dinsdag 9 oktober 2012

Schiermonnikoog 8 oktober 2012 : rallenkooien bouwen.

Het was vanmorgen weer een heerlijk rustige najaarsochtend; bijna bladstil en helder. In de lucht vooral piepjes van enkele 10 tallen kleine groepjes zanglijsters die als een speer doorvlogen over het vangterrein. In de struiken ook wel weer een aantal invallende merels maar zeker minder dan gisteren.
De eerste ronde leverde 10 vogels op en de constatering dat het in het centrum van het vangterrein flink koud was. Aan de netten hingen druppels van de dauw die als pareltjes glinsterden in het zonlicht dat meteen vanaf de eerste ronde aanwezig was. In het achterste deel van het vangterrein horen we rondom roepende kool- en vooral pimpelmezen. We constateren dat het in dit geval waarschijnlijk nog geen voorhoede is van trekkende mezen want van al die beestjes die we horen belandt er niet één in de netten. Een duidelijk signaal dat het vogels betreft die de positie van de netten inmiddels feilloos kent. Af en toe kwamen er verder een paar kepen over en in nog mindere mate vinken.
De tweede ronde leverde 11 vogels op en de tweede constatering van vandaag: dat was samen met de eerste ronde 1 % van ons schrikbarend lage jaartotaal aan nieuw geringde vogels... Kortom, we zitten nog niet op 2300 vogels voor het jaar 2012...
In de derde ronde ziet Leo een slechtvalk van behoorlijke hoogte loodrecht naar beneden komen en zich in het bos achter de netten storten; er volgt wel flink alarm van staartmezen en merels. De ronde daarna horen we een roepend bladkoninkje in het elzenbos rondom sectie 1 en 2. Het vogeltje is druk aan het foerageren in de door de zon beschenen toppen van de berken die hier tussen de elzen staan. die zal dan toch eerst naar beneden moeten komen willen we enige kans maken.
tijdens deze ronde zijn de vangsten al behoorlijk ingezakt; vanaf dat moment komen we met per ronde nog maar 1 of 2 vogeltjes terug en dat zal weer het beeld van de verdere dag bepalen. Dus maken we maar mooi van de gelegenheid gebruik en gaan bezig met het plaatsen van de overige 2 rallenkooien. Dat is pas lekker prutswerk om de middag mee te vullen en het vervolgens ook nog eens goed warm te krijgen onder de najaarszon.
's middags verder alleen maar vernoemenswaard: een oevervliegende oeverpieper en met toenemende regelmaat kleine aantallen sijzen. leo ziet nog weer een groep van circa 50 barmsijzen boven het meteoveld.

Foto : juist, weer een kooi klaar....

Inmiddels hebben we tot in de schemer doorgewerkt aan de laatste kooi, maar staat ook deze vangklaar zodat we vanaf morgen met 4 rallenkooien op volle vang-inspanning zitten. De avondronde levert geen herhaling van invallende koperwieken op, maar later horen we in het donker toch wel vertrekkende koperwieken. Echter totaal niet de aantallen van de voorgaande 2 avonden. Afwachten maar weer voor morgen want het is inmiddels wel een heel mooie heldere nacht met nu al veel dauwpareltjes aan de netten en totale windstilte in het vangterrein.
De laatste avondronde levert in de kooien niets op, maar bij het voormalige meteoveld vliegt er een kerkuil voor mij uit, precies richting het grofmazige net wat daar staat. De vogel vliegt er perfect tegenaan maar valt al snel achterover nadat hij uit de veel te ondiepe zak van het net weet te springen. Het net blijkt door alle reparaties ook haast geen zak meer te hebben.... Als ik bij het gebouw terugkom en mijn ervaring aan Leo en Kees meedeel blijkt dat zij net een kerkuil voorbij hadden horen komen.
Het is ondertussen steeds spannender aan het worden wat er gaat gebeuren op gebied van de mezen; wij hadden vandaag 3 ongeringde koolmezen, maar in het oosten van het land is er door de vinkenbaan in overdinkel al een duidelijke piek in de vangsten van koolmees geregistreerd (97 nieuw geringd) en in Gedser (Denemarken) hebben ze na alle hectiek en drukte met pimpels vandaag naast weer een pimpel met een Zweedse ring ook een koolmees met een Moskou-ring gevangen. Ook Hanneke meldt dat er vandaag in Raalte in onze achtertuin opmerkelijk meer koolmezen zaten...
We zijn reuze benieuwd wat er gaat gebeuren als die mezen uit het oosten (die door de jaren heen veel meer op verplaatsing naar Nederland en België gericht zijn) zich daar echt gaan mengen met de Zweedse pimpels en deze meenemen naar onze oorden..... Kees heeft voor het slapen gaan de verbandtrommel al op tafel gezet....

Dagtotalen:
nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------

Bladkoning 1 / 0
goudhaantje 1 / 0
kleine barmsijs 4 / 3
koolmees 3 / 0
koperwiek 8 / 1
merel 4 / 0
pimpel 1 / 1
rietgors 1 / 0
roodborst 1 / 0
tjiftjaf 1 / 0
vink 1 / 0
waterral 6 / 0
winterkoning 0 / 4
zanglijster 4 / 0
zwartkop 1 / 0
---------------------------------------
Totaal 37 nieuw geringd en 9 vogels
teruggevangen = 46 vogels.

Geen opmerkingen: