vrijdag 23 oktober 2015

22 en 23 Oktober 2015 : Vlieland, tijd over voor onderhoud.

Dan maar een blogpost van 2 dagen.... de rust is wedergekeerd maar meteen is er dan ook ruimte voor vermoeidheid en korte avonden met lange praatsessies over wat er eigenlijk nou allemaal gebeurd is in de korte tijd dat we hier nou eigenlijk nog maar zijn.
Dus zoals gezegd dan maar een blogpost van 2 dagen om weer bij te raken met de verslagen. De verwachting dat het op de 22e wel eens een rustige dag zou kunnen worden kwam uit, al was er best nog wel zichtbare trek, vooral weer van kepen en vinken, maar meest opvallend ten opzichte van voorgaande dagen : houtduiven, kauwtjes en spreeuwen. Van die laatste soort is duidelijk een nieuwe trekgolf losgebarsten. De ene na de andere groep variërend van 50 tot een paar 100 stuks komt in hoge snelheid laag over de vegetatie vliegend voorbij. Ieder jaar weer een prachtig schouwspel waarbij je toch telkens weer schrikt als zo'n groep op iets van een meter hoog boven je hoofd over komt vliegen als je aan de dijkvoet bij een net vogels staat uit te halen. Vangen was er vandaag niet bij want ze knallen bij deze snelheden gewoonweg veel te hard met zo veel vogels tegelijk op volle snelheid tegen de netten dat er in de meeste gevallen niet één blijft hangen.
De condities van de vogels die we wel vangen zien er een stuk slechter uit dan we voorgaande dagen geconstateerd hebben. Vrijwel alle vogels hebben totaal geen aangelegd trekvet en hebben ook al behoorlijk moeten interen op de vliegspier. Om nog maar te zwijgen over de diverse afwijkingen die je op dit soort dagen aan kunt treffen, zoals oude pootbreuken, sperwerwonden, ontbrekende staarten of snavelafwijkingen. Allemaal gebreken waardoor vogels veel energie moeten steken in genezing en/of herstel en dus minder energie kunnen steken in het aanleggen van voldoende vet en/of doordat ze onderweg meer dan gemiddeld inspanning moeten verrichten tijdens de trekbewegingen.

Ik ben deze week ook begonnen met het verzamelen van teken in het kader van onderzoek naar het voorkomen van diverse tekensoorten en mogelijke verspreiding van ziekten door teken. Dit vindt plaats op diverse plaatsen in Nederland door het Utrecht Centrum voor Teken-gebonden Ziekten, het UCTD. Na vandaag zitten er al 21 samples in potjes. En dat terwijl ik lang niet alle vogels heb kunnen bemonsteren.

Tijdens de zeer rustige perioden hebben we de gelegenheid aangegrepen om nog een aantal klusjes op de baan uit te voeren zoals het vervangen van een doorgeroeste staalkabel waar Berry dwars doorheen getrokken had en het vervangen van een dun mistnet voor een dikke. Om 14 uur was wel echt over met de vangsten en trapten we weer terug naar de Zwaluw.


Foto : waterral, (Rallus aquaticus) , adult.

Dagtotaal 22 Oktober 2015 (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------------

Waterral - / 1
Tjiftjaf 1 / 1
Winterkoning 1 / -
Goudhaan 9 / 6
Heggenmus 1 / -
Vuurgoudhaan 1 / -
Roodborst 6 / 2
Pimpelmees 2 / 3
Merel 11 / 2
Koolmees 1 / -
Zanglijster 2 / -
Vink 1 / -
Koperwiek 3 / -
Keep 1 / -
Zwartkop - / 2
Rietgors 2 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 59 exemplaren, 16 soorten, 7:00 uren


Vrijdag 23 Oktober 2015 ; herhaling van zetten maar met krentjes.

Afgelopen nacht ineens wel weer trek op de vogeltrekradar, maar uit het grafiekje was meteen al af te leiden dat het om een groep passerende vogels ging die onze regio gedurende de nacht gepasseerd zijn maar aan de achterzijde niet of nauwelijks aangevuld werd.
Tijdens het openschuiven van de netten hadden we zowaar ook een ritsel-index. Op meerdere plekken in de net-opstelling ritselden de vogels in de struiken. Het was met 11 graden een heerlijk zachte nacht waarbij nog slechts een zwak windje stond. De eerste ronde stelde toch teleur, we kwamen met 8 vogels terug en daar hadden we toch iets meer bij verwacht. Maar goed, het is niet anders. Hebben we ook eens tijd voor verder onderhoud.... Bij die eerste ronde wel 3 ongeringde winterkoningen, een duidelijk signaal dat daar ook exemplaren van aan het doortrekken waren. We hebben besloten om, na een paar dagen met structureel gevangen ongeringde winterkoningen, morgen maar eens geluid van die soort te gaan afspelen. Spannende soort....


Foto: het begint nu toch echt wel op herfst te lijken....


Foto: excursietijd, met zeer veel interesse bij de jeugd.

Toch kwam er nog wel leuke dagtrek op gang. We zagen weer regelmatig passerende vogels zoals oeverpiepers en graspiepers, houtduiven, vinken, kepen. Verder opvallende roofvogel-activiteit. Zo zag ik in de ochtenduren twee met elkaar donderjagende sperwer-vrouwtjes, waren er in de polder gedurende lange tijd 2 buizerden aan het paalzitten en zagen we diverse malen rondjagende slechtvalken. Daarbij moest het wel meer dan 1 individu zijn want één van de vogels was juveniel. Marc zag tot tweemaal toe een smelleken laag over de polderrand langskomen en ook de kiekendieven lieten zich vandaag weer niet onbetuigd.

De krenten in de pap van vandaag betroffen maar liefst 2 nieuwe jaarsoorten. Marc kwam eerst samen met Berry met een ekster bij mij lopen en in de laatste ronde zag Marc een sperwer-vrouw voor zich uit in een net springen. Zijn sprint was snel genoeg...
Foto's : Sperwer, vrouw, eerste kalenderjaar.

Op de terugweg naar de Zwaluw keek ik nog even vanaf de strandovergang naar zee. Boven de duintop stonden twee torenvalkjes te binnden en op het strand zat een juveniele slechtvalk te mantelen over zijn/haar prooi.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-------------------------------------------------

Sperwer 1 / -
Vuurgoudhaan 1 / 1
Winterkoning 7 / 2
Baardman 2 / -
Roodborst 1 / 7
Pimpelmees 1 / 1
Merel 4 / 5
Ekster 1 / -
Zanglijster 4 / -
Spreeuw 5 / -
Koperwiek 5 / -
Vink 5 / -
Zwartkop 4 / -
Keep 4 / -
Goudhaan 9 / 5
Rietgors 1 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 76 exemplaren, 16 soorten, 7:30 urenGeen opmerkingen: