zaterdag 12 september 2015

11 September 2015: Vlieland : veel meer vette vogels.

UNDER CONSTRUCTION

Vandaag niet echt overtuigend duidelijk aankomst, wel was er veel vertrokken getuige het wederom lage aantal terugvangsten. De meeste wartkoppen van vandaag hadden flink veel lichaamsvet hetgeen niet duidt op het achter de rug hebben van een treknacht...
Ook vingen we nog een 1e kalenderjaar Bosrietzanger, een laat exemplaar waar nog niks mis mee was, vol en rondom in het vet met een gewicht van maar liefst 16,3 gram !

Wel kwamen vanmorgen vroeg tijdens de eerste ronde een paar zanglijsters binnen ; 2 vingen we er slechts van.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 1 / 0
Bosrietzanger 1 / 0
IJsvogel 1 / 0
Kleine Karekiet 2 / 0
Grote Bonte Specht 1 / 0
Sperwergrasmus 1 / 0
Heggenmus 0 / 1
Tuinfluiter 2 / 1
Roodborst 2 / 0
Zwartkop 64 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / 0
Fitis 4 / 0
Sprinkhaanzanger 1 / 0
Vuurgoudhaan 2 / 0
-----------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren, 14 soorten, 10:15 uren

Geen opmerkingen: