vrijdag 5 september 2014

Vlieland : l' invasion des Belges...

Wonderwel is gedurende de nacht de doorstaande oostelijke wind een beetje teruggezakt. Toch kon ik nog met behoorlijk tempo naar de vinkenbaan racen. Alle netten stonden zonder al te veel tegenvallers open en de 2 rallenkooien die de afgelopen dagen ter plaatse zijn gezet idem. Het leek net als gisteren aanvankelijk rustig, maar al snel werd goed zichtbaar dat er wat gaande was in het struikgewas. Links en rechts zag je vogels wegschieten, soms zag je zelfs een klein groepje zwartkoppen voor je uitvliegen. Het werd dus lekker doorwerken want meteen vanaf de eerste ronde liepen de bewaarzakjes snel vol. In het hout was ook van alles gaande. Iedere keer dat ik door het kijkgat een blik op de takken achter het slag wierp zag ik wel iets leuks, vanzelfsprekend vooral veel zwartkoppen maar ook opvallend veel bonte vliegenvangers, soms wel 6 tot 8 tegelijkertijd. Ook verscheen er tijdens het ringen respectievelijk een grote bonte specht en een sperwer-vrouw. Deze laatste zat heel rustig vanuit de top te kijken of ze één van de vogeltjes kon verschalken die zich ophielden in de struiken in de kuil achter het slag.

Wat vandaag bij de zwartkoppen opviel was dat we een mix van vogels met korte vleugels en lange vleugels hadden. Vindt nu dan de omslag naar de langvleugeligen (waarvan verondersteld wordt dat dat vogels van noordelijke herkomst betreft) al plaats? De vogels die we afgelopen dagen vingen hadden vleugellengtes van ongeveer 70 - 73 mm en nu zaten er vogels tussen met vleugellengtes tot 76 of zelfs 78 mm. Hanneke haalde een zwartkop uit de netten met een zilverachtig blinkend ringetje waaraan dus direct was te zien dat het een vogel betrof die niet door ons geringd was. Het was een eerstejaars zwartkop met een zeer recent aangelegde Belgische ring dus.... Een eerste aanwijzing dat er in ieder geval een groep vogels van zuidelijke origine in onze contreien terechtgekomen waren.
Later in de middag zouden we ook nog een tweede Belgische ring aantreffen, ditmaal bij een adulte witgesterde Blauwborst. Die droeg een al wat meer versleten ring en het is dan ook aannemelijk dat deze vogel al één of meerdere malen op zijn zuidwaardse najaarsreis of noordwaartse voorjaarsreis onderweg is. Voor de database van VRS-Vlieland is deze blauwborst de eerste van zijn soort met een Belgische ring.

Op een gegeven moment hadden we even een leuke slag kunnen slaan met het slagnet want er zaten maar liefst 4 bonte vliegenvangers tegelijkertijd in en rondom de vijver op het slag. we hadden beide onze handen vol en dus was het onmogelijk om ook nog even snel het net dicht te klappen. Op het moment dat dat wel kon werd het dus nog maar 1 individu, maar wel met als toegift er een tjiftjaf bij. die soort is samen met de fitis de meest op het slag gevangen soort van deze week. wat overigens nog wel heel leuk was om te zien : zo netjes als de bonte vliegenvangers rondom het bad op hun beurt zaten te wachten, zo hard gingen ze met elkaar aan het vechten toen ze goed en wel al hun veren op de takken van het hout gepoetst hadden....
Tussen de bedrijven van het continu rondjes lopen en ringen door haalden we ook nog weer een paar minder algemene vangsten binnen : vandaag waren dat weer 2 sperwergrasmussen en wederom 1 draaihals die ik tijdens een rondje in de onderste baan van een net zag springen. We zijn vandaag door de goede vangsten (het is de eerste dag van dit seizoen waarop hier op de vinkenbaan meer dan 100 vogels gevangen zijn) vanzelfsprekend iets langer doorgegaan met vangen, maar om 17 uur was het toch echt genoeg geweest en waren alle netten weer gesloten.Foto's: Draaihals (Jynx torquilla).Foto's: Sperwergrasmus (Sylvia nisoria), 1e kalenderjaar.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Grasmus 1 / -
Draaihals 1 / -
Tuinfluiter 11 / 2
Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 105 / 5 (waarvan 1 ex Bruxelles)
Roodborst 1 / -
Tjiftjaf 7 / 1
Witgesterde Blauwborst - / 1 (Bruxelles)
Fitis 14 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Paapje 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 5 / 1
Rietzanger 4 / 1
Koolmees - / 1
Kleine Karekiet 7 / 4
Spreeuw 9 / -
Sperwergrasmus 2 / -
Vink 2 / -
Braamsluiper 2 / -
Rietgors 1 / -
-----------------------------------------------------------
Totaal: 196 exemplaren, 24 soorten, 11:00 uren


Geen opmerkingen: