maandag 24 oktober 2011

Vlieland : siberische boompieper !

De wind is afgelopen nacht al toegenomen en staat tijdens het fietsen naar de baan precies van opzij. onderweg af en toe een piepje van merels in de lucht en een paar maal de shriee van koperwiek. In het schemerdonker zien we al op diverse plekken waterrallen uit het lage gras en vanaf braamtakken wegvliegen; het nachtgeluid heeft kennelijk z'n werk goed gedaan. De schemerklap met het slagnet blijft vandaag uit om de doodsimpele reden dat er allereerst geen enkele vogel in het hout verschijnt en ten tweede doordat de merels die uiteindelijk WEL verschijnen zo ril zijn dat ze op het slag amper een poot aan de grond zetten of doodstil buiten het slag blijven zitten. De schemerronde die Holmer maakt om te kijken of er nog een houtsnip in het net wil belanden levert een paar spreeuwen op. Houtsnippen zie ik ondertussen wel vanuit de vinkershut, 2 stuks vallen kort na elkaar in naast het puinpad. Daarna zien we niets van de vogels terug. Iets later dan voorgaande ochtenden beginnen dan toch de eerste echte aantallen merels binnen te komen vliegen. Als er 3 merels vanuit het hout op het slag druipen kan ik ze alledrie slaan. Holmer en Hanneke zitten dan al de vogels van de eerste ronde weg te ringen. Even later vliegt er een zwarte roodstaart vlak voor de hut langs en gaat boven op de zonnepanelen zitten. We zien hem net als de houtsnippen de hele dag niet meer terug, dus ook niet in de netten. In de tweede ronde springt er een waterral voor me uit het net in en als ik de vogel in een bewaarzak heb gestopt blijken er in de kooi net naast me 3 rallen tegelijk te zitten; we weten al snel dat we een heel goede rallendag gaan maken. Tegen een uur of 10 wordt het al rustiger met de vangsten; de merels nemen in aantallen af en lijken al meteen verder te zijn gevlogen en het minipiekje dat we met roodborstjes en zwartkoppen hadden valt ook al weer terug. Er komn net als voorgaande dagen wel weer groepjes kramsvogels over maar deze zijn kleeiner en minder frequent. Na het middaguur vangen we er nog één van en deze vogel blijkt zeer recent onvrijwillig kennis te hebben gemaakt met een roofvogel. Hij heeft nog maar 3 staartpennen, een nagelwond op de kale stuit en een bloeduitstorting in en op de rand van het furculum. Eerder vandaag vingen we ook al een zwartkop met een pokkengezwel aan de hals. Kortom, het aantal vogels waar wat aan mankeert neemt weer zienderogen toe. Ook de sperwers zijn wel weer goed in aantallen vertegenwoordigd, we zien er weer regelmatig één over de polder scheren. In de ochtend is er ook trek van veldleeuwerikken en komen er weer enkele groepjes vinken over. Even hoor ik ook hoog een waterpieper, oeverpiepers merken we vandaag echter helemaal niet. Dan de niet dagelijkse ringsoorten: voor het eerst deze periode vangen we een vuurgoudhaan, en een groenling. In de loop van de middag besluit Holmer om naar de Zwaluw te gaan en daarna door te fietsen naar het dorp om boodschappen te gaan halen. Ik heb het vaker gezegd en we hebben het vaker meegemaakt: zo'n actie is vaak even nodig om iets leuks te laten gebeuren. En ja hoor! Aan het einde van de eerstvolgende ronde die Hanneke en ik lopen hangt er een pieper in het achterste net van de dijksecties. Het is het enigste net dat nu nog droge ondergrond heeft en waaronder het nog groen van hoog opschietend gras is. Als ik de vogel uit het net haal vallen me de vleeskleurige poten op en meteen daarna de lichte en korte wenkbrauwstreep waarvan bij het uithalen het centrum van de veren een wittige kleur hebben. Yeps! We hebben iets leuk te pakken, dit is een boompieper maar dan toch net wat anders.... Ik heb zo m'n vermoedens, maar voor de bevestiging controleren we de boeken. Nadat we het nodige gechecked hebben bellen we Holmer want die moet qua verstreken tijd nog wel in de Zwaluw zijn. Dat blijkt te kloppen en hij komt als de wiedeweerga terug naar de baan gefietst. Ook hij kan onze constatering bevestigen en we kunnen elkaar feliciteren met de tweede in Nederland geringde (voor zover wij weten) siberische boompieper. Holmer is onderweg terug naar de baan ook een aantal vogelaars tegengekomen die zich al verzameld hebben bij de slagboom aan het pad naar de vinkenbaan. Hij laat de vogel daar even aan ze zien en laat hem daarna aldaar los.
Hieronder de foto's van de verschillende kenmerken. We hebben de vogel niet volledig op de foto kunnen zetten want daarvoor stond er bij de hut inmiddels teveel wind.
Foto's: Siberische boompieper.

we lopen nog een paar rondjes en plaatsen nog ene paar extra tussenstokken om de netten uit de struiken te houden. De wind is inmiddels weer meer aan het toenemen en we besluiten om aan het eind van de middag de netten maar te sluiten en niet door te vangen tot in het donker, daar wordt het nu toch te ruig.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Waterral 12 -
Zwartkop 5 1
Siberische Boompieper 1 -
Goudhaantje 1 -
Winterkoning 2 -
Vuurgoudhaantje 1 -
Heggenmus 2 -
Pimpelmees 2 -
Roodborst 9 4
Spreeuw 6 -
Merel 59 2
Vink 1 -
Kramsvogel 1 -
Groenling 1 -
Zanglijster 7 -
Rietgors 3 -
Koperwiek 11 -
----------------------------------------------
Totaal: 131 exemplaren, 17 soorten, met 250 m
mistnet, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 11:30 uren.

Geen opmerkingen: