vrijdag 22 augustus 2014

Schiermonnikoog 1 Augustus 2014 : dorst, dorst, dorst.

Vanmorgen opnieuw helemaal windstil weer bij aanvang maar in slechts heel lichte mate dauw. Tijdens de eerste ronde waan ik mij met een vroege ochtendtemperatuur van rond de 20 graden en kwetterende Spotvogels en koerende Turkse Tortels weer een beetje in Afrika.
Net van de slaapplaats vertrokken kwetterende zwaluwen maken dat plaatje compleet, fantastisch…
Het is al vroeg te merken dat het best wel een warme dag gaat worden en dat biedt perspectief voor het profiteren van drinkende en badderende vogels bij de laatste restjes water in de sloot. De eerste ronde levert het onheilspellende aantal van 13 vogels op, dat belooft weinig goeds als je net de verwachting hebt uitgestippeld dat het nu wel alemaal zal gaan terugzakken met de vangsten. Het is in de afgelopen dagen goed te merken dat we met het droogvallen van de sloot in ieder geval ons voordeel doen voor soorten als Merel, Zanglijster, Roodborst, Vink, Koolmees en Pimpel, vogelsoorten die gek zijn op baden en/of wroeten naar bodemleven in de modder van de glopsloot.Vanaf de tweede ronde begint het effect op te treden en zet een trend in die iedere ronde wel weer wat leuke resultaten oplevert, vooral veel soorten. Het gaat tot ver na de middag door eer het inzakt tot rondejs van enkele vogels. Weinig opmerkelijks, maar gewoon leuke aantallen van veel soorten.
Aan het eind van de dag zit je dan met een hele waslijst, maar met opvallend genoeg maar 1 soort die op de totaallijst 'double figures' oftewel meer dan 9 exemplaren kent. Daarbij een nieuw dagrecord voor Schier voor vangsten van de Boomkruiper. De laatste ronde voor het donker levert volledig onverwacht toch nog weer een paar zwaluwtjes op die weer recht voor de rietkraag hangen. De latere inspectie van de grofmazige netten levert nog 2 opspattende Houtsnippen op, die zaten dus in beide gevallen achter het net…
In de netten hangen tientallen parende langpootmuggen en onder de netten laten evenzoveel naaktslakken zich met die activiteit bepaald ook niet onbetuigd. We hebben uiteindelijk dus toch volledig onverwachts de neerwaartse spiraal in aantallen gevangen vogels kunnen doorbreken, maar het aantal teruggevangen vogels loopt wel gestaag op. Met ruim 600 vogels hebben we deze week meer gevangen dan hier in het hele CES-seizoen, en ongeveer 10 procent van het jaargemiddelde. We hopen dan ook dat we hiermee de trend voor de rest van het seizoen hebben kunnen zetten en dat we niet het gras voor de voeten van de rest van het ringgezelschap hebben weggemaaid. In letterlijke zin hebben we dat deze week in ieder geval wel…
Waarnmeingen vandaag : om 09:00 uur een groep van 14 watersnippen naar ZZW, om circa 08:30 en 11 uur 4 Buizerden cirkelend boven het glop en om circa 16:30 uur ineens een ZWARTE OOIEVAAR laag over het veldlab richting Noord. Dat gebeurde weer op zo'n moment dat je achteraf realissert dat iets in je onderbewustzijn een signaaltje gaf dat je op dat moment onder het afdak heen moest komen en volledig nietsvermoedend omhoog moest gaan kijken... precies op dat moment was de ooievaar net recht over de ringtafel gevlogen terwijl we daar niets van gemerkt hadden. Was ik niet opgestaan dan hadden we er dus ook echt niks van gemerkt....
Foto's : juveniele putter, net uit het nest uitgevlogen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Grote Bonte Specht 2 / 1
Tjiftjaf 9 / 6
Boerenzwaluw 2 / -
Fitis 12 / 6
Winterkoning 4 / 2
Grauwe Vliegenvanger 6 / 3
Heggenmus 8 / 2
Staartmees 4 / 1
Roodborst 6 / 5
Pimpelmees 5 / 2
Merel 3 / -
Koolmees 7 / 4
Zanglijster 2 / 1
Boomkruiper 4 / 1
Kleine Karekiet - / 3
Huismus 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 7 / 3
Braamsluiper 2 / 1
Putter 1 / -
Grasmus 3 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Rietgors 1 / -
Zwartkop 1 / 3
-------------------------------------------------------------
Totaal: 99 vogels nieuw geringd en 47 teruggevangen =
146 exemplaren verdeeld over 25 soorten in 17:59 uren.Foto: Atalanta (Vanessa atalanta), onderzijde in rusthouding.


Foto: Rietgors (Emberiza schoeniclus) , man, adult.Geen opmerkingen: