maandag 19 oktober 2015

18 Oktober 2015 : Vlieland, miezer maar ook weer veel vogels.

Na een zeer slechte nachtrust (veroorzaakt door een strakke actie van mij waarbij ik gisteravond steil-achterover van de 5e sport van het laddertje waar we mee bij de zonnepanelen kunnen komen) vanmorgen met een enorm zeer achterwerk en achterhoofd opgestaan en naar de vinkenbaan gefietst. Om circa 4 uur vannacht was het begonnen te miezeren en dat zou vanmorgen nog lang in buitjes doorgaan. Vooral smienten, merels en koperwieken vergezelden mij onderweg.
Holmer en Mark waren al vroeg gegaan om de netten al in het donker open te kunnen hebben. Meteen vanaf de eerste ronde werd het weer stevig aanpoten want de vogels begonnen al weer op tijd in te vallen of met hun dagactiviteit na in de struiken geslapen te hebben.
Het credo van vandaag werd dus lopen en blijven lopen en/of afwisselend ringen en blijven ringen.

voor mij werd het vooral ringen en blijven ringen want het glibberen door de modder onder de netten verging mij vandaag dus niet zo heel erg best. Meteen in de eerste rondes kwamen er al weer flinke groepen kramsvogels, koperwieken en merels de Kroonspolders in duiken. De kleinere soortjes lieten zich ook niet onbetuigd en verschenen eerst in de vorm van roodborsten als hoofdmoot en iets later goudhanen. Kortom, een herhaling van zetten.
Holmer en Mark hadden in het donker al een velduil boven de netten gezien, wellicht dezelfde vogel die ik de avond ervoor in de buurt van het lange rietnet had zien invallen.
We hebben de hele dag gewoon lekker kunnen doorwerken, de vogels kwamen weer mooi geleidelijk verdeeld over de dag binnenvallen (kramsvogels en merels en koperwieken) en dat hield ons goed bezig. amper tijd om af en toe eens even buiten de ringhut te kijken want met enige regelmaat miezerde het steeds weer. Op een gegeven moment hebben we dan ook enkele mistnetten gesloten. Na de middag stond alles echter weer open nadat het weer aanzienlijk opknapte.

Highlights van vandaag waren de vangst van een zwartkop met Helgoland Germany-ring (tijdens de excursie die door circa 10 man en vrouw werd bezocht. Aan het eind van de middag werd die buitenlandse ring nog uitgebreid met een Stavanger-ring uit Noorwegen aan een merel vrouwen een Praag-ring uit Tsjechië aan een zwartkop. Het is met de zwartkoppen uit zuidoost-Europa dus nog niet eens over. Normaal gesproken trekken in deze tijd vooral de zwartkoppen uit Scandinavië door, maar daar zijn dus nog wel uitzonderingen op...Op dat moment was ik zelf al afgetaaid naar de Zwaluw om de pijnlijke plekken wat te laten ontspannen en eten te koken. In de slotronde werd er nog een grote gele kwik gevangen.
Het was weer een drukke dag, maar met 4 mensen op de baan die het hoofd koel weren te houden was dit heel goed te doen.


Foto: Merels op het slag.


Foto: en dan krijg je op de dag na de dag ervoor dit soort tafereeltjes...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Bokje 2 / -
Tjiftjaf 22 / 4
Grote Gele Kwikstaart 1 / -
Goudhaan 90 / 15
Winterkoning 2 / 1
Vuurgoudhaan 1 / 2
Heggenmus 8 / 1
Pimpelmees 1 / 1
Roodborst 101 / 10
Koolmees - / 1
Beflijster 1 / 1
Spreeuw 2 / -
Merel 144 / 10 (waarvan 1 ex met Stavanger-ring).
Vink 1 / 1
Kramsvogel 11 / -
Keep 7 / 1
Zanglijster 28 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Koperwiek 90 / -
Rietgors 5 / -
Zwartkop 23 / 4 (waarvan 1 x Praag en 1 x Helgoland).
------------------------------------------------
Totaal: 593 exemplaren, 21 soorten, 12:15 uren

Geen opmerkingen: