zaterdag 17 november 2012

16 November 2012: Schiermonnikoog, en weer een kerkuil !

Vanmorgen extra vroeg naar de netten gegaan om de grofmazige netten open te schuiven, de gewone netten in de schapenweide te ontbladeren en daarna de eerste ronde te lopen met mogelijk nog kans op invallende houtsnippen want het is vannacht flink afgekoeld naar temperaturen net boven nul graden en een zwakke wind die iets naar de zuidoostelijke hoek is gedraaid. Die houtsnippen blijven uit, maar als ik na het controleren van de rallenkooien terugkom bij de grofmazige netten blijkt daar een kerkuil te hangen. Weer één !!!

Foto: Kerkuil / Tyto Alba Guttatta.

Ditmaal is het een 'gewone' overduidelijke Tyto alba guttata, een geheel bruine borst en buik en overwegend grijs op de bovenvleugels en bovendelen. Da's toch maar mooi weer een goede start van weer een hopelijk succesvolle verdere dag. Naast deze kerkuil weet ik wederom nog een waterral van een spanlijn te pakken.
De later gelopen eerste ronde levert meteen al een hoopgevend aantal van 20 vogels op. De mist is afgelopen nacht goeddeels weer opgetrokken en dat zorgt er voor dat we toch helemaal niet slecht starten want er zitten gelukkig amper waterdruppels aan de netten. Tijdens de eerste ronde zien we meteen een heel grote groep van circa 1000 kolganzen recht uit zee over komen vliegen om luid roepend door te vliegen naar de polder of verder. Normaal gesproken vliegen ze verder (kolganzen pleisteren nauwelijks op schiermonnikoog) maar kennelijk wil zich een deel aansluiten bij de door de mist ingevallen kolganzen van afgelopen avond / nacht. Later horen we dat er inderdaad de nodige kolganzen in de polder zitten.
We hebben vandaag vooral een verhoudingsgewijs sterke toename bij de kleinere zangertjes. Er vliegen leuke zwermen van sijzen en barmsijzen in het glop rond. Ook vandaag weer een paar exemplaren die naar beneden willen komen en in de netten belanden. Daarbij ook 3 barmsijzen die we zeker niet kunnen duiden als zijnde kleine barmsijzen. Ze zijn minder warmbruin dan de kleine barmsijzen die we hier als broedvogel hebben en hebben duidelijk lichtere veerranden. De adulten die er bij zitten zijn ook te groot voor kleine barmsijs. We kunnen ze alleen plaatsen als zijnde de ondersoort Carduelis flammea flammea.
Naast deze kleintjes hebben we ook nog een terugvangst van een merel met een ring uit 2010. Als we in de computer kijken naar het aantal terugvangsten (en in welk deel van het jaar) zien we dat we deze vogel vorig jaar al eens hebben gevangen met verse verwondingen van een sperwer of andere roofvogel. Daar was ditmaal niets meer van te zien of te merken, de vogel verkeerde in prima conditie en had dus geen handicap of uiterlijke afwijkingen overgehouden.
Verder stond de dag vooral in het teken van het vele bezoek dat uit interesse kwam aanwaaien. Martin Duisterwinkel is bijvoorbeeld weer langsgeweest voor de verzamelde teken en we hebben hem onder andere een eppendorffje kunnen geven met 16 vers verzamelde teken van 1 merel.

Foto: merel-vrouw (Turdus merula) met minstens 30 teken op de kop. We hebben er 16 van verzameld voor onderzoek naar de borrelia bacterie.

In de loop van de middag vielen de vangsten behoorlijk terug en lieten ook de waterrallen het afweten. In de avondschemering verschenen er echter opeens groepjes koperwieken in het bos; slechts een paar vingen we er van. Het gaf toch wel weer een echt Oktobergevoel (maar dan dus in November) om later de lucht vol roepende vertrekkende koperwieken te horen, het eiland lijkt weer leeg te lopen.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
----------------------------------------
barmsijs (ssp Flammea) 3 / 0
goudhaantje 1 / 6
kerkuil 1 / 0
kleine barmsijs 1 / 0
koolmees 1 / 5
koperwiek 3 / 1
merel 13 / 11
pimpel 4 / 5
putter 1 / 0
roodborst 0 / 5
sijs 2 / 0
spreeuw 1 / 0
tjiftjaf 1 / 0
waterral 19 / 3
winterkoning 0 / 2
zanglijster 0 / 1
----------------------------------------
totaal 90 vogels, waarvan 51 nieuw
geringd en 39 teruggevangen.

Geen opmerkingen: