zondag 26 april 2015

De bonte vliegenvangers beginnen met eileg...

Op de 23e April hadden we op de hoge Veluwe het eerste ei bij de bonte Vliegenvangers. Geen vroege datum-record maar wel heel snel na aankomst als jej je realiseert dat de vrouwtjes amper een week in het gebied aanwezig zijn. We hebben al wel meer nesten (een stuk of 10) van bonte vliegenvangers die al helemaal klaar zijn maar de meeste vrouwen zijn in die gevallen nog niet zover met de eiproductie. Er verstrijken immers 4 dagen tussen copulatie en eileg. Dan kun je je kraamkamer wel op orde hebben.... Het zal de komende dagen echter wel snel van start gaan want de mediane eerste-ei-datum is in de meeste jaren zo rond de 27e tot de 29e April.


Foto: het eerste ei van bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) voor de Hoge Veluwe 2015.

En haast vanzelfsprekend heb je dan inmiddels ook de eerste slachtoffers onder de bonte Vliegenvangermannen. we hebben er al een paar verzameld die hun pogingen om een kast te bemachtigen met de dood hebben moeten bekopen. kom je uit Afrika terug, worden je letterlijk de hersens ingeslagen door een koolmees... De harde realiteit in de natuur.

Foto: bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) man met ingeslagen en leeggegeten schedel in nestkast op de Buunderkamp Wolfheze.

Zo ongeveer een kwart van de koolmezen (Parus major) en pimpelmezen (Cyanistes caeruleus) zit inmiddels te broeden nadat een deel ook nog eerst voor 2 tot 3 dagen een legpauze had ingelast. De voortdurende koude nachten hebben hun effect dus wel gehad.


Foto: Koolmees (Parus major) in een wel heel diepe nestkom; ik ben er even niet....


Foto: VERHUURD !


Foto: deze pimpel (Cyanistes caeruleus) had een wel heel grote veer naar binnen gesleept, ik had haar er graag mee zien vliegen...

Thuis in Twente hebben we op ons eigen nestkastenterrein op de grote en kleine Bree in Markelo dit jaar wel heel veel muizen in de nestkasten. Tijdens de avondcontrole waren maar liefst 20 van de 70 kasten bezet door bosmuizen (Apodemus sylvaticus). Dat aantal is inmiddels iets minder, maar in de meeste gevallen blijven kasten waar in de winter bosmuizen zaten nu leeg. Het is natuurlijk zo dat wanneer zo'n kast pas weer beschikbaar komt voor vogels de meeste territoria al verdeeld zijn...Foto: en zoveel groener is het op de Bree in Markelo al ten opzichte van de nog winters bruin gekleurde Veluwe.

Overigens nog een leuke anekdote van de Veluwe : ik werd deze week aangesproken door 2 naar bleek Chinese dames op de bekende witte fietsen op het moment dat ik net in een nestkast aan het kijken was. Na uitleg op hun vraag wat ik aan het doen was kwam prompt de vervolgvraag : 'and what dish will you make of the eggs?' Tuurlijk, daar zijn het weer
Chinezen voor..... ze vervolgden hun route langs het weiland waar ik ze trof. Één van beiden met een mondkapje op (alsof de lucht hier net zo vervuild zou zijn als in hun eigen land...) en een eindje verderop meteen weer stoppend om foto's te maken van het weiland waar de ingezaaide rogge net boven de grond uit kwam kijken. De volgende vraag volgde : 'sir... why is there no water on this lise-field.....?'


Foto: Mandarijneend (Aix galericulata) met kleurring uit Arnhems project van Frank Majoor op vijver 'De Zwaan'.

Geen opmerkingen: