woensdag 30 juli 2014

Schiermonnikoog 28 Juli 2014 : volle kracht maar half resultaat.

Een pas gesnoeide mistnetopstelling is als een oud mens....... alles gaat hangen !

Als de regen neerdaalt. Oftewel een herhaling van zetten ten opzichte van het weerbeeld van gisteren. De regen kwam nu vroeger en hield langer aan, maar was lichter van aard maar bracht toch nog 2 mm water in de regenmeter. Dat betekent dus dat de meeste regen op het meest geschikte vangtijdstip van de dag viel. Er was dan ook weinig vogel-activiteit in het glop merkbaar. Vooral de veel mindere aanwezigheid van fitissen viel op, al zouden we er uiteindelijk samen met de tjiftjaf toch nog een leuk aantal van bij elkaar sprokkelen. De wind heeft echter toch ook wel invloed gehad op de vangsten van deze kleine soortjes, we zagen meermalen een vogel van dit formaat het net invliegen en er net zo hard weer uit rammelen. De spotvogels deden het weer goed vandaag, met 11 inclusief de terugvangsten bijna een dagrecord voor het groene glop. Ze lijken dan ook een goed broedseizoen te hebben gehad want de meeste vogels die we vangen zijn juveniel.
We hadden ze de afgelopen dagen al een paar maal bij het gebouw gehoord, maar rond het middaguur hingen er ineens 2 adulte mannen huismus in de allereerste meter van de 600 meter mistnet die we hebben staan. De vogels zullen op de nieuwe open plek naast het gebouw (waar meerdere bomen omwaaiden tijdens de oktoberstorm van 2013) wel hebben willen kijken of de bewoners nog broodkruimels uitstrooiden.


Foto: Huismus (Passer domesticus)-man adult.


Foto: langs meerdere netsecties is het momenteel net een strandwandeling.

Na de regen kwam de zonneschijn weer snel tevoorschijn en die zou de gehele dag (in tegenstelling tot grote delen van de rest van het land waar het water met bakken uit de lucht kwam) heerlijk aanwezig blijven. In de loop van de middag begon de wind echter wel aan te wakkeren en begonnen naast blaadjes ook de eerste elzenproppen van het seizoen in de netten te vallen. Gelukkig kregen we bezoek van onze webmaster Evert-Jan Rietbergen dus die kreeg de eer om de allereerste elzenproppen van onze week uit de netten te peuteren.


Foto: Elzenproppen, ringerpesters in wording.....

De wind zou later nog verder aanwakkeren en tegen de avond zitten we al op 5 tot 6 bft. De netten staan op de plekken waar dat op dit moment nodig is goed geschoord dus dat zit wel goed. Helaas drukt de wind de vangsten aanzienlijk.
In één van de avondrondes vingen we nog 2 boerenzwaluwen, daarvan stuiteren er bij vlagerige wind zoals vandaag wel eens enkele in de netten. Verder hebben we nog weer een merelnest ontdekt, ditmaal een nest met 3 eieren in de knot van een els wederom midden tussen de mistnetten op de hoek van sectie 3 en 7. De vrouw heeft een nest gebouwd van eerder dit seizoen door ons gesnoeide rietstengels en wilgentwijgen, erg grof materiaal voor een merel.


Foto: merelnest midden tussen de mistnetten aangetroffen.

Tijdens de avonduren hebben we ook nog even bezoek gehad van de jongste zoon van collega-ringer en oud VRS-ser Ben Nijeboer uit Rijssen. Erg leuk ! Hij kon ons nog vertellen dat thuis in Goor meerdere straten blank hadden gestaan door de behoorlijke waterhoeveelheden die er in korte tijd gevallen waren; en wij maar zweten tijdens onze wandelingen langs de netten door mul strandzand.

Dagtotalen ( nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Blauwborst 1 / 1
Boerenzwaluw 2 / 0
Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 6 / 5
Grasmus 2 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Groenling 2 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 1 / 2
Huismus 2 / 0
Kleine barmsijs 0 / 1
Kleine karekiet 0 / 4
Koolmees 2 / 0
Merel 1 / 0
Pimpelmees 5 / 1
Roodborst 4 / 3
Spotvogel 8 / 3
Tjiftjaf 12 / 7
Tuinfluiter 3 / 1
Vink 2 / 1
Winterkoning 4 / 7
Zwartkop 6 / 2
---------------------------------------------------------------
Totaal: 72 nieuw geringd en 37 teruggevangen = 109 vogels.

maandag 28 juli 2014

Schiermonnikoog 27 Juli 2014 ; de eerste echte herfstdag...

Nou ja, in de zin van het volgen van najaarstrek en vangen met de volledige opstelling dan..... In geen enkel opzicht deed deze dag dan ook maar iets aan herfst denken. Of het moet de plotselinge bui van een kwartier zijn die ons tussen 06:30 en 06:45 uur met 3 mm regen verraste. Totaal geen wind en langzaam aan overgaand in kleine pijpensteeltjes. Hanneke heeft snel een tussenronde gelopen en kwam nat terug toen het weer droog was. Na deze bui brak al vlot de zon door en keerde het zomerweer terug op het eiland. De vangsten verliepen vandaag prachtig gestaag verdeeld over de gehele dag met als rustigste een rondje van 3 stuks. De beste rondes vielen als vanouds wederom in de eerste vier rondes en 1 avondronde, respectievelijk vingen we op die momenten 28, 27, 25, 25 en in de avond 20 stuks. Door de regen bleef het drink- en bad-effect lang uit. Pas na het middaguur was te merken dat er in het bos meerdere vogels pal voor de poeltjes met het laatste resterende water hingen. Dat zorgde er toch voor dat de vangsten door bleven lopen. In de loop van de middag kwam er opnieuw wind opsteken nadat deze was omgedraaid van noordoost naar west. Verder weinig echt opmerkelijke zaken bij de vangsten, gewoon lekker doorwerkend veel vogels in handen gehad bestaande uit de bekende te verwachten soorten met o.a. een mooi uitgekleurde maar met zwaar gesleten kleed man kleine barmsijs die een ring droeg uit Augustus 2012 en nu voor het eerst weer werd teruggevangen.


Foto: kleine barmsijs, man adult. Mooi in een gesleten jas.


Foto: gekraagde roodstaart juveniel in volledig jeugdkleed.

Verder een heggenmus uit 2011 die in 2012 nog wel enkele malen werd teruggevangen, maar vorig jaar een bezoek aan ons achterwege liet. Zo zie je maar weer, als we niet vele jaren achtereen doorvangen hadden we maar zo kunnen concluderen dat ie wel niet meer in leven zou zijn. In één van de avondrondes vingen we 2 zanglijsters waarvan er eentje door zijn gekrijs een merel naast het net op een nestindicerende manier deed reageren. Slechts 2 stappen opzij in de vegetatie waren genoeg om het nest in een berkenknot te vinden met daarin 1 klein jong en 3 eieren die nog niet waren uitgekomen. In de avondrondes vonden we ook de verklaring voor de kleine zandkuiltjes die we iedere ronde opnieuw op dezelfde plek in het mulle duinzand van het pad aantroffen. We hadden al gedacht aan zandbadjes zoals bekend van mussen, maar nu betrapten we winterkoningen op dit gedrag. Dit was ons tot nu niet bekend, je blijft leren. Waarnemingen vandaag : sabelsprinkhaan tegen net 3 en 's avonds op diverse plekken sjirpend, sperwer-vrouw over het veldje naast het veldlab achternagezeten door tiental boerenzwaluwen, vele tientallen naaktslakken op de paden in de laatste ronde met meteen al een egel die verwoede pogingen deed om deze op te ruimen. De najaarskop is dr af !


Foto: merelnest met nog 1 klein jong van 3 dagen en eieren die vermoedelijk niet meer uitkomen.

Dagvangst (nieuw / terug ) :
--------------------------------------------------------

Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 24 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 7 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 5 / 1
Kleine barmsijs 1 / 0
Kleine karekiet 2 / 7
Koolmees 10 / 3
Merel 4 / 1
Pimpelmees 8 / 4
Rietzanger 0 / 1
Roodborst 12 / 1
Spotvogel 12 / 1
Tjiftjaf 36 / 4
Tuinfluiter 6 / 4
Vink 5 / 0
Winterkoning 16 / 6
Zanglijster 2 / 1
Zwartkop 13 / 1
----------------------------------------------------------------
Totaal: 172 nieuw geringd en 44 teruggevangen = 216 vogels.

zaterdag 26 juli 2014

Schiermonnikoog 25 Juli 2014 : Zo ben je ringer en zo ben je herder.

Tja, een dag waarop het allemaal wat anders liep dan we hadden gepland. Ten eerste heeft het vrijwel de gehele dag geregend. Er waren wel tussenpozen waarin het vrijwel droog was en de regen was meestentijds licht maar niet echt lekker om continu buiten te kunnen werken.
De grootste reden waarom er vandaag van snoeien en maaien minder terecht kwam was de volgende : tijdens het uitlopen van netstokken voor sectie 0 zag ik in het mulle zand op het paadje heel verse keutels van…. Jawel, een schaap liggen. En daarbij in het zand sporen van hoefjes die het paadje volgden richting en over sectie 9 en 8. Dat is niet best als je netten open hebt staan ! Het kan alleen maar betekenen dat het raster rondom ons terrein ergens niet in orde is en de schapen dus zijn uitgebroken. We zijn samen aan het zoeken gegaan en stuitten aan de noordkant van sectie 9 op 2 rammen van de Soayschapen van natuurmonumenten. Na het volgen van hun spoor kwamen we tot de conclusie dat ze zich in die omgeving dwars door onze hoge takkenril hadden gedrukt. We hebben beide schapen vanaf sectie 8 in oostelijke richting gedreven tot we met z'n allen helemaal vastgelopen zaten in het dichte struik- en rietgewas aan de overkant van de sloot bij het voormalige meteoveld. Er zat daar een aftakking van het raster en de schapen konden geen kant meer op…. Dachten wij. Op een gegeven moment zetten ze het op een rennen en met veel gekraak drukten ze zich beiden weer door de takkenril. Ik wist ze met een omtrekkende beweging toch weer terug te krijgen in de hoek van het gaas en daarna hebben we een stuk van het raster omhoog getrokken en onderstut met een balk. Dit bleek namelijk al snel de oorzaak te zijn van de ontsnapping, het raster is door de sterk golvende bodem van het terrein op veel plaatsen aan de onderkant gewoon omhoog te drukken waardoor ze er onderdoor kunnen. Daar moet dus nodig wat aan gedaan worden want op deze manier kunnen we het risico op herhaling niet lopen. Onze truc werkte uiteindelijk, we wisten beide schapen onder het raster door te drijven. Daarna zwetend en puffend natuurmonumenten gebeld en het probleem uitgelegd. Inmiddels hadden we ook al geconstateerd dat de gehele kudde (bewust danwel onbewust) al in 2 groepen was gesplitst en verdeeld was over 2 compartimenten van het uitgerasterde gebied. Nu maar eens zien hoe snel er verbeteringen aan het raster kunnen worden aangebracht.

Foto: schapen in het nauw.

Foto : schapenkeutel op het pad.

Foto: herderinnetje.

Aan het eind van de middag en in de avonduren hebben we nog wel verder kunnen snoeien en harken en hebben we net voor het donker nog sectie 5 in zijn geheel kunnen plaatsen. Daarbij werden tijdens het ontrafelen van de netten nog enkele vogeltjes gevangen. Door de regen is de vegetatie weer een beetje natter geworden en lieten de ruggenstreeppadden zich achter het gebouw weer goed horen; rond middernacht hoorde ik vanaf het veldlab enkele malen een roerdomp hoempen….
We hebben de nachtvlinderlamp vanavond ook nog een paar uurtjes aangehad. er kwamen weer diverse soorten op het laken, maar het viel eigenlijk een beetje tegen. Toch een nieuwe soort voor ons, voor het groene glop tenminste), een braamvlinder (Thyatira batis). Verder ook rietvink, parelmoervlinder (Pleuroptya ruralis), bruine eenstaart (Drepana curvatula) en ga zo nog maar even door...

Foto : parelmoervlinder (Pleuroptya ruralis).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

blauwborst 1 / 0
fitis 5 / 0
gekraagde roodstaart 1 / 0
grasmus 1 / 0
kleine karekiet 0 / 1
rietzanger 1 / 0
tjiftjaf 1 / 2
tuinfluiter 1 / 0
winterkoning 0 / 1
------------------------------------------------
totaal 1 nieuw geringd en 4 terugvangsten = 15 vogels.

donderdag 24 juli 2014

Schiermonnikoog : 11e CES-periode en opbouw vang-opstelling najaarsseizoen.

We zijn weer naar Schiermonnikoog afgereisd (in de haven van Lauwersoog nog even een gekleurringde kokmeeuw afgelezen die net als een exemplaar in 2012 uit Barcelona spanje afkomstig bleek).

Foto: kokmeeuw met kleurringen uit een project in Barcelona spanje.

Ons doel is het uitvoeren van de eindronde van het CES-seizoen en daarvoor zijn we onder perfecte mediterrane weersomstandigheden meteen razend aan de slag gegaan met snoeischaar, takkenschaar, grasmaaier, greep en hark. Gisteravond hebben we de netten van de CES-opstelling uitgezet en vanochtend dus gevangen voor de 11e en voor vogelringstation Schiermonnikoog laatste CES-periode van het seizoen. In het afgelopen weekend heeft het behoorlijk droge eiland een flinke donderbui met in korte tijd 16 mm neerslag cadeau gekregen. Hedenmorgen waren we dusdanig met snoeien gevorderd om te beginnen met de genoemde laatste CES-vangdag.

Foto : vogelbewaarzakjes in de wachtkamer.


Foto: de jungle waarin wij de komende 4 maand proberen vogels te vangen.

De oostenwind die afgelopen dagen met 4-5 bft al stevig te noemen was stond vanmorgen met 3 bft nog steeds precies in de lengte van sectie 2 en 3 te blazen. Dat is niet de meest perfecte omstandigheid voor goede vangsten. Toch was er leuke activiteit te bespeuren van diverse juveniele avifaunistische elementen en hadden we best wat te ringen en meten. De eerste ronde leverde 15 vogels op en de tweede ronde 30 stuks. Daarna was duidelijk merkbaar dat de interesse van de vogels zich verplaatste van het struweel naar de sloot die over grote lengte toch nog een beetje water ter verkoeling en dorstlessing kon bieden. Niet echt opmerkelijke vangsten, het gebruikelijke spul met als hoofdmoot fitis en tjiftjaf. Daarbij 1 tjiftjaf die niet door ons station geringd was en 1 fitis die nog een ring beginnend met een Y droeg. Deze vogel is alhier geringd op 18 Juli 2011 en in de tussentijd nu voor de 5e keer teruggevangen. Opvallendst van die terugvangsten was dat hij exact een jaar geleden ook gevangen is met 1 uur tijdsverschil. De vogel was toen ondanks het late broedseizoen dat we toen beleefden al wel een stuk verder met de slagpenrui. Erg leuk dus, ook al is het een 'eigen' vogel. Voor de tweede helft van de sessie werden we geassisteerd door Nadia Heijner, oud-studente van de VU.
Weinig waarnemingen vandaag, al zijn 2 bruine kiekendieven, 1 sperwer, 1 havik-vrouw en een sperwer boven het glop vermeldenswaard. Ook kwamen er nog 2 kruisbekken over de bossectie vliegen; wellicht verblijden zij ons de komende week nog een keer met een bezoek aan de sloot en… mistnet. Om 12 uur hebben we de netten gesloten en werden we nog enige tijd aangenaam onderhouden door André Duiven en Martin Duisterwinkel. De laatstgenoemde werd nog blij gemaakt met de mededeling dat we hedenochtend bij 1 zanglijster 8 teken voor hem hebben kunnen verzamelen. Morgen gaan we (net als vanavond) verder met snoeien, harken en maaien….

Dagtotalen (nieuw/teruggevangen):
--------------------------------------

Braamsluiper 1 / 0
Fitis 19 / 5
Grasmus 1 / 0
Grauwe vliegenvanger 0 / 1
Groenling 1 / 0
Heggenmus 1 / 1
Kleine Barmsijs 3 / 0
Kleine Karekiet 0 / 3
Koolmees 4 / 0
Pimpelmees 4 / 3
Rietzanger 1 / 0
Spotvogel 1 / 0
Tjiftjaf 15 / 2
Tuinfluiter 4 / 0
Vink 6 / 0
Winterkoning 8 /0
Witgesterde blauwborst 0 / 1
Zanglijster 1 / 0
Zwartkop 2 / 1
--------------------------------------------------------------
Totaal: 72 nieuw geringd en 18 teruggevangen = 90 vogels.Foto: mooi natuurlijk stuivend duin met duinvallei ten noorden van het dorp.


Foto: Parnassia in dezelfde duinvallei.


Foto: Eikvaren op de schoorsteen van het veldlab.


maandag 30 juni 2014

Broedseizoen 2014, deel 2, bonte vliegenvangers.

Het zit er inmiddels bijna op met het veldwerk voor de holenbroeders. Tegen alle verwachtingen in werd het op meerdere onderdelen een seizoen met onverwachte aspecten.
Zo was er bij de bonte vliegenvangers aanvankelijk sprake van tegenvallende aantallen terugkerende adulte vogels. Met name de vrouwen lieten voor een deel lang op zich wachten en iets moet hen onderweg behoorlijk hebben opgehouden. Wellicht hebben ze in verband met zandstormen moeten wachten met de oversteek van de Sahara of heeft slecht weer de terugkerende vrouwen in twee groepen gesplitst en heeft slechts een beperkt deel van de tweede groep de terugreis compleet kunnen volbrengen. Uiteindelijk resulteerde dit in de Nederlandse bossen in een situatie met op veel nestkast-terreinen minder broedparen, soms tot zelfs minder dan de helft van het gemiddelde aantal broedparen zoals op ons terreintje Q in het landgoed Weldam bij Goor. Daarentegen bleven veel mannen ongepaard omdat er flinke concurrentie zal zijn geweest om de kleinere aantallen vrouwtjes. Ook op onze terreinen zaten in variabele aantallen van 1 tot 4 mannen tot laat in het seizoen nog tevergeefs uit volle borst te zingen in de hoop nog een vrouw te kunnen strikken. Desalniettemin een interessant seizoen voor deze soort want de gemiddelde legdatum van het eerste ei verschilde niet veel van het gemiddelde van de laatste jaren. De grootste groep vrouwtjes van de bonte vliegenvanger begon met de eileg op 29 of 30 April. De legselgrootte gaf hetzelfde beeld, tussen de 6 en 7 eieren. Daarvan werd in veel gevallen het broedsel al bebroed voordat alle eieren waren gelegd. Dit fenomeen is, net zoals bij veel andere soorten zangvogels al langer het geval is, inmiddels ook bij de bonte vliegenvanger enorm gewoon aan het worden. Het is voor de vogels dan ook een methode om nog weer 1 of 2 dagen te versnellen in de timing van de geboorte van de jongen. Later in het seizoen kreeg ook de bonte vliegenvanger flink te maken met koud en nat weer waardoor de voedselsituatie snel verslechterde. Het werd lang zoeken naar rupsen en door het koude weer in Mei waren er ook veel dagen met amper vliegende insecten. In veel nesten trof je tussen de jongen dan ook weer volop rozenkevertjes, spinnen en mieren aan. Een aantal ouders kon met dit tegenvallende weer slecht overweg en zij verloren dan ook enkele jongen of soms zelfs het voltallige broedsel. Diverse controleurs troffen dit jaar dan ook nesten met best wel grote jongen alsnog dood aan. Ook was het aan het eind van het seizoen redelijk normaal te noemen dat er 1 of 2 dode jongen in het nest met verder prima opgroeiende jongen te vinden waren, wat dat betreft is onderstaande foto een treffend beeld van dit seizoen voor de bonte vliegenvanger.


Foto: broedsel van bonte vliegenvanger met bij de jongen 1 niet uitgekomen ei en 1 jong dood door honger.

Inmiddels illustreert een reactie van een trouwe volgster van ons weblog ook al wel dat het na het uitvliegen van de jongen maar te bezien valt of ze dat goed gepland hebben. Ze schreef ons dat ze bij haar huis de jongen had kunnen volgen bij het uitvliegen. Aan het eind van de dag volgde echter een zwaar onweer en de volgende ochtend trof ze de drie pas uitgevlogen jongen nabij de nestkast dood aan.....


Foto: bonte vliegenvanger-man ; drostscore 2, onze zwartste man van dit seizoen.

In totaal hadden we in de nestkasten van NIVON Goor dit jaar 115 paartjes bonte vliegenvangers aan het broeden. We hebben voor het RAS-project ongeveer 700 jongen kunnen ringen en we hebben 62 paartjes compleet kunnen ringen en/of kunnen aflezen. In totaal vingen we meer dan 100 vrouwtjes en 86 mannetjes. Geen slechte score, maar het blijft in onze terreinen opvallen dat er ondanks onze inspanningen verhoudingsgewijs maar heel weinig terugvangsten voorkomen. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de inspanning betreffende het ringen en aflezen van adulte vogels door andere ringers in onze omgeving een beetje aan het teruglopen is en er daarentegen wel meer broedgelegenheid wordt aangeboden. Toch hadden we dit jaar voor de tweede keer in ons RAS-project bonte vliegenvanger een vogel met een buitenlandse ring..... het ging daarbij om een mannetje met een Belgische ring.maandag 12 mei 2014

Broedseizoen 2014 deel 1.

Veel te lang geleden sinds ik een bericht geplaatst heb, maar dat heeft weer zo zijn reden. We zijn nog erg druk geweest met de pogingen om de verhuizing zo veel mogelijk afgerond te krijgen voor de aanvang van het broedseizoenswerk, maar de realiteit haalde mij al weer in. De winter van 2013 naar 2014 was zo extreem zacht dat het mij noodzaakte om net als de vogels vervroegd in actie te komen. Net als in 2012 ben ik dit seizoen een week eerder dan normaal begonnen met mijn veldwerk in het park de Hoge Veluwe voor het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie).
Dat was niet voor niets want het eerste ei van bijvoorbeeld de koolmees werd dit jaar een dag vroeger gevonden dan de vroegste ooit in de meer dan 50 jaar waarin het NIOO de mezen volgt. Ditmaal werd het vroegste ei niet op de hoge Veluwe aangetroffen maar op een ander terrein, bij Oosterhout vlak buiten Nijmegen. Dat nestkastenterrein is gemiddeld genomen sowieso altijd het vroegste van alle onderzoeksterreinen van het NIOO.
Op de Hoge Veluwe liep het allemaal net iets minder snel, al waren de mezen er hier ook wel extreem vroeg bij. Tijdens mijn eerste velddag trof ik al vele nestkasten aan met nestactiviteiten. Een ei zou echter nog een paar dagen op zich laten wachten.
Een heel positieve ontwikkeling is het feit dat we voor het eerst na twee jaar afwezigheid weer zwarte mezen broedend in de nestkasten hebben. We hebben dit seizoen 3 paartjes broedend en het zijn de lievelingsvogeltjes geworden voor alle onderzoekers en studenten die dit jaar in het nestkastenterrein met ladders rondlopen en fietsen.


Foto: Wat is dat nou??? Vrolijk pasen ! De bezoekers van het park kregen tijdens de paasdagen een zakje met 2 chocolade-paaseitjes uitgereikt. Enkelen dachten dat de vogels deze eieren meer nodig hadden en deponeerden de eitjes dus in onze nestkasten, zonder te weten dat daar vogels in zaten te broeden zoals deze afbeeldingen illustreren. Gelukkig is alles goedgegaan met de vogels, maar wat als er kleine jongen in de kasten hadden gezeten?


Het seizoen kenmerkte zich in April meteorologisch als warm en droog; het wild in het park ging weer flink op sjouw want de voedselvoorraden van zaden van afgelopen najaar raakte aan het eind van de winter toch wel behoorlijk op en in grote delen van het park was geen oppervlaktewater meer beschikbaar.
Het warme weer zorgde er voor dat de bladontwikkeling aan de bomen ook erg snel ging, al stagneerde het enigszins door de droogte. De mezen begonnen dus vroeg aan de nestbouw en eileg, maar wisten niet wat hen overkwam toen ze goed en wel met op weg waren. Er trad aan het eind van April een temperatuursval op in combinatie met de aanvang van een langdurige periode met regenachtige dagen en inmiddels op het moment van publiceren van dit bericht zelfs uitgesproken najaarsweer met veel neerslag in de vorm van felle buien of langdurige regen en dagelijks flink doorstaande harde wind. Kortom, bij veel legsels traden legpauzes op en in nog veel meer gevallen bleken de vogels besloten te hebben om wel eerst het legsel compleet te maken, maar nog met broeden te wachten. Hier op de Hoge Veluwe controleren we alle nesten dagelijks vanaf 2 dagen voor de berekende dag van uitkomst van de eieren om maar zeker te zijn van de exacte leeftijd van de jongen. Dit leidde er toe dat vele nestkasten door de niet opgemerkte broedpauze bijna een week lang dagelijks bezocht moesten worden....
Als je dan een seizoen hebt waarin de mezen met de eilegtiming zo dicht op elkaar zijn gaan zitten als dit jaar dan kan het dus gebeuren dat je aan het eind van een hele dag nestkasten controleren nog eens voor 70 extra kasten verspreid door het hele gebied op pad kunt....


Foto: erg opvallend dit jaar : pimpels gebruiken vers groen materiaal bij de eindbekleding van de nesten.


Foto: pimpel gedood door soortgenoot en verwerkt tot nestmateriaal.


Foto: nog een ander drama, nestjong na geboorte buiten nestkom geraakt en dood aangetroffen. Maar was ie al dood voor het verwijderen of is hij levend uit de nestkom gegooid door de oudervogel?


Foto: op camping Droompark de Hooge Veluwe draagt de beheerder de vogels een warm hart toe. In één van de daar opgehangen nestkasten troffen we , zover vooralsnog nu bekend en geregistreerd, de vroegste boomklevers van Nederland aan. De eileg van dit paartje moet zijn begonnen op 24 Maart.


Foto: de eerste overname van een mezenlegsel door bonte vliegenvanger. In dit geval een niet agressieve overname, het legsel van de mees was al verlaten.

Inmiddels zitten we dus halverwege het broedseizoen en hebben de vogels het door het slechte weer onverwachts toch moeilijk. Zo goed als het seizoen leek te worden, zo moeilijk wordt het de vogels nu toch gemaakt door het slechte weer. Een tiental nesten zijn inmiddels verlaten omdat de jongen door honger en kou gestorven zijn. Des te opmerkelijker en toch vooral respectvol is het om dan toch te zien dat de broedsels die inmiddels het jongenstadium van 15 dagen oude jongen bereikt hebben het heel erg goed doen. op dag 15 gaan bij ons alle nestjongen naar het consultatiebureau en worden ze allemaal gemeten en gewogen. De gewichten die we nu meten zijn bijna zonder uitzondering heel goed te noemen... Hoe krijgen ze het toch voor elkaar, petje af voor de mezen en zoals gezegd : diep respect voor hun harde werk.


Foto: Eikenbos in het onderzoeksterrein, dode en stervende inlandse eiken. Dit bosvak wordt inmiddels flink verlaten door de holenbroeders. Op de bodem ontstaat nieuw bos echter vooral bestaande uit Larix.


Foto: ladderboktor / Saperda scalaris op dode eik in het stervende bosvak.


Foto: geknakte woudreus in het Deelerwoud. Ook voor bomen van deze leeftijd was de wind uiteindelijk te hard. Een eerste deel van de boom sneuvelde tijdens de Oktoberstorm van 2013, de huidige harde voorjaarswind maakte het af.


Foto: droogvallende amfibiënpoel. De kikkerdril van dit jaar verdroogde en de kikkers en padden verdwenen in de keel van een blauwe reiger die op zijn beurt eens een goed voorjaar beleefde.

Thuis hebben we dit jaar een nestkast voorzien van een camera. Deze camera was door vogelbescherming beschikbaar gesteld in het kader van het jaar van de spreeuw, een themajaar van SOVON waarin deze soort extra aandacht krijgt van onderzoekers. Daarover in een later bericht meer want wij werken er dus ook aan mee.
De spreeuwenkast met camera bleef helaas onbezet, waarschijnlijk omdat hij toch net iets te laat werd geleverd, maar we hebben de camera kunnen overzetten in een mezenkast. Daarin hebben we prachtig het opgroeien van een nestje van 8 jonge koolmezen kunnen volgen. Vooral Hanneke heeft heel wat observaties kunnen doen en kunnen constateren dat koolmees-vrouwen heel goede huishoudsters zijn.... Ze hebben amper tijd voor slapen maar ontdoen 24 uur per dag het huis zo veel mogelijk van parasieten. Gisteren, 11 Mei, zijn de jongen uitgevlogen. Nu maar afwachten of ze ons nog eens opnieuw bezoeken in het kader van het project ringmus bijvoorbeeld.....

donderdag 6 februari 2014

Terugmelding uit Polen.

Gisteren zat er ineens weer eens een leuke terugmelding in ons postvak van het vogeltrekstation. In de mezen-invasie van Oktober 2012 ringden we op 18 Oktober meer dan 100 koolmezen en pimpels. Het was een dag met voor Twentse begrippen ook veel trek van andere soorten zoals duiven, gaaien en lijsters. De mezen zagen we toen met grote regelmaat in groepjes van zo'n 20 stuks over komen vliegen en/of invallen in de struiken rondom de netten.
Tussen de toen gevangen koolmezen zat er dus eentje die nu nog eens iets van zich laat horen. Hij (het was een man) is op 13 April 2013 opnieuw in een mistnet gevlogen in het gehucht Przebendowo, Choczewo, Pomorskie, in Polen. Dat is 794 kilometer ten noordoosten van de ringplek en 177 dagen (5 maand en 26 dagen) na de ringdatum. Op de terugmeldlocatie in Polen staan nu 13 meldingen tussen die vangplek en Nederland in het jaar 2013, 13 vangsten of terugvangsten dus.
Het ligt dus voor de hand dat de vogel in West-europa heeft overwinterd en in April 2013 onderweg terug was naar zijn broedgebied in het oosten van Europa. De locatie van de terugmelding ligt immers precies in de lijn van alle andere terugmeldingen van tijdens invasies geringde koolmezen.

Op deze kaart is de terugmelding in een rechte lijn weergegeven; weliswaar niet de natuurlijke lijn maar vooral op de laatst van de route waarin de vogel de Baltische kust lijkt te hebben gevolgd wel heel aannemelijk.

Deze koolmees-terugmelding is voor ons de derde in 4 opeenvolgende jaren met mezentrek in het najaar (deze vonden plaats in 2010 t/m 2013). In 2010 vingen we een koolmees met een ring van de Poolse ringcentrale Gdansk en in 2011 kregen we een koolmees teruggemeld uit Litouwen (die was geringd op dezelfde dag waarop we de Gdansk-ring controleerden. En we zitten nu nog te wachten op de gegevens van een in 2013 gecontroleerde Duits-geringde koolmees met een Helgoland-ring. Naast deze buitenlandse terugmeldingen waren er ook nog 5 terugmeldingen uit andere delen van Nederland te weten Doesburg, IJsselstein, Overdinkel en 2 x uit Terwolde, (14-10-2012 en 17-10-2012).

Hieronder de kaart van alle tussen 1973 en 2013 in Europa geringde en teruggemelde koolmezen. Het mag duidelijk zijn wat de overheersende trekrichting is.

Van de tijdens deze invasies gevangen pimpels hebben we veel minder teruggehoord, 1 uit Rijssen (daar geringd op 12-5-2012), dat is dus eigenlijk meer dispersie dan trek, maar de vogel kan ook met trekkers zijn meegezworven hetgeen ik al twee keer eerder heb meegemaakt. Daarnaast 1 uit het buitenland. Maar die uit het buitenland was toch echt wel de leukste klapper : het was namelijk een pimpel die opnieuw werd gecontroleerd in Falsterbo Zweden. Voor zover wij nu weten is dat nog maar de derde uitwisseling van een pimpel tussen Falsterbo en Nederland.