zondag 25 november 2012

24 November 2012, Schiermonnikoog: en dat is 785...

Bij de eerste inspectie van de rallenkooien was het eiland gehuld in mist. De wind was ook helemaal weggevallen. In de rallenkooien vingen we in totaal 8 rallen waarvan 1 terugvangst van gisteren. Bij terugkeer van het uit de kooien halen van deze vogels werden we alweer uitgelachen door een vogel die in de gaten had dat de netten weg waren. Er liep een mooie fazantenhaan parmantig voor ons uit over het nettenpad naar het veldlab. In de schapenweide hoorden we enkele malen een appelvink roepen en in de mist kwam er een blauwe reiger heel laag over het Glop gevlogen. In een latere ronde vingen we nog weer 2 rallen, daarna pas weer één aan het eind van de middag.

Foto: hoe anders dan gisteren...

In de tussenliggende tijd zijn alle stokken in de strandwagen opgeborgen, heeft Hanneke alle vogelbewaarzakjes uitgeklopt en gewassen en zijn alle netten muisveilig opgeborgen. Daarnaast hebben we nog even tussen de bedrijven door een fietstochtje door de polder en naar de veerdam gemaakt. Daar kwam toevallig ook nog een letterlijk oude bekende met de reddingsboot het eiland bezoeken. In de zoetwaterslenk naast de veerdam barstte het van de circa 1000 pijlstaarten die het laagtij poetsend en slapend doorbrachten.

Foto; prachtige groep pijlstaarten, maar wat een vreemde mensen....


Foto: het wad bij laagwater in de jachthaven.

In de polder natuurlijk mooie aantallen brandganzen en rotganzen, waarbij goed is te zien dat er inmiddels verschillende kleurringprojecten gestopt zijn want het aantal gekleurringde dieren loopt jaarlijks achteruit.

Foto: brandganzen en rotganzen in de Banckspolder.

De vroege avondronde leverde nog weer een waterral op en de laatste avondronde ook nog weer één. De luidspreker heeft op dat moment zware concurrentie van een groep die bij boer Visser aan de overkant van de Kooiweg gehuisvesd zit. Als de koeien morgen maar geen karnemelk geven….

Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
-------------------------------------

Waterral 10 / 2
-------------------------------------
Totaal 12 vogels, waarvan 10 nieuw
geringd en 2 teruggevangen.

Geen opmerkingen: