zondag 26 oktober 2014

Vlieland : na een week van rust nu maar eens aan het werk....

Gisteren zijn we (Holmer Vonk, Marc van der Aa en ondergetekende) vroeg in de ochtend vertrokken naar het Noorden van het land en vanuit halingen het wad overgestoken naar Vlieland. Na een flinke hoeveelheid boodschappen te hebben ingeslagen meteen doorgefietst naar de andere kant van het eiland. het was goed dat we de bagage met het bagagevervoer vooruit hadden gestuurd want haast vanzelfsprekend moesten we recht tegen de harde wind in fietsen. Onderweg viel vooral de aviaire stilte op, hoogstens af en toe een op hoge snelheid passerende groep spreeuwen en bij zo ongeveer ieder waterplasje van betekenis minimaal 1 knorrende waterral. Op de vinkenbaan aangekomen troffen we dan ook ringers die de duimen al bijna uit de gewrichten hadden gedraaid....

Dat moest vandaag maar eens anders. Gisteravond heb ik in ieder geval bij het afsluiten maar eerst een andere mix met waterralgeluid aangezet. Er speelde tot dan een mix waarbij overduidelijk de alarmroep van de waterral in zat.... Vanmorgen is Frank Majoor vooruit gefietst om de netten open te schuiven en een poging te wagen om revanche te nemen op een gisteren ontsnapte houtsnip. Voordat wij vanuit het huisje de zwaluw vertrokken belde hij al met de vraag wat wij gedaan hadden omdat overal op de baan waterrallen liepen....

De eerste ronde leverde meteen invallende merels en zanglijsters op en de eerste rallen hadden de wachtkamers van de inloopkooien al opgezocht. Daarbij tevens een waterhoen, de eerste van dit seizoen. Kijk, dat is nou altijd de beste manier om meteen maar van start te gaan, eerst even een middagje volgen hoe anderen het doen en dan de volgende dag aan het werk..... Frank kwam regelmatig met beide armen vol met vogels terug uit het veld en hield ons dus goed aan het werk. De zichtbare trek was ook weer goed op gang gekomen met vooral mede door de stevige wind laag over de vegetatie vliegende groepen spreeuwen (significant kleinere groepjes dan gisteren) en groepjes tot 5 a 10 vinken. Ook 1 keer een groepje baardmannetjes die omhoog klommen en de polder leken te verlaten in zuidelijke richting. Helemaal achter in de opstelling hoorde en zag ik een ijsgors laag over komen vliegen....
Kopwerwieken kwamen ook in lage aantallen voorbij en bij die soort was bij de vangsten het meest opvallend dat het op 1 vogel na allemaal adulte exemplaren betrof. Maar ja, over welke aantallen hebben we het dan....
We kachelden op deze manier lekker de ochtend door, maar zo rond een uur of 11 zakten de vangsten in korte tijd behoorlijk in en werd het sprokkelen geblazen. Tijdens de excursietijd (slechts 1 bezoeker vandaag....) kwam er echter ineens toch weer leven in de brouwerij zij het niet met aantallen vogels maar wel met een eerste krent in de pap voor de komende 2 weken. direct na vertrek voor een volgende ronde sjouwde ik voorbij aan een klein vogeltje dat in de bovenste netbaan hing want er ging een eindje verderop immers een merel lopend door het net.... Marc liep echter achter me en was (zeker met zijn lengte) de aangewezen persoon om al supersnel te constateren dat het om een DWERGGORS ging ! Goed zo, de tweede voor de vinkenbaan in dit seizoen en voor ons is de kop er dus af. Het was zoals gebruikelijk met deze soort wederom een eerstejaars vogel en opvallend daarbij was dat de vogel in zijn geheel een beetje vaal kleed had. Zie de foto's...De rest van de middag gebeurde er hoegenaamd niets vermeldenswaard hoewel er toch nog steeds af en toe een paar kepen of vinken langs bleven komen. Aan het eind van de middag kwamen er keurig zoals je dat met trekkende vogels kunt verwachten ineens 3 pimpels van ver richting hut vliegen en gingen even in het hout zitten. Alle drie de vogels waren ongeringd en vlogen na enige aarzeling toch maar weer door. Het inmiddels aangezwengelde geluid op de luidspreker aan de zuidkant van de hut wist toch nog 1 exemplaar te verleiden om in één van onze hangmatjes te gaan hangen. Meer zat er niet in voor vandaag en van de avondrondes hadden we nou ook niet echt de verwachting dat daar 8 handen voor nodig waren. Dus zijn Berry en ik voortijdig teruggefietst om de maaltijd in elkaar te draaien. We fietsten bij het cavalerie-schietkamp net op het juiste moment de hoek om om nog net de binnenkomst van 3000 tot 4000 spreeuwen op de slaapplaats mee te maken, altijd weer een indrukwekkend schouwspel.


Foto: dit kan twee dingen betekenen....


Foto: in het jaar van de spreeuw....

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 10 / 1
Goudhaantje 2 / -
Waterhoen 1 / -
Pimpelmees 2 / -
Roodborst 2 / -
Koolmees 1 / 1
Merel 59 / 3
Spreeuw 11 / -
Zanglijster 19 / -
Vink 2 / 1
Koperwiek 9 / -
Dwerggors 1 / -
Zwartkop 22 / -
Rietgors 3 / -
Tjiftjaf 1 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 151 exemplaren, 15 soorten, 11:30 uren.

Geen opmerkingen: