dinsdag 18 oktober 2016

Vlieland 10 Oktober 2016 : Brrrrrrrr..... vorrrrst !

Gisteravond en vannacht heeft het nog 14 mm geregend, maar vanmorgen was het vrijwel helder en dus koud... koud.... En dan realiseerden we ons tot het maken van een eerste klap merels op de vinkenbaan nog niet eens dat het bij het krieken van de dag eventjes 3 graden vroor. Het slagnet protesteerde dan ook even bij het dichttrekken.
De vogels kwamen gewoon weer in stevige aantallen met wederom flinke aantallen roodborsten zoals het hier op Vlieland al 2 weken gaande is.
Meteen vanaf de eerste ronde was het flink aan de bak maar met een goede taakverdeling ging het uithalen, ringen en meten van de vogels prima.
we vingen vandaag ook nog één van de twee Struikrietzangers terug die we in september hadden geringd.
En verder tussen de in totaal 26 goudhaantjes een exemplaar met een recent aangelegde glimmende ring, een Stavanger-Norway-ring. Ik zou er niet gek van opkijken dat deze vogel pas tussen 3 dagen en 7 dagen geleden in Zuid-Noorwegen geringd zal zijn....
Foto : Ring van de Noorse ringcentrale STAVANGER aan een goudhaan / Regulus regulus.

Totalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Tjiftjaf 6 / 2
Koperwiek 44 / -
Struikrietzanger - / 1
Zanglijster 25 / -
Zwartkop 50 / 2
Roodborst 109 / 22
Tuinfluiter 1 / -
Heggenmus 8 / 3
Vuurgoudhaan 2 / -
Graspieper 2 / -
Goudhaan 21 / 5
Vink 1 / -
Winterkoning 4 / 1
Keep 3 / 1
Merel 29 / 5
Rietgors 6 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 353 exemplaren, 16 soorten, 16:29 uren

zondag 9 oktober 2016

Vlieland 9 Oktober 2016 : we're in for a surprise....

And got it !!!!!!!!!!!

Op inmiddels verzoek en aandringen als prepublicatie van deze blogpost een serietje foto's van onze vangst van de dag, van het jaar, van het bestaan van de VRS 3e KP Vlieland ????

En dan was ik eerder dit najaar onder de indruk van de vangst van een exemplaar in Falsterbo en sprak thuis nog uit : "dat zou wat zijn......" Selffulfilling prophecy?

We hebben een zeer vermoedelijke Stejnegeri's Roodborsttapuit !


Foto's : Stejnegers Roodborsttapuit; Saxicola stejnegeri


Foto: Baardman, man ; Panurus biarmicus.


Foto : oh ja, dat gebeurde ook nog.... een Zwartkop met een Hiddensee-ring.


Foto : een wazige, bevlekte foto (insect in de lens), maar wel van een bijzonder natuurfenomeen, een uit elkaar splitsende dubbele regenboog.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
------------------------------------------------------------

Waterhoen 1 / -
Merel 57 / -
Pimpelmees - / 1
Koperwiek 34 / -
Koolmees - / 1
Zanglijster 34 / -
Baardman 1 / -
Roodborst 152 / 19
Tjiftjaf 14 / -
Roodborsttapuit, ssp Stejnegeri 1 / -
Bladkoning 3 / -
Heggenmus 14 / 1
Zwartkop 52 / 4
Graspieper 4 / -
Goudhaan 67 / 2
Keep 4 / -
Winterkoning 4 / 1
Rietgors 3 / -
-------------------------------------------------------------
Totaal: 474 exemplaren, 18 soorten, 9:00 uren

Vlieland 7 en 8 Oktober 2016 : bingo, een eiland vol met vogels.

& Oktober 2016 : van tradities en bagageperikelen :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanneke heeft mij ivm de vele bagage met de auto naar Harlingen gebracht en met de middagboot ben ik gelijktijdig met ringmaat Holmer Vonk op Vlieland aangekomen voor de jaarlijkse traditionele Oktoberperiode. Na een overtocht op een flink volle veerboot de bagage afgegeven bij vervoerder Zeelen (Folkert Janssens stond bij de bus en wist meteen wat dat lange pakket van 2 meter betekende...) en snel in het dorp de al even traditionele betalende versie van drie kwartier gratis boodschappen doen uitgevoerd... Marc van der Aa was al met de ochtendboot gearriveerd en had inmiddels al op een al even traditionele manier zijn bakkersmand op de fiets gevuld met..... brood en kwam ons tegemoet in de Dorpsstraat. Vervolgens begaf ik mij naar de haven om daar de bus te pakken richting de West. Bij de veerterminal trof ik echter onze voorganger Gerrit Bochem die net zijn assistent naar de boot bracht en mij dus een lift naar de west kon geven... en zo stond ik 10 minuten later al op de baan waar meteen de overdracht al kon plaatsvinden. Bij het zien van de vele vogels in de randjes van het pad en over de toppen van de struiken kon ik het natuurlijk niet lang meer volhouden en moesten de mistnetten uiteindelijk toch maar opengeschoven worden. Dat doende hoorde ik na een kwartiertje ineens een motorisch geluid in de richting van de vinkershut.
Gerrit zou wel iets vergeten zijn..... Op het moment dat alles openstond en ik de hut binnenliep stond daar echter volledig onverwachts het extra pakket van 2 meter lengte..... oftewel 8 extra lange mistnetstokken ! Reuze bedankt Folkert !
De eerste ronde langs de netten leverde meteen een zwik roodborsten op, alsmede meteen ook maar een beflijster... Holmer kwam nog spullen brengen (ik had nog helemaal niks van mijn overige bagage, alsmede mijn fiets...) en kwam assisteren. Tot in het donker sprokkelden we in een paar rondjes op die manier nog 133 vogels bij elkaar. Een goed avondje trainingskamp dus. dat zou in combinatie met de weersverwachting heel goede perspectieven kunnen bieden voor de dag van morgen.

Dagtotaal (nieuw geringd / terug gevangen) :
-------------------------------------------------

Bokje 1 -
Koperwiek 12 -
Tjiftjaf 5 -
Zanglijster 22 -
Zwartkop 8 -
Roodborst 50 5
Goudhaan 4 -
Graspieper 1 -
Winterkoning 1 -
Beflijster 1 -
Keep 3 -
Merel 12 1
Rietgors 2 -
-------------------------------------------------
Totaal: 133 exemplaren, 14 soorten, 2:30 uren


Zaterdag 8 Oktober 2016 : bingo.... werk aan de winkel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met zeeeeer hooggespannen verwachtingen togen we om 05 uur naar de baan om alles in gereedheid te brengen voor onze eerste volle vangdag van deze periode van 2 weken.
Al in het vroegste deel van de ochtendschemer begon het in het hout en rond het slag vol te lopen met roodborsten en lijsters. De eerste ronde was dan ook meteen goed aan e bak. Overal vogels en heel goede vangstverdeling door de gehele opstelling met vanzelfsprekend wel een paar plaatsen waar de mistnetten notenbalken in een muziekboek leken. Marc mistte in het dijknetje al meteen een Smelleken dat bij naderen uit de onderste baan van het netje rolde... jammer de pammer !
de rest van de dag hoef ik amper te beschrijven want het was een gestage stroom van aanvoer en doortrek van vogels. Geen moment zaten we in de ringhut zonder te verwerken vogels. Het ging maar door, tot ons ieders genoegen, vermaak en opwinding. Meteen zouden we een dagtotaal bereiken waarvan menig vogelringer zou zeggen : "we hadden een goede week". De foto's en totalen spreken verder voor zich...
Tussen de stevige aantallen roodborsten, zwartkoppen, zanglijsters en merels bevond zich ook nog de 5e bruine Boszanger in het bestaan van het VRS, de 5e Klapekster en verder nog de 13e Bladkoning van het seizoen, twee Beflijsters en een prachtige eerstejaars Klapekster.
In het tweede deel van de middag werd het dreigender in de lucht en kondigde weeronline een naderend regengebied aan. Uit voorzorg hebben we een aantal netten die ver weg staan gesloten. Dat scheelt veel tijd in lopen en een wat minder nat pak.
Aan het eind van de middag werden we verrast door een groep van zo'n 55 boerenzwaluwen die duidelijk ergens in de nabije omgeving van de Vinkenbaan zijn gaan zitten slapen. Waar, dat hebben we gemist, 1 boerenzwaluw belandde echter toch nog op de ringtafel...
Foto's : Klapekster (Lanius excubitor), 1e kalenderjaar.
Foto's ; Bruine Boszanger (Phylloscopus fuscatus)


Foto: Beflijster (Turdus torquatus)


Foto: dreigende wolkenluchten aan het eind van een drukke dag. En nog zat het er nog niet op !


Dagtotaal (nieuw geringd / terug gevangen) :
-------------------------------------------------

Waterral 1 -
Braamsluiper 1 -
Houtsnip 1 -
Goudhaan 90 -
Klapekster 1 -
Winterkoning 9 1
Pimpelmees 1 3
Beflijster 2 -
Koolmees - 2
Merel 96 2
Boerenzwaluw 1 -
Koperwiek 61 -
Tjiftjaf 37 1
Zanglijster 60 -
Bruine Boszanger 1 -
Roodborst 165 32
Bladkoning 2 -
Heggenmus 29 1
Zwartkop 71 -
Graspieper 3 -
Tuinfluiter - 1
Rietgors 5 -
-------------------------------------------------
Totaal: 680 exemplaren, 22 soorten, 12:30 uren

Vlieland : 7 t/m 16 September 2016.

Oeps, aan dit resterende verslag van 2 enorm geslaagde weken moet nooooodig verder gewerkt worden...

woensdag 7 september 2016

Vlieland 5 September 2016 : leven in de brouwerij.

Weet u wat nou het probleem is van een dag niet vangen door slecht weer? Dat je aan je bed gewend raakt..... Vanmorgen hebben we ons dus verslapen! Dus aan alle werkvolk in de Kroon'spolder : die zwarte streep die u vanmorgen om 06:30 uur over de polder zag gaan... dat was geen vliegtuig... het was geen auto... het waren 2 jakkerende ringers.
Op de baan aangekomen hebben we snel alle netten opengeschoven (het lokgeluid stond al aan op tijdschakelaar) en kwamen meteen al met de eerste vogels terug in de ringhut.
Het werd snel duidelijk dat er een omwenteling in de vogelbestanden op het eiland had plaatsgevonden. Geen superaantallen, maar het was overduidelijk dat er nieuwe aankomst was. Achter elkaar begonnen vanaf een uur of 9 in de ochtend soorten als boerenzwaluw, gekraagde roodstaart, bonte Vliegenvanger en fitis te verschijnen. Het hield ons lekker bezig.
Ook het slagnet deed zijn werk vandaag goed. Het beschutte tuintje verleidde regelmatig een fitis of gekraagde roodstaart tot het bezoeken van de lokker die we op het slag hadden geposteerd. Helaas werd er echter nogal eens een vogel gemist omdat hij/zij al één van de inmiddels vele gaten in het slagnet wist te vinden voordat één van ons arriveerde....

Bij de nieuw geringde vogels zaten vooral bij de kleine karekieten en tuinfluiters voor het eerst deze periode exemplaren bij die letterlijk moddervet genoemd kunnen worden.
Ik noem maar karekieten die het vet nog op het borstbeen en vliegspier hebben liggen en daardoor een gewicht van > 15 gram hebben bereikt. Bij tuinfluiters hetzelfde verhaal, een exemplaar van 23,3 gram.

Vandaag werd ook de eerste tapuit van het seizoen gevangen, de soort waarmee ik een bijdrage mag leveren aan het dit jaar gestarte zoönosenproject van het Vogeltrekstation en de Erasmus-universiteit. De eerste sample voor deze soort is dus binnen.

En vanmiddag een leuk toppertje bij de vangsten... er hing een draaihals in het zogenaamde 'dijknetje'. De vogel had kennelijk op insecten (waarschijnlijk mieren) zitten foerageren op het puinpad. Wat blijven het toch iedere keer verbazingwekkende vogels.


Foto: Draaihals (Jynx torquilla).

en om het helemaal compleet te maken vingen we nog een roodmus terug die door collegaringer Peter van Horsen alhier geringd was op 29 augustus. De juveniele vogel bleek nog niet echt goed geleerd te hebben om het juiste voedsel te verzamelen want in de verstreken dagen was ie bijna 2 gram afgevallen. Zo op het oog leek de vogel echter nog in prima conditie te verkeren.

Foto: Roodmus (Carpodacus Erythrinus).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Draaihals 1 / -
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst 3 / -
Fitis 21 / 1
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Gekraagde Roodstaart 8 / -
Rietzanger 3 / 1
Roodborsttapuit 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 4
Tapuit 1 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 6 / -
Boompieper 2 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Roodmus * - / 1
Braamsluiper 2 / 1
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / 3
----------------------------------------------

Totaal: 90 exemplaren, 21 soorten, 10:00 uren.

maandag 5 september 2016

Vlieland 3 September 2016 : na zonneschijn komt regen...

Bij vertrek naar de vinkenbaan bemerkten we dat het vannacht een beetje had geregend. De wind was inmiddels iets afgezwakt, maar om de hoek van het Posthuys bleek toch nog wel een lekkere bries te staan. Bij het openschuiven van de netten was wederom niets te merken van ook maar iets met veren. Kortom: ritselindex wederom nul komma nul. Het werd dus weer een dagje sprokkelen met rondjes variërend van 4 tot 8 vogels. Daarbij gewoon the usual suspects voor deze tijd van het seizoen met vandaag ook een paar nieuwe weeksoorten als koolmees, vink en merel. De koolmezen betrof 3 exemplaren uit een groepje van 4 die zo ineens opdoken in het hout. Eventjes geluid afspelen zorgde er voor dat 3 van de 4 vogels even later keurig bij de luidspreker in het net hingen. Van deze 3 jonge vogels droeg er zoals te verwachten 1 een ring uit het project van het NIOO, maar de andere 2 waren ongeringd. Er zal dus waarschijnlijk wel weer een nestje in deze hoek van het eiland gemist zijn. We hoorden vandaag ook een klein aantal baardmannetjes in het riet, vangen was er echter niet bij. Verder constateerden we dat de bewegingen van graspiepers die we gisteren waargenomen hadden vandaag al weer verstomd waren. In de polder was wel duidelijk te merken dat het aantal witte kwikstaarten was toegenomen, maar dat is ook niet zo gek als je constateert dat de plassen in de derde polder die gisteren door een hoge vloed weer even nat waren nu weer compleet droog staanen dus weer heel wat bodemleven bereikbaar gemaakt hebben.


Foto: Sprinkhaanzanger (Locustella Naevia) bruine morph.

Tijdens het lopen van één van de laatste rondjes zagen we nog een waterral van onder het mistnet opspringen en wegvliegen. Om 14:30 uur besloten we na enig onderhoudswerk in de opstelling te hebben verricht dat het wel welletjes was voor vandaag en hebben we onder een zonbeschenen hemel de netten gesloten. Snel daarna schoof er dikke bewolking voor de zon en vlak nadat we op de Zwaluw arriveerden begon het lichtjes maar gestaag te regenen. Morgen is er weer een dag. Is er morgen weer een dag? Nou, in ieder geval niet een vangdag, want er is een regendag voorspeld met een prognose van 15 mm neerslag en ook nog eens harde wind. Dat wordt dus slaap inhalen.....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Koolmees 2 / 1
Grasmus 1 / -
Fitis 7 / -
Winterkoning - / 3
Tjiftjaf 3 / -
Merel 1 / -
Rietzanger 5 / -
Roodborst 1 / -
Kleine Karekiet 2 / 2
Heggenmus 3 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Vink 1 / -
Zwartkop 6 / -
Rietgors 2 / -
Tuinfluiter 3 / 2
--------------------------------------------
Totaal: 46 exemplaren, 15 soorten, 8:15 uren

vrijdag 2 september 2016

Vlieland 2 September 2016 : verrek, alleen vertrek !

Bij vertrek vanaf huisje de Zwaluw waren we nog even in de gelegenheid om te genieten van de overdonderend rijkbedeelde sterrenhemel. Nadat we kromgebogen over het stuur de weg naar de vinkenbaan tegen de wind in hadden weten te bedwingen en we alle mistnetten opengezet hadden was er ook nog even tijd voor ochtendrood aan de oostelijke horizon, maar daarna schoof het gordijn van bewolking al snel voor de prachtige coulissen van de Kroonspolders.
De wind draaide vervolgens iets verder door naar de zuidelijke hoek en zou daarna al snel gaan aanwakkeren naar een meer vlagerige wind rond het middag-uur.
We hadden tijdens het openen van de netten weer te maken met een ritsel-index in de struiken van 0,0 en de vogeltrekradar gaaf ook aan dat er aan het begin van de nacht voor Noord-Nederland sprake was geweest van wegtrek, maar dat er daarna vanuit het Noorden danwel Oosten geen nieuwe aanvoer had plaatsgevonden. Kortom : rust op het eiland. De eerste ronde leverde alleen een drietal zwartkoppen op en ook daarna was het maar heel beperkt met de vangsten. Ook bij de zichtbare dagtrek viel het flink tegen, al zagen we opmerkelijk genoeg tegen een uur of 8 ineens 4 merels gelijktijdig op een meter of 30 hoor over de opstelling komen vliegen en in pal zuidelijke richting onverstoorbaar doorvliegen richting Texel. Dat is wel erg vroeg voor mereltrek ! In de loop van de ochtend kwam er nog wat trek van boerenzwaluwen op gang en begonnen er wat groepjes graspieper in beweging te komen. Aan het eind van de ochtend vingen we daaruit nog 4 exemplaren waarvan 3 stuks achter elkaar op het slag. In het hout nam ook nog even een kneu plaats die na een minuut of 10 geduldig wachten toch ineens het slag op dook en vervolgens gevangen kon worden. Onze tweede kneu op onze tweede dag, en de tweede adult.
Verder heeft er nog tot 2 maal toe een Turkse tortel in het hout gezeten, zelfs nog een keertje meekoerend met het lokgeluid, maar deze vogel wist de verleidingen van diverse lokmiddelen op het slag te weerstaan en bezorgde ons daarmee dus niet een nieuwe baansoort op de ringlijst van ringgroep 3e KP.
Rond een uur of 2 was de wind inmiddels dusdanig toegenomen dat we besloten om de brui er aan te geven en de netten te sluiten. Helaas was het toen inmiddels met de graspiepertrek ook helemaal over, dus ook het slag kon worden opgeruimd. Met een stevige wind in de rug fietsten we in amper 10 minuten terug naar de Zwaluw in de hoop dat het morgen nog maar weer een beetje mag meezitten met het weer; het is echter goed voelbaar dat de voorspelde weersomslag er aan zit te komen.


Afbeelding: de registratie van de nachttrek (zwart) of liever gezegd wegtrek op the Flysafe Bird Avoidance Model.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Fitis 5 / 1
Grasmus 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Winterkoning - / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Sprinkhaanzanger 1 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 14 / 1
Graspieper 4 / -
Tuinfluiter 4 / -
Kneu 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 38 exemplaren, 12 soorten, 8:30 uren