vrijdag 2 september 2016

Vlieland 1 September 2016 : door het gaatje...

Gisteren met een boordevolle trein en bijna boordevolle boot aangekomen op het eiland en eerst maar eens even goed wat aan proviand ingeslagen om in ieder geval tot na het weekend er goed doorvoed tegenaan te kunnen gaan op de Vinkenbaan. YES ! Mijn jaarlijkse CES-periode op dit helaas vaak zo windrijke maar wonderschone eiland in de Waddenzee. Helaas sinds we een huisdier hebben die we nergens kunnen huisvesten noodgedwongen zonder Hanneke.
Afgelopen nacht wat het weer stikdonker op dit deel van het eiland en was de hemel weer overgoten met sterren in een ontzettend mooi zichtbare Melkweg. De wind was helaas niet helemaal gaan liggen dus we moesten toch wel even wat stevig doortrappen om in het holst van de nacht op de Vinkenbaan aan te komen. Na het openzetten van de 250 meter mistnet en het klaarleggen van het slagnet was er nog even tijd over om te genieten van prachtig opgloeiend ochtendrood. Helaas werden we daarbij, net als afgelopen nacht in ons huisje, vergezeld van honderdduizenden muggen. Het is amper te geloven, maar rond de ringhut werd het geluid van de lokzang bijna overstemd door het gezoem van deze enorme aantallen muggen. Deze aantallen heb ik hier sinds mijn eerste seizoen op de Vinkenbaan (in 1998) nog niet eerder meegemaakt. Het ligt voor de hand dat de muggen zich zo enorm hebben kunnen vermenigvuldigen door de aanzienlijke regenval van begin Augustus, gevolgd door de toch nog lekker warme nazomer die daarop volgde...We beleefden vandaag een mooie eerste vangdag met de vangsten grotendeels mooi verspreid over de gehele ochtend. De middag werd vooral gebruikt om in de vangopstelling nog het nodige onderhoud en puntjes op de i te zetten. Met de harde wind van begin deze week was er bijvoorbeeld het nodige riet over de recent uit-gemaaide looppaadjes heen gewaaid en dat moet dan dus wel even opgeruimd worden...
Op deze eerste dag hebben we zowaar meteen het slagnet kunnen gebruiken. De paar piepers die werden waargenomen wilden tegen alle verwachting in toch naar beneden komen en namen meermalen hun positie op het slag in. De eerste boompieper die door peter werd geslagen verliet het net echter weer even snel want de vogel wist in een fractie van een seconde al één van de diverse gaten in het net te vinden. Het was maar goed dat andere mensen onze verbaasde blikken niet hebben gezien. In synchrone beweging draaiden onze nekken dezelfde kant op en keken we de vogel na... en zo geschiedde helaas een paar maal vandaag. Het wordt toch echt wel de hoogste tijd dat we gelegenheid krijgen om de slagnetten te vervangen want er zitten nog maar een paar mazen tussen de gaten.......
Voorts hebben we nog 4 bezoekers voor de excursie van vandaag mogen ontvangen; één echtpaar heeft een ringstreng gesponsord en is nu in gespannen afwachting of 1 of wellicht meer ringen van die streng ergens teruggemeld zullen worden.


Foto : Parnassia (Parnassia palustris).

zichtbare trek was er vandaag niet zo heel veel, in e ochtend was er enige beweging van af en toe een klein groepje passerende boerenzwaluwen (in zowel oostelijke als zuidwestelijke richting... en na het middag-uur werden met regelmaat overtrekkende buizerden en kiekendieven waargenomen. We hebben nog niets vernomen van de Ortolanen die inmiddels uit meerdere provincies in het land gemeld worden. Ook op Vlieland schijnen er exemplaren gezien te zijn.

We wachten maar eens af of we er nog eentje van kunnen ringen, het zou er voor mij wel weer een eerste in diverse jaren zijn.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen ) :
---------------------------------------------

Pimpelmees * - / 1
Zanglijster 1 / -
Fitis 11 / -
Roodborst 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / 1
Rietzanger 2 / 2
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Kleine Karekiet 4 / 4
Heggenmus 2 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Graspieper 1 / -
Zwartkop 24 / -
Boompieper 1 / -
Tuinfluiter 8 / 1
Groenling 2 / -
Braamsluiper 1 / 1
Kneu * 1 / -
Grasmus 3 / -
Rietgors 1 / -
Winterkoning 1 / 2
---------------------------------------------
Totaal: 83 exemplaren, 21 soorten, 12:00 uren

1 opmerking:

DR UKAKA zei

Heeft u een dringend lening nodig hebt van een God vrezen lening kredietverstrekker, niet alleen een christen, maar een gelovige, en moet u ook een lening geldschieter die je kunt vertrouwen en vertrouwen op, zorgen niet meer hier komt de kans dat je hebt gewacht.
Gelieve contact
wicklaurelscapitalsoughtfirms@gmail.com
onmiddellijk, zodat uw lening kunnen geven om u zonder enige vorm van vertraging GOD BLESS