vrijdag 19 oktober 2012

Goor en Raalte: mezenweek !

In de week tussen het ringen op Schiermonnikoog en Vlieland hebben we alles op alles gezet om zoveel mogelijk van de uren die niet aan iets anders te hoewven worden besteed te wijden aan de vangst van mezen. Er is een enorme trek van met name koolmezen en in iets mindere mate pimpelmezen uit oostelijk Europa gaande. Verspreid over het land zijn er al ringen van buitenlandse centrales aangetroffen. Met name van de centrales uit Rusland, Litouwen, Letland en Duitsland. De Waddeneilanden komen er tijdens deze trek een beetje bekaaid af in de aantallen mezen. Schiermonnikoog had er wel een aantal, waaronder toch wel een koolmees met een ring van de centrale Moskou, maar daar zijn de vangsten laag omdat we er geen geluid draaiden. Vlieland had aan het begin van deze week ook wel een piekje maar echte grote aantallen bleven uit.
Dus gingen we het thuis ook maar eens proberen. We hebben een dag gevangen op iedere vaste vangplek die we momenteel in gebruik hebben, Raalte, Goor, Markelo de Bree en Markelo, De Bree, zandstort.
We vingen erg leuke aantallen, met alleen in Goor iets mindere aantallen, maar dat had onder andere te maken met het feit dat de weersomstandigheden met lichte regen en harde wind niet echt ideaal waren. Tussen alle duidelijk trekkende mezen (we zagen ze soms in groepjes over komen vliegen en bij het lokgeluid invallen) vingen we vanzelfsprekend eigen geringde vogels terug, zowel vogels die als nestjong waren geringd als adulte vogels uit de RAS-projecten koolmees en pimpelmees. Gisteren, 18 Oktober, hadden we de beste van 4 dagen, maar dat was dan ook in een mooi open terrein met lage opslag van wilg en berk vlak naast het Twentekanaal dat duidelijk als verbindingszone tijdens de trek wordt gebruikt.


Foto's: goudvink, man, adult.

Foto: goudvink, vrouw, 1e kalenderjaar.

Hieronder de totalen per dag:

Raalte, 14 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Turkse Tortel 1 / -
Winterkoning - / 1
Heggenmus 1 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees 10 / 1
Koolmees 71 / 4
Huismus - / 3
--------------------------------------------
Totaal: 93 exemplaren, 7 soorten, 11:30 uren

Goor, 15 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Winterkoning 1 / -
Heggenmus - / 1
Roodborst 1 / -
Pimpelmees 11 / 1
Koolmees 29 / 1
Boomklever 2 / -
-------------------------------------------
Totaal: 47 exemplaren, 6 soorten, 7:00 uren

Markelo, De Bree, bos, 16 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Heggenmus 2 / -
Pimpelmees 13 / 9
Vuurgoudhaantje 1 / -
Koolmees 54 / 54
Glanskop 4 / 3
Boomklever 1 / 2
Matkop 1 / -
Vink 1 / -
Kuifmees 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 146 exemplaren, 9 soorten, 6:45 uren


Markelo. De Bree. zandstort, 18 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
Winterkoning 1 / -
Staartmees 6 / 3
Heggenmus 2 / -
Glanskop 1 / -
Roodborst 9 / -
Pimpelmees 40 / 10
Zanglijster 1 / -
Koolmees 103 / 6
Koperwiek 1 / -
Sijs 1 / -
Tjiftjaf 5 / -
Goudvink 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 193 exemplaren, 14 soorten, 8:30 uren


Weektotalen koolmees en pimpel:
Koolmees 257 nieuw geringd en 65 teruggevangen vogels.
Pimpel 74 nieuw geringd en 21 teruggevangen vogels.


Foto: echt Duizendguldenkruid.

Foto: geschubde inktzwam.Geen opmerkingen: