zaterdag 18 oktober 2014

Markelo, 28 September tot 6 Oktober 2014 : tijdens de verbouwing zijn we gewoon geopend !

Op 28 September was er eindelijk weer eens een dag tijd om thuis in Twente op pad te gaan en op onze vaste najaars-vangbaan te ringen. Er wordt dit najaar langs de beek een fietspad aangelegd (in het kader van mensen moeten echt op iedere vierkante meter Nederland kunnen wandelen of fietsen) en ook een deel van onze najaarsringbaan heeft daar mee te maken gekregen. Ondanks het feit dat we nu midden tussen de grondverzetsmachines zitten kunnen we met een beperkte opstelling nog wel doorvangen. Met andere woorden : tijdens de verbouwing zijn we gewoon geopend !
De vogeltrekradar registreerde voor noord-Nederland goede vogeltrek en de weersverwachting was met uitzondering van grondmistverwachting zeer positief. Gezien het feit dat grondmist in deze tijd van het jaar zo vlak op de oevers van het Twentekanaal bijna onvermijdelijk is hebben we ons daar niets van aangetrokken en zijn op pad gegaan.
Tijdens de nachtelijke fietstocht naar de ringbaan voelde het als een heerlijke nazomernacht, fris maar niet te koud, windstil en helder. Het water in het Twentekanaal dampte al flink door de nog hoge watertemperatuur en al deze factoren stimuleerden kennelijk amfibieën om op pad te gaan want op sommige plekken moest ik slalommen om kikkers en padden te omzeilen; het leek wel Maart !
Op de ringbaan aangekomen heb ik maar eerst de zwaarste ballast aan ringspullen en geluidsmateriaal gelost en ben daarna het bos ingefietst om de rest van de benodigde spullen op te halen. Dat werd een heel gehobbel en gehannes omdat tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad het pad door het bos is gebruikt om de partijen grond en verhardingsmateriaal aan te voeren en het laat zich raden wat voor sporen of grote vrachtwagens en kippers dan achterlaten....
Bij terugkomst snel alle netten opgebouwd en er tevens een paar extra bij opgezet op de paar baantjes die ik afgelopen week er nog extra bij heb uitgemaaid met de bosmaaier. Ook dat viel niet mee want ik had de grondboor vergeten mee te nemen en er zit nogal wat keileem in de grond hier....
Maar goed, bij ieder groepje netten meteen geluid neergelegd en aangezet. Bij het krieken van de dag begonnen de geluidjes en roepjes in snel tempo flink toe te nemen, Roodborsten vielen in en in de eerste schemer waren al diverse zanglijsters en merels te horen. bij het lopen van de eerste ronde bleken vooral de roodborsten de netten te hebben opgezocht en hingen er ook een aantal zwartkoppen tussen.
Al voordat ik kon beginnen met ringen en meten van de vogels arriveerde Hanneke al op de ringbaan dus de verwerking van de vogels kon in rap tempo worden uitgevoerd.
Zoals meestal bleek de tweede ronde alleen maar beter te zijn en die ronde had vooral leuke aantallen tjiftjaf, zwartkop en een heel troepje koolmezen en pimpeltjes. Daarbij opmerkelijk genoeg vrijwel alleen maar ongeringde exemplaren. Gezien het feit dat we op het terrein alle nestjongen en adulten geringd hebben geeft dan al duidelijk aan dat we met vogels op dispersie of trek te maken hebben. Hoewel de vogels in goede conditie verkeerden troffen we geen extra aangelegd vet aan.


Foto: Tjiftjaf (phylloscopus Collybita) met kruissnavel.

Tijdens die tweede ronde hoorde ik overduidelijk de uit alles herkenbare hoe-wiet-roep van een bladkoninkje in het wilgen- en berkenstruweel, zoeken leverde echter geen waarneming op, laat staan een vangst... Voor ons vangterrein is dit in ieder geval met zekerheid de eerste bladkoning ooit.

Naast de tjiftjaf met kruissnavel zoals op bovenstaande foto vingen we ook 2 exemplaren van vermoedelijk de ondersoort Phylloscopus collybita tristis. Deze vogels zijn veel minder geelgroen en hebben meer een grijzige waas over het kleed. Zekere determinatie op ondersoort blijft iedere keer weer moeilijk. Daar loopt inmiddels een studie naar waarbij men DNA-analyses uitvoert op verzamelde veren. Op het vogelringstation Schiermonnikoog werken wij aan dat project mee, maar voor thuis in Twente hebben we er geen toestemming voor. Het enige wat we hierbij dus kunnen doen is foto's maken...
Verder vingen we nog een tjiftjaf met zware handpenrui en restant van een broedplek, die moet nog heel laat jongen hebben gehad.


Foto's : Tjiftjaf (Phylloscopus collybita tristis).

Verder was er vandaag goede trek van tientallen merels en zanglijsters (voor binnenland goed te noemen dan....), tevens stevige trek van graspieper en heggenmus. Verdere waarnemingen boven het ringterrein : 6 x buizerd, 1 x havik-man, 2 x torenvalk, 7 grote lijster, 1 ooievaar (naar ZW). Ter plaatse 2 ijsvogels, 1 groene specht. Veel op vliegende mieren jagende kauwen en kokmeeuwen.


Foto: overzicht van het vangterrein.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Winterkoning - / 1
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 15 / -
Staartmees 8 / -
Roodborst 18 / -
Glanskop - / 1
Kleine Karekiet 2 / -
Kuifmees 1 / -
Zwartkop 13 / -
Pimpelmees 18 / 5
Tjiftjaf 24 / 1
Koolmees 11 / 2
Siberische Tjiftjaf 2 / -
Rietgors 2 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 125 exemplaren, 14 soorten, 7:15 uren


Vrijdag 3 Oktober : Markelo, vangsessie voormalig zandstort De Bree.
Tussen alle andere drukte door was er gelukkig op het juiste moment weer even gelegenheid om een volgende poging te wagen. Er was wederom stevige trek in de nachtelijke uren waarbij vooral de piepjes van zanglijsters opvielen. die trek vond op lage hoogtes plaats want er hingen flarden grondmist en op enkele plekken in Twente was volgens de weerberichten deze mist enorm dicht. Dus hoogste tijd voor een nieuw experiment. Na een tip van een ringvriend uit Zuid-Spanje ben ik speciaal lokgeluid van zanglijsters gaan afspelen bij een serie grofmazige netten.
Dat had effect want in het stikdonker hoorde je de vogels links en rechts om je heen in de struiken neerstrijken en invallen. Tot 4 maal toe belandde er ook een exemplaar in de netten zodat ik al in het holst van de nacht ringen kon aanleggen. Overdag kwamen er in de eerste rondes nog een paar bij; erg leuk want zanglijsters vang ik in deze aantallen niet jaarlijks hier in het Twentse land.

Er waren wederom tevens veel roodborsten onderweg en daarvan belandde ook weer een mooi aantal individuen in de netten. Net als gisteren was er weer massale doorkomst van kolganzen. Verdere waarnemingen : buizerd 3 x, sperwer 1 x, grote bonte specht 1 x, af en toe een grote gele kwikstaart en witte kwikstaarten, redelijk veel kokmeeuwen, regelmatig enkele gaaien, enkele honderden houtduiven. Ter plaatse: 1 ijsvogel, 2 torenvalk.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Staartmees 13 / 7
Heggenmus 18 / 1
Glanskop 1 / 1
Roodborst 22 / -
Pimpelmees 13 / 5
Merel 2 / -
Koolmees 4 / -
Zanglijster 10 / -
Putter 4 / -
Tuinfluiter 1 / -
Goudvink 1 / -
Zwartkop 22 / -
Rietgors 1 / -
Tjiftjaf 18 / 1
---------------------------------------------------
Totaal: 147 exemplaren, 15 soorten, 12:40 uren.


Maandag 6 Oktober 2014: Markelo, vangsessie grote en kleine Bree.
Er was op de vogeltrekradar weer een geschikte voorspelling afgegeven die ook nog eens leek uit te komen en dus pakte ik de fiets weer vol met ringspullen en toog weer naar de ringbaan.
Wederom bleek het goed zakendoen met het nachtelijke jachtroepje voor de zanglijsters. Toch was het in de nachtelijke uren buitengewoon stil in de lucht. De meeste exemplaren werden vandaag pas bij daglicht gevangen; ik heb dan ook wel geleerd dat je toch vooral niet tussen je netten moet gaan rondlopen vanaf het moment dat je met dit geluid begint te werken. Bij de Zanglijsters zaten vandaag duidelijk te onderscheiden zowel de oostelijke als westelijke ondersoorten en het viel op dat de meest gevangen individuen adulte vogels betrof.
Voor de rest was het met de vangsten op deze ochtend met alle soorten een beetje minder en viel het ook extra vroeg helemaal stil met de vangsten. Toch was er vandaag ineens een opleving met een groepje pimpels, vrijwel allemaal ongeringde vogels met bij de geringde exemplaren 2 individuen die alhier in de nestkasten waren geringd en 4 individuen van voorgaande vangdagen. Ter afsluiting hadden er nog een paar putters belangstelling voor het water in het kleine rietveldje, van het groepje van 8 exemplaen ving ik er 2.

Er was vandaag goede trek van aalscholvers, kolganzen, kokmeeuwen, lichte trek van veldleeuwerik en graspieper, er vloog 1 grote zilverreiger recht over m'n hoofd richting zuid. Het weer was zo zacht dat er volop activiteit van insecten was, tegen de netten trof ik 4 hoornaars en 3 mestkevers vol mijten en er vliegen nog steeds leuke aantallen vlinders en libellen op de late bloei van de Buddlejastruik. Beneden in de laagte van het voormalige zandstortterrein is er ook nog volop bloeiend duizendguldenkruid aan te treffen. Wat een opmerkelijke nazomer of liever gezegd vroege herfst hebben we dit jaar toch. We blijven in de trend zitten waarin maandelijks wel een weerrecord sneuvelt.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Winterkoning 3 / -
Pimpelmees 19 / 6
Heggenmus 5 / -
Koolmees 2 / 3
Roodborst 15 / -
Vink 1 / -
Zanglijster 13 / -
Putter 2 / -
Zwartkop 9 / -
Rietgors 2 / -
Tjiftjaf 11 / 1
-----------------------------------------------------
Totaal: 92 exemplaren, 11 soorten, 10:30 uren

zaterdag 20 september 2014

Goor : des-oriëntatie door mist?

Vandaag hebben we in de achtertuin op de Leliestraat in goor weer een vangsessie gehouden voor het project RINGmus. De ochtend begon met zware dauw en meteen bij het krieken van de dag kwam er ook nog eens dikke mist opzetten. Dat betekent weinig goeds voor de vangsten. De eerste ronde leverde dan ook maar 1 vogel op. Wel een nieuwe soort voor onze tuin.... een zwartkop. Niets bijzonders in deze tijd van het trekseizoen trekken ze met vele duizenden door onze contreien, maar hier in de tuin hebben we er nog niet eerder eentje waargenomen. Tijdens de tweede ronde zag ik er zelfs nog drie in de struiken bij de achterburen zitten. wat op dat moment nog veel verrassender was : er hing in het net dat pal naast de vijver staat zomaar een andere nieuwe tuinsoort, een kleine karekiet !!!!

Foto: kleine karekiet als tuinvangst !

Dan sta je wel even vreemd te kijken in je stadstuintje met verder helemaal geen riet in de verre omgeving. de enige verklaring die ik kan geven voor dit gedrag van deze soorten die we anders hier nooit zien is dat ze tijdens hun trekvlucht gedesoriënteerd zijn geraakt door de dichte mist en op de eerste beste plek waar ze ook maar iets herkenbaars wisten te ontwaren naar beneden zijn gedoken.
De mist bleef hardnekkig hangen en daardoor bleven de verdere vangsten zoals verwacht erg tegenvallen. Ook de huismussen hadden al snel door dat die gordijnen met al die parels eraan niet zo aantrekkelijk waren om tegenaan te vliegen. af en toe maakte er toch een vogel een beoordelingsfoutje en belandde toch tussen de gordijnen... Zo ook een inmiddels al volledig uitgekleurde jonge merel. Het was een eerstejaars vrouwtje dat alleen nog als eerstejaars te herkennen was door 2 ongeruide kleine dekveertjes op de vleugelboegen die nog de bruine kleur van het jeugdkleed hadden. Verder was het een opvallend donker exemplaar met een heel grijs kleed, eigenlijk zoals we ze medio november altijd op Schiermonnikoog vangen, zie de foto's.
Foto's: merel-vrouw eerste kalenderjaar, grijs kleed.

Als derde en laatste nieuwe tuinsoort werd er tijdens het opruimen van de netten nog een mannetje goudhaan gevangen. Hoe een dag met weinig vogels toch heel leuk kan zijn..Foto: larven van de Elzenbladwesp (Craesus septentrionalis).


Foto: Atalanta op vlinderstruik, t is nog steeds zomer !

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Heggenmus 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Roodborst 1 / -
Pimpelmees 3 / 1
Merel 1 / -
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Huismus 3 / 2
Zwartkop 2 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 19 exemplaren, 9 soorten, 6:30 uren

maandag 15 september 2014

Vrijdag 12 September Vlieland : de laatste vangochtend...

Afgelopen nacht zijn we voor het eerst deze periode in de gelegenheid geweest om het lokgeluid gedurende de nacht te laten spelen. Het was een uitgelezen geschikte nacht voor vogeltrek en ook de vogeltrekradar gaf goede metingen weer. Bij de geluidstrack die we deze nachtelijke uren hebben kunnen spelen zat ook een stukje zang van de roodborst in. Één van de soorten die dit jaar net als de heggenmus extreem vroeg uit Scandinavië en/of Oost-Europa lijkt te vertrekken want we hoorden afgelopen weken iedere ochtend al uitgebreid getik van invallende roodborsten. Bovendien zijn langs de Nederlandse westkust al opmerkelijke aantallen van deze soort gevangen en is er in Noord-Frankrijk zelfs al een roodborst gecontroleerd met een Stockholm-ring. Dan weet je wel genoeg hoe de trek van die soort er voor staat.
De eerste ronde langs de netten wees ons direct op een verstandig besluit, overwegend roodborsten en zwartkoppen bevolkten de netten.
Meteen vanaf de eerste ronde kreeg ik hulp van Leon Kelder die op het eiland is gearriveerd om in het komende weekend deel te nemen aan de integrale wadvogeltelling. Dat kwam handig uit want met zo'n 50 vogels in de eerste ronde is het altijd goed om met z'n drieën te zijn. De roodborsten werden in de netten goed aangevuld met zwartkoppen, maar eerlijk gezegd had ik daar meer exemplaren van verwacht. Tussen die eerste zwartkoppen zat een exemplaar met een overduidelijk afwijkende vleugel, heel kort en een korte handpenprojectie, wellicht één van de groep vogels van zuidoostelijke origine. meer nog dan de zwartkoppen was het opvallend dat er opnieuw meer tuinfluiters gevangen werden.
In de eerste ronde zat er ook meteen weer een waterral in één van de inloopkooien. De vogel had een ring aan de rechter tarsus en kon dus niet door mij geringd zijn. Het bleek dan ook een hier geringde en inmiddels adulte vogel uit het seizoen 2013 te zijn. Leuk, een erg plaatstrouwe lokale vogel of al op reis en aangekomen in het overwinteringsgebied? Dat laatste zou maar zo kunnen want hij moet vorig jaar aan het eind van het seizoen in November pas geringd zijn.
In de tweede ronde vingen we weer eens een sperwergrasmus, inmiddels de 10e van het seizoen voor het vogelringstation, en dat nog wel, ik zeg het wederom, met beperkt geluid. Tegen een uur of negen nam ook het aantal gekraagde roodstaarten toe, ook van die soort was duidelijk een nieuwe groep op het eiland aangekomen, net zoals ook de tapuiten zich ineens weer in grotere aantallen lieten zien.
Net zo snel als de vogels verschenen liepen na 10 uur de vangsten terug. Inmiddels was dan ook de zon meer en meer vertegenwoordigd en dat betekent dus veel zichtbare netten. Hanneke ging al vroegtijdig terug naar ons verblijfadres om op te ruimen want we moeten het huisje de zwaluw vandaag helaas verlaten ivm het wadvogeltelweekend.

Om 12 uur ruim ik de boel ook op en sluit de netten. Onze Septemberperiode zit er al weer op. We mogen uiterst tevreden terugkijken op het feit dat we alle dagen in deze periode hebben kunnen vangen en er geen vangdag door slecht weer heeft hoeven uitvallen. Domper was vanzelfsprekend de beperkte mogelijkheid voor gebruik van geluid. Hierdoor hebben we veel van de doortrekpiek van boompieper en heggenmus moeten missen, twee soorten die je echt met geluid naar je vangplek moet lokken, vooral de vinkenbaan moet dan zijn werk doen. Volgend jaar beter hopen we maar, maar het blijft ieder jaar kwetsbaar op een plek waar we geen beschikking over aansluiting op het lichtnet hebben. Eind Oktober keren we terug naar de Vinkenbaan, voor nu wensen wij onze opvolger Hans van Heijningen succes voor zijn ringweek.Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
------------------------------------------------------------

Waterral - / 1
Kleine Karekiet 6 / -
Graspieper 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Winterkoning - / 2
Grasmus 1 / -
Heggenmus 1 / -
Tuinfluiter 19 / 2
Roodborst 27 / 1
Zwartkop 39 / -
Gekraagde Roodstaart 6 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Paapje 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Merel 1 / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 3 / -
Vink 1 / -
-------------------------------------------------------------
Totaal: 120 exemplaren, 20 soorten, 5:30 uren

donderdag 11 september 2014

Vlieland : de herfst terug de koelkast in.

Afgelopen nacht was weliswaar een nacht met toch nog steeds doorstaande wind, maar de vogeltrekradar gaf eindelijk eens serieuze trek. Zie hieronder de grafiek zoals de metingen op de website van het Flysafe bird avoidance model worden weergegeven.


Het bleef echter aanvankelijk wederom erg rustig. De eerste ronde slchts 5 vogeltjes in de volledige opstelling, de tweede ronde zelfs maar 4. Maar net als de gehele afgelopen week werd het weer een 'druppeldag' waarop het met mindere aantallen toch de hele dag een beetje gelijkmatig blijft doorlopen. Vanaf een uur of 9 verschenen er vooral opvallend veel gekraagde roodstaarten en bonte vliegenvangers op de baan en zagen we ook meer en meer tapuiten. In de lucht goede aankomst van heggenmussen maar die gingen stevig door en kwamen niet naar de grond. Zo ook voor het eerst dit seizoen pas goede trek van graspiepers.
Helaas bleef de wind met 5 bft uit het Noordoosten flink doorstaan en dat zorgt hier toch voor een flinke terugval in de vangsten terwijl er voldoende vogels op het eiland zitten.
Het werd een heerlijke zonnige dag, de herfst die we dus al beleefd hebben kon vandaag in ieder geval nog weer eventjes de koelkast in.


Foto : Sperwergrasmus (Sylvia nisoria), eerste kalenderjaar. we zitten nu op 9 exemplaren voor dit seizoen.


Foto: En weer verlaat een geringde vogel de ringhut door onze nieuwe 'lanceerbuis'.


Foto: Reparatie van de lekkende vijver op het slag, Carl's voetenbad werkt weer.Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------------

Heggenmus 1 / -
Tuinfluiter 4 / 1
Roodborst 4 / 1
Zwartkop 5 / 2
Gekraagde Roodstaart 9 / -
Tjiftjaf 2 / -
Tapuit 3 / -
Fitis 7 / -
Rietzanger 1 / -
Goudhaantje 3 / -
Kleine Karekiet 10 / 3
Bonte Vliegenvanger 3 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / -
------------------------------------------------------
Totaal: 62 exemplaren, 15 soorten, 8:00 uren.

woensdag 10 september 2014

Vlieland :kleinschalige aankomst...

Het wordt saai, maar we hadden min of meer weer een herhaling van zetten. De wind in de zelfde onhandige hoek, weinig beweging op de vogeltrekradar en op de ringbaan.... Toch gaf het eerste rondje een sprankje hoop want er hingen ineens een paar kleine karekieten, rietzangers en een sprinkhaanzanger in de netten bij het geluid. Het zakte vanaf de derde ronde echter net zo hard weer in als de hele voorgaande week. Een grote groep spreeuwen hield zich enige tijd op in de struiken naast de netten en zorgden daarmee voor enige spanning. Maar goed, je komt dan weer in de situatie terecht dat je ronduit verbaasd bent dat al die bewegingen maar drie spreeuwen in de netten hebben opgeleverd waarvan er dan ook nog 2 ontsnappen voordat je er 1 uit het net hebt gehaald.... We hebben dus nog weer een aantal werkzaamheden aan de baan kunnen verrichten. Vanmorgen zaten er wel ineens weer leuke aantallen bonte vliegenvangers in de polder, we vingen er nog 7 van. Tijdens het sluiten van de netten sprong er precies op de plek waar gisteren de beflijster werd gevangen nog een sperwer-vrouw uit het net en we hebben nog kunnen genieten van een gigantische wolk wintertalingen die met zeker meer dan 10.000 tegelijk van hoog kantelend de landing inzetten op het Posthuyswad achter de 4e Kroonspolder. Wat een enorm imposant gezicht is dat toch altijd weer.... Met een enorme snelheid, als waren het steentjes, kantelen de eenden naar beneden. Een wonder dat ze nog op tijd weten af te remmen ook nog. Bij terugkomst op de Zwaluw nog een andere waarneming : een kwartel sprong op uit het zandige randje van het zandpad dat naar de zwaluw leidt. Niet zo'n gekke plek met die enorme vergrassing die zich hier heeft ontwikkeld.


Foto: licht aan het eind van de tunnel?

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Boompieper 1 / -
Zwartkop 3 / 2
Winterkoning - / 1
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 3 / -
Fitis 4 / -
Roodborst 3 / -
Bonte Vliegenvanger 7 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 4 / -
Vink 1 / -
Kleine Karekiet 5 / 1
Kneu 1 / -
Tuinfluiter 2 / 2
--------------------------------------------------------
Totaal: 45 exemplaren, 15 soorten, 6:45 uren.

dinsdag 9 september 2014

Vlieland : help het wordt al herfst.... Beflijster !

Voor het eerst in deze periode was de polderweg tijdens het naar de baan fietsen een klein beetje nat. Het was zwaar bewolkt maar toch was het schijnsel van de volle maan zo sterk dat je geen zaklamp nodig had om te zien wat je deed of waar je was.
Alle netten stonden op tijd weer open, ondanks de wind die toch stevig doorstond met een kracht van 4 bft was het mogelijk om alles wel gewoon open te zetten. Wat dat betreft zat de wind voor onze vinkenbaan in de juiste hoek. Er was vanmorgen wederom niets te zien of te horen dat op enigerlei wijze deed denken aan trek. Kortom, het werd een herhaling van zetten ten opzichte van de afgelopen dagen. 4 vogels in de eerste ronde en 5 in de tweede. Tijdens die tweede ronde sprong er uit de struiken naast het paadje luid schetterend een lijster voor ons uit. Het geluid deed meteen een belletje rinkelen, maar in een fractie van een seconde ging ook meteen door mijn hoofd: "maar nu toch nog niet?" Maar toch wel !!! vlak voor ons sprong en beflijster in het net. Een sprintje was niet eens nodig en even later stond ik met een eerstejaars beflijster-man in de handen. Dat is voor VRS Vlieland de vroegste najaarsvangst in het jaar van deze soort. Normaal gesproken worden de eersten hier gevangen na circa 20 September of nog later. We kunnen dus wel atellen dat de herfst nu toch echt is begonnen....


Foto's : Beflijster (Turdus torquatus), eerste kalenderjaar man.

Tijdens het wachten voor de volgende ronde landde er ineens een boomvalk in het hout. Een eerstejaars vogel die er een beetje mottig uitzag en bij nadere beschouwing zagen we dat de complete toppen van alle staartpennen waren afgebroken. Dat gaf de vogel een merkwaardig silhouet met zo'n korte staart. Hij zat helaas te kort in het hout om er een foto van te maken.

Verder verliep de vangdag heel erg vlak met af en toe een paar vogels per ronde. Daarbij nog even een kleine opleving waarbij ineens bonte vliegenvangers in het terrein zaten. Daarvan vingen we er toch nog 4. Door de rust met de vangsten hebben we nog alle tijd gehad om op de baan nog wat werkzaamheden te verrichten, vooral fijnafstemming van de rallenkooien nemen daarvoor nogal wat tijd in beslag. Om 15 uur waren de netten weer gesloten en fietsten we samen met Maaike en Anne, twee muzikanten die we vorig jaar hebben leren kennen tijdens het popfestival 'into the great wide open' terug naar de zwaluw voor een lekkere pot thee en verhalen over de Wadden en muziek.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------------

Boompieper 1 / -
Tuinfluiter - / 3
Winterkoning - / 1
Zwartkop 3 / -
Heggenmus 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 1 / 1
Fitis 3 / -
Beflijster* 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 4 / -
Rietzanger 5 / -
Spreeuw 2 / 1
Kleine Karekiet 3 / 1
Groenling 1 / -
Grasmus 1 / -
Kneu 1 / -
--------------------------------------------------------
Totaal: 37 exemplaren, 18 soorten, 7:30 uren.

maandag 8 september 2014

Vlieland : ringen in een bijna leeg duin.

De dag begon met een fietstocht onder een prachtige sterrenhemel en een laag staande volle maan. Op de vinkenbaan aangekomen leek het alsof ik niet alleen op de baan was. Regelmatig kreeg ik het gevoel alsof er iemand met een zaklamp aan het bijschijnen was.
In de struiken was het weer heel stil, wederom een ritselindex nul komma nul dus. Maar ja, dat is niet zo heel gek als we geen nachtgeluid draaien.... Al tijdens het openschuiven van de netten zie ik de maan steeds meer oranje worden en langzaam maar zeker achter het dak van één van de gebouwen van het cavalerie-schietkamp zakken.
Even later loop ik de eerste ronde en dan zit er meteen een waterral in één van de twee kooien. Verder slechts 3 andere vogels. De volgende ronde is zoals te verwachten beter, maar geeft meteen ook duidelijk aan hoe de zaken er voor staan, het zal geen beste vangsessie worden.... Bij die tweede ronde hangen in 1 kort net langs de dijk 2 vogels, een zwartkop met een Belgische ring en daarnaast een ongeringde sperwergrasmus. Een mooi exemplaar (haast vanzelfsprekend een eerstejaars vogel) want bij deze vogel begint de iris al wat te verkleuren en de vogel is ook al iets meer contrastrijk getekend. De zwartkop blijkt een paar dagen geleden door ons al eerder te zijn gevangen.Foto: Sperwergrasmus (Sylvia nisoria), een eerstejaars vogel maar al wel met een beginnend naar geel verkleurende iris.

We constateren dat het eiland de afgelopen nacht alleen maar verder is leeggelopen en dat we wederom een dag beleven met waarschijnlijk hoofdzakelijk achtergebleven vogels die inmiddels al rondscharreldend onze netten kruisen. Ook is het duidelijk dat er vandaag veel minder spreeuwen rondvliegen, dat waren er afgelopen week 10.000-en en daar is nog maar een schijntje van over. We vangen er nog wel een paar, allen weer juveniele vogels. Ook zien we veel minder zwaluwen. De volgende fase van de najaarstrek is duidelijk begonnen.


Foto: Één van de spreeuwen wist een gaatje in een bewaarzakje verder open te peuteren maar werkte zich vervolgens vast. Gevalletje van bindingsangst en geen zin in een ring?

Verder druppelt het iedere ronde een beetje in gelijke aantallen door. Vandaag beginnen de piepertjes pas echt voor het eerst te reageren op geluid en willen ze af en toe wel even in het hout komen kijken. Vooral boompiepers laten zich vaak zien en horen en als we op een gegeven ogenblik een kop koffie zitten te drinken ontdek ik ineens nietsvermoedend dat er zomaar 2 boompiepers op het slag lopen.... Til !... en beide vogels kunnen even later geringd een rondje voor ons aan het werk als lokker. Dat werkt en even later vangen we een derde exemplaar. Daar bleef het echter bij want er kwamen geen vogels meer overvliegen.


Foto: het vinkenbaantje had vandaag weer aantrekkingskracht en dan vooral vanwege het vijvertje op het slag.

De wind was vanmorgen vroeg al Noordwest 3 bft en haalt rond het middaguur aan tot 5 bft. Dit zorgt er in combinatie met het nog verder terugvallen van de vangsten voor dat we besluiten om vandaag nog maar iets vroeger te gaan sluiten. Om 13 uur kunnen we terugfietsen naar de Zwaluw.


Foto: rups van de Donsvlinder (Euproctis similis).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Grasmus 1 / -
Boompieper 3 / -
Tuinfluiter 1 / 3
Roodborst 2 / 1
Zwartkop 9 / 1
Witgesterde Blauwborst - / 1
Tjiftjaf 4 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Fitis 3 / 1
Rietzanger 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Kleine Karekiet 2 / 1
Pimpelmees - / 1
Sperwergrasmus 1 / -
Spreeuw 8 / -
Braamsluiper 1 / -
Rietgors - / 1
------------------------------------------------------
Totaal: 51 exemplaren, 18 soorten, 6:15 uren.