zondag 26 juli 2015

De rest van het broedseizoen van 2015.

Het werd uiteindelijk zoals in het vorige bericht al beschreven een behoorlijk slecht broedseizoen voor de meeste holenbroeders. Veel dode jongen in de nesten en jongen die wel in leven wisten te blijven vertoonden in de meeste gevallen een dusdanige achterstand in de groei dat het onmogelijk was om de leeftijden van die jongen te bepalen als je niet ook een exacte geboortedatum van die jongen wist.
Gelukkig knapten de weersomstandigheden in de loop van het seizoen op en kwam er met vertraging toch nog een iets beter aanbod van rupsen op gang. Het bleef echter magen en op een gegeven moment zag je koolmezen met langpootmuggen en hooiwagens aan komen slepen. iedere grotere rups die op dat moment te vinden was betekende een extra verdienste want dat scheelde de ouders een stuk in foerageertijd en dus tijdwinst om de jongen warm te houden. Het leidde er toe dat we aan het eind van het seizoen toch nog te maken kregen met een leuk aantal mezen dat nog weer opnieuw begon en / of toch nog voor een tweede broedsel koos. En dat bleek geheel in tegenstelling tot het langjarig gemiddelde en alle modellen over klimaatverandering logenstraffend de beste keuze te zijn... Kortom, de vroeg timende vogels zaten er dit jaar naast en de heel laat timende vogels hadden de beste keuze gemaakt, al dan niet min of meer verplicht door verlies van een eerste of soms zelfs vervolglegsel. Op de Veluwe zat ik op die manier nog bijna 40 nesten van koolmezen te volgen terwijl al mijn collega's al lang en breed terug waren op kantoor. Ik kwam diverse nesten met jongen tegen die op een leeftijd van 15 dagen zwaarder dan 17 gram waren en zelfs nesten met uitschieters van ver boven de 18 gram, dan heb je het over jongen die theoretisch al een heel goede kans op overleven hebben na het uitvliegen.

Voor het NIVON in Goor hebben we voor de diverse RAS-projecten van het vogeltrekstation ook weer veel adulte vogels kunnen vangen en ringen en of hebben we de al aanwezige ringen kunnen aflezen. Voor die projecten ringen we ook jongen, om kostentechnische redenen bij kool- en pimpelmees alleen bij maximaal 50 paren en bij bonte vliegenvanger en boomklever als het lukt alle jongen van alle broedparen. Dat levert nu aan het eind van het seizoen voor de geringde jongen de volgende totalen op :

Soort:
-------------------------------

koolmees : 140
pimpel : 52
zwarte mees : 23
spreeuw : 36
bonte vliegenvanger : 761
boomklever : 206
-------------------------------
Totaal 1218 nestjongen geringd.


Foto: spreeuw op jongen van 0 dagen oud.


Foto: en een kleine week oudere jongen.


Foto: jonge spreeuwen van 8 dagen oud.


Foto: spreeuwen ringen bij de Twentse golfclub.


Foto: U2 was er ook bij.....

Geen opmerkingen: