zondag 27 november 2016

Schiermonnikoog 27 November 2016 : de draad weer opgepakt....

Excuses voor de radiostilte van afgelopen anderhalve week. Op 14 November was ik genoodzaakt om de netopstelling halsoverkop te sluiten en naar huis te reizen want mijn vader was met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Helaas is hij de volgende dag in de avonduren overleden. In hem heb ik gedurende mijn hele leven een fantastische vader kunnen zien die ons op 81-jarige leeftijd heeft moeten verlaten. Het waren dus zeer turbulente tijden waarin de hele familie even heel andere zaken aan het hoofd had...
Gisteren ben ik uiteindelijk dan toch weer opnieuw teruggereisd naar het eiland om daar de laatste loodjes van het ringseizoen te volbrengen. Kees van kleef heeft ons afgelopen 5 dagen nog fantastisch geholpen door het vrijgevallen gat in de vangdagen deels op te vullen en Holmer Vonk heeft nog wat ringwerk kunnen doen in de dagen voor de integrale Wadvogeltelling van de 20e November. Beiden hartstikke bedankt !

Vanmorgen toch nog redelijk fris opgestaan na vannacht nog anderhalf uur Eikenbladeren te hebben gepeuterd in de tot bedgaanstijd nog openstaande grofmazige netten. Geen nachtvorst deze maal en ook de dauw ontbrak. Naast die dauw echter ook de vogels…. We keerden terug van de eerste ronde met slechts een terugvangst van een Pimpel. De tweede ronde was gelukkig iets beter, zondagsrust bij de vogels? Net als voorgaande dagen bleef het weer rondjes lopen van 0-4 vogels waarbij af en toe een waterral als krent op de helaas slechts spreekwoordelijke taart.
Kees kwam aan het eind van de ochtend van een ronde terug met een dode houtsnip die vers geslagen als een bout in het net was achtergebleven nadat (vermoedelijk/waarschijnlijk) een Havik er mee in het net was beland.
Ook vandaag weer een Merel-man teruggevangen die in 2013 als eerstejaars vogel geringd is, trouw bezoeker in de meest letterlijke zin des woords want op de dag voor mijn vroegtijdig vertrek op de13e is ie voor het laatst gecontroleerd. Daarna heeft ie kennelijk op mij zitten wachten want nu hing ie weer in hetzelfde grofmazige net, overigens net als exact een jaar plus 1 dag geleden….
Aan het eind van de zonnige middag waren er toch nog een paar Sijzen die kennelijk de aantrekkingskracht van het water niet wisten te weerstaan en pal naast de sloot in het net hingen ; 2 ongeringde vogels en 2 terugvangsten van 25 Oktober jongstleden.
Er zaten met name vanmiddag meerdere Tjiftjaffen in het vangterrein. Wat wil je met zo'n lekker zonnetje.... Er verschenen er uiteindelijk 3 ter ringtafel. daarbij een voor een Tjiftjaf behoorlijk groot exemplaar met een vleugellengte van maar liefst 68 mm. Toch was het een heel gewone Phylloscopus collybita.
Verder in het kader van ouwe knarren nog een Pimpel uit 2011 met de voor Schier verdienstelijke leeftijd van 6 kalenderjaren, gezien het verloop van de terugvangsten overigens wel een transgender…
De eerste ronde na het vallen van de duisternis leverde nog 3 Waterrallen op waarbij 1 mooi adult exemplaar.
Foto's : Tjiftjaf (Phylloscopus collybita).


Foto: Zaaddozen van Laurierwilg.


Foto : aan het eind van de middag bij het vallen van de avond trok er toch nog even een klein buitje over de oostkant van het eiland....

De allerlaatste ronde wordt om 23:45 uur gelopen oner een heldere sterrenhemel aan een maanloze nachtelijke horizon. De temperatuur ging vanavond al stevig naar onderuit en dat betekent maar één ding : nachtvorst ! Het knispert dus ook al onder mn voetenn de onderste 2 banen van de netten zijn al stijfbevroren. In de kooien zat nog 1 Waterral.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------------

Goudhaan - / 1
Merel - / 3
Pimpel - / 3
Roodborst - / 5
Sijs 4 / 2
Tjiftjaf 3 / -
Vink 2 / -
Waterral 6 / 1
Winterkoning 1 / 1
-----------------------------------------------------
Totaal 16 nieuw geringd en 16 teruggevangen = 32 vogels.

Geen opmerkingen: