dinsdag 2 september 2014

Vlieland : stille nacht....

Die maar weinig vogels bracht ! We hebben gisteravond geen succes kunnen bereiken met het repareren van de geluids-installatie en dus werd het in de Kroonspolder een stille nacht. Tijdens de fietstocht naar de ringbaan was al goed te merken dat het een heldere en frisse nacht was die al in het donker grondmist aan het opbouwen was. Dat gaf onder de sterrenhemel en de maan die al weer bijna aan het derde kwartier begint een heel mooi beeld in de polder. De ritselindex stond ook deze ochtend weer op nul maar dat is zo gek ook niet als je snachts geen geluid hebt gedraaid. Vanaf het moment van openzetten van de netten om 05:30 uur heb ik mijn eigen twee tweetertjes met MP-3 spelers aangezet met daarop dezelfde mixen die we afgelopen dagen afspeelden. Bij terugkomst van het openzetten van de netten kon ik van de eerste netten al dikke druppels dauw afschudden, geen positieve ontwikkeling voor het vangen van vogels met mistnetten. De eerste ronde langs de netten leverde dan ook geen vogels op. Nadat de grondmist in amper een half uur was opgetrokken kwam er wat meer leven in de brouwerij. De tweede ronde leverde dan ook 25 vogels op. Ondertussen was er ook duidelijk dagtrek op gang gekomen. Vele tientallen huis- en boerenzwaluwen kwamen overvliegen richting Texel of besloten om aan het einde van de polder om te draaien en daar nog een tijdje te foerageren. De vangsten liepen nog een tijdje lekker door, al werd het mede onder invloed van het felle zonlicht wel snel minder. In het hout zagen we deze ochtend vanaf een uur of 10 in een kort tijdsbestek een duidelijke toename van het aantal vogels in diverse soorten zoals bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, fitis, tjiftjaf en roodborst. Ik wist net als voorgaande dagen weer een fitis op het slag te vangen, maar net als gisteren bleef het bij dat ene exemplaar. In de ronde die na die opleving in aanwezigheid van vogels werd gelopen hingen er ook weer meer vogels in de netten, al stelde het niet veel voor. Bij één van de netten moest ik even stevig doorlopen om een spreeuw te onderscheppen voordat ie zou ontsnappen en ik liep daarbij pardoes een in het net hangende sperwergrasmus voorbij. Die moest maar even wachten.... De spreeuw bleken er twee te zijn uit een groep van een honderdtal vogels die even op de baan neergesteken waren. Veel vang je daar nooit van.


Foto: sperwergrasmus (Sylvia Nisoria), eerste kalenderjaar.

Om 11 uur meldden zich de eerste bezoekers voor de excursie. Het mooie weer had diverse mensen naar de andere kant van het eiland gelokt en de groep dikte aan tot 15 personen. Die vielen met de neus in de boter want Hanneke kwam uit het veld terug met in haar handen de befaamde 'gouden' vogelbewaarzak.... Daar kwam ten overstaan van een overvolle ringhut een draaihals uit ! Het tweede exemplaar van dit seizoen en zolas gezegd iedere keer weer een zeer tot de verbeelding sprekende soort, zowel voor bezoekers als ringers.


Foto: Draaihals (Jynx torquilla).

Na afloop van de excursie hebben we nog een tijdje weer gepuzzeld op de aansluitingen van het geluid, enige tijd in samenspraak met Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer, maar hij kreeg er ook geen hoogte van wat er aan de hand kon zijn.
De vangsten vielan daarna dusdanig ver terug dat we besloten hebben om de netten om 14:45 uur maar te gaan sluiten.


Foto: rups van de wapendrager, twee exemplaren gevonden in een wilgenstruik naast de netten.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------------

Draaihals 1 / -
Grasmus 3 / 1
Winterkoning 1 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Heggenmus 4 / 1
Zwartkop 12 / 3
Roodborst 3 / -
Tjiftjaf 2 / -
Blauwborst - / 1
Fitis 3 / 1
Paapje 1 / -
Pimpelmees - / 1
Merel 1 / -
Koolmees - / 1
Bosrietzanger - / 1
Spreeuw 3 / -
Kleine Karekiet 5 / 3
Kneu 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
-----------------------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 19 soorten, 8:45 uren

Geen opmerkingen: