woensdag 3 september 2014

Vlieland : Aankomst, maar helaas ondercapaciteit met het lokgeluid....

De dag begon met een snelle blik op de website met de vogeltrekradar (die heel goede trek geregistreerd had) en vanzelfsprekend weer met een fietstocht, ditmaal met achter op de bagagedrager een grote auto-accu die afgelopen nacht aan de lader heeft gestaan in de hoop dat deze accu het probleem met de geluids-installatie veroorzaakte. Dat zou tevergeefse hoop blijken. Wederom hebben we dus geen geluid op de baan.
De nacht was windstil en met het beginnen van de schemer kwam er weer grondmist opzetten, ditmaal dichter en over een groter oppervlak in de polder.
Foto's : mist in de derde Kroonspolder bij zonsopkomst, wat hebben we toch een vervelende hobby....

Meteen bij het eerste licht om 06 uur piepte en tikte het aan alle kanten in de polder, er was goed wat beweging van vogels in de lucht en in de struiken. Bij mist kunnen vogels massaal naar beneden duiken als ze boven mist vliegen en een open stuk land zien liggen dat vrij is van mist. In de Kroonspolder gebeurt dat in deze tijd van het jaar vaak op de met struiken begroeide dijklichamen die altijd boven grondmist blijven uitsteken. Van die situatie maken we als ringers dankbaar gebruik.
Vervelende bijkomst is echter dat onze mistnetten veelal ook op de laagliggende plekken staan en er bij die mist op de netten enorme parelvorming door dauw ontstaat waardoor vogels de netten heel goed kunnen zien staan. Dan heb je in veel gevallen alsnog het nakijken. De vangsten vallen dus enorm tegen als je het afmeet aan de aantallen vogels die je in de polder hoort en even later bij het optrekken der nevelen ziet.... In de eerste ronde hangt ongeveer 95% van de gevangen vogels in een ruime krans rondom de 2 kleine tweetertjes die we dan nog hebben spelen. Het geluid daarvan is echter veel te zacht om echt invloed te hebben op het gehele vanggebied met netten, helaas.


Foto: gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus), man eerste kalenderjaar.

Bij de tweede ronde langs de netten besluiten we om in tegenstelling tot wat we normaal doen eerst de netten langs het dijkje te controleren. Dat was een verstandige keuze want als we op de helling bij één van de netsecties staan horen we knisperende steentjes. Er nadert een fietser ! Er nadert een fietser??? We zien inderdaad een mountainbiker met flinke tred naderen en Hanneke kan hem nog net in de kraag vatten voordat hij dwars door het net zou fietsen dat over het pad gespannen staat. Daar hebben we mazzel mee zeg! Op de mededeling dat hij in afgesloten terrein fietst en zelfs een heel zwaar hek heeft moeten openen en ook een verbodsbordje heeft genegeerd reageert de man op leeftijd aanvankelijk ontkennend en daarna zelfs ronduit geïrriteerd. De vaak voorkomende vraag wat wij hier dan wel niet doen blijft nog net uit en de man druipt af...

Na het optrekken van de mist beleven we een korte piek in de vangsten en zien we overal vogeltjes wegschieten. Het gaat vooral om zwartkoppen, heggenmussen, roodborsten en even later ook witte en gele kwikstaarten, boompiepers en zwaluwen. In het hout zitten tijdens één van de rondes 2 kramsvogels. Na enige tijd vliegen ze miaauwend weg, ons achterlatend met een Oktobergevoel. Even later zit er heel kort nog een gaai in het hout en verschijnen er met grote regelmaat en vaak met tientallen tegelijk soorten als gekraagde roodstaarten, fitissen, bonte vliegenvangers, een tapuit, paapjes, tuinfluiters, grasmussen, zwartkoppen en graspiepers in de takken.


Foto: 2 kramsvogels (Turdus Pilaris) in het hout achter de vinkenbaan.

Na 11 uur zakken de vangsten snel in maar vangen we wel mooi wederom een sperwergrasmus.


Foto's : sperwergrasmus (Sylvia nisoria), eerste kalenderjaar.

Op het slag weet ik vandaag weer twee vogeltjes te slaan, een reeds geringde pimpel en een tevens reeds geringde tjiftjaf. Geringd, maar wel met een ring die niet door onze ringgroep is aangelegd maar ergens anders in Nederland.
Tijdens het sluiten van de netten halen we nog een waterral uit één van de twee inmiddels geplaatste inloopkooien, een juveniel exemplaar met overwegend bruine veren waar de randen nog van moeten afslijten tot de tevoorschijn komende grijze centra van de veren de vogel een prachtig leigrijs kleed geven.


Foto: Waterral (Rallus aquaticus), eerste kalenderjaar.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 1
Winterkoning - / 2
Sperwergrasmus 1 / -
Heggenmus 3 / -
Grasmus 2 / -
Roodborst 1 / -
Tuinfluiter 7 / 1
Witgesterde Blauwborst - / 1
Zwartkop 31 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Tjiftjaf - / 1
Paapje 2 / -
Fitis 7 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees - / 2
Zanglijster 1 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 1 / -
Groenling 2 / -
Bosrietzanger 1 / -
Rietgors 2 / -
------------------------------------------------------
Totaal: 80 exemplaren, 22 soorten, 8:30 uren

Geen opmerkingen: