zondag 25 oktober 2015

24 Oktober: Vlieland, geen verandering.

Maar wel een dag met ineens weer wat meer zwartkoppen en (voor wat het voorstelt...) goudhaantjes.
We beginnen de ochtend met stevige wind, 5 beaufort uit de Zuidwesthoek, niet echt de beste omstandigheden..... Tijdens het openschuiven van de netten vangen Holmer en Marc alweer 2 bokjes in de modder bij de netten. Het jaartotaal van die soort staat nu op 9 stuks.
Er worden, gezien de omstandigheden, toch 2 best wel leuke rondjes gelopen met van alles wat, maar er wordt wel geconstateerd dat er opnieuw geen aankomst van betekenis is van merels. Overal in de struiken hoor je af en toe meesjes piepen, vangen is echter minimaal dus het zullen wel lokaal bekenden zijn.
Tijdens het wachten op een volgende ronde horen we ineens een enorm gekekker aan de overkant van de vierde Kroon's polder. We zien 2 slechtvalken op hoge snelheid achter elkaar aan vliegen en elkaar schreeuwend aanvallen. Na enige schermutselingen vliegt 1 vogel ineens met de prooi die de andere daarvoor in de klauwen had weg. Precies richting de strandovergang waar ik gisteren een juveniele slechtvalk op het strand zag zitten. Wat een prachtige waarneming, maar of het nou het stelen van of een overdracht van een prooi was?

Na de excursie die vandaag door een gezin en 1 extra dame werd bezocht zakten de vangsten weer flink in. Toch zaten er ineens weer een paar mezen in de omgeving van het slag en in de tijd dat Holmer met de vogelbewaarzakjes aan het uitkloppen was wist ik nog 4 koolmezen op het vinkenbaantje te vangen. Twee ongeringde vogels en 2 terugvangsten van NIOO-projectvogels. De spreeuwenmeutes waren er vandaag ook wel weer, maar lieten zich zeker niet zo massaal, laat staan, actief foeragerend zien. We kwamen er regelmatig weer flinke grepen laag over onze hoofden scheren als ze hoogte winnend richting Texel kwamen overvliegen. Iedere keer toch weer indrukwekkend die spreeuwen.

In de avondschemer zagen we vanuit de woonkamer van de Zwaluw nog weer een klapekster wiegend op de wind zitten te spieden op prooi vanuit één van de zeedennen in het duin, waarschijnlijk slaapt hij/zij er ook.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
--------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Bokje 2 / -
Goudhaan 18 / 5
Winterkoning 1 / -
Vuurgoudhaan 1 / 2
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 1 / -
Roodborst 3 / 4
Koolmees 2 / 2
Merel 7 / 7
Spreeuw 1 / -
Zanglijster 2 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 5 / -
Rietgors 1 / -
Zwartkop 13 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 83 exemplaren, 17 soorten, 7:00 uren.

Geen opmerkingen: