maandag 5 september 2016

Vlieland 3 September 2016 : na zonneschijn komt regen...

Bij vertrek naar de vinkenbaan bemerkten we dat het vannacht een beetje had geregend. De wind was inmiddels iets afgezwakt, maar om de hoek van het Posthuys bleek toch nog wel een lekkere bries te staan. Bij het openschuiven van de netten was wederom niets te merken van ook maar iets met veren. Kortom: ritselindex wederom nul komma nul. Het werd dus weer een dagje sprokkelen met rondjes variërend van 4 tot 8 vogels. Daarbij gewoon the usual suspects voor deze tijd van het seizoen met vandaag ook een paar nieuwe weeksoorten als koolmees, vink en merel. De koolmezen betrof 3 exemplaren uit een groepje van 4 die zo ineens opdoken in het hout. Eventjes geluid afspelen zorgde er voor dat 3 van de 4 vogels even later keurig bij de luidspreker in het net hingen. Van deze 3 jonge vogels droeg er zoals te verwachten 1 een ring uit het project van het NIOO, maar de andere 2 waren ongeringd. Er zal dus waarschijnlijk wel weer een nestje in deze hoek van het eiland gemist zijn. We hoorden vandaag ook een klein aantal baardmannetjes in het riet, vangen was er echter niet bij. Verder constateerden we dat de bewegingen van graspiepers die we gisteren waargenomen hadden vandaag al weer verstomd waren. In de polder was wel duidelijk te merken dat het aantal witte kwikstaarten was toegenomen, maar dat is ook niet zo gek als je constateert dat de plassen in de derde polder die gisteren door een hoge vloed weer even nat waren nu weer compleet droog staanen dus weer heel wat bodemleven bereikbaar gemaakt hebben.


Foto: Sprinkhaanzanger (Locustella Naevia) bruine morph.

Tijdens het lopen van één van de laatste rondjes zagen we nog een waterral van onder het mistnet opspringen en wegvliegen. Om 14:30 uur besloten we na enig onderhoudswerk in de opstelling te hebben verricht dat het wel welletjes was voor vandaag en hebben we onder een zonbeschenen hemel de netten gesloten. Snel daarna schoof er dikke bewolking voor de zon en vlak nadat we op de Zwaluw arriveerden begon het lichtjes maar gestaag te regenen. Morgen is er weer een dag. Is er morgen weer een dag? Nou, in ieder geval niet een vangdag, want er is een regendag voorspeld met een prognose van 15 mm neerslag en ook nog eens harde wind. Dat wordt dus slaap inhalen.....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Koolmees 2 / 1
Grasmus 1 / -
Fitis 7 / -
Winterkoning - / 3
Tjiftjaf 3 / -
Merel 1 / -
Rietzanger 5 / -
Roodborst 1 / -
Kleine Karekiet 2 / 2
Heggenmus 3 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Vink 1 / -
Zwartkop 6 / -
Rietgors 2 / -
Tuinfluiter 3 / 2
--------------------------------------------
Totaal: 46 exemplaren, 15 soorten, 8:15 uren

Geen opmerkingen: