vrijdag 28 oktober 2011

Vlieland : en weer een zwarte dag.

Voor de eerste keer in deze periode moesten we vanmorgen door de motregen naar de baan fietsen. Ter plaatse aangekomen werd het echter al snel droog. In de lucht waren meteen al weer piepjes van zanglijster, merel en heel af en toe koperwiek te horen. Bij het eerste licht bleef het echter (net zoals gisteren) lang rustig. In het hout maar twee merels gedurende lange tijd (meteen maar geslagen) maar daar kwam later verandering in. Op dezelfde plek waar gisteren een eend ontsnapte sprong er vandaag weer één op uit het water en raakte ditmaal amper het net. tijdens het lopen van de eerste ronde sprong er bij één van de netten nog een houtsnip op. Hier waren we al helemaal kansloos want deze vogel vloog loodrecht omhoog; dat had ie kennelijk al veel vaker gedaan...
Het werd een ochtend waarop de merels behoorlijk binnen kwamen maar wel op een mooi gedoseerde wijze, lekker verdeeld over de gehel dag. zo gespreid dat we zelfs regelmatig het slagnet hebben kunnen gebruiken en op die manier vandaag op de kop af 40 vogels hebben kunnen slaan. In de middag werden de rustige uurtjes gebruikt om even een paar gaten in het slagnet te repareren en terwijl ik daar mee bezig was sprongen er toch nog een paar keer merels in het hout en zelfs nog een keer één naast mij op het gesloten net.
Terug naar vanmorgen: tussen de merels door zagen we ook nog wel wat van trek, er kwamen een paar maal enkele kleine groepjes pimpels over. Waarschijnlijk afdwalers van de groepjes die momenteel vanuit het noordoosten het land binnenkomen maar in de meeste gevallen het binnenland in lijken te duiken. Tevens hoorden we weer een paar maal barmsijzen over komen en passeerden er met enige regelmaat veldleeuwerikken. Deze waren vooral te horen vanaf het moment dat de zon volop doorbrak.
We vingen vandaag ook nog wel weer een paar zanglijsters; één daarvan droeg een bling bling fonkelnieuwe ring van de centrale HELGOLAND. Dat gaat geheid een snelle terugmelding genereren. De zanglijsters die deze dagen nog doortrekken zijn over het algemeen vogels met een behoorlijk oranjebruin verenkleed waarvan de meeste exemplaren bijna alle armpendekveren nog ongeruid hebben. dat kan duiden op afkomst uit een laat geproduceerd legsel en dat duidt dan weer op verre afkomst waar het broedzeizoen laat plaatsvindt. Hoorden we maar vaker meer terug uit het broedgebied....


Foto: we hadden mooi T-shirtweer, tijd om de vogelzakjes te drogen. Let op de merel...

Verder vandaag nog een ander krentje, er hing dan toch eindelijk een sperwer in het net. Velen zagen we er deze weken rondjagen in de polder en nu pas voor het eerst treffen we er één in de netten en die vangen we ook nog. Het is een eerste kalenderjaar mannetje dat na het ringen en fotograferen met een ferme snel klimmende vleugelslag afscheid van ons neemt. Verder zien we vandaag ook nog weer een ruigpootbuizerd. Er zullen er heus wel meer gepasseerd zijn, maar er was vanzelfsprekend te weinig tijd om regelmatig genoeg omhoog te kijken.Aan het eind van de middag verzamelen zich weer grote groepen spreeuwen en met behulp van het afspelen van geluid van een spreeuwengroep weet ik ze goed naar de luidspreker te trekken. Als de groep eenmaal op een goede plek zit zakken ze na enige tijd langzaamaan naar beneden om te gaan zitten slapen. Maar op dat moment verschijnt er een blauwe kiekendief die een stootduik uitvoert en alle spreeuwen blindelings opzij laat stuiven. daar doen wij ons voordeel mee want verspreid door de opstelling hangen er enklele tientallen. Hans van Heiningen is inmiddels verschenen om de komende 2 weken de laatste periode van ons seizoen te dekken. Hij kan vanavond nog mooi even de laatste spreeuwen de deur uit helpen. Hij controleert ook nog even het allereerste netje dat achter de ringhut staat. Als ik bij het belendende net sta hoor ik een zware kreet: 'HENRI !!! ' Ik ren naar hans toe maar hoor hem alleen nog maar verzuchten dat de reden van roepen achterhaald is.... er zat een roofvogel in het net, volgens Hans een havik of kiekendief. Jammer dan, you can't have them all.

Dagtotalen (nieuw geringd-teruggevangen):
-----------------------------------------
Sperwer 1 / -
Zwartkop 5 / 3
Waterral 5 / 2
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 6 / 1
Goudhaantje 5 / -
Heggenmus 2 / -
Vuurgoudhaantje 2 / -
Roodborst 13 / 12
Pimpelmees 2 / 2
Merel 142 / 13
Koolmees 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Spreeuw 29 / -
Zanglijster 5 / 1
Vink 1 / -
Koperwiek 14 / 1
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 271 exemplaren, 18 soorten, met 250 m
net, 2 fuiken, 2 inloopkooien, 1 slagnet
in 12:00 uren

Geen opmerkingen: