zondag 6 november 2016

Vlieland 12 Oktober 2016 : een late zwaluw maakt nog geen winter?

We zijn vanmorgen gestart met het sterke gevoel dat de weegschaal maar zo 2 kanten op kon slaan. Net ten noordwesten van het eiland lag bij vertrek vanaf ons huisje de zwaluw een buientrein die net wel of net niet het eiland op zou kunnen komen met de kans op zowel vogels als regen in de netten en dat wil je niet.... Maar zo'n buientrein geeft aan de andere kant bij de juiste ligging ook hoge kans op aankomst van grote aantallen lijsters die van de wind die langs de rand van zo'n gebied staat gebruik maken. met dit in het achterhoofd zijn we maar wat voorzichtiger van start gegaan door niet meteen alle netten open te zetten.
De regen bleef op zee en de aantallen bleven heel beheerst, al snel kon de hele opstelling weer actief gebruikt worden dus. Kijk, dan blijft vangen en ringen dus juist leuk en goed uit te voeren. De dagtrek was vadaag ook een stuk beter dan voorgaande dagen; we zagen onder andere een leuke groep kruisbekken laag over de polder komen vliegen.
We hadden vandaag wel een paar leuke late soorten bij de vangsten zitten, nog een late kleine karekiet (deze dagen op meerdere ringstations nog aanwezig) en een late boerenzwaluw. Die laatste hadden we al helemaal niet meer verwacht nadat we de laatste dagen al helemaal geen waarnemingen van deze soort meer deden.
Foto's : grote Lijster (Turdus Viscivorus).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------

Bokje 2 / -
Merel 30 / 3
Pimpelmees 1 / -
Koperwiek 54 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Zanglijster 41 / -
Tjiftjaf 4 / 2
Grote Lijster 1 / -
Bladkoning 1 / -
Roodborst 76 / 8
Kleine Karekiet 1 / -
Heggenmus 7 / 2
Zwartkop 7 / -
Graspieper 2 / -
Goudhaan 10 / 2
Vink 7 / -
Winterkoning 2 / 1
Keep 4 / -
Spreeuw 26 / -
Rietgors 4 / -
Beflijster 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 301 exemplaren, 21 soorten, 12:00 uren

Geen opmerkingen: