woensdag 27 mei 2015

Het broedseizoen vordert al flink...

en dat is meteen de reden waarom ik inmiddels al een maand niet meer gepost heb. Gierende drukte en dus lange werkdagen van 13 uur met als bonus nog wat huiswerk in de caravan gedurende 7 dagen per week. Het is maar goed dat het werk zo leuk is en je zo veel meemaakt.

Minder leuk is het feit dat de mezen het dit jaar erg moeilijk hebben om hun jongen groot te brengen. We beleven een voorjaar met lang aanhoudende koude nachten en soms ook overdag lage temperaturen. Het is zelfs zo koud geweest dat kennelijk veel nachtvlindereitjes kapotgevroren zullen zijn want er zijn amper rupsen te vinden in de bossen. En dan vooral de rupsen van de kleine wintervlinder waar de koolmees vooral van afhankelijk is. En ook al zouden die rupsen wel uit hun eitjes zijn geslopen dan hadden ook zij het moeten stellen met op veel plekken veel te klein gebleven eikenbladeren waar zij weer van afhankelijk zijn. In het park de Hoge Veluwe zitten we bovendien nog met het eerder in dit blog genoemde fenomeen van boomsterfte. Vooral inlandse eiken sterven in delen van ons nestkasten-onderzoeksgebied af en worden vervangen door zaailingen van berk, spar en lariks. Dat gaat dus ook nog eens lange termijngevolgen voor met name de koolmees tot gevolg hebben. Daar zullen we in de toekomst dus merkbaar minder broedparen hebben. Spechten zijn er daarentegen in grote getale. Op diverse plaatsen hoor je inmiddels jongen in de boomholtes roepen om voer.
De pimpels lijken van deze fenomenen tot op heden toch minder last te ondervinden, al beginnen de gewichten van die jongen nu inmiddels ook zorgwekkend terug te lopen.
We hebben dus niet het leukste werk met het dagelijks weghalen van enkele nesten waarin alle jongen dood liggen. maar goed, zo werkt het in de natuur, de één z'n dood is de ander z'n brood.


Foto: Adder (Vipera berus), warmte vangend in met pijpestrootje begroeide heide tussen onze nestkasten.
Foto's : parende Hazelwormen (Anguis fragilis). Niet alle dieren doen het zo liefkozend als de mens...


Foto: Momentje van stilte tijdens de dodenherdenking van 4 Mei.


Foto: Edelherten (Cervus elaphus) bij aanvang van een foerageernacht op één van de voerakkers.
Foto's: Vos (Vulpes vulpes) op muizenjacht aan de rand van ons nestkastengebied.

Geen opmerkingen: