woensdag 7 september 2016

Vlieland 5 September 2016 : leven in de brouwerij.

Weet u wat nou het probleem is van een dag niet vangen door slecht weer? Dat je aan je bed gewend raakt..... Vanmorgen hebben we ons dus verslapen! Dus aan alle werkvolk in de Kroon'spolder : die zwarte streep die u vanmorgen om 06:30 uur over de polder zag gaan... dat was geen vliegtuig... het was geen auto... het waren 2 jakkerende ringers.
Op de baan aangekomen hebben we snel alle netten opengeschoven (het lokgeluid stond al aan op tijdschakelaar) en kwamen meteen al met de eerste vogels terug in de ringhut.
Het werd snel duidelijk dat er een omwenteling in de vogelbestanden op het eiland had plaatsgevonden. Geen superaantallen, maar het was overduidelijk dat er nieuwe aankomst was. Achter elkaar begonnen vanaf een uur of 9 in de ochtend soorten als boerenzwaluw, gekraagde roodstaart, bonte Vliegenvanger en fitis te verschijnen. Het hield ons lekker bezig.
Ook het slagnet deed zijn werk vandaag goed. Het beschutte tuintje verleidde regelmatig een fitis of gekraagde roodstaart tot het bezoeken van de lokker die we op het slag hadden geposteerd. Helaas werd er echter nogal eens een vogel gemist omdat hij/zij al één van de inmiddels vele gaten in het slagnet wist te vinden voordat één van ons arriveerde....

Bij de nieuw geringde vogels zaten vooral bij de kleine karekieten en tuinfluiters voor het eerst deze periode exemplaren bij die letterlijk moddervet genoemd kunnen worden.
Ik noem maar karekieten die het vet nog op het borstbeen en vliegspier hebben liggen en daardoor een gewicht van > 15 gram hebben bereikt. Bij tuinfluiters hetzelfde verhaal, een exemplaar van 23,3 gram.

Vandaag werd ook de eerste tapuit van het seizoen gevangen, de soort waarmee ik een bijdrage mag leveren aan het dit jaar gestarte zoönosenproject van het Vogeltrekstation en de Erasmus-universiteit. De eerste sample voor deze soort is dus binnen.

En vanmiddag een leuk toppertje bij de vangsten... er hing een draaihals in het zogenaamde 'dijknetje'. De vogel had kennelijk op insecten (waarschijnlijk mieren) zitten foerageren op het puinpad. Wat blijven het toch iedere keer verbazingwekkende vogels.


Foto: Draaihals (Jynx torquilla).

en om het helemaal compleet te maken vingen we nog een roodmus terug die door collegaringer Peter van Horsen alhier geringd was op 29 augustus. De juveniele vogel bleek nog niet echt goed geleerd te hebben om het juiste voedsel te verzamelen want in de verstreken dagen was ie bijna 2 gram afgevallen. Zo op het oog leek de vogel echter nog in prima conditie te verkeren.

Foto: Roodmus (Carpodacus Erythrinus).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Draaihals 1 / -
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst 3 / -
Fitis 21 / 1
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Gekraagde Roodstaart 8 / -
Rietzanger 3 / 1
Roodborsttapuit 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 4
Tapuit 1 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 6 / -
Boompieper 2 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Roodmus * - / 1
Braamsluiper 2 / 1
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / 3
----------------------------------------------

Totaal: 90 exemplaren, 21 soorten, 10:00 uren.

maandag 5 september 2016

Vlieland 3 September 2016 : na zonneschijn komt regen...

Bij vertrek naar de vinkenbaan bemerkten we dat het vannacht een beetje had geregend. De wind was inmiddels iets afgezwakt, maar om de hoek van het Posthuys bleek toch nog wel een lekkere bries te staan. Bij het openschuiven van de netten was wederom niets te merken van ook maar iets met veren. Kortom: ritselindex wederom nul komma nul. Het werd dus weer een dagje sprokkelen met rondjes variërend van 4 tot 8 vogels. Daarbij gewoon the usual suspects voor deze tijd van het seizoen met vandaag ook een paar nieuwe weeksoorten als koolmees, vink en merel. De koolmezen betrof 3 exemplaren uit een groepje van 4 die zo ineens opdoken in het hout. Eventjes geluid afspelen zorgde er voor dat 3 van de 4 vogels even later keurig bij de luidspreker in het net hingen. Van deze 3 jonge vogels droeg er zoals te verwachten 1 een ring uit het project van het NIOO, maar de andere 2 waren ongeringd. Er zal dus waarschijnlijk wel weer een nestje in deze hoek van het eiland gemist zijn. We hoorden vandaag ook een klein aantal baardmannetjes in het riet, vangen was er echter niet bij. Verder constateerden we dat de bewegingen van graspiepers die we gisteren waargenomen hadden vandaag al weer verstomd waren. In de polder was wel duidelijk te merken dat het aantal witte kwikstaarten was toegenomen, maar dat is ook niet zo gek als je constateert dat de plassen in de derde polder die gisteren door een hoge vloed weer even nat waren nu weer compleet droog staanen dus weer heel wat bodemleven bereikbaar gemaakt hebben.


Foto: Sprinkhaanzanger (Locustella Naevia) bruine morph.

Tijdens het lopen van één van de laatste rondjes zagen we nog een waterral van onder het mistnet opspringen en wegvliegen. Om 14:30 uur besloten we na enig onderhoudswerk in de opstelling te hebben verricht dat het wel welletjes was voor vandaag en hebben we onder een zonbeschenen hemel de netten gesloten. Snel daarna schoof er dikke bewolking voor de zon en vlak nadat we op de Zwaluw arriveerden begon het lichtjes maar gestaag te regenen. Morgen is er weer een dag. Is er morgen weer een dag? Nou, in ieder geval niet een vangdag, want er is een regendag voorspeld met een prognose van 15 mm neerslag en ook nog eens harde wind. Dat wordt dus slaap inhalen.....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Koolmees 2 / 1
Grasmus 1 / -
Fitis 7 / -
Winterkoning - / 3
Tjiftjaf 3 / -
Merel 1 / -
Rietzanger 5 / -
Roodborst 1 / -
Kleine Karekiet 2 / 2
Heggenmus 3 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Vink 1 / -
Zwartkop 6 / -
Rietgors 2 / -
Tuinfluiter 3 / 2
--------------------------------------------
Totaal: 46 exemplaren, 15 soorten, 8:15 uren

vrijdag 2 september 2016

Vlieland 2 September 2016 : verrek, alleen vertrek !

Bij vertrek vanaf huisje de Zwaluw waren we nog even in de gelegenheid om te genieten van de overdonderend rijkbedeelde sterrenhemel. Nadat we kromgebogen over het stuur de weg naar de vinkenbaan tegen de wind in hadden weten te bedwingen en we alle mistnetten opengezet hadden was er ook nog even tijd voor ochtendrood aan de oostelijke horizon, maar daarna schoof het gordijn van bewolking al snel voor de prachtige coulissen van de Kroonspolders.
De wind draaide vervolgens iets verder door naar de zuidelijke hoek en zou daarna al snel gaan aanwakkeren naar een meer vlagerige wind rond het middag-uur.
We hadden tijdens het openen van de netten weer te maken met een ritsel-index in de struiken van 0,0 en de vogeltrekradar gaaf ook aan dat er aan het begin van de nacht voor Noord-Nederland sprake was geweest van wegtrek, maar dat er daarna vanuit het Noorden danwel Oosten geen nieuwe aanvoer had plaatsgevonden. Kortom : rust op het eiland. De eerste ronde leverde alleen een drietal zwartkoppen op en ook daarna was het maar heel beperkt met de vangsten. Ook bij de zichtbare dagtrek viel het flink tegen, al zagen we opmerkelijk genoeg tegen een uur of 8 ineens 4 merels gelijktijdig op een meter of 30 hoor over de opstelling komen vliegen en in pal zuidelijke richting onverstoorbaar doorvliegen richting Texel. Dat is wel erg vroeg voor mereltrek ! In de loop van de ochtend kwam er nog wat trek van boerenzwaluwen op gang en begonnen er wat groepjes graspieper in beweging te komen. Aan het eind van de ochtend vingen we daaruit nog 4 exemplaren waarvan 3 stuks achter elkaar op het slag. In het hout nam ook nog even een kneu plaats die na een minuut of 10 geduldig wachten toch ineens het slag op dook en vervolgens gevangen kon worden. Onze tweede kneu op onze tweede dag, en de tweede adult.
Verder heeft er nog tot 2 maal toe een Turkse tortel in het hout gezeten, zelfs nog een keertje meekoerend met het lokgeluid, maar deze vogel wist de verleidingen van diverse lokmiddelen op het slag te weerstaan en bezorgde ons daarmee dus niet een nieuwe baansoort op de ringlijst van ringgroep 3e KP.
Rond een uur of 2 was de wind inmiddels dusdanig toegenomen dat we besloten om de brui er aan te geven en de netten te sluiten. Helaas was het toen inmiddels met de graspiepertrek ook helemaal over, dus ook het slag kon worden opgeruimd. Met een stevige wind in de rug fietsten we in amper 10 minuten terug naar de Zwaluw in de hoop dat het morgen nog maar weer een beetje mag meezitten met het weer; het is echter goed voelbaar dat de voorspelde weersomslag er aan zit te komen.


Afbeelding: de registratie van de nachttrek (zwart) of liever gezegd wegtrek op the Flysafe Bird Avoidance Model.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Fitis 5 / 1
Grasmus 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Winterkoning - / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Sprinkhaanzanger 1 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 14 / 1
Graspieper 4 / -
Tuinfluiter 4 / -
Kneu 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 38 exemplaren, 12 soorten, 8:30 uren

Vlieland 1 September 2016 : door het gaatje...

Gisteren met een boordevolle trein en bijna boordevolle boot aangekomen op het eiland en eerst maar eens even goed wat aan proviand ingeslagen om in ieder geval tot na het weekend er goed doorvoed tegenaan te kunnen gaan op de Vinkenbaan. YES ! Mijn jaarlijkse CES-periode op dit helaas vaak zo windrijke maar wonderschone eiland in de Waddenzee. Helaas sinds we een huisdier hebben die we nergens kunnen huisvesten noodgedwongen zonder Hanneke.
Afgelopen nacht wat het weer stikdonker op dit deel van het eiland en was de hemel weer overgoten met sterren in een ontzettend mooi zichtbare Melkweg. De wind was helaas niet helemaal gaan liggen dus we moesten toch wel even wat stevig doortrappen om in het holst van de nacht op de Vinkenbaan aan te komen. Na het openzetten van de 250 meter mistnet en het klaarleggen van het slagnet was er nog even tijd over om te genieten van prachtig opgloeiend ochtendrood. Helaas werden we daarbij, net als afgelopen nacht in ons huisje, vergezeld van honderdduizenden muggen. Het is amper te geloven, maar rond de ringhut werd het geluid van de lokzang bijna overstemd door het gezoem van deze enorme aantallen muggen. Deze aantallen heb ik hier sinds mijn eerste seizoen op de Vinkenbaan (in 1998) nog niet eerder meegemaakt. Het ligt voor de hand dat de muggen zich zo enorm hebben kunnen vermenigvuldigen door de aanzienlijke regenval van begin Augustus, gevolgd door de toch nog lekker warme nazomer die daarop volgde...We beleefden vandaag een mooie eerste vangdag met de vangsten grotendeels mooi verspreid over de gehele ochtend. De middag werd vooral gebruikt om in de vangopstelling nog het nodige onderhoud en puntjes op de i te zetten. Met de harde wind van begin deze week was er bijvoorbeeld het nodige riet over de recent uit-gemaaide looppaadjes heen gewaaid en dat moet dan dus wel even opgeruimd worden...
Op deze eerste dag hebben we zowaar meteen het slagnet kunnen gebruiken. De paar piepers die werden waargenomen wilden tegen alle verwachting in toch naar beneden komen en namen meermalen hun positie op het slag in. De eerste boompieper die door peter werd geslagen verliet het net echter weer even snel want de vogel wist in een fractie van een seconde al één van de diverse gaten in het net te vinden. Het was maar goed dat andere mensen onze verbaasde blikken niet hebben gezien. In synchrone beweging draaiden onze nekken dezelfde kant op en keken we de vogel na... en zo geschiedde helaas een paar maal vandaag. Het wordt toch echt wel de hoogste tijd dat we gelegenheid krijgen om de slagnetten te vervangen want er zitten nog maar een paar mazen tussen de gaten.......
Voorts hebben we nog 4 bezoekers voor de excursie van vandaag mogen ontvangen; één echtpaar heeft een ringstreng gesponsord en is nu in gespannen afwachting of 1 of wellicht meer ringen van die streng ergens teruggemeld zullen worden.


Foto : Parnassia (Parnassia palustris).

zichtbare trek was er vandaag niet zo heel veel, in e ochtend was er enige beweging van af en toe een klein groepje passerende boerenzwaluwen (in zowel oostelijke als zuidwestelijke richting... en na het middag-uur werden met regelmaat overtrekkende buizerden en kiekendieven waargenomen. We hebben nog niets vernomen van de Ortolanen die inmiddels uit meerdere provincies in het land gemeld worden. Ook op Vlieland schijnen er exemplaren gezien te zijn.

We wachten maar eens af of we er nog eentje van kunnen ringen, het zou er voor mij wel weer een eerste in diverse jaren zijn.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen ) :
---------------------------------------------

Pimpelmees * - / 1
Zanglijster 1 / -
Fitis 11 / -
Roodborst 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / 1
Rietzanger 2 / 2
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Kleine Karekiet 4 / 4
Heggenmus 2 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Graspieper 1 / -
Zwartkop 24 / -
Boompieper 1 / -
Tuinfluiter 8 / 1
Groenling 2 / -
Braamsluiper 1 / 1
Kneu * 1 / -
Grasmus 3 / -
Rietgors 1 / -
Winterkoning 1 / 2
---------------------------------------------
Totaal: 83 exemplaren, 21 soorten, 12:00 uren

zaterdag 30 juli 2016

Schiermonnikoog 29 Juli 2016 : kelderende vangsten.

De eerste ronde werd gelopen onder dreiging van een zware wolkenlucht en het vooruitzicht van een radarbeeld met een naderend regengebied zo groot als de provincie Utrecht. De ronde leverde slechts 1 terugvangst op, maar wel een leuke. In het grofmazige net tussen sectie 5 en 6 hing een Houtsnip met een ring die ik tot op de dag en rondetijd nauwkeurig 2 jaar geleden had aangelegd…. Da's sterk ! De volgende ronde werd nog net gelopen voor aanvang van de lichte regen en leverde 2 nieuwe winterkoningen, een Boerenzwaluw en een terugvangst van een Grasmus op. Het natte pak dat het tevens opleverde benoem ik maar niet… De lichte regen ging na de derde ronde over in zwaardere gestage regen en dat zorgde voor toch zomaar ineens 5,5 mm regen in de meter. Daarna bleef het uiterst rustig met de vangsten, rondjes van steeds 1 vogel waren meermalen ons deel.
In de pony-weide zien we een bonte vliegenvanger en aan het eind van sectie 8 vliegt een geelgors roepend uit de bosrand het Groenglop op. Voor het gebouw houdt de IJsvogel zich weer regelmatig op bij de nieuwe sloot. Tijdens één van de rondes langs de netten zag Hanneke vandaag nog een blauwe of bruine kiekendief tussen de netten van sectie 6 heen en weer laveren. Alsof ie nu al precies wist hoe die dat doen moest...
Ardie kwam nog even buurten voordat hij met vakantie vertrekt. We lopen samen een rondje langs de netten en Ardie concludeert dat het niet echt nat is in het terrein.
Dat zou dra veranderen….
Ardie is nog niet een uur weg of er komt een bui het eiland op die zich boven het eiland tot een veel zwaardere begint te ontwikkelen dan was verwacht. Een drie kwartier later zitten we met 35,5 mm in de regenmeter, gutst het water van het dak af en spoelt het naast het gebouw de nieuwe sloot in die we in korte tijd zien stijgen.

Foto: de regenpijpen kunnen het even niet aan...


Foto: bij gebrek aan een bezem die nog compleet is moet je dan toch maar je rug opofferen.

Aan de overkant van de weg begint men drukker met trekkers te rijden dan we gewend zijn. Een snel wandelingetje nar de Kooiweg laat het bekende tafereel zien dat we maar al te goed van TV kennen, door diepe plassen fietsende kindertjes. Het hele erf van de Duinhoeve staat blank en op de camping worden tenten en kleding uitgewrongen. Het peil in de Glopsloot is enkele uren later met zo'n 25 cm gestegen en de netten van sectie 6 staan bijna allemaal in het water. Ik trek voor de derde maal vandaag droge kleren aan en begin aan de volgende vogelloze ronde.
In de avonduren hebben we pas weer een opleving met een slaaprondje van ongeveer net zoveel vogels als we tot dan toe voor vandaag op de lijst hadden staan. Het is alsof de vogels het weer vanmorgen al zagen aankomen en zich maar mooi gedeisd hielden.
De Ruggestreeppadden echter… die waren in de late avonduren maar wat blij met de enorme hoeveelheid water in het Glop. Voor het eerst deze week lieten ze zich luidkeels horen.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Boerenzwaluw 1 / 0
Fitis 4 / 1
Grasmus 0 / 1
Groenling 1 / 0
Heggemus 2 / 2
Houtsnip 1 / 1
Merel 1 / 1
Roodborst 0 / 1
Tjiftjaf 0 / 2
Winterkoning 2 / 1
witgesterde Blauwborst 0 / 1
Witte Kwikstaart 1 / 0
Zanglijster 0 / 1
--------------------------------------------
Totaal 13 nieuw geringde vogels en
12 terugvangsten = 25 vogels.


donderdag 28 juli 2016

Schiermonnikoog 28 Juli 2016 : een houtsnip op de kop ge....

We begonnen vandaag wederom met een heerlijk rustige ochtend…. Veel tepietende Scholeksters in de polder en de lucht vol meeuwen die naar zee trokken. Te rustig op het vangstfront kunnen we echter wel stellen.
Amper enige ritselindex in de struiken en derhalve in de eerste ronde ook slechts 7 vogels in de netten. Wel weer zware dauw op de netten, vooral in het achterste deel van de opstelling. Het enige kleine zuchtje wind dat er af en toe even stond kwam pal uit het oosten maar dat zou de hele dag nihil blijven.
De drukte die enkele witte kwikstaarten de afgelopen dagen rond de netten van sectie 5 maakten werd vandaag meteen in de eerste ronde verklaard. Er hing een erg jong exemplaar van deze soort in de vrijstaande netten. De eerste ronde werd overigens ondanks het gebrek aan aantallen vogels toch nog een enerverende… ik maakte iets mee wat ik nog nooit eerder met vogels heb beleefd… U kent het fenomeen wel dat mannen voor het doen van een kleine boodschap in het veld altijd een boom opzoeken? Nou deze man had daar in dit geval geen tijd meer voor en besloot om halverwege de opstelling maar even de struiken op te zoeken. Na een zucht van verlichting te hebben geslaakt spatte ineens met wild gefladder een houtsnip op, precies vanaf de plek waar ik…. Juist ja, een houtsnip op z'n kop ge…

De hele dag druppelde ( ! ) door met rondjes van gemiddeld een stuk of 6 vogels. Op volkomen onverklaarbare wijze was het op deze 2e volledige vangdag al helemaal over met de aantallen vogels. Het was en bleef erg leeg in het Glop. Collega-ringer Kees Oosterbeek is op bezoek geweest en heeft het veldlaboratorium en omgeving ontdaan van vele vangspullen van de Calidris-steltloperringgroep. De nachten worden weer donkerder en dus nadert hun 1e zomerse vangperiode met rasse schreden. Verder vanmiddag nog even bezoek gehad van mensen die enkele jaren geleden hier gegevens verzameld hadden voor een artikel over vogeltrek in het Reformatorisch dagblad. Ze hebben zich wederom vermaakt en vele foto's van enkele gevangen vogels kunnen nemen. Aan het eind van de middag naderen er weer enkele buien vanuit het westen. Dat wordt dus weer enige tijd extra rondes lopen.
Tijdens die regenperiode hangt de lucht ineens weer helemaal tjokkievol met mierende meeuwen, werkeleijk een paar duizend doen zich tegoed aan de vele insecten die kennelijk voor de naderende regen zijn uitgestuwd.

's avonds passeert er een veel groter regengebied, maar dat raakt Schiermonnikoog amper, rond het eiland Borken komen ze er echter beduidend minder genadig vanaf… In de voorlaatste ronde hebben we nog een kleine opleving van slapers met wederom een jonge witte kwikstaart. De uilenronde levert voor 12 uur niks op.

Dagtotaal : (nieuw geringd / teruggevangen ) :
----------------------------------------------

Blauwborst - / 1
Braamsluiper - / 1
Fitis 10 / 4
Grasmus 2 / 1
Graspieper 1 / -
Heggemus 1 / 3
Kleine barmsijs 1 / 1
Kleine karekiet - / 5
Koolmees 2 / -
Merel 3 / -
Pimpelmees 4 / -
Rietgors 1 / -
Roodborst 2 / 9
Tjiftjaf 5 / 5
Tuinfluiter 2 / -
Vink 4 / 1
Winterkoning 7 / 4
Witte kwikstaart 2 / -
Zwartkop - / 1
---------------------------------------------
Totaal: 47 nieuw geringd en 36
teruggevangen = 83 vogels.

Schiermonnikoog 27 Juli 2016 : de eerste najaarsdag...

De eerste volledige dag van licht tot donker & met de volledige netopstelling inclusief de grofmazige netten. Er is weer stevig gesnoeid , gemaaid en geharkt in de afgelopen dagen, maar de opstelling staat met de volledige 600 meter. We zijn klaar voor het 26e seizoen en ik voor mijn 25e hier in het Groene Glop...
Net als op de laatste CES-dag wederom een heel erg rustige en stille ochtend, maar de struiken en het gras dropen wel van de dauw. De eerste ronder begon aanvankelijk erg rustig maar, zoals je dan kunt hebben, hingen er op de terugweg waar je bij sectie 3 weer terugkomt inmiddels alweer nieuwe vogels. Voor het gebouw worden we al een paar dagen vermaakt met de aanwezigheid van een IJsvogel die al ongeveer een uur na plaatsen de in de oever van de nieuwe sloot gestoken stok wist te vinden en waarderen… Naast deze IJsvogel hebben we ook al een juveniele blauwe Reiger in de sloot zien paraderen. Er zit al wel wat klein leven in de sloot en we hebben vandaag ook een forse kikker van de kant zien springen. Het is wachten op Stekelbaarsjes, maar daar kon de sloot wel eens te vaak voor droogvallen.

Achteraan in de opstelling hing in de eerste ronde wederom een boerenzwaluw en bij de els die daar vol met nieuwe proppen zit doen de Groenlingen het best wel goed. Op diezelfde plek, net door de bocht, sprong uit het kantje van het pad een Houtsnip op, maar die vloog zo tactisch weg dat ie zich zelfs niet in de verderop staande netten liet invallen. Het geeft wel aan hoe droog dit terreindeel nu staat. Om even voor 7 uur in de ochtend passeert de dagelijkse trein van Spreeuwen die als een breed front dat strekt van de bunker De Wasserman tot voorbij de Heereweg. Het moet om enkele duizenden vogels gaan, al is het nog maar een schijntje van wat het in de beginjaren van het VRS (1992) nog was. We zullen er dit jaar maar heel weinig van vangen want het gras in de schapenweide staat inmiddels veel te hoog wegens het lage aantal schapen dat er dit jaar nog gegraasd heeft. Het is de bedoeling dat de schapen helemaal gaan verdwijnen en er weer pony's in ons deel van de weide komen. We hebben een deel van sectie 6 nog gesloten gehouden want daar zit pal naast de netten nog een houtduif op heel kleine jongen. In de middag hangt er een Sperwer-vrouw in het lange grofmazige net , maar op mij nog steeds niet helemaal duidelijke wijze wist de vogel toch het net te verlaten voordat ik haar goed en wel te pakken had. Waarschijnlijk toch bij één van de gaten in het net uitgekomen….

Vanaf 14 uur hebben we een paar uurtjes lichte regen gehad. Dat frontje verraste ons enigszins want de weersites gaven een prognose voor passage gedurende de nacht. Dat pakte dus even anders uit, 4 mm waren ons deel, verspreid over meerdere buien.
Bij de oudere terugvangsten vandaag een kleine Karekiet uit 2012 en een Spotvogel uit 2013. De laatstgenoemde is dit jaar nu ps voor het eerst teruggevangen en in de tussenliggende jaren altijd 1 of 2 maal in het vroege deel van het najaars-seizoen. Nadat het tegen 19 uur weer echt definitief droog was geworden liepen we nog een paar leuke avondrondes waarbij de boven het terrein rondfladderende zwaluwtjes gezelschap kregen van uit de polder vluchtende ganzen die aan de beheersalvo's poogden te ontkomen.

Dagtotaal ( Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------
Blauwborst 0 / 1
Boerenzwaluw 1 / 0
Bosrietzanger 1 / 0
Braamsluiper 3 / 0
Fitis 19 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 10 / 0
Graspieper 1 / 0
Groenling 3 / 0
Heggemus 3 / 6
Kleine barmsijs 4 / 4
Kleine karekiet 7 / 10
Koolmees 4 / 2
Merel 2 / 1
Pimpelmees 3 / 2
Rietgors 1 / 1
Roodborst 10 / 7
Spotvogel 3 / 2
Tjiftjaf 20 / 3
Tuinfluiter 2 / 0
Vink 6 / 0
Winterkoning 4 / 4
Zanglijster 1 / 2
Zwartkop 1 / 3
-----------------------------------------
Totaal: 110 nieuw geringd en 55 terugvangsten is
165 gevangen vogels.

Aantal soorten: 24