zondag 20 september 2015

Vlieland 18 September 2015 : laatste vangdag.

De laatste vangdag van deze Vlieland-periode en dus de laatste kans dat er nog wat goedgemaakt kan worden van deze toch behoorlijk tegenvallende week. Verre van tegenvallend ten aanzien van de beleving (waar in Nederland beleef je het weer van deze week beter dan op de Waddeneilanden...) maar toch wel minnetjes ten aanzien van de vangsten. Maar goed, dat is de realiteit; bij dagelijks monitoren maak je ook de dagen mee dat er helemaal geen trek plaatsvindt op de plek waar je op dat moment actief bent. Dat zo'n fase langer dan een week duurt is domme pech ten aanzien van het vangrooster.
De vogeltrekradar gaf voor het eerst sinds een week weer trek aan in het Noorden van het land, maar dat leek op het passeren van een elders vertrokken groep vogels; op het moment van opstaan was het al weer helemaal gedaan met die trek.
Al bij het achter me sluiten van de voordeur van het huisje 'de Zwaluw' merk ik dat er niet alleen amper nog wind staat (er was een prognose voor 5-6 bft) maar dat er in het schijnsel van m'n hoofdlamp meteen allemaal mussen en onweersvliegjes gonsden. Het voelde dan ook heel zacht buiten met deze omstandigheden, de fietstocht naar de vinkenbaan was als fietsen in een zomernacht. Tijdens het openzetten van de netten begon het op zee in de richting van Texel ineens behoorlijk te weerlichten op zee. Gerommel bleef uit dus het onweer leek ver weg te zitten. Doorzetten tot een echte onweersbui deed het niet, maar zich eenmaal het eiland opdrukkend begon het er toch behoorlijk uit te regenen. Dat was precies tijdens het lopen van de eerste ronde. De meeste vogels lijken deze bui al te hebben voelen aankomen want er hingen er niet veel in de netten. Wat er wel in hing kwam nog mooi droog uit de netten dus ze waren echt maar heel kort na aanvang ingevallen.
De tweede ronde kon al weer droog gelopen worden en bestond vooral uit het afschudden van de netten. Wederom weinig vogels bij deze ronde dus, maar in het lange rietnet hing wel helemaal achteraan in de onderste baan.... een waterral.


Foto: waterral, (Rallus aquaticus) eerste kalenderjaar met wat wij noemen 'veel zebra' (het zwart-witte verenpatroon van de ondervleugel ook op de bovenvleugel).

Het viel vanmorgen niet alleen op dat het aantal terugvangsten hoger lag dan op andere dagen, maar dat daar ook ineens vogels tussen zaten uit het begin van het seizoen die ik in deze twee weken in ieder geval niet eerder heb teruggevangen. Waarschijnlijk vogels die onder normale omstandigheden inmiddels precies weten waar de netten staan maar nu verrast werden door de regenbuien van deze ochtend.
Foto's : Spreeuwen (Sturnus vulgaris) in het hout. Poetsen en boenen na de regenbuien van de vroege ochtend.

Weinig trek vannacht dus, maar overdag was er in de polder van alles te beleven. Er waren opnieuw best wel de nodige graspiepers aangekomen en ook de aantallen spreeuwen en kokmeeuwen die de polder opzochten lag hoger dan voorgaande dagen. Nu speelt daarin mee dat alle vogels op het eiland tijd nodig hebben om te ontdekken dat de tafel voor ze gedekt is in de polder, maar dan nog...
Op een gegeven ogenblik is er veel onrust te bespeuren in de polder. Ik zie een sperwer-vrouw boven het gemaaide veld een plaagstootje uitdelen aan een kraai, maar dat is het niet wat al die onrust veroorzaakt. Even later loop ik de volgende ronde en springt er een meter of 10 voor mij een roofvogel uit de kant van het puinweggetje. Een slechtvalk blijkt daar te hebben zitten snoepen van een steltloper. Een afgebeten vleugel blijft met wat lichaamsveren achter, een groenpootruiter concludeer ik.


Foto: Kokmeeuwen en Spreeuwen op de gemaaide derde polder.

Tegen 11 uur qrriveert Gerrit Bochem met assistent André Taam op de baan en beginnen zij met het installeren van alle benodigdheden voor hun 3 vangweken vanaf nu. Om 12 uur nemen zij het van mij over en ik fiets een uurtje later terug naar de Zwaluw voor de grote schoonmaak aldaar en de terugreis huiswaarts. In Oktober ben ik er weer en hoop dan op betere vangomstandigheden....


Foto: Eerder deze week een boompieper met de achterste tennagel als soortkenmerk gefotografeerd, nu de Graspieper.


Foto: De derde Kroonspolder in het vroege ochtendlicht.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Waterral 1 / 0
Graspieper 2 / 0
Zwartkop 9 / 9
Heggenmus 2 / 3
Tjiftjaf 3 / 1
Roodborst 6 / 1
Fitis 2 / 0
Kleine Karekiet 4 / 1
Vuurgoudhaan 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Pimpelmees 1 / 0
Tuinfluiter 1 / 3
Spreeuw 2 / 0
-----------------------------------------------
Totaal: 54 exemplaren, 12 soorten, 10:15 uren.

Geen opmerkingen: