dinsdag 9 september 2014

Vlieland : help het wordt al herfst.... Beflijster !

Voor het eerst in deze periode was de polderweg tijdens het naar de baan fietsen een klein beetje nat. Het was zwaar bewolkt maar toch was het schijnsel van de volle maan zo sterk dat je geen zaklamp nodig had om te zien wat je deed of waar je was.
Alle netten stonden op tijd weer open, ondanks de wind die toch stevig doorstond met een kracht van 4 bft was het mogelijk om alles wel gewoon open te zetten. Wat dat betreft zat de wind voor onze vinkenbaan in de juiste hoek. Er was vanmorgen wederom niets te zien of te horen dat op enigerlei wijze deed denken aan trek. Kortom, het werd een herhaling van zetten ten opzichte van de afgelopen dagen. 4 vogels in de eerste ronde en 5 in de tweede. Tijdens die tweede ronde sprong er uit de struiken naast het paadje luid schetterend een lijster voor ons uit. Het geluid deed meteen een belletje rinkelen, maar in een fractie van een seconde ging ook meteen door mijn hoofd: "maar nu toch nog niet?" Maar toch wel !!! vlak voor ons sprong en beflijster in het net. Een sprintje was niet eens nodig en even later stond ik met een eerstejaars beflijster-man in de handen. Dat is voor VRS Vlieland de vroegste najaarsvangst in het jaar van deze soort. Normaal gesproken worden de eersten hier gevangen na circa 20 September of nog later. We kunnen dus wel atellen dat de herfst nu toch echt is begonnen....


Foto's : Beflijster (Turdus torquatus), eerste kalenderjaar man.

Tijdens het wachten voor de volgende ronde landde er ineens een boomvalk in het hout. Een eerstejaars vogel die er een beetje mottig uitzag en bij nadere beschouwing zagen we dat de complete toppen van alle staartpennen waren afgebroken. Dat gaf de vogel een merkwaardig silhouet met zo'n korte staart. Hij zat helaas te kort in het hout om er een foto van te maken.

Verder verliep de vangdag heel erg vlak met af en toe een paar vogels per ronde. Daarbij nog even een kleine opleving waarbij ineens bonte vliegenvangers in het terrein zaten. Daarvan vingen we er toch nog 4. Door de rust met de vangsten hebben we nog alle tijd gehad om op de baan nog wat werkzaamheden te verrichten, vooral fijnafstemming van de rallenkooien nemen daarvoor nogal wat tijd in beslag. Om 15 uur waren de netten weer gesloten en fietsten we samen met Maaike en Anne, twee muzikanten die we vorig jaar hebben leren kennen tijdens het popfestival 'into the great wide open' terug naar de zwaluw voor een lekkere pot thee en verhalen over de Wadden en muziek.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------------

Boompieper 1 / -
Tuinfluiter - / 3
Winterkoning - / 1
Zwartkop 3 / -
Heggenmus 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 1 / 1
Fitis 3 / -
Beflijster* 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 4 / -
Rietzanger 5 / -
Spreeuw 2 / 1
Kleine Karekiet 3 / 1
Groenling 1 / -
Grasmus 1 / -
Kneu 1 / -
--------------------------------------------------------
Totaal: 37 exemplaren, 18 soorten, 7:30 uren.

Geen opmerkingen: