woensdag 21 oktober 2015

20 Oktober 2015 : Vlieland, merels en spreeuwen.

Gisteravond is er een enorme wegtrek geweest. De eilanden liepen behoorlijk leeg, wie fit was ging weg. Tja, en dan is het maar afwachten of er uit andere richtingen nog wat nieuw aangevuld wordt. Dat gebeurde dus wel en niet....

Al tijdens het fietsen naar de baan was te merken dat er veel minder koperwiekpiepjes in de lucht te horen waren. De lucht was zwaarbewolkt en de polderweg was al glanzend nat van de meest recente bui die nog maar pas opgehouden was. Aanvankelijk troffen we maar weinig invallende vogels, maar dat werd met de eerste ronde wel anders. De merels vlogen ons om de oren. Werken geblazen dus. Het was tijdens de eerste rondes ook wel meteen duidelijk dat de meeste roodborsten en goudhaantjes vertrokken waren en dat er kennelijk niet echt veel vanuit het Noorden of oosten was aangevoerd. De exemplaren die we wel vingen waren duidelijk in mindere conditie en dus klaarblijkelijk wijs genoeg om het eiland nog niet te verlaten. De merels daarentegen waren over het algemeen moddervet te noemen, gewichten van 115 gram of meer bleken heel gewoon. dan weet je hier op de Waddeneilanden eigenlijk meteen wel waar je aan toe bent, een snelle rush van aankomen en doorgaan. En zo geschiedde, hoewel pas om een uur of 12 de stroom vogels begon op te drogen.

Vandaag opvallend veel spreeuwen die ineens met vele duizenden het eiland waren komen opdonderen. De polder zat er vol mee en net voordat we om 11 uur de geïnteresseerden verwachtten zaten er ineens tientallen in het hout achter het slag en een paar duizend in de struiken tussen de netten. En in korte tijd kreeg je daarna door de inmiddels naar noordnoordoost gedraaide wind de zure geur van fermenterende duindoornbessen in je neus. dit was dus precies het moment waarop ze hadden zitten wachten... de duindoornbessen hadden nu hun maximale vruchtsuikergehalte en dus voedingswaarde. Ondanks het feit dat ze het voor ons nog enige tijd enorm spannend maakten lukte het niet om nog een klap spreeuwen op het slag te maken, hoewel op het maximum 9 spreeuwen het veld deelden met 6 merels. Te lang getwijfeld en gewacht met het slaan in de hoop dat de andere circa 40 spreeuwen uit het hout ook op het slag zouden springen. Dat gebeurde dus niet... integendeel, zonder dat het voor ons verklaarbaar was spoten ze ineens in paniek omhoog en vertrokken ze alsof ze ergens enorm van schrokken.


Foto: merels en spreeuwen op het slag.

Geen buitenlandse ringen vandaag, geen zeldzamere soortjes, maar ja, we hadden ons deel afgelopen dagen dan ook wel gehad... Toch werd het nog weer een lekkere dag met doorwerken en vooral een middagje om tussen de rondes door even een aantal klusjes uit te voeren. In de avondschemering was het wederom een prachtig schouwspel om vooral de merels te zien te vertrekken. Als vuurpijltjes klommen ze vanuit de polder omhoog om te wachten op één of ander centraal fluitsignaal dat aan zou geven om ineens over te gaan op een zijwaartse vliegbeweging en richting het zuidwesten te gaan.


Foto: kak op tak. Zo komen we dus aan al die besdragende struiken op de vinkenbaan......

In de avondschemer kortstondig opnieuw spektakel. out of the blue kwamen er ineens laag over de struiken langs het polderdijkje tientallen groepen van circa 100-150 spreeuwen op hoge snelheid voorbij vliegen in oostelijke richting. volledig haaks op de windrichting waarin je ze zou verwachten te vliegen en daar moest een reden voor zijn. Wij kwamen er niet achter, maar het leek erop alsof het nieuwkomesr op het eiland waren die zich dus niet voegden bij de groep die al enige tijd zit te slapen in de oevervegetatie van het duinmeertje langs de Polderweg. Af en toe bolde een groep van deze spreeuwen even op in reactie op ons afgespeelde spreeuwengeluid, maar dat leidde tot slechts enkele tientallen vangsten.
wellicht gaat het komende dagen beter...

dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------

Winterkoning 2 / 1
Vuurgoudhaan 1 / -
Roodborst 1 / 6
Pimpelmees 1 / 1
Merel 208 / 12
Koolmees - / 1
Zanglijster 9 / -
Spreeuw 23 / -
Koperwiek 50 / -
Vink 2 / -
Zwartkop 26 / 1
Keep 3 / 1
Tjiftjaf 25 / -
Groenling 1 / -
Goudhaan 52 / 18
Rietgors 3 / -
------------------------------------------------
Totaal: 466 exemplaren, 16 soorten, 11:45 uren


Geen opmerkingen: