woensdag 28 oktober 2015

28 Oktober 2015: Vlieland, mist en ..... merels !

Een bijzondere dag.... We fietsten naar de vinkenbaan met best wel een redelijk zicht. In het donker was nog amper iets te horen in de lucht. Bij de poort van het schietkamp vlogen een drietal merels onder het groene schijnsel van de nachtverlichting weg en zag ik nog een silhouet van een jagende uil, maar daar hield het wel mee op.
Bij het krieken van de dag begonnen er echter heel wat merels binnen te vliegen en zaten er in no time een stuk of 10 merels in het hout bij de vinkenbaan en zaten er nog eens 10 op het kleine veldje naast de hut. Een goede slag slaan lukte echter niet want de vogels waren zeer ril en sprongen bij het geringste al weer van het slag af. Holmer had in de tussentijd bij één van de achterste netten gezeten om een mogelijk invallende houtsnip te arresteren maar kwam daar vruchteloos van terug. Maar hij had wel een flinke bos met vogelbewaarzakjes om z'n hals hangen. Marc en ik liepen meteen de rest van de ronde langs de dijk met aansluitend nog een extra tussenronde langs de overige netten en troffen onderweg een adulte merelvrouw met een Denmark-ring en een eerstejaars vrouw met een Helgoland-ring. voor vertrek voor die ronde had ik nog een eerste buitenlandse ring bij een merel voorspeld....
Ondertussen hadden we amper in de gaten dat de mist dikker en dikker werd. Vooral de merels bleven er wel om binnen komen. Maar wat voor deze plek wel het meest opmerkelijk te noemen was : er vlogen diverse groepjes kolganzen rond en die zagen we in diverse richtingen langskomen. Duidelijk de weg kwijt door de mist en dan moet je weten dat kolganzen nou niet echt een algemene soort zijn voor Vlieland..... En inmiddels zag Frank dat er op waarneming.nl ook al een kleine Alk in de jachthaven werd gemeld.Foto's : Merel Helgoland en Merel Denmark.

Later op de dag meldde zich zelfs nog een derde buitenlandse ring , Holmer kwam de hut binnen met een heggenmus met een Noorse ring van de centrale Stavanger. We hebben deze periode nu dus al een derde dag met 3 buitenlandse ringen.... dus 9 in totaal.


Foto: Heggenmus met oude ring Stavanger Norway en roodbruin oog als leeftijdskenmerk.

Na de dagelijkse excursie merkten we dat ons geen rust werd gegund door de vogels want ineens kwamen er weer meerdere merels binnenvallen. En dus moesten we maar weer even een tandje bijzetten. Wat echter meteen opviel bij de eerste vogels die ik uit die nieuw aangekomen groep merels begon te ringen en meten was dat ze vrijwel allemaal geen of slechts iets trekvet hadden, maar dat ze vrijwel allemaal de vliegspier kennelijk maximaal hadden moeten aanspreken want deze waren ingeteerd tot bijna het minimale.
En daarmee hebben we zeer waarschijnlijk mooi binnen één dag weten te onderstrepen hoe het op zee waarschijnlijk werkt. De hele hausse aan vogels vertrekt vanaf het vertrekpunt waar ze zich de afgelopen dagen massaal hebben voorverzameld en vliegen allemaal de zee op. Vervolgens belanden ze in dat deel van de Noordzee waar de mist flink aan het opkomen is. En dan begint het zoeken naar de richting waarop ze hadden ingezet. De meest fitte vogels zijn daaruit de vogels die wij als eerste op het eiland zien arriveren. De rest zijn vogels die al veel harder moeten werken omdat ze al vertrokken in een net iets mindere conditie dan hun soortgenoten. En dat zijn dan dus de vogels die pas na de middag Vlieland weten te bereiken met dus volledig opgebruikt trekvet en inmiddels ingevallen vliegspieren, soms tot bijna het meest minimale. Het is nu dus even een kwestie van afwachten waar en wanneer die buitenlandse ringen zullen zijn aangelegd, recent ? In het voorjaar? Als nestjong? Dat zal wellicht veel duidelijk maken en deze vangsten wellicht in een ander perspectief plaatsen

We hebben vandaag zowaar ook nog eens de grens gepasseerd door de 10.000-e ring van dit seizoen aan te leggen. Het zal een merel zijn geweest... Slechts 3 andere seizoenen gingen aan ons voorbij met ook meer dan 10.000 vogels geringd....


Foto: uitzicht op de mistige,dampige 4e Kroonspolder.


Foto: Merel Geert was ook van de partij.

Om half vier heb ik de vinkenbaan verlaten om even wat slaap in te halen. Holmer en Marc blijven op de baan achter en blijken nog even extra druk te zijn geworden met invallende vogels (onder andere spreeuwen) in combinatie met langzaam startende regen... We wachten af wat de merels morgen gaan doen...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Winterkoning 3 / -
Goudhaan 7 / 5
Heggenmus - / 1
Vuurgoudhaan - / 1
Roodborst 4 / 2
Zwarte Mees 1 / -
Merel 243 / 11
Pimpelmees 2 / 1
Zanglijster 9 / -
Koolmees - / 1
Koperwiek 13 / 1
Spreeuw 23 / -
Zwartkop 5 / -
Keep 3 / -
Tjiftjaf 3 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 340 exemplaren, 16 soorten, 11:45 uren

Geen opmerkingen: