donderdag 28 juli 2016

Schiermonnikoog 27 Juli 2016 : de eerste najaarsdag...

De eerste volledige dag van licht tot donker & met de volledige netopstelling inclusief de grofmazige netten. Er is weer stevig gesnoeid , gemaaid en geharkt in de afgelopen dagen, maar de opstelling staat met de volledige 600 meter. We zijn klaar voor het 26e seizoen en ik voor mijn 25e hier in het Groene Glop...
Net als op de laatste CES-dag wederom een heel erg rustige en stille ochtend, maar de struiken en het gras dropen wel van de dauw. De eerste ronder begon aanvankelijk erg rustig maar, zoals je dan kunt hebben, hingen er op de terugweg waar je bij sectie 3 weer terugkomt inmiddels alweer nieuwe vogels. Voor het gebouw worden we al een paar dagen vermaakt met de aanwezigheid van een IJsvogel die al ongeveer een uur na plaatsen de in de oever van de nieuwe sloot gestoken stok wist te vinden en waarderen… Naast deze IJsvogel hebben we ook al een juveniele blauwe Reiger in de sloot zien paraderen. Er zit al wel wat klein leven in de sloot en we hebben vandaag ook een forse kikker van de kant zien springen. Het is wachten op Stekelbaarsjes, maar daar kon de sloot wel eens te vaak voor droogvallen.

Achteraan in de opstelling hing in de eerste ronde wederom een boerenzwaluw en bij de els die daar vol met nieuwe proppen zit doen de Groenlingen het best wel goed. Op diezelfde plek, net door de bocht, sprong uit het kantje van het pad een Houtsnip op, maar die vloog zo tactisch weg dat ie zich zelfs niet in de verderop staande netten liet invallen. Het geeft wel aan hoe droog dit terreindeel nu staat. Om even voor 7 uur in de ochtend passeert de dagelijkse trein van Spreeuwen die als een breed front dat strekt van de bunker De Wasserman tot voorbij de Heereweg. Het moet om enkele duizenden vogels gaan, al is het nog maar een schijntje van wat het in de beginjaren van het VRS (1992) nog was. We zullen er dit jaar maar heel weinig van vangen want het gras in de schapenweide staat inmiddels veel te hoog wegens het lage aantal schapen dat er dit jaar nog gegraasd heeft. Het is de bedoeling dat de schapen helemaal gaan verdwijnen en er weer pony's in ons deel van de weide komen. We hebben een deel van sectie 6 nog gesloten gehouden want daar zit pal naast de netten nog een houtduif op heel kleine jongen. In de middag hangt er een Sperwer-vrouw in het lange grofmazige net , maar op mij nog steeds niet helemaal duidelijke wijze wist de vogel toch het net te verlaten voordat ik haar goed en wel te pakken had. Waarschijnlijk toch bij één van de gaten in het net uitgekomen….

Vanaf 14 uur hebben we een paar uurtjes lichte regen gehad. Dat frontje verraste ons enigszins want de weersites gaven een prognose voor passage gedurende de nacht. Dat pakte dus even anders uit, 4 mm waren ons deel, verspreid over meerdere buien.
Bij de oudere terugvangsten vandaag een kleine Karekiet uit 2012 en een Spotvogel uit 2013. De laatstgenoemde is dit jaar nu ps voor het eerst teruggevangen en in de tussenliggende jaren altijd 1 of 2 maal in het vroege deel van het najaars-seizoen. Nadat het tegen 19 uur weer echt definitief droog was geworden liepen we nog een paar leuke avondrondes waarbij de boven het terrein rondfladderende zwaluwtjes gezelschap kregen van uit de polder vluchtende ganzen die aan de beheersalvo's poogden te ontkomen.

Dagtotaal ( Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------
Blauwborst 0 / 1
Boerenzwaluw 1 / 0
Bosrietzanger 1 / 0
Braamsluiper 3 / 0
Fitis 19 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 10 / 0
Graspieper 1 / 0
Groenling 3 / 0
Heggemus 3 / 6
Kleine barmsijs 4 / 4
Kleine karekiet 7 / 10
Koolmees 4 / 2
Merel 2 / 1
Pimpelmees 3 / 2
Rietgors 1 / 1
Roodborst 10 / 7
Spotvogel 3 / 2
Tjiftjaf 20 / 3
Tuinfluiter 2 / 0
Vink 6 / 0
Winterkoning 4 / 4
Zanglijster 1 / 2
Zwartkop 1 / 3
-----------------------------------------
Totaal: 110 nieuw geringd en 55 terugvangsten is
165 gevangen vogels.

Aantal soorten: 24

Geen opmerkingen: