vrijdag 2 november 2012

1 November, Vlieland, vangen in twee etappes.

We hebben vandaag in twee etappes moeten vangen. Het weer was afgelopen nacht dusdanig verslechterd dat Holmer alleen naar de baan is gefietst om eerst maar eens aan te zien hoe de situatie is om te vangen. Dat bleek mee te vallen, een groot deel van de netten staat bij zuidelijke wind goed in de luwte. Daarnaast kon natuurlijk het slagnet nog gebruikt worden voor de merels. Dat slaagde maar al te goed want in ongeveer 5 uur tijd wist ie 69 merels te vangen. Verder in de mistnetten nog een leuke soort, een vuurgoudhaantje. Tegen 11 uur nam de regen toe tot een meer gestaag karakter en zakten de vangsten in. De netten werden gesloten en de baan en Holmer gingen in rust.

Tegen 15 uur was de situatie buiten dusdanig verbeterd dat ik besloot het er maar eens op te wagen. De regen was volgens de radarbeelden voor enige uren gepasseerd en de wind zwakte achter de buien af van zuid 6 naar 4 bft. In de bermen langs de polderweg zaten weer leuke aantallen merels en midden overdag spatte er ook nog een houtsnip op. Op de vinkenbaan aangekomen ben ik meteen begonnen met het openschuiven van vrijwel de identieke netten als door Holmer deze ochtend gebruikt waren. Bij terugkomst daarvan kon ik stilletjes de hut in sluipen en het slag dichttrekken, hetgeen resulteerde in 3 merels. De vogels waren nog steeds erg gretig op de bessen van de duindoorn. Waar je duindoorns zag zag je kramsvogels of merels. Verder was er eigenlijk niet al te veel te beleven, al viel wel op dat er heel wat spreeuwen in de polder aan het foerageren waren. Aan het eind van de middag naderde er een forse regenbui en besloot ik om maar extra vroeg de volgende ronde te gaan lopen. Eenmaal achter bij de netten hing de lucht boven me ineens helemaal vol met de spreeuwen. Heel langzaam vlogen zijn glijdend over de netopstelling; meestal is die vorm van vliegen een teken dat ze willen gaan zitten en dat zou nu met die naderende bui niet zo handig uitpakken. Gelukkig bleef het beperkt want ze schrokken op het laatste moment toch ergens van. In één hoek van de opstelling hingen er uiteindelijk toch nog 16, maar dat is maar een schijntje van het totaal van circa 1000 spreeuwen die hier weer rondvlogen. De hele groep is na een paar rondjes waarbij je prachtig de synchrone vleugelslagen (met een zoemend geluid kon horen) gaan zitten op de plaats waar in onze eerste week ook een spreeuwenslaapplaats gevestigd was. Die groep had die plek vorige week echter spoorslags verlaten en is verdergetrokken. Precies op het moment dat ik met de laatste vogel bezig was barstte de bui los.

Foto: leeftijdskenmerk in vleugel van kramsvogel. De juveniele armpendekveren hebben witte randjes en inhammetjes/'hapjes' op de top. Deze ontbreken bij de postjuveniele armpendekveren die bruine randen hebben.

Foto: leeftijdskenmerk adulte kramsvogel in vleugel.

Foto: leeftijdskenmerk adulte kramsvogel in staart. De toppen zijn breed met soms een kleine spits op de top.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------

Winterkoning - / 1
Zwartkop 2 / -
Roodborst 1 / 4
Goudhaantje 2 / 2
Merel 78 / 4
Vuurgoudhaantje 1 / -
Kramsvogel 26 / 2
Pimpelmees 2 / -
Zanglijster 1 / -
Koolmees - / 2
Koperwiek 3 / -
Spreeuw 16 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 147 exemplaren, 12 soorten, 8:00 uren

Geen opmerkingen: