

Vlieland : regen en wind teisteren de vangsten.

Tja, een paar dagen geen berichten gepost. Veel viel er dan ook niet te melden.

Zondag 13 September 2015 : de laatste dag voor de weersomslag.

We hebben op deze dag toch eigenlijk best nog wel lekker kunnen vangen, tenminste als je het met het gemiddelde weekverloop tot nu toe vergelijkt.

Deze ochtend was er duidelijk sprake van de eerste invallende zanglijsters en heggenmussen van dit najaar. Van beide soorten vingen we er een paar. In de polder was regelmatig een buizerd aan het rondklooien tussen de meeuwen, ganzen en spreeuwen. Tijdens het letten op invallende vogels in het hout passeert er een smelleken mooi herkenbaar laag over de net-opstelling de polder in. Tot op grote afstand is de vogel te volgen richting het Posthuys. Ook waren er verspreid over de gehele sessie enkele sperwers in de polder aan het rondjagen. eentje zat regelmatig achter de spreeuwen aan en dwong ze, zoals een haai met een school sardientjes doet, om in een compacte bal te gaan vliegen. Die hele actie resulteerde uiteindelijk voor ons in de vangst van 5 spreeuwen in het dijknetje.


Foto: Boompieper (Anthus trivialis), het kenmerk waarop ringers de soort van de graspieper kunnen onderscheiden.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------

Boompieper 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Winterkoning 1 / 1
Tuinfluiter 1 / 3
Heggenmus 2 / 1
Zwartkop 39 / 3
Roodborst 1 / 0
Tjiftjaf 1 / 0
Zanglijster 2 / 0
Fitis 5 / 0
Sprinkhaanzanger 0 / 1
Grauwe Vliegenvanger 1 / 0
Rietzanger 2 / 0
Spreeuw 5 / 0
Kleine Karekiet 2 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 74 exemplaren, 15 soorten, 10:00 uren


Maandag 14 September 2015 : laten we er maar kort over zijn...

Wind en regen en dat allemaal de hele dag bij herhaling... Kortom, bij het opstaan bleek het al te regenen. Nog maar even lekker weer het bed opgezocht en de rest van de dag doorgebracht met administratief werk en een wandelingetje langs het strand. Peter heeft vandaag het eiland vroegtijdig moetn verlaten wegens privé-omstandigheden thuis.

Aan het eind van de middag is het weer enigszins verbeterd en fiets ik nog even naar de baan voor een paar uurtjes avondpiek opvangen. Op het slag heb ik geluid van de spreeuw afgespeeld omdat zich duidelijk groepen aan het formeren zijn. Op de andere speakers heb ik aanvankelijk de bekende mix van struweelvogels afgespeeld mdt in de schemering tot donker geluid van houtsnip.
Dat had ik net zo goed allemaal niet hoeven doen want het was echt miserabel slecht zoals de aantallen hieronder illustreren.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------

Zwartkop 2 / 1
Tjiftjaf 0 / 1
-----------------------------------------------
Totaal: 4 exemplaren, 2 soorten, 0:00 uren


Dinsdag 15 September 2015 : Dreigend, regen, heel klein opklaringkje...

Wederom een herhaling van zetten met echt miserabel slecht weer. Kortom, weer niet vroeg naar de baan want kansloos. In de avond luwde het ietsje, de wind zwakte iets af en er waren zowel af en toe kleine opklaringen. op de baan heb ik wederom de geluiden van houtsnip en spreeuw afgespeeld, ditmaal was ik er echt helemaal vergeefs. Niet 1 vogel belandde op de ringtafel.


Foto: uitzicht vanuit het huisje 'de Zwaluw'.

Woensdag 16 September 2015 : de polder wordt gemaaid.
Eindelijk, droog bij opstaan en de wind was ook een stuk minder dan in voorgaande dagen. dus voor het eerst sinds een paar dagen naar de baan gefietst en de netten opengeschoven.
Net nadat alles open stond begon het een beetje te sputteren. Gelukkig werd het al snel weer droog, maar tijdens het lopen van de eerste ronde miezerde het al weer. De eerste ronde leverde 11 vogels op, vooral weer zwartkoppen, maar ook meteen een adulte grasmus met een oudere ring. Naar later blijkt, een vogel uit het seizoen van vorig jaar en ook toen al adult.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------
Waterral 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Winterkoning 0 / 1
Grasmus 0 / 2
Heggenmus 2 / 0
Tuinfluiter 0 / 2
Zanglijster 1 / 0
Zwartkop 15 / 6
Rietzanger 1 / 1
Rietgors 1 / 0
Kleine Karekiet 1 / 0
---------------------------------------------
Totaal: 35 exemplaren, 11 soorten, 6:00 uren

Foto's : massa's kokmeeuwen en zilvermeeuwen in de derde Kroonspolder.Geen opmerkingen: