maandag 27 oktober 2014

Vlieland : in het jaar van de spreeuw....

houden wij een dag van de spreeuw !

Holmer en Marc waren vanmorgen de kandidaten om in het donker de netten al open te schuiven en Berry en ondergetekende kwamen net in het halfschemer na. Onderweg hoorden we in de polder al vele roodborstjes tikken, maar in tegenstelling tot gisteren hoorden we totaal geen merels, laat staan dat we ze al uit de bermen van de weg zagen wegvliegen. In de lucht evenmin aanwezigheid van lijsterroepjes.
Het bleef dan ook behoorlijk rustig in de netten, zelfs de onderweg vastgestelde roodborstjes lieten het afweten. Gelukkig was het wel een goede treknacht geweest voor onze grote vrienden de waterrallen en dus haalden we er in de eerste ronde meteen maar 5 uit 1 kooi. Verder vingen we verspreid over de ochtend nog een aantal zwartkoppen; daarvan was de conditie onverminderd prima te noemen, ondanks het feit dat we al zo laat in het seizoen zaten.
De leukste waarneming van de ochtend was een klapekster die door Marc werd opgepikt terwijl hij langs de hut vloog en in de bosjes aan de overkant van de 4e Kroonspolder ging zitten. Naderhand is de vogel niet meer teruggezien.
Er kwamen vanmorgen ook weer een aantal oeverpiepers voorbijgevlogen maar dat leidde ondanks het langdurig gebruik van geluid van deze soort niet tot vangsten; dan maar gewoon een rondje lopen en er één uit een mistnet halen....

Foto's : Oeverpieper.

De ochtend verliep geheel bewolkt, maar rond 14 uur verscheen ineens de zon en dat leidde er toe dat de temperatuur in korte tijd opliep naar 16,5 graden. Meteen kwamen er insecten los en vloog er ook even een joekel van een hommel in de ringhut. Dat bleek een aardhommel te zijn, van deze familie de grootste die we in ons land hebben. In de loop van de middag verschijnen er met enige regelmaat enorme groepen spreeuwen op en rond de baan. We beleven prachtige schouwspellen van synchroonvliegen en onzeker heel kort in de struiken landende spreeuwen. Af en toe probeert een langsjakkerende sperwer er zijn of haar voordeel mee te doen. We vangen in totaal slechts 12 vogels uit deze groepen....

Foto: Zijn het muggen? Nee, SPREEUWEN !

Tegen 17 uur besluit ik om maar vroegtijdig terug te gaan naar de Zwaluw om maar eens verder te gaan met het inkloppen van ringgegevens maar voordat ik de lieslaarzen heb uitgetrokken verschijnen er ineens weer evenveel spreeuwen die ditmaal in het hout en de struiken rondom het slag gaan zitten. Gelukkig zit er op dat moment een geringde merel op het slag en die lokt meteen de eerste exemplaren van de spreeuwen naar beneden het slag op. Een ander deel van de groep steekt het slag over en gaat zitten in de duindoornstruiken die vlak voor de hut staan. Binnen een minuut treedt de geur van fermenterende duindoornbessen door de kijkgaten de hut binnen.... De struiken vliegen in seconden helemaal vol en dat leidt er toe dat al snel meerdere spreeuwen aan het vechten komen en besluiten om dan maar op het slag te gaan lopen. Als altijd weet Berry het hoofd lang genoeg koel te houden en even later trekt hij met een ferme hal het slagnet dicht. YES ! Over het gehele oppervlak zien we de beide netten in een gelijke cadans op en neer gaan en vele tientallen spreeuwen doen hun uiterste best om van het opspringen gebruik te maken en horizontaal van onder het net te verdwijnen. Gelukkig zijn wij met z'n drieën en weten mooi wat vogels op tijd onder het net weg te krijgen. Natuurlijk ontsnappen er nog steeds vogels maar je mag nu blij zijn met iedere vogel die je in de hut weet te krijgen. Nadat alles is weggewerkt concluderen we dat er 40 nieuwe vogels aan de lijst zijn toegevoegd. Ondertussen heeft Berry snel een ronde langs de netten gelopen want er vlogen ook heel veel vogels tussen de netten; hij kwam echter terug met slechts 1 spreeuw...... Ook dat is dan weer de kracht van de massa, de spreeuw is tenminste een soort die nog echt sociale gemeenschapszin kent, alles maar dan ook alles doen ze samen, tot aan ontsnappen toe....

Foto: Een deel van het slag spreeuwen onder het slagnet van de vinkenbaan.

De resterende tijd tot het donker levert helaas nog maar 5 vogels op, daar hadden we ons meer van voorgesteld.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Waterral 19 / 1
Zanglijster 3 / -
Waterhoen 1 / -
Koperwiek 5 / -
Oeverpieper 1 / -
Zwartkop 9 / -
Winterkoning 1 / -
Pimpelmees - / 2
Roodborst 1 / 2
Spreeuw 61 / -
Merel 16 / 3
Vink 4 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 129 exemplaren, 12 soorten, 11:45 uren

Geen opmerkingen: