zaterdag 12 november 2011

Schiermonnikoog : Yes! BRUXELLES-putter!

Gisteravond zijn wij eindelijk voor het eerst dit jaar op Schiermonnikoog aangekomen om als hekkensluiters (of bezemwagen, het is maar zoals de lezer het lezen wil…) de komende weken het seizoen af te ronden. Gisteravond hebben we in de haven van Lauwersoog prachtig merels de oranjerode avondlucht in zien klimmen om daarna te vertrekken voor een volgende etappe op hun reis naar de overwinteringsgebieden. Afgelopen nacht ving Symen net na sluitingstijd van de elfde van de elfde van de elfde nog 2 waterrallen die dus uiteindelijk bij op de lijst van vandaag zijn gekomen. Vanmorgen ben ik solo begonnen aan de eerste ronde en dat vond voor het eerst dit jaar plaats op knisperende bladbodem. Vooral achteraan in de netopstelling op 'de vlakte van 5' was het wit bevroren op zowel de bodem als tot en met de tweede baan van de netten. Toch hingen daar net boven die tweede baan nog een paar vogels, roodborsten in dit geval. Die soort blijft ons dit jaar verbazen; wat trekken die langdurig door dit jaar. In de polder staat na de stevige zuidoostenwind van gisteren nu nog een matige wind uit dezelfde richting, de lucht is strakblauw, volledig onbewolkt. Tijdens de eerste ronde vangen we zoals te verwachten hoofdzakelijk merels en roodborsten. Aan het eind van de ronde word ik in de schapenweide vergezeld door de deelnemers aan de integrale wadvogeltelling, Frank Majoor c.s. Zij komen op het perfecte moment want nu kunnen we mooi met z'n allen de bladeren uit de netten van sectie 6 verwijderen. Ondertussen is er al een grote groep van honderden brandganzen laag over het vangterrein komen vliegen. De tweede ronde levert qua vangsten een vergelijkbaar beeld op, vooral merels en een paar roodborsten, maar ook een behoorlijk bleke tjiftjaf. In de kooien inmiddels 2 waterrallen en ook nog één uit een mistnet. En zo sprokkelen we de ochtend door met bij de merels een langzaam groeiend percentage terugvangsten. Bij die terugvangsten ook nog een winterkoning die in 2009 in totaal 9 maal de ringtafel heeft bezaocht, in 2010 twee maal en ook dit jaar nu voor de tweede maal.
We treffen in de loop van de ochtend in één van de netten ook een vers geslagen merel aan die al helemaal geplukt is tot een hapklare brok. Ik verwijder de ring die we vanochtend hadden aangelegd en hang het boutje terug in het net omdat roofvogels nogal eens willen terugkeren naar een plek waar ze hun maaltijd hebben voorbereid maar waar ze daarbij gestoord werden, wie wil dat niet graag doen…. De volgende ronde was de bout dus weg en lag er een verse witte poepstreep op het pad naast de plukplek. Ik was blij dat ik de ring nog van de bout verwijderd had, wisten we in ieder geval om welk individu het ging. Na het middaguur liep ik een ronde met ineens 6 vinken tegelijk (allemaal mannen), meerdere merels en 2 houtduiven in de schapenweide waarvan 1 jong exemplaar de hele krop strak vol had met eikels. Het was toen wel even handig dat Evert-Jan Rietbergen op dat moment aanwezig was en kon helpen met die twee zware jongens. Later op de middag lopen naast Evert-Jan ook Frank Majoor en Jeroen Nagtegaal weer even mee en treffen we ter hoogte van de Ebelbrug 3 putters in de netten aan. Één daarvan draagt al een ring en Frank constateert al snel dat dat geen Arnhem-ring is…. Juist, een BRUXELLES-putter. De eerste voor het VRS en echt wel een leuke onverwachtse vangst. Daarna loopt het wat verder terug met de vangsten maar blijven we toch lekker aan het werk. In de laatste ronde vangen we nog een paar merels die van plan waren om in het Glop te gaan slapen en hangt er tevens nog een waterral in het net boven de Ebel-brug. Bij de inloopkooi naast sectie 8 vliegt een wintertaling op en 10 meter verderop op het pad loopt er één voor mij uit. Tijdens het vrijwel loodrecht opvliegen komt hij toch nog even tegen het net aan maar ontsnapt daarna alsnog.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Goudhaan 3 / 1
Houtduif 2 / 0
Koolmees 0 / 3
Koperwiek 4 / 1
Merel 26 / 24
Pimpelmees 1 / 0
Putter 2 / 3
Roodborst 8 / 7
Tjiftjaf 4 / 1
Vink 6 / 0
Waterral 5 / 0
Winterkoning 0 / 2
Zanglijster 1 / 0
-----------------------------------------
Totaal: 62 nieuw geringd, 44 teruggevangen,
= 109 vogels met 550 meter mistnet,
30 mtr grofmazig net en 4 inloopkooien.

Geen opmerkingen: