zondag 3 september 2017

Vlieland 3 September 2017 : eerste vangdag Septemberperiode.

Yes ! Terug op Vlieland voor alweer de eerste vangperiode van de najaarstrek in 2017.
Gistermiddag op het eiland gearriveerd, in de haven even bijgepraat met mijn voorganger, Peter van Horssen, boodschappen ingeslagen, bakker geplunderd en naar huisje De Zwaluw gefietst. Daar snel de bagage op z'n plek gezet, de thermosfles gevuld met koffie en doorgefietst naar de Vinkenbaan want volgens Peter was er vogelactiviteit genoeg om nog langer door te vangen dan hij in de gelegenheid was. Dat laat Henri zich geen 2 keer zeggen... maar dat viel tegen. Met het verlaten van de Vinkenbaan door Peter waren de vogels kennelijk achter op zijn bagagedrager gaan zitten want er vloog amper nog wat. 7 vogeltjes waren in 2 uur en 3 kwartier nog bereid om om een ring te vragen... Maar goed, de kop was er in ieder geval af...


Foto : Terschelling onder een knoepert van een cumulonimbus-wolk, de boot-overtocht verliep dan ook onder af en toe een klein regenbuitje.

Vanmorgen onder heerlijke rustige omstandigheden bij een half-bewolkte hemel naar de baan gefietst met totaal geen wind, een waar unicum op Vlieland. De één na de andere juveniele zilver- en mantelmeeuw verliet met een langzaam toenemende tred het asfalt van de polderweg en vlak voor het schietkamp achter in de polder ontwaarde ik nog de schim van een uil, waarschijnlijk een Kerkuil of Ransuil. Tijdens het openschuiven van de mistnetten bleek er een Sperwer te hebben zitten slapen in de Wilgenstruiken in 'het blok' een groepje Wilgen dat aan alle vier zijden is omgeven door mistnetten. De vogel wist precies hoe hij/zij deze plek moest verlaten....
Zoalste verwachten bestonden de vangsten meteen vanaf de 1e ronde uit Zwartkoppen, kleine Karekieten en Rietzangers. In de loop van de ochtend werden deze vangsten aangevuld met braamsluiper, een Graspieper, Paapjes en een prachtig contrastrijk getekende Groenlandse Tapuit. Tevens kwam er links en rechts in de struiken wat beweging van mezen, hoofdzakelijk Pimpels.
De Zondagse excursie werd met 3 bezoekers mager bezocht, maar alledrie bezoeksters waren zeer enthousiast bij het aanschouwen van en aanhoren van verhalen over de achtergronden van diverse soorten zangvogels.
De gehele middag liepen de vangsten ook nog lichtjes door, al zat er ook een heuse nul-ronde bij. En toch ving ik tijdens die rustige rondjes de leukste terugvangst van vandaag, een eerstejaars kleine Karekiet met een glimmende ring van de ringcentrale van Stavanger Noorwegen.
Deze rustige uurtjes greep ik verder aan om nog snel wat snoeiwerk aan overhangende takken en rietstengels te verrichten. Om 17:30 uur was het echter welletjes en werd de vangopstelling gesloten met op papier de tweede beste dag (ten aanzien van aantallen dan..) van dit seizoen tot nu toe..


Foto : Groenlandse Tapuit, vrouw, 1e kalenderjaar.


Foto : 1 ongeruide, bruinere (jeugdkleed) armpendekveer bij een eerstejaars Zwartkop. De meesten zijn niet zo goed te onderscheiden als deze...

Dagtotalen, nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------

Pimpelmees 1 / 4
Winterkoning 1 / 1
Fitis 3 / -
Roodborst 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Rietzanger 4 / 1
Paapje 3 / -
Kleine Karekiet 6 / 2
Groenlandse Tapuit 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / 1
Heggenmus - / 1
Zwartkop 46 / -
Graspieper 1 / -
Tuinfluiter 14 / -
Groenling 2 / -
Braamsluiper 3 / -
Putter 1 / -
Grasmus - / 1
----------------------------------------------
Totaal: 103 exemplaren, 19 soorten, 11:30 uren.

Geen opmerkingen: