zaterdag 22 oktober 2011

Vlieland : geen aankomst, wel weer ruigpootbuizerden.

Voor vertrek hebben we nog snel even naar de vogelradar gekeken en dat was niet hoopgevend. Boven de Noordzee was totaal geen trek te zien. Tijdens het wachten op merels voor een erste klap met het slagnet zagen en hoorden we ook hoegenaamd niets in de lucht en in de struiken. In de schemerronde tijdens het uitleggen van een extra geluidsbron hing er weliswaar een kramsvogel in één van de netten maar dat was slechts een slaper die uit de struiken was gevlogen. Het zou later ook heel heel erg rustig blijven. Slechts af en toe zagen we een merel in de struiken zakken en kwamen er weer regelmatig vinken over die vandaag vaker tot een landing te verlokken waren en/of uit zichzelf al vaker de vlucht onderbraken. De meeste kramsvogels die zich in de loop van de ochtend op het gemaaide veld verzamelden zullen ook ongetwijfeld tot de categorie slapers komen. Er was wel (opnieuw) weer doortrek van meerdere ruigpootbuizerden, we zagen er vandaag in ieder geval 6 waarvan 1 pleisterend. Bij het schietkamp zagen we er ook nog 2 tegelijkertijd. Verder ook nog 2 maal een slechtvalk jakkerend door de polder waarvan 1 eerste kalenderjaar vogel.


Foto: Life sucks....

We hebben voor het eerst sinds een paar dagen weer eens een waterral gevangen en de zwartkop was weer eens wat beter vertegenwoordigd, en daarmee is dan ook het meest opmerkelijke wel gezegd. Kortom, een dag om snel te vergeten, voor een Oktoberdag tenminste...
Elsje de Ruiter van Staatsbosbeheer is op bezoek geweest, ze had een doosje met heerlijk gebak van de beste bakker van de regio bij zich. Dat dan de prioriteiten bij ons baansmeerders acuut anders komen te liggen mag uit onderstaande foto blijken...


Foto: Tja, we zijn en blijven baansmeerders...

We hebben om 14 uur de netten al gesloten want er was werkelijk helemaal niks meer te vangen en om nou dezelfde vogels diverse malen op een dag te blijven terugvangen....

Dagtotalen (nieuw / terugvangst):
---------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 19 / -
Winterkoning 2 / -
Goudhaantje 2 / 1
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 1 / -
Merel 10 / 2
Koolmees 1 / 2
Kramsvogel 10 / -
Vink 3 / -
Koperwiek 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 56 exemplaren, 11 soorten, met 250 m
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 6:30 uren

Geen opmerkingen: