zaterdag 2 november 2013

1 November 2013, Vlieland : regen gevolgd door opklaringen.

Holmer en Peter is vanmorgen vroeg vertrokken naar de baan en Marc en ik hebben het eerst maar eens aangezien of het wel de moeite waard was om met zo'n overtuigende regenverwachting te gaan vangen. Tegen 08 uur begon het af en toe te regenen en viel de wind behoorlijk snel terug van 5 naar 3 bft uit Westelijke richting. Het regenfront bleek zich echter gedurende langere tijd boven het eiland te splitsen en zo bleef het toch nog lang mogelijk om door te vangen. Uiteindelijk heeft het ongeveer anderhalf uur echt geregend en zijn Holmer en Peter blijven lopen langs de netten. Er waren vanochtend onverwacht toch nog weer lijsters aangekomen, vooral merels en kramsvogels. Toen Marc en ik vlak voor het eind van de regen ook naar de baan fietsten zagen we langs de polderweg diverse soorten zoals zilverplevieren, groenpootruiter en tureluur, en onder de zangertjes rietgorzen, roodborsten, tjiftjaffen en enkele mezen. Nadat het echt droog was geworden en de wind ook zo goed als geheel was gaan liggen kwam er duidelijk meer beweging van de kleinere soorten. Deze hadden dan ook enkele uren foerageermogelijkheid verloren door de regen. Het begon tegen 11 uur ook ineens redelijk op te klaren en voor het eerst in de afgelopen twee weken zagen we blauwe gaten in het wolkendek. Er volgde een heerlijke middag die aanvoelde als een Septembermiddag. In het hout bij de vinkenbaan verscheen vanmiddag gedurende een vijftal minuten een koolmees-man die heel overtuigend de 'wie-wie-wie' roep begon rond te schallen waarover al zoveel gediscussieerd is. Ik kon zien dat de vogel een ring aan de rechterpoot droeg. Natuurlijk hoop je bij zo'n waarneming dat de vogel op het slag springt of dat ie netjes naar het inmiddels aangezette mezengeluid zou vliegen en dan in een mistnet zou belanden maar ja.... de vogel vloog uiteindelijk we in oostelijke richting en ging hoog over alle netten heen die hij passeerde. Ik had het nakijken.

Foto: opklaringen boven de vinkenbaan.

Aan het eind van de middag zaten we gespannen af te wachten of er nog weer voor de slaap invallende kramsvogels en spreeuwen op de baan zouden verschijnen. Dat gebeurde wel, maar het werd al snel duidelijk dat er veel meer vertrek dan slaaptrek plaats zou gaan vinden. We zagen heel wat groepen spreeuwen vanuit de polder laag over de vegetatie en over de ringershut vertrekken richting Texel/Den Oever. Ook wiekelde er weer een blauwe kiekendief over het rietveld en zagen we daarvoor ook nog een sperwer en ruigpootbuizerd over de derde Kroonspolder vliegen. De vangsten van slapers stelden enigszins teleur, maar er zat wel weer een mooie verscheidenheid aan spreeuwen en kramsvogels bij, alsmede zoals haast iedere laatste ronde van de dag een zanglijster. Om 19 uur hadden we alle netten gesloten en trapten we weer richting de Zwaluw alwaar het dagelijkse ritueel van dagtotalen tellen en het in elkaar draaien van een stevige maaltijd weer een aanvang nam. Buiten haalde de wind weer aan en begon het als snel af en toe weer te regenen, binnen snorde de kachel eindelijk weer, de monteur was duidelijk langsgeweest en we hoefden niet meer met de jas aan in de kamer te vertoeven, dat waardeer je dan wel weer extra.


Foto: in zuidwestelijke richting langstrekkende grauwe ganzen.

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 8 / 1
Heggenmus 1 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 2 / 6
Vuurgoudhaantje - / 1
Merel 7 / 10
Pimpelmees - / 2
Kramsvogel 21 / 1
Spreeuw 15 / -
Zanglijster 1 / -
Vink 3 / -
Koperwiek 2 / 1
Keep 2 / -
-----------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren, 66 nieuw geringd en
23 teruggevangen, 14 soorten in 11:15 uren.

Geen opmerkingen: