woensdag 7 september 2016

Vlieland 5 September 2016 : leven in de brouwerij.

Weet u wat nou het probleem is van een dag niet vangen door slecht weer? Dat je aan je bed gewend raakt..... Vanmorgen hebben we ons dus verslapen! Dus aan alle werkvolk in de Kroon'spolder : die zwarte streep die u vanmorgen om 06:30 uur over de polder zag gaan... dat was geen vliegtuig... het was geen auto... het waren 2 jakkerende ringers.
Op de baan aangekomen hebben we snel alle netten opengeschoven (het lokgeluid stond al aan op tijdschakelaar) en kwamen meteen al met de eerste vogels terug in de ringhut.
Het werd snel duidelijk dat er een omwenteling in de vogelbestanden op het eiland had plaatsgevonden. Geen superaantallen, maar het was overduidelijk dat er nieuwe aankomst was. Achter elkaar begonnen vanaf een uur of 9 in de ochtend soorten als boerenzwaluw, gekraagde roodstaart, bonte Vliegenvanger en fitis te verschijnen. Het hield ons lekker bezig.
Ook het slagnet deed zijn werk vandaag goed. Het beschutte tuintje verleidde regelmatig een fitis of gekraagde roodstaart tot het bezoeken van de lokker die we op het slag hadden geposteerd. Helaas werd er echter nogal eens een vogel gemist omdat hij/zij al één van de inmiddels vele gaten in het slagnet wist te vinden voordat één van ons arriveerde....

Bij de nieuw geringde vogels zaten vooral bij de kleine karekieten en tuinfluiters voor het eerst deze periode exemplaren bij die letterlijk moddervet genoemd kunnen worden.
Ik noem maar karekieten die het vet nog op het borstbeen en vliegspier hebben liggen en daardoor een gewicht van > 15 gram hebben bereikt. Bij tuinfluiters hetzelfde verhaal, een exemplaar van 23,3 gram.

Vandaag werd ook de eerste tapuit van het seizoen gevangen, de soort waarmee ik een bijdrage mag leveren aan het dit jaar gestarte zoönosenproject van het Vogeltrekstation en de Erasmus-universiteit. De eerste sample voor deze soort is dus binnen.

En vanmiddag een leuk toppertje bij de vangsten... er hing een draaihals in het zogenaamde 'dijknetje'. De vogel had kennelijk op insecten (waarschijnlijk mieren) zitten foerageren op het puinpad. Wat blijven het toch iedere keer verbazingwekkende vogels.


Foto: Draaihals (Jynx torquilla).

en om het helemaal compleet te maken vingen we nog een roodmus terug die door collegaringer Peter van Horsen alhier geringd was op 29 augustus. De juveniele vogel bleek nog niet echt goed geleerd te hebben om het juiste voedsel te verzamelen want in de verstreken dagen was ie bijna 2 gram afgevallen. Zo op het oog leek de vogel echter nog in prima conditie te verkeren.

Foto: Roodmus (Carpodacus Erythrinus).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Draaihals 1 / -
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst 3 / -
Fitis 21 / 1
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Gekraagde Roodstaart 8 / -
Rietzanger 3 / 1
Roodborsttapuit 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 4
Tapuit 1 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 6 / -
Boompieper 2 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Roodmus * - / 1
Braamsluiper 2 / 1
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / 3
----------------------------------------------

Totaal: 90 exemplaren, 21 soorten, 10:00 uren.

Geen opmerkingen: