zondag 6 november 2016

Vlieland 13 Oktober 2016 : rem op de roodborsten.

Vanmorgen even een heel flinke aankomst van merels maar allemaal vogels die zo fit waren dat het maar van korte duur was. een zogenaamde 'touch and go'- situatie dus, aankomen, even rondkijken en meteen weer door naar de vaste wal en/of verder... De stevig doorstaande wind noodzaakte ons om weer niet alle netten open te zetten.

ook vandaag weer een late kleine karekiet, maar ook nog een tuinfluiter. Beide vogels ten aanzien van vliegspier-ontwikkeling en aangelegd trekvet in uitstekende conditie verkerend. De roodborsten drogen qua aantallen inmiddels een beetje op, van 64 nieuw geringde exemplaren op een dag kijken we inmiddels niet eens meer op.

Er was weer sprake van goede dagtrek maar dit vond mede door de wind wel erg onoverzichtelijk plaats. Een klapekster ontsnapte uit hetzelfde net waarin ik er vorige week nog wel eentje in handen wist te krijgen. Later op de dag gebeurde dat ook met een buizerd, maar die hebben we in het hele proces niet eens gezien. Enige bewijs van aanwezigheid dat ons hierop wees wat het achterlaten van een visitekaartje in de vorm van een staartpen in het mistnet.


Foto: Merel (Turdus merula) -vrouw; de merels van de regio Noord-Nederland, noord-Duitsland en zuid-Denemarken hebben een overwegend grijs kleed aan de onderzijde, maar deze was wel heel erg grijs. Let op de sterke streping op de keel en de nog amper zichtbare aftekening van de bruinige bef.


Foto: we ontdekten vandaag in één van de netten dat we tijdelijk bezoek van een buizerd hadden gehad. Het zou een nieuwe baansoort zijn geweest. Opmerkelijk genoeg hebben we hier in het erg open terrein sinds 1997 nog nooit een buizerd gevangen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Beflijster 1 / -
Bokje 4 / -
Merel 106 / 1
Pimpelmees - / 1
Kramsvogel 1 / -
Tjiftjaf 4 / -
Koperwiek 21 / -
Bladkoning - / 1
Zanglijster 44 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Roodborst 64 / 8
Zwartkop 15 / 1
Heggenmus 12 / -
Tuinfluiter 1 / -
Vink 2 / 1
Vuurgoudhaan 1 / -
Keep 1 / 1
Goudhaan 10 / 1
Kleine Barmsijs 2 / -
Winterkoning 2 / -
Rietgors 1 / -
Spreeuw 1 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 310 exemplaren, 23 soorten, 9:30 uren

Geen opmerkingen: